menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Szkolenie Adobe InCopy

Kategoria
GRAFIKA KOMPUTEROWA, DTP, MULTIMEDIA
Typ szkolenia
zamknięte
Profil uczestników
Szkolenie Adobe InCopy przeznaczone dla projektantów, redaktorów i edytorów pracujących w większych lub mniejszych zespołach wydawniczych. Zobacz pełny opis szkolenia: https://itmedia.pl/szkolenie/szkolenie-adobe-incopy/
Program

Szkolenie Adobe InCopy

Podstawy pracy z przestrzenią roboczą

Omówienie przestrzeni roboczej

 • Zarządzanie oknami i panelami
 • Zapisywanie i przełączanie przestrzeni roboczych
 • Korzystanie z pasków narzędziowych
 • Stosowanie menu kontekstowych
 • Dostosowywanie menu

Przeglądanie wątków

 • Omówienie widoków Korekta szpaltowa, Wątek i Układ
 • Informacje o widoku Korekta szpaltowa
 • Omówienie widoku Układ
 • Informacje o ramkach
 • Wyświetlanie lub ukrywanie krawędzi ramek

Dostosowywanie preferencji i ustawień domyślnych

 • Informacje o preferencjach
 • Ustawianie wartości domyślnych
 • Przywracanie wszystkich preferencji i ustawień domyślnych
 • Zerowanie okien z ostrzeżeniami

Przechodzenie między dokumentami

 • Przewijanie dokumentów
 • Przesuwanie dokumentu za pomocą narzędzia „rączka”
 • Przechodzenie do innej strony w widoku Układ
 • Przeskoki do znaczników pozycji
 • Zmiana kolejności wątków programu InCopy

Odzyskiwanie i cofanie działań

 • Odzyskiwanie dokumentów
 • Cofanie błędów

Praca z dokumentami InCopy

Używanie obiegu pracy InCopy

 • Omówienie dokumentów dołączonych (zarządzanych)
 • Praca z plikami zawierającymi kilka wątków

Zapisywanie i eksportowanie

Zapisywanie dokumentów

 • Dołączanie podglądów do zapisanych dokumentów
 • Typy plików InCopy
 • Eksportowanie dokumentów InCopy
 • Zmiana nazwy wątku InCopy

Ramki, siatki, miarki i linie pomocnicze

 • Informacje o ramkach w plikach InCopy
 • Zmiana jednostek miary i miarek
 • Określanie jednostek miary
 • Przesłanianie domyślnych jednostek miary
 • Korzystanie z siatek
 • Wyświetlanie lub ukrywanie siatek
 • Wyświetlanie linii pomocniczych miarki
 • Wyświetlanie linii pomocniczych miarki za obiektami
 • Wyświetlanie i ukrywanie warstw

Importowanie grafik

 • Uwagi dotyczące umieszczania grafik w programie InCopy
 • Przeciąganie grafiki na ramkę
 • Tworzenie grafiki w wierszu
 • Opcje importowania grafiki
 • Dopasowywanie grafiki do jej ramki
 • Korzystanie z panelu Łącza
 • Wyświetlanie informacji o łączu
 • Aktualizacja, przywracanie i zastępowanie łączy
 • Sterowanie widocznością warstw w importowanych obrazach

Przekształcanie grafiki

 • Przenoszenie grafik
 • Skalowanie grafiki
 • Obracanie grafiki
 • Ścinanie grafiki
 • Usuwanie przekształceń z grafiki

Sterowanie wyświetlaniem grafiki

 • Zmiana wydajności wyświetlania dokumentu
 • Zmiana wydajności wyświetlania obiektu
 • Opcje wydajności wyświetlania
 • Ustawianie domyślnej wydajności wyświetlania
 • Dołączenie metadanych do wątku

