menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kontrakty budowlane według FIDIC - zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które w związku z realizacją przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają budową, w tym zmianami umowy, roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

 

Zakres zajęć obejmuje:

  • omówienie działań, jakie należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie, bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
  • omówienie warunków i podstaw postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Forma zajęć:

  • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
  • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
  • dyskusja.

Program szkolenia:


Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.
 

Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC.
 

Strony i uczestnicy Umowy:

·      Zamawiający

·      Wykonawca

·      Inżynier.
 

Umowa o roboty budowlane i jej zmiana zgodnie z:

·      Prawem cywilnym,

·      Prawem budowlanym,

·      Prawem zamówień publicznych.
 

Procedura wprowadzania zmian zgodnie WK FIDIC.
 

Inicjatywa wprowadzania zmian.
 

Rola Inżyniera w procedurze zmiany.
 

Rola Inżyniera w rozpoznawaniu roszczeń.
 

Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego klauzula 2.5 WK, w tym:

·      Terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,

·      Forma roszczenia,

·      Typowe roszczenia – kary umowne. Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 

Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę - klauzula 20.1, w tym:

·      Terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia, skutki niedochowania terminów,

·      Forma powiadomienia - roszczenia przejściowe, ostateczne.
 

Roszczenia Wykonawcy:

·      Roszczenia o przedłużenie czasu,

·      Roszczenia o dodatkową zapłatę: Warunki gruntowe – kl. 4.12, Dostęp do Placu budowy – kl. 2.1 Harmonogram – kl. 8.3, Nieprzewidywalne warunki fizyczne – 4.12, kl. 8.4, 17.3, Wykopaliska – kl. 4.24, Gwarancja zapłaty – kl., Roszczenia o Czas - kl. 8.4, 8.5.
 

Wpływ ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na realizację kontraktów budowlanych:

·      Ryzyko Zamawiającego,

·      Siła wyższa.
 

Zasady dokumentowania roszczenia.
Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 

Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu:

·      Odstąpienie przez Zamawiającego,

·      Zawieszenie i odstąpienie przez Wykonawcę,

·      Ryzyko, siła wyższa.
 

Rozstrzyganie sporów.
 

Postępowanie rozjemcze:

·      Rodzaje Komisji Rozjemczych,

·      Powołanie Komisji Rozjemczej,

·      Członkowie Komisji Rozjemczej,

·      Procedura rozjemcza,

·      Opinie i decyzje Komisji Rozjemczej,

·      Wykonalność decyzji Komisji Rozjemczej. Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
 

Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej.
 

Sądownictwo polubowne a sądy powszechne:

·      Zapis na sąd arbitrażowy,

·      Postępowanie arbitrażowe,

·      Orzeczenia sądu arbitrażowego i ich zaskarżalność.
 

Podsumowanie.


Wykładowca

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Lokalizacja
Cena
640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto
Zgłoszenie
Kontrakty budowlane według FIDIC - zmiany umowy, roszczenia i rozstrzyganie sporów
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.