menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Kodeks postępowania administracyjnego w praktyce orzeczniczej

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Urzędnicy wykonujący zadania z obszaru orzecznictwa administracyjnego, wszyscy urzędnicy administracji rządowej i samorządowej
Wymagania wstępne
brak
Program

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest przedstawienie najnowszej wiedzy z zakresu Kodeksu postępowania administracyjnego, analiza orzecznictwa sądów administracyjnych w zakresie postępowania a także wyjaśnienie kwestii budzących największe zainteresowanie w praktyce pracy urzędników.

Informacje organizacyjne:

Organizator zapewnia: wykłady, certyfikat, drukowane materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, całodzienną przerwę kawową, lunch dwudaniowy.

Faktura wystawiana po szkoleniu, z terminem płatności do 14 od otrzymania faktury.


Plan Szkolenia

Kodeks postępowania administracyjnego
w praktyce orzeczniczej 

I.            Przymiot strony postępowania administracyjnego:

1)         Analiza orzecznictwa związanego z art. 28 k.p.a.

2)         Omówienie kwestii: zdolności prawnej oraz zdolności do czynności prawnych.

3)         Działania przedstawiciela ustawowego oraz pełnomocnika.

II.            Właściwość organu:

1)      Zasady ustalania właściwości miejscowej wg przepisów k.p.a.

2)      Miejsce pobytu, a miejsce zamieszkania (wraz z problematyką obowiązku meldunkowego).

3)      Uznanie organu za niewłaściwy.

4)      Właściwość instancyjna.

III.            Terminy (obliczanie terminu, przywracanie terminu, przedłużanie terminu załatwienia sprawy – treść zawiadomienia, rozpoczęcie biegu terminu przez organem II instancji).

IV.        Doręczenia w postępowaniu administracyjnym.

V.         Akta sprawy:

1)      Prowadzenie akt sprawy.

2)      Utrwalanie czynności procesowych – metryka, protokół i adnotacja (notatka).

3)      Udostępnianie akt sprawy (sposób udostępnienia oraz osoby uprawnione do przeglądania akt).

VI.       RODO w postępowaniu administracyjnym.

VII.     Odwołanie od decyzji:

1)      Wymogi formalne odwołania (forma, treść).

2)      Tryb wnoszenia odwołania. Termin.

3)      Rektyfikacja decyzji – uzupełnienie, a sprostowanie.

4)      Możliwość zmiany decyzji przez organ I instancji w wyniku odwołania przez wszystkie strony.

5)      Zrzeczenie się prawa do odwołania.

VIII.   Postępowanie odwoławcze

1)      Uzupełniające postępowanie dowodowe (zasada swobodnej oceny dowodów).

2)      Decyzje organu odwoławczego – forma, treść, uzasadnienie. Wymogi formalne decyzji administracyjnej.

3)      Rola organu I instancji w toku postępowania odwoławczego.

IX.      Ostateczność i prawomocność decyzji

1)      Pojęcie ostateczności decyzji

2)      Uzyskanie przymiotu prawomocności przez decyzję.

X.        Postępowania nadzwyczajne:

1)      Postępowanie odwoławcze, a wadliwość decyzji.

2)      Korelacja trybów nadzwyczajnych z postępowaniem sądowo-administracyjnym.

3)      Zmiana i uchylenie decyzji:

 1. Pojęcie nabycia prawa.
 2. Przesłanki uchylenia lub zmiany.
 3. Zmiana, a uchylenie – różnice.
 4. Zmiana i uchylenie na podstawie art. 106 ust. 5 ustawy o pomocy społecznej.

4)      Wznowienie postępowania:

 1. Przesłanki.
 2. Terminy.
 3. Forma wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.
 4. Właściwość organu.
 5. Rodzaje decyzji w przedmiocie wznowienia postępowania.

5)      Stwierdzenie nieważności decyzji.:

 1. Przesłanki.
 2. Pojęcie „rażącego naruszenia prawa”.
 3. Forma wszczęcia lub odmowy wszczęcia postępowania.
 4. Właściwość organu.
 5. Dopuszczalne rozstrzygnięcia w sprawie stwierdzenia nieważności.

XI.       Postępowanie sądowo-administracyjne

1)      Skarga – przekazanie do WSA.

2)      Postępowanie przed WSA – reprezentacja organu.

3)      Skarga kasacyjna.

4)      Postępowanie przed NSA.

 

Wykładowca:

Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej - zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego, jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami.

W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni  i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy jako urzędnik administracji publicznej, swoje szkolenia oraz prowadzone zajęcia opiera w znacznej mierze na prawdziwych przykładach. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.

Prowadzący
Prawnik. Administratywista. Pracownik administracji publicznej - zarówno w ramach struktur samorządu terytorialnego, jak i administracji centralnej. Wykładowca akademicki. Trener. Doktorant w Katedrze Postępowania Administracyjnego WPiA Uniwersytetu Łódzkiego. Autor i współautor publikacji z zakresu prawa i postępowania administracyjnego oraz gospodarki nieruchomościami. W ramach studiów doktoranckich oraz jako wykładowca na jednej z prywatnych uczelni i trener przeprowadził ponad 1 700 godzin zajęć dla studentów i słuchaczy. Posiadając kilkuletnie doświadczenie w pracy jako urzędnik administracji publicznej, swoje szkolenia oraz prowadzone zajęcia opiera w znacznej mierze na prawdziwych przykładach. Zawsze prezentuje najnowsze orzecznictwo związane z danym zagadnieniem, analizując je pod kątem profilu zawodowego uczestników/słuchaczy.
Forma
wykład, konwersatorium, studium przypadku
Czas trwania
8 godzin szkoleniowych
Termin / Lokalizacja
 1. 23.04.2020 / Warszawa Żoliborz, Pl. Inwalidów
 2. 24.04.2020 / Łódź, sala w centrum miasta
 3. 06.05.2020 / Białystok, sala centrum miasta
 4. 08.05.2020 / Lublin, sala szkoleniowa w centrum miasta
Cena
540 netto
W cenę wliczono
wykłady, certyfikat, drukowane materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, całodzienną przerwę kawową, lunch dwudaniowy.
Certyfikaty
certyfikat uczestnictwa
Organizator
EDU GOV Szkolenia Hanna Wdowczyk - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.