menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kurs Grafiki 3D – Zbrush

Kategoria
GRAFIKA KOMPUTEROWA, DTP, MULTIMEDIA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kurs Grafiki 3D – ZBrush adresowany jest do wszystkich, którzy chcą wykorzystać niezwykłe możliwości programu Zbrush – rzeźbiarzy, ilustratorów, designerów, jubilerów, osób zajmujących się concept artem, czy tych, którzy chcą pracować w przemyśle gier komputerowych lub przemysłach pokrewnych. Zobacz pełny opis kursu: https://itmedia.pl/szkolenie/kurs-grafiki-3d-zbrush/
Wymagania wstępne
Znajomość obsługi komputera oraz platformy PC lub MacOS.
Program

Kurs Grafiki 3D – ZBrush składa się z dwóch szkoleń:

Szkolenie Zbrush – moduł I

Specyfika programu ZBrush Pixologic na tle innych aplikacji 3D

 • pixol  – zapis informacji o materiale, kolorze, light setup dla każdego wierzchołka siatki
 • camera w ZBrushu
 • ZBrush tools – wprowadzenie
 • różnice między zbrush document, zbrush project, zbrush tool – jakie rodzaje danych zapisują

Optymalizacja początkowych ustawień programu

 • przywracanie ustawień fabrycznych / wyjściowych programu
 • zarządzanie dostępem do pamięci RAM
 • ustawienia Max Polygon per Mesh
 • ustawienia Undo History

Interfejs

 • omówienie budowy interfejsu
 • tworzenie własnych ustawień kolorystycznych, import ustawień kolorystycznych
 • tworzenie własnych ustawień interfejsu, import ustawień interfejsu
 • tworzenie i zapisywanie własnych skrótów klawiszowych
 • zapisywanie własnych ustawień

Zarządzanie plikami – LightBox

 • LightBox – wprowadzenie
 • wykorzystanie predefiniowanych narzędzi

Nawigacja

 • nawigacja w zbrush document vs praca z zbrush tool
 • widok perspektywiczny / widok ortograficzny

Document palette

 • czym jest dokument w ZBrushu – rozdzielczość dokumentu –  optymalizacja ustawień pod kątem maksymalnego wykorzystania zasobów komputera
 • rozdzielczość dokumentu a rozdzielczość narzędzia (praca nad ilustracją a praca  z obiektami)
 • Document > Export
 • tworzenie Startup document

Tool palette – wtęp

 • czym jest narzędzie (tool) w ZBrushu
 • wgrywanie narzędzia – draw mode
 • rodzaje tools w ZBrushu
 • omówienie palety Tool – najważniejsze subpalettes
 • zapisywanie tool, zapisywanie projektu (zbrush project) vs zapisywanie dokumentu (zbrush document)

DIGITAL SCULPTING

Wstęp

 • czym jest polygonal modeling / sculpting – wprowadzenie podstawowych pojęć dot. wirtualnego rzeźbienia
 • czworokąty vs trójkąty –  rodzaje siatek
 • dystrybucja poligonów; rola poziomów podziału (subdivision levels)

Brushes – wprowadzenie

 • czym są pędzle  (brushes) w ZBrushu – podstawowe własności pędzli
 • omówienie rodzajów pędzli
 • podstawowe parametry pędzli – size, intensity, focal shift
 • czym jest opcja dynamic brush
 • brush panel – ‘b’
 • tryby pracy z pędzlami (Zadd, Zsub, RGB, MRGB, M mode)
 • smooth brushe
 • stroke type
 • alfy (alphas)
 • tworzenie i zapisywanie własnych pędzli
 • zarządzanie pędzlami – wgrywanie własnych pędzli do początkowych ustawień programu

Edycja siatki

 • Polyframe mode
 • narzędzia do selekcji (select rectangle tool, lasso tool, grow/shrink selection)
 • narzędzia do maskowania (przegląd podstawowych narzędzi do maskowania, ostrzenie i wygładzanie maski)
 • znaczenie Polygroups – wykorzystanie Polygroups dla efektywnej pracy w ZBrushu
 • subpalette Tool > Masking

Transpose mode

 • czym jest transpose mode, jak jest zbudowana i jak działa transpose line
 • podstawowe transformacje siatki przy pomocy transpose line (move, rotate, scale)
 • użycie maski z transpose line

