menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – szkolenie dwustopniowe

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do pracowników średniego i wyższego szczebla działów zaopatrzenia, magazynów oraz pracowników przedsiębiorstw wpływających na funkcjonowanie omawianych na szkoleniu obszarów (ze szczególnym uwzględnieniem pracowników średniego i wyższego szczebla produkcji i działów handlowych).
Program

Skontaktuj się z nami pod nr telefonu: +48 61 852 33 53 i odbierz rabat powołując się na portal szkolenia.com.pl

I Stopień

DZIEŃ 1

1. System logistyczny przedsiębiorstwa – konflikty międzyfunkcjonalne
Case: TOP 10 – po kilku słowach wstępu na temat systemu logistycznego uczestnicy wykonują ćwiczenie zmierzające do identyfikacji najczęściej występujących problemów na linii zaopatrzenie a magazyny. Istotnym elementem tej części zajęć jest pokazanie narzędzi do wartościowania problemów i dobierania odpowiednich narzędzi do ich rozwiązywania

2. Co rozumiemy pod pojęciem procesu? – Mapowanie procesów
Case: Nie można zarządzać czymś, czego nie można zmierzyć – powiedział kiedyś Drucker – należy tylko wiedzieć co mierzyć. W ćwiczeniu uczestnicy wykonują mapę procesów. Podejmują decyzję czy należy doskonalić istniejący proces, czy zaprojektować go od podstaw. Szczegółowo omawiane są wskaźniki i mierniki służące do oceny procesów zaopatrzeniowych i magazynowych

DZIEŃ 2

1. Analiza struktury danych, informacji o przepływach informacyjno-materiałowych, potrzebnych do prawidłowego-optymalnego funkcjonowania logistyki zaopatrzenia i gospodarki magazynowej.
Problemem wielu firm jest jakość i ilość gromadzonych i przetwarzanych danych. Podczas ćwiczeń uczestnicy zdobędą wiedzę na temat nie tylko efektownego ale przede wszystkim efektywnego przygotowywania zakresu informacji – danych.

2. Poziom obsługi klienta (POK)
POK jest parametrem całego łańcucha dostaw, ponieważ dotyczy głównie relacji przedsiębiorstwa z jego otoczeniem. Niestety bardzo często jest pomijany w relacjach pomiędzy wewnętrznymi działami. Poziom obsługi klienta zależy od wzajemnego oddziaływania wszystkich czynników, które wpływają na dostępność towarów i usług dla nabywcy. Omawiane są elementy przedtransakycjne, transakcyjne i potransakcyjne.
Casy rozwiązywane w trakcie trwania tego modułu pokazują uczestnikom jak zbudować system podstawowych wskaźników POK i jak je interpretować w codziennej rzeczywistości.

3. Wstęp do logistyki zaopatrzenia
Mówiąc o logistyce zaopatrzenia myślimy o optymalizacji zapasów surowców, chodzi tutaj o takie zaplanowanie polityki zaopatrzeniowej, by mogła ona zapewniać wysoki poziom obsługi potrzeb produkcyjnych przy jednoczesnym minimalizowaniu kosztów zapasu. Kosztami zapasu nazywamy koszty związane z obsługą dostaw i zamówień (czyli koszty gromadzenia), a także koszty związane z utrzymaniem zapasów na magazynie (czyli koszty utrzymania) oraz koszty braku zapasów.
Omówione zostaną podstawowe funkcje zaopatrzenia i jego wpływ na sprawność przedsiębiorstwa.

4. Magazyn jako element systemu logistycznego.
Czy magazyn to tylko budynek?
W module tym omówione zostaną podstawowe informacje związane z funkcjonowaniem magazynów i jego miejscem w łańcuchu dostaw. Podczas casu uczestnicy będą dyskutowali na temat tego czy magazyn to tylko miejsce generowania kosztów, czy być może obszarem dodawania wartości. Omówione zostaną sposoby realizacji zadań związanych z przyjmowaniem, składowaniem, kompletacją i wydawaniem. Przedstawione zostaną koncepcje składowania kompletacji towarów.

II Stopień

DZIEŃ 1

1. Aby otrzymać właściwe odpowiedzi trzeba zadać właściwe pytania – czy zakupy i magazyn mają coś wspólnego?
Po usystematyzowaniu wiedzy o zaopatrzeniu i magazynach nadchodzi czas na znalezienie wspólnej płaszczyzny dla omawianych obszarów. Podczas wykonywanych ćwiczeń uczestnicy zobaczą jak bardzo te dwa obszary zazębiają się. Moduł ten jest wstępem do budowania narzędzia służącego do oceny procesów zachodzących pomiędzy zaopatrzenieniem i magazynami.

