menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Do udziału w szkoleniu zapraszamy osoby zatrudnione przez Zamawiającego, Wykonawcę i Inżyniera Kontraktu, które realizują inwestycje budowlane (lub zamierzają realizować) na podstawie Warunków Kontraktowych FIDIC, na gruncie prawa obowiązującego w Polsce, w szczególności prawa cywilnego, prawa budowlanego, prawa zamówień publicznych.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej osobom, które uczestniczą w realizacji przedsięwzięć budowlanych według warunków kontraktowych FIDIC, zarządzają roszczeniami i uczestniczą w rozstrzyganiu sporów.

Zakres tematyczny zajęć obejmuje:

 • przedstawienie zasad zarządzania budowami według Warunków Kontraktowych, w tym prawa i obowiązki Wykonawcy, Inżyniera i Zamawiającego,
 • omówienie działań, które należy podjąć, by skutecznie wnieść roszczenie a także bronić się przed nieuzasadnionymi roszczeniami,
 • przedstawione zostaną również zagadnienia zabezpieczeń finansowych, gwarancji jakości, rękojmi za wady.

Problemy ilustrowane będą przykładami oraz bieżącym orzecznictwem sądowym, co umożliwi uczestnikom uniknięcie częstych błędów prowadzących do roszczeń i sporów.
Program szkolenia zawiera również warunki i podstawy postępowania prowadzonego przez Komisję Rozjemczą i postępowania arbitrażowego.

Na szkoleniu poruszymy także problem wpływu koronawirusa i ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego na realizację kontraktów budowlanych.

Forma szkolenia:

 • wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej,
 • warsztaty, ćwiczenia, omawianie i rozwiązywanie przykładów,
 • dyskusja.

 

Program szkolenia

dzień 1

          CZĘŚĆ I

 1. Warunki kontraktowe FIDIC na gruncie prawa polskiego.
   
 2. Rozłożenie ryzyka zgodnie z warunkami kontraktowymi FIDIC - Książka Czerwona, Książka Żółta, Książka Srebrna, Książka Złota.
   
 3. Przyczyny powstawania i rozstrzyganie sporów w kontraktach na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.
   
 4. Prawa i obowiązki Inżyniera – klauzula 3.

  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

  CZĘŚĆ II
   
 5. Tryb zgłaszania roszczeń przez Zamawiającego wg Warunków kontraktowych FIDIC, klauzula 2.5, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenie roszczenia,
  • forma roszczenia.
    
 6. Podstawy prawne roszczeń Zamawiającego.
   
 7. Istota kar umownych i skutki zastrzegania ich w umowach.
   
 8. Tryb zgłaszania roszczeń przez Wykonawcę wg Warunków kontraktowych FIDIC - klauzula 20.1, w tym:
  • terminy powiadomienia o roszczeniu, zgłoszenia roszczenia,
  • skutki niedochowania terminów,
  • forma powiadomienia i roszczenia przejściowe i ostateczne.
    
 9. Podstawy prawne roszczeń Wykonawcy.
   
 10. Roszczenia Wykonawcy o przedłużenie czasu - klauzula 8.4 i roszczenia o dodatkową zapłatę – klauzula 8.5.
   
 11. Wybrane przypadki:
  1. Dostęp do Terenu Budowy – klauzula 2.1
  2. Warunki gruntowe klauzula 4.12
  3. Harmonogram - planowanie i ocena realizacji – klauzula 8.3
  4. Rozliczenia Miesięczne Wykonawcy i wystawiania Przejściowego Świadectwa Płatności przez Inżyniera,
  5. Roboty i usługi zgodnie z wycenionym Przedmiarem Robót lub Wykazem Płatności z uwzględnieniem zmian i modyfikacji (klauzula 14.3 (a)),
  6. Kwoty zwiększające lub zmniejszające Cenę Kontraktową (klauzule 13.7 i 13.8),
  7. Urządzenia i materiały przeznaczone do Robót klauzula 14.5,
  8. Nieprzewidywalne warunki fizyczne,
  9. Wyjątkowo niesprzyjające warunki klimatyczne.

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

   CZĘŚĆ III
    
 1. Dokumentowanie roszczeń.
   
 2. Sposoby kalkulacji opóźnień.
   
 3. Przedawnienie roszczeń:
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o roboty budowlane,
  • termin przedawnienia roszczeń z umowy o dzieło,
  • skutki przedawnienia roszczeń.
    
