menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie działu HR i menedżerów w zarządzaniu kryzysowym

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
e-learning
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest do: pracodawców, menedżerów, osób kierujących pracownikami, pracowników służb BHP, przedstawicieli związków zawodowych.
Wymagania wstępne
Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest dokonanie przedpłaty przed rozpoczęciem szkolenia i przesłanie potwierdzenia przelewu. Wymagania sprzętowe: W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer, laptop lub smartfon) z dostępem do internetu. Proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Po rejestracji na szkolenie wszystkie kwestie techniczne będą Państwu przesłane drogą mailową.
Program
 1. Nawiązanie stosunku pracy

  • Czy umowa o pracę może być zawarta „na odległość” z zastosowaniem poczty elektronicznej?
  • Czy zgodne oświadczenie woli stron stosunku pracy musi być obwarowane pisemnością?
  • Rygor zawarcia umowy o pracę w formie pisemnej – różnica miedzy elektronicznym obiegiem dokumentów a poświadczeniem ich podpisem
  • Czy brak formy pisemnej umowy o pracę zagrożony jest sankcją jej nieważności?
  • Czy zastosowanie bezpiecznego podpisu elektronicznego oznacza, że umowa zawarta została w formie pisemnej?
  • Czy umowa o pracę może zostać zawarta w formie ustnej i co oznacza w tym zakresie pojęcie dorozumienia?
  • Jak rekrutować pracowników „na odległość”?
  • Tryb i sposób dostarczania dokumentacji niezbędnej do nawiązania stosunku pracy – kwestionariusz osobowy kandydata, kwestionariusz osobowy pracownika – czy te dokumenty wymagają podpisu?
  • W jaki sposób w sytuacji ograniczenia spotkań osobistych w miejscu pracy powiadomić pracownika o zasadzie równego traktowania w zatrudnieniu?
  • W jaki sposób zapoznać pracownika z regulaminami wewnątrzzakładowymi – czy regulamin pracy, wynagradzania i inne regulaminy można zamieścić w intranecie. Czy w tym zakresie ma zastosowanie polityka ochrony danych osobowych?
  • Uzyskiwanie zgód i potwierdzeń w formie elektronicznej?
  • Czy pracodawca i osoby kierujące pracownikami mają prawo kontaktować się z pracownikiem na prywatną pocztę mailową? – omówienie regulacji RODO
  • Jak zabezpieczyć elektroniczny obieg dokumentacji pracowniczej przed naruszeniem ochrony danych osobowych – wzory postępowania, rekomendowane metody
  • Regulacje RODO – powiadamianie pracowników o stosowaniu monitoringu wizyjnego, przekazywanie klauzul informacyjnych z art. 13 RODO, metody uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych, w tym wizerunku za pośrednictwem poczty elektronicznej – czy możliwe?

  Obieg dokumentacji w trakcie zatrudnienia

  • Jakie dokumenty związane ze stosunkiem pracy można przesyłać drogą elektroniczną?
  • Jak liczyć bieg terminów w zakresie dokumentów, które wymagają zapoznania się, potwierdzenia itp.
  • Czy polecenia pracodawcy i stosowanie się do nich przez pracowników na podstawie art. 100 Kodeksu pracy mogą być wydawane drogą elektroniczną lub/i telefoniczną?
  • Zastosowanie kar porządkowych w trybie art. 108 Kodeksu pracy – czy możliwe wobec nieobecności pracownika? Czy wysłuchanie może się odbyć metodą zdalną?
  • Urlopy pracownicze – czy można wobec sytuacji związanej ze stanem zagrożenia epidemicznego zmienić plan urlopów?, w jaki sposób składać wnioski urlopowe przy wykorzystaniu narzędzi komunikacji na odległość?
  • Wypowiedzenia zmieniające, obniżenie wymiaru czasu pracy, informacje o warunkach zatrudnienia, aneksy do umów o pracę, zawieranie kolejnych umów w sytuacji nieobecności pracownika – przekazywanie dokumentów w formie elektronicznej a zgodność z zasadami prawa pracy
  • Zmiany harmonogramów pracy – zachowanie terminów i bieg terminów po powiadomieniu drogą elektroniczną – wzór postępowania
  • Wnioski o pracę w godzinach nadliczbowych i wnioski o udzielenie czasu wolnego za pracę w godzinach nadliczbowych – obieg elektroniczny
  • Jak rozliczać pracę świadczoną zdalnie bez konieczności zastosowania zadaniowego systemu czasu pracy?
  • W jakich okolicznościach pracownik musi stawić się w pracy niezależnie od formy świadczenia pracy, aby podpisać dokumenty?
  • Czy umowę o pracę można rozwiązać za pośrednictwem poczty elektronicznej – szczegółowa interpretacja art. 78 par. 1 Kodeksu pracy i orzecznictwa SN

Niniejsza oferta, a w szczególności program szkolenia podlegają ochronie na mocy prawa autorskiego. Właścicielem praw autorskich jest Ośrodek Szkoleń i Informacji Effect. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie części lub całości informacji w formie elektronicznej lub jakiejkolwiek innej bez zgody autora jest zabronione.Na mocy ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych wszelkie osoby reprodukujące zawarte w ofercie i programie szkolenia informacje we fragmentach, jak i w całości bez wiedzy i zgody właściciela praw autorskich podlegały będą odpowiedzialności karnej.

Prowadzący
Wybitny Ekspert prawa pracy, wieloletni specjalista Państwowej Inspekcji Pracy i wykładowca Ośrodka Szkolenia Państwowej Inspekcji Pracy we Wrocławiu. Specjalista w zakresie rozwiązywania sporów zbiorowych, zawodowy negocjator i mediator w sporach pracowniczych z ponad 10-letnim doświadczeniem praktycznym. Specjalista psychologii pracy i zbiorowego prawa pracy.
Forma
Metody szkolenia online: Wykładowca aktywizuje i angażuje wszystkich uczestników. Metody wyszczególnione: miniwykłady dyskusja moderowana case study prezentacja orzecznictwa burza mózgów
Czas trwania
5 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
450 zł
Zgłoszenie
Elektroniczny obieg dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy – wsparcie działu HR i menedżerów w zarządzaniu kryzysowym
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu z sesją pytań i odpowiedzi, materiały szkoleniowe w wersji pdf, elektroniczny certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych
Zdobyta wiedza
Cele i korzyści ze szkolenia: Dzięki udziałowi w szkoleniu dowiesz się jak działać w warunkach kryzysowych wywiązać się z obowiązków wynikających z przepisów Prawa Pracy.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.