Tekst

Dodawanie tekstu

 • Wpisywanie
 • Wklejanie
 • Usuwanie

Edycja tekstu

 • Przeciąganie tekstu
 • Przeciąganie tekstu
 • Wyświetlanie ukrytych znaków
 • Cofanie operacji
 • Wstawianie znacznika pozycji
 • Przeskok do znacznika pozycji
 • Dodawanie kolumn, ramek i miejsc zakończenia strony
 • Korzystanie z tekstu warunkowego
 • Stosowanie warunków do tekstu
 • Wyświetlanie lub ukrywanie warunków
 • Korzystanie z zestawów warunków
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu warunkowego

Glify i znaki specjalne

 • Omówienie panelu Glify

Wstawianie glifów i znaków specjalnych

Tworzenie i edycja własnych zestawów glifów

 • Używanie cudzysłowów
 • Wstawianie znaków odstępu

Znajdź/Zastąp

 • Omówienie funkcji Znajdź/Zastąp
 • Wyszukiwanie i zastępowanie tekstu
 • Wyszukiwanie przy pomocy wyrażenia GREP
 • Metaznaki do wyszukiwania
 • Wyszukiwanie i zastępowanie glifów
 • Wyszukiwanie i zastępowanie czcionek

Korzystanie z makropoleceń tekstowych

 • Tworzenie makra tekstowego
 • Edycja tekstu makra
 • Powielanie makra
 • Automatyczne wstawianie makra tekstowego
 • Wstawianie tekstu makra w punkcie wstawiania
 • Zamiana tekstu na tekst makra

Zmienne

 • Tworzenie i edycja zmiennych tekstowych
 • Typy zmiennych
 • Wstawianie zmiennych tekstowych
 • Usuwanie zmiennych tekstowych
 • Konwersja zmiennych tekstowych na tekst
 • Definiowanie zmiennych podpisów

Posługiwanie się notatkami redaktorskimi

 • Informacje o notatkach redaktorskich
 • Otwieranie panelu Notatki
 • Korzystanie z trybu Notatki
 • Dodawanie notatki
 • Konwersja tekstu na notatkę
 • Konwersja notatek na tekst
 • Przechodzenie między notatkami
 • Zaznaczanie i otwieranie notatki w widoku Układ
 • Przenoszenie i powielanie notatek
 • Usuwanie notatek

Monitorowanie i recenzowanie zmian

 • Włączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie zmian
 • Wyświetlanie informacji o zmianach
 • Wyświetlanie i ukrywanie zmian
 • Wyłączanie przeglądania zmian
 • Przeglądanie informacji w panelu Przeglądanie zmian
 • Akceptowanie i odrzucanie zmian
 • Ustawianie preferencji przeglądania zmian
 • Zmiana koloru i nazwy użytkownika

Przypisy dolne

 • Tworzenie przypisów dolnych
 • Opcje numerowania i formatowania przypisów dolnych
 • Opcje układu przypisów dolnych
 • Usuwanie przypisów dolnych
 • Tekst przypisów dolnych

Hiperłącza

 • Opis ogólny panelu Hiperłącza
 • Sortowanie hiperłączy w panelu Hiperłącza
 • Wyświetlanie hiperłączy w mniejszych wierszach
 • Tworzenie hiperłącza do strony internetowej (URL)
 • Tworzenie hiperłącza do pliku
 • Tworzenie hiperłącza do wiadomości e-mail
 • Tworzenie hiperłącza do strony
 • Tworzenie miejsca docelowego hiperłącza
 • Tworzenie hiperłącza do zakotwiczenia tekstu
 • Tworzenie hiperłącza do udostępnionego miejsca docelowego
 • Opcje wyglądu hiperłącza
 • Konwertowanie adresów URL na hiperłącza
 • Edycja hiperłącz
 • Usuwanie hiperłącz
 • Zmiana nazwy źródła hiperłącza
 • Przechodzenie do źródła lub zakotwiczenia hiperłącza
 • Zerowanie i aktualizacja hiperłączy

Odsyłacze

 • Wstawianie odsyłaczy
 • Tworzenie i edycja formatów odsyłaczy
 • Bloki podstawy odsyłacza
 • Tworzenie odsyłaczy do akapitów częściowych
 • Stosowanie stylów znakowych w odsyłaczu
 • Wczytywanie (importowanie) formatów odsyłaczy
 • Usuwanie formatów odsyłaczy
 • Uaktualnienie odsyłaczy
 • Ponowne łączenie odsyłaczy
 • Edycja odsyłaczy
 • Usuwanie odsyłaczy
 • Edycja tekstu źródła odsyłacza