Wykorzystanie zdjęć referencyjnych w ZBrushu

 • Grid floor
 • SpotLight

Sposoby tworzenia base mesh w ZBrushu – wprowadzenie / omówienie na przykładach

 • primitives
 • ZSpheres
 • Dynamesh
 • ShadowBox
 • wykorzystanie ZBrush presets (projects, tools)
 • importowanie siatki do ZBrusha

Tworzenie siatki za pomocą  primitives, ZShperes, ShadowBox, Dynamesh,

PRIMITIVES

 • primitives – obiekty parametryczne

ZSPHERES

 • rysowanie Zspheres
 • kontrola Adaptive skin

SHADOWBOX

 • tworzenie siatki przy pomocy ShadowBox – specyfika tworzonej siatki
 • użycie Clip brushes vs Trim brushes
 • przykłady zaawansowanego wykorzystania ShadowBox

DYNAMESH – wirtualna glina

 • wykorzystanie predefiniowanych narzędzi do speed sculpting
 • ustwienie własności funcji Dynamesh w Preferences palette
 • użycie Dynamesh z primitives
 • tworzenie base mesh: głowy oraz popiersia w wykorzystaniem Dynamesh w połączeniu z innymi technikami

Topologia siatki – zmiana topologii przy użyciu ZBrush ZRemesher

 • znaczenie właściwej topologii
 • strategia pracy z subdivision levels
 • tworzenie nowej topologii przy pomocy ZBrush ZRemesher  (kontrola rozdzielczości oraz  gęstości siatki, kontrola przebiegu siatki przy pomocy ZRemesher Guides brushes)
 • projekcja detalu modela wyjściowego na model z nową topologią przy pomocy SubTools > Project

SubTool subpalette – tworzenie wieloelementowych obiektów – praca z milionami wielokątów

 • tworzenie SubTools
 • podstawowe funkcje SubTool subpalette – omówienie
 • skróty klawiszowe do pracy z SubTool
 • Transparency, Ghost, Solo mode
 • importowanie obiektów z zewętrznych aplikacji
 • funkcja mesh extract  – Tool > SubTool > Extract
 • wykorzystanie pluginu SubTool Master

Tworzenie modeli ludzi (humanoidów); zmiana pozy modela wyjściowego

 • Strategie tworzenia modeli ludzi (humanoidów) ze względu na rodzaj projektu (ilustracja, animacja, gry komputerowe, druk 3D, concept art)
 • wykorzystanie transpose mode z pluginem Transpose Master  do zmiany pozy modela z wieloma subtoools

Praca z kolorem ZBrushu

 • Polypaint / Tool > Colorize mesh – wprowadzenie
 • funkcja fill object (color, material)
 • kolor w Zbrushu (Color palette)
 • wykorzystanie zdjęć referencyjnych do malowania tekstur na przykładzie teksturowania twarzy (SpotLight)

Tworzenie faktur 3D

 • tworzenie własnych alf przy pomocy ZBrusha (Alpha palette)
 • wykorzystanie darmowych zasobów ZBrush Central
 • wykorzystanie zdjęć referencyjnych – projekcja faktury za pomocą SpotLight
 • wykorzystanie maski z alfami i funkcji inflate

Materiały w ZBrushu

 • standard material vs matcap material – omówienie rodzajów materiałów w ZBrushu
 • wykorzystanie interaktywnego światła ze standard materials
 • omówienie podstawowych własności materiałów (Material > Modifiers)
 • tworzenie i zapisywanie własnych materiałów na bazie już istniejących
 • importowanie gotowych materiałów typu matcap do ZBrusha
 • wykorzystywanie wielu materiałów obrębie jednego modela

Światło w  ZBrushu

 • podstawowe własności światła w ZBrushu
 • tworzenie light setup (key light – fill light – rim light) dla sceny
 • interactive light w ZBrushu

BPR render

 • renderowanie sceny / obiektu w ZBrushu – podstawowe ustawienia Render palette
 • kontrola cienia w BPR render

Szkolenie Zbrush – moduł II

Optymalizacja początkowych ustawień programu

 • RAM, Max Polygon per Mesh, Undo History, Startup Doc, Quick Save

Interfejs

 • optymalizacja środowiska pracy – tworzenie złożonych interfejsów
 • omówienie interfejsów dla różnego typu projektów
 • omówienie przydatnych zestawień narzędzi
 • tworzenie odrębnych menusów i subpalette – grupowanie narzędzi, szybkie wywoływanie menusów
 • najbardziej przydatne skróty klawiszowe – omówienie
 • wykorzystanie ikon interfejsu do szybkiego przełączania się między pędzlami (sculpting, select, mask brushes), typami stroke i alfami