 1. Umowa o roboty budowlane:
  • wymagania dotyczące umowy o roboty budowlane zgodnie z prawem zamówień publicznych.
    
 2. Wynagrodzenie ryczałtowe – zmiana wynagrodzenia ryczałtowego.
   
 3. Wynagrodzenie kosztorysowe - zmiana wynagrodzenia kosztorysowego.
   
 4. Zmiana umowy o roboty budowlane w świetle:
  • Prawa cywilnego,
  • Prawa budowlanego – zmiany istotne i nieistotne,
  • Prawa zamówień publicznych– zmiany istotne i nieistotne

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

dzień 2

           CZĘŚĆ IV

 1. Błędy w dokumentacji projektowej:
  • nadrzędności dokumentów projektowych,
  • roboty dodatkowe, zamówienia dodatkowe.
    
 2. Procedura wprowadzania Zmian zgodnie WK FIDIC:
  • rola Inżyniera.
    
 3. Inicjatywa wprowadzania Zmian.
   
 4. Świadectwo przejęcia – odbiór robót i obiektu.
   
 5. Zobowiązania i odpowiedzialność Stron Kontraktu.
   
 6. Rękojmia a gwarancja.

  Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.

  CZĘŚĆ V
   
 7. Ryzyko, siła wyższa - klauzula 17.
   
 8. Odstąpienie przez Zamawiającego
  •      odstąpienie a upadłość wykonawcy.
    
 9. Zawieszenie Robót i odstąpienie przez Wykonawcę
  •     gwarancja zapłaty

   CZĘŚĆ VI
    
 10. Rozstrzyganie sporów – alternatywne metody rozstrzygania sporów:
  • mediacja według kodeksu postępowania cywilnego,
  • negocjacje,
  • postępowanie rozjemcze,
  • koncyliacja wg prawa zamówień publicznych.
    
 11. Postępowanie rozjemcze:
  • rodzaje Komisji Rozjemczych,
  • powołanie Komisji Rozjemczej,
  • procedura rozjemcza,
  • opinie i decyzje Komisji Rozjemczej,
  • wykonalność decyzji Komisji Rozjemczej.

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo, dyskusja.
    
 12. Postępowanie po Decyzji Komisji Rozjemczej.
   
 13. Rozstrzyganie sporów przez sąd arbitrażowy:
  • klauzula arbitrażowa (zapis na sąd polubowny),
  • postępowanie przed sądem arbitrażowym – podstawowe zasady,
  • wykonalność wyroku sądu arbitrażowego,
  • skarga o uchylenie wyroku sądu arbitrażowego,
  • zalety i wady postępowania arbitrażowego,
  • rozstrzyganie sporów przez sąd powszechny.

   Przykłady, ćwiczenia, orzecznictwo sądów
    
 14. Podsumowanie szkolenia.

 

Wykładowca

Radca prawny od 1984 roku, członek OIRP w Warszawie. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, prawie spółek, prawie budowlanym, w tym w kontraktach według wzorów FIDIC. Była Prezes Sądu Arbitrażowego przy SIDiR w Warszawie, członek Zarządu SIDiR, rozjemca FIDIC, arbiter, wykładowca. Doradzała zamawiającym i wykonawcom w inwestycjach realizowanych na zasadach kontraktów FIDIC, w tym drogowych - autostrada A1, A2, A4, drogi ekspresowe, modernizacje szlaków kolejowych, inwestycje wodno – kanalizacyjne, obiekty kubaturowe.

Prowadzi szkolenia z zakresu realizacji inwestycji budowlanych według prawa polskiego oraz międzynarodowych standardów budowlanych FIDIC, roszczeń i rozstrzygania sporów w inwestycjach budowlanych.

Podnosiła swoje kwalifikacje w International Chamber of Commerce (ICC- Sąd Arbitrażowy w Paryżu) - Institute of International Business Law and Practice, Paryż (Francja), University of Chicago, Graduate School of Business, University of Nevada, Reno (USA).

 

Lokalizacja
Cena
1280,00 zł + 23% VAT = 1574,40 zł brutto
Zgłoszenie
Roszczenia i rozstrzyganie sporów oraz zmiany w kontraktach budowlanych realizowanych według warunków ogólnych FIDIC
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.