Dopasowywanie układu tekstu

 • Dostosowywanie ustawień paska Informacje dopasowania układu
 • Edycja tekstu niemieszczącego się
 • Wyświetlanie i ukrywanie miarki głębokości

Sprawdzanie pisowni

 • Ustawianie preferencji sprawdzania pisowni
 • Sprawdzanie pisowni
 • Korekta błędów ortograficznych podczas pisania
 • Dynamiczne sprawdzanie pisowni
 • Przypisywanie słownika do tekstu zaznaczonego
 • Tworzenie lub dodawanie słowników użytkownika
 • Określanie domyślnego słownika dla wszystkich nowych dokumentów
 • Usuwanie, odłączanie lub zmiana kolejności słowników użytkownika
 • Dodawanie słów do słowników
 • Usuwanie lub edycja wyrazów w słownikach
 • Eksportowanie listy wyrazów
 • Importowanie listy wyrazów
 • Zmiana preferencji słownika
 • Posługiwanie się słownikami w grupie roboczej

Style

Style akapitowe i znakowe

 • Informacje o stylach znaków i akapitowych
 • Definiowanie stylów akapitowych lub znakowych
 • Oprzyj styl akapitowy lub znakowy na innym stylu
 • Importowanie stylów z innych dokumentów
 • Konwertowanie stylów programu Word na style programu InDesign/InCopy
 • Edycja stylu przy użyciu okna dialogowego
 • Zmień definicję stylu na podstawie zaznaczonego tekstu
 • Usuwanie stylów znaków lub akapitowych
 • Zachowanie lub usunięcie przesłonięcia podczas nadawania stylów akapitowych
 • Wyczyść przesłonięcia stylu akapitu
 • Zerwanie powiązania między tekstem a jego stylem
 • Znajdź i zastąp style znakowe i akapitowe
 • Konwersja punktorów i numeracji w stylach na tekst

Inicjały i style zagnieżdżone

 • Nadawanie stylu znakowego dla inicjału
 • Utwórz jeden lub więcej stylów zagnieżdżonych
 • Tworzenie zagnieżdżonych stylów linii
 • Pętla przez style zagnieżdżone
 • Zakończ styl zagnieżdżony
 • Usuń formatowanie stylu zagnieżdżonego

Praca ze stylami

 • Powielanie stylów lub grup stylów
 • Grupowanie stylów
 • Przesuwanie lub zmiana porządku stylów

Typografia

Posługiwanie się czcionkami

 • Informacje o czcionkach
 • Stosowanie czcionek do tekstu
 • Przeglądanie czcionek
 • Czcionki OpenType
 • Praca z brakującymi czcionkami
 • Czcionki zainstalowane w dokumentach

Interlinia

 • Zmiana interlinii zaznaczonego tekstu
 • Stosowanie interlinii do całych akapitów

Kerning i światło

 • Informacje o kerningu i świetle
 • Używanie kerningu metrycznego
 • Używanie kerningu optycznego
 • Ręczne dostosowywanie kerningu
 • Zmiana domyślnego skoku kerningu
 • Wyłączanie kerningu dla zaznaczonego tekstu
 • Dostosowywanie światła
 • Wyróżnianie tekstu zawierającego niestandardowe ustawienia kerningu i światła
 • Dostosowywanie kerningu między wyrazami

Formatowanie znaków

 • Stosowanie przesunięcia linii bazowej
 • Stosowanie indeksu górnego i dolnego do znaków w czcionce innej niż OpenType
 • Stosowanie podkreślenia lub przekreślenia
 • Zmiana opcji podkreślenia lub przekreślenia
 • Stosowanie ligatur do par liter
 • Przypisywanie języka dla tekstu
 • Zmiana tekstu na Wersaliki lub Kapitaliki.
 • Określanie rozmiaru kapitalików
 • Zmiana wielkości liter
 • Zmiana skalowania w poziomie lub pionie
 • Skalowanie tekstu poprzez zmianę rozmiaru ramki tekstowej w programie InDesign
 • Pochylanie tekstu

