menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Postępowanie administracyjne – vademecum. Jednodniowe szkolenie praktyczne. - ON LINE na żywo!

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Urzędnicy wykonujący zadania z obszaru orzecznictwa administracyjnego, wszyscy urzędnicy administracji rządowej i samorządowej.
Wymagania wstępne
brak
Program

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie postępowania a także wyjaśnienie kwestii budzących największe zainteresowanie w praktyce pracy urzędników.

 Plan szkolenia:

1. Zagadnienia ogólne.

·        Zakres obowiązywania kpa.

·        Pojęcie sprawy administracyjnej.

·        Warunki konieczne dla wszczęcia postępowania administracyjnego.

·        Ogólne zasady postępowania administracyjnego – z uwzględnieniem nowych zasad (nowelizacja z 2017 r.).

·        Strona postępowania administracyjnego

·        Interes prawny.

·        Przedstawiciel i pełnomocnik strony.

2. Wszczęcie postępowania administracyjnego.

·        Wszczęcie lub odmowa wszczęcia postępowania.

·        Zakres informacji z RODO.

·        Kontrola formalna wniosku i uzupełnianie braków formalnych pism.

·        Termin uzupełnienia braków formalnych podania.

·        Przekazanie wniosku zgodnie z właściwością.

3. Postępowanie przed organem I instancji.

·        Terminy załatwiania spraw.

·        Ponaglenie – pouczenie o możliwości wniesienia ponaglenia.

·        Definicja bezczynności i przewlekłości postępowania.

·        Terminy procesowe.

·        Obliczanie terminów (kazusy praktyczne).

·        Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.

·        Dowody i dokumentowanie czynności procesowych.

·        Poświadczanie dokumentów za zgodność z oryginałem.

·        Posiedzenie w trybie współdziałania.

·        Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść strony.

·        Mediacja w postępowaniu administracyjnym.

·        Postępowanie uproszczone .

·        Zawieszenie postępowania administracyjnego – przesłanki/przykłady.

·        Prowadzenie akt sprawy administracyjnej.

·        Protokoły i adnotacje.

·        Metryka sprawy.

·        Udostępnianie akt sprawy (z uwzględnieniem obowiązków wynikających z RODO).

4. Rozstrzygnięcia kończące postępowanie.

·        Decyzje administracyjne – elementy konieczne decyzji.

·        Zrzeczenie się prawa do odwołania i zakres pouczenia.

·        Związanie organu decyzją.

 

Faktura wystawiana po szkoleniu, z terminem płatności do 14 od otrzymania faktury. W przypadku finansowania szkolenia ze środków publicznych, stawka zw. z VAT (cena netto = cena brutto).

Zgłoszenia: www.edu-gov.pl/zapisy-na-szkolenia/

faks 22 350 79 40

tel. 22 350 73 11 

tel. 609 933 811

 

Prowadzący
Przemysław Nowakowski-Węgrzynowski - Prawnik, administratywista, trener, wykładowca. Autor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego. Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując w organach administracji państwowej (Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, wcześniej Urząd Miasta Łodzi), a także jako wykładowca uczelni wyższych. Przeprowadził łącznie ponad 1200 godzin zajęć i szkoleń.
Forma
On line. Wykład, konwersatorium, studium przypadku
Czas trwania
6 godzin szkoleniowych, w godz. 9:00-15:00, logowanie do platformy szkoleniowej od 8:30.
Termin / Lokalizacja
  1. 12.02.2021 / On line, platforma szkoleniowa.
  2. 24.02.2021 / On line, platforma szkoleniowa.
Cena
440 zł netto (zwolnione z vat)
W cenę wliczono
Wykłady, certyfikat, materiały szkoleniowe.
Zdobyta wiedza
Analiza przepisów oparta na aktualnym orzecznictwie sądów administracyjnych. Praktyczna forma zajęć – przykłady oraz wzory.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa wysyłany pocztą.
Organizator
EDU GOV Szkolenia - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.