Nawigacja

 • omówienie 2 rodzajów nawigacji w pracy z zbrush tool w ZB4R6

Tworzenie własnych narzędzi

Brushes – pełna kontrola nad właściwościami pędzli (Brush, Stroke) – omówienie wybranych zagadnień brush i jego własności

Brush palette – omówienie podstawowych ustawień pędzli

 • Depth
 • Auto Masking (Mask by Polygroups, BackfaceMask, Topological)
 • Smooth Brush Modifiers

Stroke palette – aplikowanie pędzli

 • zaawansowane funkcje Stroke palette: praca z Lazy mouse, Lazy Mouse > Backtrack
 • nowe funkcjonalności curve mode (m.in. Frame Mesh)

Tworzenie własnych alf w ZBrushu i Photoshopie

 • ustawienia dokumentu
 • wykorzystanie primitieves i pędzli do tworzenia alf w ZBrushu
 • Alpha palette – modyfikowanie sposobu aplikowania alfy
 • tworzenie alf za pomocą aplikacji 2D na przykładzie programu Adobe Photoshop
 • tworzenie seamless alf w ZBrushu oraz Photoshopie

Zaawansowane funkcje InsertMesh brushes

 • InsertMesh brushes – wprowadzenie
 • wykorzystanie oraz tworzenie własych pędzli typu IM oraz IMM (multiresolution brushes)
 • użycie InsertMesh brushes z krzywymi (curve mode) – kontrola dystrybucji elementów
 • tworzenie złożonych InsertMesh brushes przy pomocy polygroups (tworzenie 3 – elementowych łańcuchów)

Zarządzanie narzędziami

 • zapisywanie własnych narzędzi, tworzenie ikon pędzli
 • wgrywanie własnych narzędzi: alf, pędzli, projektów do ZBrush LightBox, tworzenie własnych folderów w LightBox
 • wgrywanie własnych pędzli do okna dialogowego 3D Sculpting Brush (-b-)

Edycja siatki (symetria, world center, transpose mode)

 • osie w ZBrushu, grid floor
 • praca z symetrią w ZBrushu
 • Tool > Deformation > ReSym vs. Mirror and Weld
 • Tool > Deformation > Mirror
 • czym jest i jak działa local symmetry oraz Use Posable Symmetry
 • model względem początku układu odniesienia –  jak działają algorytmy subpalety Deformation
 • opcja set / clear pivot point

Transpose mode

 • zaawansowane transformacje siatki przy pomocy transpose line,
 • mało znane skróty klawiszowe i funkcjonalności
 • użycie pluginu TransposeMaster do pracy z licznymi SubTools

Praca z siatką – zaawansowane techniki

 • znaczenie właściwej topologii
 • strategia pracy z subdivision levels
 • tworzenie nowej topologii przy pomocy ZBrush ZRemesher  (kontrola rozdzielczości, lokalnej gęstości siatki oraz przebiegu siatki przy pomocy ZRemesher Guides brushes)
 • projekcja detalu modela wyjściowego na model z nową topologią przy pomocy SubTools > Project   [czyli jaką przyjąć strategię by maksymalnie wykorzystać detale oryginału](użycie ZRemesher w połączeniu z SubTools > Project )

Narzędzia to tworzenia nowej siatki

 • Zsketch mode, zsketch brushes – do szybkiego tworzenia akcesoriów
 • pozyskiwanie siatki z IM brushes
 • praca z IMM brushes – wykorzystanie IMM BParts do stworzenia  base mesh postaci o zmiennej rozdzielczości siatki

Dynamesh

 • szczegółowe omówienie możliwości DynaMesh (strategia pracy z DynaMesh i subDiv poziomami podziału)
 • ShadowBox w połączeniu z ClipCurve brush
 • topology brushe – tworzenie fragmentów siatki
 • wykorzystanie Zspheres do retopologii

Tworzenie modeli ludzi (humanoidów); zmiana pozy modela wyjściowego

 • Strategie tworzenia modeli ludzi (humanoidów) ze względu na rodzaj projektu (ilustracja, animacja, gry komputerowe, druk 3D, concept art)
 • stworzenie rigu / szkieletu  przy pomocy Zspheres
 • użycie rigu / szkieletu ZSphere z pluginem Transpose Master do zmiany pozy modela z wieloma subtools
 • wykorzystanie Transpose Mode – łączenie technik