2. Wskaźniki i mierniki oceny działalności zaopatrzenia i magazynu – budowa ogólnego modelu
Omówione zostaną wskaźniki strukturalne i ramowe, wskaźniki/mierniki produktywności, gospodarności i jakości. Podczas casu zbudowany zostanie model wskaźników oceniających funkcjonowanie omawianych obszarów ze szczególnym uwzględnieniem optymalizacji procesów pod względem kosztów, czasów i transparentności.
Istotnym elementem będzie przećwiczenie organizacji procesu zakupów w relacji do funkcjonowania procesów magazynowych

3. Zapasy – zło konieczne czy błogosławieństwo?
Zrozumienie czym są zapasy, jakie są przyczyny ich gromadzenia i jak wpływają na funkcjonowanie przedsiębiorstwa jest bardzo ważne. Celem modułu jest przeniesienie koncepcji związanych z zarządzaniem zapasami na grunt praktycznych rozwiązań.
Wykonywane casy związane będą z taki zagadnieniami jak: wpływ popytu na wielkość i strukturę zapasu, planowanie potrzeb materiałowych, analiza poziomów (wielkości) zapasów, koszty zapasów, ekonomika dostaw, zagospodarowanie zapasów zalegających i nierotujących

4. Optymalizacja decyzji zakupowych w przedsiębiorstwie
Wpływ prognozowania zapotrzebowania i optymalizacji prognoz na decyzje zakupowe. Omówione zostaną systemy zamówienne – odmiany i uwarunkowania, wielkości zamówień a zapasy bezpieczeństwa zależne od przyjętego POK, optymalizacja wielkości dostaw, wpływu sformalizowanych procesów, procedur i instrukcji na efektywność zakupów.

DZIEŃ 2

1. Zarządzanie dostawcami a sprawność procesów magazynowych
Celem modułu jest uświadomienie wpływu współpracy z dostawcami na procesy magazynowe. Omówiona zostaje struktura zapotrzebowania informacyjnego wymaganego do prawidłowego przeprowadzenia oceny dostawców, ze szczególnym uwzględnieniem modelu preferencji decydenta.
Przeprowadzone ćwiczenia pozwolą na określenie warunków brzegowych do budowania postępowania z dostawcami z uwzględnieniem takich parametrów jak; akceptowalne warunki finansowe, czas realizacji, kompletność ilościowa, zgodność terminowa, parametry jakościowe i reakcja na reklamacji, reakcja na zdarzenie nadzwyczajne.
Istotnym elementem zajęć jest aspekt budowania wspólnego z dostawcami modelu oceny
Omówione zostaną różne techniki oceny dostawców m.in. : audyt dostawców, analiza ABC / XYZ, OTIF, ryzyko realizacji dostaw , udział w obrocie, metoda scoringowa, metoda rankingowa, TCO – całkowity koszt posiadania
Położony będzie duży nacisk na optymalizację współpracy z dostawcami – działania pre a nie post factum

2. Nowoczesne techniki zarządzania procesami– rewelacja czy mit?
Zanim zaczniesz cokolwiek doskonalić, zastanów się czy to, co robisz, jest niezbędnie potrzebne, by zrealizować zadania, które przed Tobą stoją. Lean to głównie eliminacja strat. A straty to wszystko to, co jest bezwartościowe. Typy strat można podzielić na siedem kategorii, dzięki którym możemy przyjrzeć się poszczególnym problemom i znaleźć małe możliwości poprawy, dzięki czemu może uda nam się wygenerować duże oszczędności (zgodnie ze starą prawdą ziarnko do ziarnka).
Bardzo szczegółowo zostaną omówione odchudzone narzędzia wraz z pokazaniem możliwości praktycznego zastosowania w zarządzaniu zaopatrzeniem i magazynami.

Prowadzący
Wiktor Małaszek
Czas trwania
Szkolenie jest dwustopniowe (dwa szkolenia po dwa dni)
Lokalizacja
Cena
2690 zł netto
Zgłoszenie
Logistyka zaopatrzenia a zarządzanie magazynami – szkolenie dwustopniowe
W cenę wliczono
Udział jednej osoby w dwustopniowym szkoleniu (2x2dni), komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe oraz lunch
Zdobyta wiedza
Uczestnicy szkolenia zdobędą praktyczne umiejętności z zakresu: - identyfikacji i klasyfikacji surowców i materiałów utrzymywanych w zapasie, oceny i doboru stosowanych metod prognozowania popytu, - oszacowania rzeczywistego poziomu dostępności surowców i materiałów – zagwarantowanie ciągłości produkcji, - analizy dostaw uzupełniających zapas – ustalanie ekonomicznej (optymalnej) wielkości zamówień dla poszczególnych surowców i materiałów, - analizy i oceny stosowanych systemów zamawiania i parametrów ich realizacji, - analizy poziomu identyfikacji kosztów z uwzględnieniem kosztów gromadzenia, utrzymania oraz braku zapasu z rozróżnieniem na pozycje materiałowe, - opracowania sposobu planowania i zarządzania dostawami i dostawcami, - ustalenia optymalnej struktury zapasu, czyli wielkości części rotującej zwanej zapasem rotującym oraz wielkości zabezpieczającej zakłócenia (odchylenia) zwanej zapasem bezpieczeństwa, - oceny wykorzystania zasobów (ludzie, środki transportu wewnętrznego, zarządzanie przestrzenią składową), - kalkulacji operacji magazynowych – budowania algorytmu obliczeń i tworzenia narzędzi obliczeniowych (arkuszy kalkulacyjnych), - analizy ruchów magazynowych, - przeprowadzenia analiz ABC i XYZ wraz z interpretacją rozmieszczenia towarów w magazynie – analiza rotacji towarów i jej wykorzystanie w praktyce, - obliczania potrzebnego wyposażenia w magazynie – budowanie algorytmu, kalkulacja zapotrzebowania na pracę ludzką, - wyliczania podstawowych wskaźników używanych do oceny pracy magazynów, - oszacowania spodziewanych nakładów i efektów związanych z zaprojektowaniem i wdrożeniem usprawnień.
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymają certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Akademia Controllingu Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.