menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
Rok 2020 niesie ze sobą wiele zmian wpływających na obowiązki pracowników biura zarządu. Jeśli chcesz: poznać nowe regulacje prawne, aby zagwarantować sprawny proces zarządzania spółką, zabezpieczyć interesy firmy zachowując wysokie standardy działania zgodne z kodeksowymi wymogami,

zapraszamy na szkolenie, podczas którego dowiesz się:
 • co zmieniło się w KSH w zakresie spółki z o.o i spółki akcyjnej,
 • jakie są nowe zasady składania wniosków do KRS,
 • jakie są obowiązki przedsiębiorców na gruncie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu,
 • czym jest Prosta Spółka Akcyjna, jak ona funkcjonuje i na jakich zasadach z nią współpracować,
 • jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze,
 • jakie terminy płatności w transakcjach handlowych mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów,
 • czym jest biała lista i faktura uproszczona.

DZIEŃ I

9.30 – 10.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 Rozpoczęcie szkolenia

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI Z O.O.

 • Dział dywidendy
 • Udział w zgromadzeniu wspólników przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej
 • Zmiana w treści protokołu zwołania zgromadzenia wspólników
 • Zmiana umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w organizacji
 • Dzień dywidendy – sposób określenia
 • Zwrot zaliczki na poczet przewidywanej
 • W wyniku rezygnacji członka zarządu żaden mandat w zarządzie nie byłby obsadzony – nowa procedura
 • Odwołanie zgromadzenia wspólników

NOWELIZACJE KSH 2019/ 2020 / 2021 – DOTYCZĄCE SPÓŁKI AKCYJNEJ

 • Rejestr akcjonariuszy
 • Rejestracja akcji w rejestrze akcjonariuszy
 • Umowa o prowadzenie rejestru akcjonariuszy
 • Dokonanie wpisu w rejestrze akcjonariuszy
 • Jawność rejestru
 • Świadectwo rejestrowe
 • Utrata ważności świadectwa rejestrowego
 • Nabycie akcji
 • Dematerializacja akcji spółki
 • Wezwanie do spełnienia świadczenia
 • Sprzedaż praw udziałowych
 • Wstąpienie do spółki akcyjnej współmałżonka
 • Określenie terminu wypłaty dywidendy
 • Stały termin prawa poboru
 • Dematerializacja akcji spółki niebędącej spółką publiczną
 • Pozbawienie akcjonariusza praw udziałowych
 • Zmiany w zakresie wypłaty dywidendy
 • Żądanie z uprawnionego z akcji spółki publicznej
 • Nowe przepisy karne

NOWELIZACJA USTAWY O KRS

 • Od dnia 1.03.2020 - system teleinformatyczny służący do prowadzenia Rejestru
 • Zasady składnia wniosków do KRS
 • Zmiany w zakresie dotychczasowych akt rejestrowych
 • Zbiór dokumentów a dokumenty wytworzone w postaci papierowej
 • Akta rejestrowe prowadzone w systemie teleinformatycznym
 • Elektroniczne wypisy lub wyciągi z aktów notarialnych
 • Przekazanie wypisu lub wyciągu aktu notarialnego za pośrednictwem systemu teleinformatycznego z Repozytorium
 • Informacje o obwieszczeniach

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU PRANIU PIENIĘDZY ORAZ FINANSOWANIU TERRORYZMU – ISTOTNE ASPEKTY W CODZIENNEJ PRACY BIURA ZARZĄDU

 • Obowiązki przedsiębiorców na gruncie w/w ustawy
 • Zgłaszanie informacji o rzeczywistych beneficjentach
 • Centralny Rejestr Beneficjentów Rzeczywistych
 • Termin 6-miesięcy na przekazanie informacji
 • Kto jest beneficjentem rzeczywistym?
 • Identyfikacja klienta, beneficjenta rzeczywistego lub osoby działającej w imieniu klienta
 • Procedura zgłaszania nieprawidłowości

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

TRZECIA SPÓŁKA KAPITAŁOWA – PROSTA SPÓŁKA AKCYJNA – NAJWAŻNIEJSZE ZASADY FUNKCJONOWANIA

 • Powstanie spółki
 • Akcje i kapitał akcyjny
 • Prawa i obowiązki akcjonariuszy, forma akcji i rozporządzanie akcjami
 • Organy spółki – zarząd / rada dyrektorów / rada nadzorcza / walne zgromadzenie
 • Zmiana umowy spółki
 • Rozwiązanie i likwidacja spółki

POWRÓT POSTĘPOWANIA GOSPODARCZEGO

 • Jakie znaczenie dla spółek kapitałowych będzie miało nowe postępowanie gospodarcze?
 • Katalog spraw gospodarczych, a praktyka spółek kapitałowych
 • Doręczenia na adres poczty elektronicznej spółki
 • Co może stanowić dowód? Jak rozumiane jest pojęcie „dokument”?
 • Roszczenia w toku postępowania i umowa dowodowa
 • Obciążenie kosztami procesu, a próba ugodowa

USTAWA O PRZECIWDZIAŁANIU NADMIERNYM OPÓŹNIENIOM W TRANSAKCJACH HANDLOWYCH

 • Jakie terminy płatności mogą być stosowane na gruncie nowych przepisów?
 • Nowe wysokości odsetek ustawowych i wyłączność stosowania
 • Nowe obowiązki dużych przedsiębiorców i nowe konieczne zapisy w umowach
 • Było 40 euro – teraz nawet 100 euro rekompensaty!
 • Nowy obowiązek sporządzenia i zgłoszenia sprawozdania o stosowanych terminach zapłaty
 • Nowe postępowanie prowadzone przez UOKiK  w sprawie nadmiernego opóźniania się w płatnościach
 • Administracyjne kary pieniężne za nadmierne opóźnianie się w płatnościach

INNE NOWELIZACJE MAJĄCE ZNACZENIE DLA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Rejestr Dokumentów Publicznych
 • Zajęcie praw majątkowych w rejestrze akcjonariuszy – nowelizacja KPC
 • Nowelizacja ustawy o egzekucji w administracji, a rejestr akcjonariuszy
 • Umowa o rejestracji praw do akcji – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Krajowy Depozyt – nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
 • Ustawa o Krajowym Rejestrze Zadłużonych
 • RODO – podsumowanie najważniejszych praktyk w aspekcie funkcjonowania biura zarządu
 • Najważniejsze nowelizacje w zakresie umów cywilnoprawnych (m.in. biała lista, faktura uproszczona, itd.)

16.00 Zakończenie szkolenia


Metodologia:

Szkolenie prowadzone jest w formie wykładów i dyskusji grupowych, analiz wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa. Aktualna analiza zapisów prawa  w oparciu o praktykę rynkową i tzw. case study ma zobrazować dynamikę zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, która wpływa na prawno-organizacyjne rozwiązania wewnątrz firm oraz  pokazać ma metody reagowania oraz sposoby rozwiązywania różnorodnych sytuacji.

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
 • Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Radców prawnych
 • Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Prowadzący
Mec. Romana Pietruk
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 02.04.2020 - 1 870 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 03.04.2020 - 2 170 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Nowelizacje prawne w przepisach dla biura zarządu i rady nadzorczej
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.