Formatowanie akapitów

 • Dostosowywanie odstępów w akapicie
 • Używanie inicjałów wpuszczonych
 • Dodawanie linii nad lub pod akapitami
 • Sposoby sterowania miejscami zakończenia akapitu
 • Sterowanie miejscami zakończenia akapitu przy pomocy Opcji przenoszenia
 • Tworzenie wiszących znaków interpunkcyjnych

Wyrównywanie tekstu

 • Wyrównywanie lub justowanie tekstu
 • Wyrównywanie akapitów do siatki linii bazowych
 • Wyrównywanie do siatki linii bazowych tylko pierwszego wiersza
 • Tworzenie zrównoważonego tekstu w nagłówkach
 • Tworzenie akapitów obejmujących wiele łamów lub je dzielących

Tabulatory i wcięcia

 • Omówienie okna dialogowego Tabulatory
 • Ustawianie tabulatorów
 • Przenoszenie, usuwanie i edycja ustawień tabulatorów
 • Określanie znaków tabulatorów dziesiętnych
 • Dodawanie linii odniesienia tabulatora
 • Wstawianie tabulatorów wcięcia z prawej
 • Określanie wcięcia przy pomocy okna dialogowego Tabulatory
 • Określanie wcięć przy pomocy panelu Akapit lub panelu Sterowanie
 • Zerowanie wcięć
 • Tworzenie wcięcia wiszącego
 • Tworzenie wcięcia w prawo w ostatnim wierszu akapitu
 • Używanie polecenia “Wcięcie dotąd”

Punktowanie i numerowanie

 • Tworzenie wypunktowanych i numerowanych list
 • Formatowanie listy wypunktowanej lub numerowanej
 • Zmiana znaku punktora
 • Dodawanie znaku punktora
 • Usuwanie znaku punktora
 • Zmiana opcji list numerowanych
 • Definiowanie list
 • Edycja zdefiniowanej listy
 • Tworzenie stylu akapitowego list
 • Tworzenie list wielopoziomowych
 • Tworzenie wpuszczonych podpisów obrazów i tabel
 • Ponowne rozpoczynanie lub kontynuacja numeracji listy
 • Konwertowanie punktorów i numerów list na tekst

Dzielenie wyrazów

 • Ręczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Automatyczne dostosowywanie dzielenia wyrazów
 • Ustawianie opcji automatycznego dzielenia wyrazów dla danego akapitu
 • Zapobieganie niepożądanym podziałom słów
 • Wstawienie dywizu twardego
 • Wstawienie spacji twardej

Justowanie

 • Dopasowanie odstępów między wyrazami i literami w wyjustowanym tekście
 • Ustawianie skalowania glifów w wyjustowanym tekście
 • Używanie spacji justującej w wyjustowanym tekście
 • Wyróżnianie wierszy nadmiernie rozciągniętych lub zbyt zagęszczonych

Tabele

Tworzenie tabel

 • Utwórz tabelę od podstaw
 • Utwórz tabelę z istniejącego tekstu
 • Tabela osadzona wewnątrz drugiej
 • Importowanie tabel z innych aplikacji
 • Wstaw tekst do tabeli
 • Dodaj grafikę do tabeli
 • Dodawanie nagłówków i stopek tabeli

Wybór i edycja tabel

 • Zaznaczanie komórek, wierszy i kolumn tabeli
 • Wstawianie wierszy i kolumn
 • Usuwanie wierszy, kolumn lub tabel
 • Zmień wyrównywanie tabeli wewnątrz ramki
 • Wycinanie, kopiowanie i wklejanie zawartości tabeli
 • Przenoszenie lub kopiowanie tabeli
 • Konwertuj tabele na tekst
 • Łączenie tabel
 • Praca z tabelami w widoku Korekty szpaltowej lub Wątku