UV layout

 • przygotowanie UV layout w zewnętrznej aplikacji 3D na potrzeby ZBrusha
 • importowanie modeli z UV’s do ZBrusha; sprawdzenie poprawności działania UV’s (UV check)
 • tworzenie UV layout w ZBrushu przy pomocy pluginu UV Masters
 • eksportowanie obiektów z nałożonym UV layout
 • tworzenie i eksportowanie color textur utworzonej na bazie Polypaint
 • tworzenie innych map w ZBrushu – wykorzystanie pluginu Multi Map Exporter
 • vector displacement, displacement map, normal map
 • Wykorzystanie zewnętrznych aplikacji 2D typu Photoshop do malowania modela (Polypaint)
 • ZappLink
 • GoZ – wykorzystanie możliwości Photoshop Extended
 • wykorzystanie funckji Stroke > Lazy Mouse > Backtrack

Tworzenie złożonych faktur na powierzchni modela

 • wykorzystanie Surface Noise Maker
 • wykorzystanie systemu warstw (Layers)

MultiMap Exporter

 • generowanie map w ZBrushu
 • export map

Hard Surface – praca z twardymi powierzchniami w ZBrushu

 • czym jest praca z hard surface – specyfika pracy z hard surface w ZB
 • przydatne techniki i narzędzia – omówienie

Brushes – omówienie pędzli dedykowanych do pracy z hard surface

 • praca z pędzlami typu Clip
 • planar brushes – kontrolowanie ustawień
 • TrimDynamic vs hPolish
 • wykorzystanie transpose mode (move) do  tworzenia twardych krawędzi (hard edges)
 • wykorzystanie primitives i deformation panel z floor grid do tworzenia base mesh
 • połączenie ShadowBox i clip brushes do tworzenia base mesh
 • wykorzystanie Subtools
 • tworzenie własnych stamps

Zaawansowane techniki oświetlania

 • LigthCap
 • wykorzystanie panoram .hdri do oświetlania sceny
 • AO pass

BPR render

 • wykorzystanie panoram fotograficznych jako tła renderu
 • eksportowanie passes
 • compositing w Photoshopie na bazie wyeksportowanych passes

SKAN – wykorzystanie skanów 3D w ZBrushu

 • import skanów 3D (plików w formacie .stl) do ZBrusha
 • przygotowywanie siatki pod projekcję detalu skanu (omówienie różnych  strategii)
 • projekcja skanu
 • problem symetrii w pracy ze skanami

Druk 3D

 • czym jest druk 3D; rodzaje druku 3D  (technologie, formaty plików, przygotowanie plików na potrzeby danej technologii) – omówienie
 • rozdzielczość modela a rozdzielczość potrzebna do druku 3D w danej technologii
 • tworzenie grubości ścianki oraz poles  przy pomocy Dynamesh
 • zmniejszanie rozdzielczości modela cyfrowego – użycie pluginu Decimation Master
 • przygotowanie modela do druku – użycie pluginu 3D Print Exporter
 • kolor w druku 3D
 • dzielenie modela na potrzeby różnych technologii druku

MICROMESH

Tworzenie prezentacji przy pomocy ZBrusha

 • tworzenie turntable
 • tworzenie filmów na podstawie Undo History

Zaawansowane techniki tworzenia materiałów

 • tworzenie złożonych materiałów w ZBrushu (multishaders)
 • tworzenie własnych materiałów typu matcap (2 metody)
 • tworzenie materiałów typu SSS w ZBrushu
 • bakowanie render passes w ZBrushu

 

Prowadzący
Ryszard Zimek
Forma
Zajęcia praktyczno- teoretyczne
Czas trwania
48 (6 dni)
Lokalizacja
Cena
3800 zł netto
Zgłoszenie
Kurs Grafiki 3D – Zbrush
W cenę wliczono
W cenę wliczony jest obiad podawany w czasie przerwy, serwis kawowy, materiały szkoleniowe, imienny certyfikat udziału.
Zdobyta wiedza
Możliwości i zastosowania programu Zbrush (rzeźba, prototypowanie, szeroko pojęty design, concept art, ilustracja, wykorzystanie skanów 3D w Zbrushu, przemysł gier komputerowych, druk 3D)
Certyfikaty
Certyfikat Autoryzowanego Ośrodka Szkoleniowego Adobe
Organizator
IT Media - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.