menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Lean Thinking Practitioner

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• pracodawcy, • kadra kierownicza, • menedżerowie personalni, • menedżerowie produkcji zarządzający pracą pracowników.
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

 

Opis szkolenia i cel


KIM JEST Lean Practitioner? EFEKT SZKOLENIA


Lean Practitioner (LP) - osoba biorąca aktywny udział w inicjowaniu działań optymalizujących (odchudzających) własne procesy. Główny obszar koncentracji działań stanowi własny obszar odpowiedzialności oraz współpracownicy w procesie. Główne aktywności LP sprowadzają się do:
• pracy mającej za cel usprawnianie własnego obszaru odpowiedzialności,
• organizowania miejsca pracy w taki sposób aby usprawnić przepływ procesu,
• bycia zobowiązanym do prowadzenia działań doskonalących oraz kwantyfikacji korzyści dostarczonych przez podejmowane działania,
• rozwijania kompetencji członków zespołu produkcyjnego w stosowaniu metod oraz podejmowaniu działań usprawniających proces,
• umiejętności prowadzenia wewnętrznych sesji treningowych ze stosowania wybranych technik Lean.


Lean Practitioner współpracuje z Lean Leader’em (LL) jako członek zespołów projektowych, które prowadzą akcje optymalizujące procesy organizacji.


UMIEJĘTNOŚCI Lean Practitioner’a:
1. Zrozumienie i umiejętność komunikowania korzyści ze stosowania podejścia Lean w organizacji


2. Umiejętność stosowania wiedzy w praktyce procesowej


3. Stosowanie 5 Zasad podejścia Lean 
- Zrozumienie pojęcia wartości (Value) w procesie
- Zrozumienie pojęcia operacji MUDA/Waste w procesie
- Zrozumienie Strumienia Wartości (Value Stream) w procesie
- Zrozumienie Przepływu (Flow) w procesie
- Zrozumienie Ssania (Pull) w procesie
- Zrozumienie znaczenia „dążenie do doskonałości” (Perfection)
• Doskonalenie procesu
• Standaryzacja ulepszeń w procesie
• Ciągłe poszukiwanie obszarów ulepszeń w procesie


4. Zarządzanie interesariuszami procesu
• Umiejętność komunikacji
•  Inicjowanie zmian na poziomie indywidualnym (perspektywa pracownika)
• Inicjowanie zmian na poziomie organizacyjnym (perspektywa biznesowa)


5. Umiejętność wyboru metody pomiaru wydajności procesów w podejściu Lean


6. Szukanie kreatywnych rozwiązań


7. Zarządzanie wizualne oraz metody kontroli procesów


8. Organizacja miejsca pracy


9. Zespołowe wprowadzanie usprawnień procesu


10. Implementacja usprawnień na bazie mapy wdrożenia oraz zarządzanie wdrożeniem


11. Umiejętność stosowania narzędzi analitycznych


12. Umiejętność analizy ryzyka wprowadzanych usprawnień w procesie


13. Umiejętność zrównoważonego rozwoju procesu


14. Motywowanie innych do podejmowania zmian doskonalących


Korzyści dla uczestników

• pozyskanie wiedzy niezbędnej do prowadzenia samodzielnych działań usprawniających proces,
• praktyczna wiedza z poszczególnych narzędzi w podejściu Lean,
• poprawa wybranego wskaźnika już podczas szkolenia w wyniku zakończonego własnego projektu przy wsparciu prowadzącego,
• praktyczność w stosowaniu 5 zasad Lean Thinking,
• wiedza przekazywana jest w sposób logiczny i zrozumiały dla uczestników szkoleń,
• poznanie skutecznych narzędzi analitycznych i statystycznych,
• prezentacja tworzona jest razem z uczestnikami skupiając ich uwagę na tym co dzieje się na zajęciach,
• prowadzenie równolegle do zdobywanej wiedzy projektów korzystając ze wsparcia trenera – formuła doradztwa,
• poznanie narzędzi Lean na poziomie pozwalającym na implementację metody w procesach uczestników szkoleń,
• poznanie metod analizy danych i problemów,
• skuteczne wspieranie i inicjowanie działań usprawniających w ramach funkcjonujących zespołów prowadzonych przez Lean Leader’a.


Metody szkolenia

• Materiał przekazywany w drodze praktyki - ćwiczenia zespołowe oraz analiza przypadków.
• Szkolenie jest prowadzone w sposób interaktywny, tj. Prowadzący dostosowuje poziom szczegółowości oraz rodzaj poruszanych zagadnień zgodnie z poziomem doświadczenia uczestników szkolenia, koncentrując się na praktycznej stronie poruszanych zagadnień.
• Materiał szkoleniowy będzie przekazywany uczestnikom szkoleń poprzez wykłady trenera oraz ćwiczenia połączone z case study uczestników.
• Po każdej logicznej części teoretycznej jest blok ćwiczeń. Opracowane prezentacje multimedialne będą wzmacniały przekaz wiedzy, wyniki ćwiczeń prezentowane na ekranie umożliwią utrwalenie zdobytej w trakcie części teoretycznej wiedzy.

Program szkolenia


1. Wstęp do Lean Thinking
• Dlaczego LEAN?
•  Historia Lean


2. System – Proces – Gemba


3. 5 zasad Lean Thinking
• Wartość - Value
• Strumień wartości - Value Stream
• Przepływ - Flow
• System ssący - Pull
• Ciągłe doskonalenie - Perfection


4. Interesariusze procesu
• Klient biznesowy
• Klient wewnętrzny
• Personel


5. Metoda 5 krokowa usprawnień
• Karta działań doskonalących A3
 - Miary w procesie (C/T, Yield, VA, L/T, OEE)
 - Model 7M
• Zrozumienie procesu
 Zbieranie danych
 Analiza Danych
• Eliminacja błędów
• Uproszczenie procesu
 - Analiza ryzyka usprawnień
 - Standard 5S
• Redukowanie zmienności
 - Standaryzacja
 - Zespół w procesie– zasady funkcjonowania: komunikacja, role, motywowanie
• Plan kontroli procesu i doskonalenia
• Podsumowanie szkolenia
 - Zasady przeprowadzenia testu-on line

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Termin / Lokalizacja
  1. 22.10.2020 / Wrocław - Hotel Novotel**** & Ibis Centrum***
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.