Formatowanie Tabel

 • Zmień rozmiar kolumn, wierszy i tabel
 • Zmiana odstępów przed i za tabelą
 • Dzielenie tabel między ramki
 • Dodaj tekst przed tabelą
 • Formatowanie tekstu w tabeli
 • Wstawianie tabulatorów w komórce tabeli
 • Obróć tekst w komórce
 • Zmiana odstępów krawędziowych komórki
 • Scal komórki
 • Rozłącz komórki
 • Podziel komórki
 • Wyświetl zawartość niemieszczącej się komórki
 • Przytnij obraz w komórce

Obrysy i wypełnienia tabel

 • Informacje o obrysach i wypełnieniach tabel
 • Zmiana obramowania tabeli
 • Dodawanie obrysu i wypełnienie stosując Opcje komórki
 • Dodawanie obrysu do komórek przy użyciu panelu Obrys
 • Dodawanie wypełnienia do komórek używając panelu Próbki
 • Dodawanie gradientu do komórek używając panelu Gradient
 • Dodaj do komórki ukośne linie
 • Opcje wypełnienia i obrysu tabeli
 • Dodaj do tabeli przemienne obrysy
 • Dodaj do tabeli przemienne wypełnienia
 • Wyłącz przemienne obrysy i wypełnienia w tabeli

Style tabeli i komórki

 • Informacje o stylach tabeli i komórki
 • Definiowanie stylów tabeli i komórki
 • Wczytaj (importuj) style tabeli z innych dokumentów
 • Zastosuj style tabeli i komórki
 • Oprzyj styl tabeli lub komórki na innym stylu
 • Edycja stylów tabeli i komórki
 • Usuwanie stylów tabeli i komórki
 • Zmień definicję stylów tabeli lub komórki opartych na bieżącym formatowaniu
 • Chroń przed przesłonięciem formatowania lub usuń je, podczas stosowania stylu tabeli
 • Usuń przesłonięcia podczas stosowania stylu komórki
 • Czyszczenie atrybutów niezdefiniowanych przez styl
 • Wyczyść przesłonięcia tabeli lub komórki

Wymiana treści między programami InCopy i InDesign

Podstawy zarządzania obiegiem pracy

 • Sposoby pracy nad zawartością w programie InCopy

Zarządzane pliki

 • Najlepsze procedury postępowania przy pracy z plikami zarządzanymi
 • Obieg pracy z lokalnym serwerem
 • Wprowadzanie identyfikatora użytkownika
 • Ikony obiegu pracy

Wymiana zawartości

 • Pliki przydziału
 • Omówienie panelu Przydziały

Pakiety przydziału

 • Otrzymywanie pakietów w InCopy
 • Otwieranie pakietu
 • Zwracanie i przekazywanie pakietu

Posługiwanie się plikami

 • Otwieranie wspólnej zawartości
 • Pobierz zawartość InCopy
 • Uaktualnij zawartość podczas pracy w InCopy
 • Niezamierzone uaktualnienie pracy
 • Odkładanie zawartości
 • Odłóż zarządzaną zawartość po edycji
 • Zapis zmian w InCopy

Drukowanie

 • Drukowanie widoku Korekty szpaltowej lub Wątku
 • Drukowanie widoku Układ

Format PDF

 • Eksportowanie dokumentu InCopy do formatu Adobe PDF
 • Opcje Adobe PDF dla widoków Korekta szpaltowa i Wątek
 • Opcje Adobe PDF dla widoku Układ

Skróty klawiaturowe

 • Domyślne skróty klawiaturowe

 

Prowadzący
Robert Jarzębiński
Forma
Zajęcia praktyczno- teoretyczne
Lokalizacja
Cena
kontakt tel. - 22 678 38 87
Zgłoszenie
Szkolenie Adobe InCopy
W cenę wliczono
W cenę wliczony jest obiad podawany w czasie przerwy, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat udziału.
Zdobyta wiedza
Zasad praktycznej współpracy pomiędzy redaktorami i edytorami.
Certyfikaty
Certyfikat Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego Adobe
Organizator
IT Media - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.