menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Zamówienia publiczne dla zaawansowanych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych -2----dniowe warsztaty szkoleniowe.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Grupa docelowa: 

-pracownicy wydziałów zamówień publicznych w jednostkach samorządu terytorialnego i administracji rządowej z wieloletnią praktyką w realizacji zamówień;
-zaawansowani specjaliści ds. zamówień publicznych zatrudnieni w jednostkach służby zdrowia, szkolnictwie, służbach mundurowych, wymiarze sprawiedliwości, ośrodkach pomocy społecznej, urzędach pracy i innych jednostkach podlegających reżimowi pzp;
-zaawansowani specjaliści ds. ofertowania w firmach uczestniczących w postępowaniach opartych o prawo zamówień publicznych po stronie Wykonawcy
-wszystkie osoby pragnące zdobyć wiedzę na temat funkcjonowania systemu zamówień publicznych na poziomie zaawansowanym, w tym audytorzy i pracownicy do spraw kontroli zamówień. 

 

Cel szkolenia: 

- Celem szkolenia jest wzbogacenie wiedzy i umiejętności Uczestników szkolenia w zakresie realizacji zamówień publicznych – w odniesieniu do tzw. zamówień klasycznych zarówno od strony Wykonawców, Zamawiających jak audytorów oraz osób kontrolujących zamówienia
- Szkolenie jest profesjonalnym kompendium praw i obowiązków leżących w gestii Wykonawcy i Zamawiającego.
- Warsztaty praktyczne pozwolą Uczestnikom zapoznać się z zagrożeniami i korzyściami wynikającymi z udziału w rynku zamówień publicznych.
- Będzie rozprawa przed KIO, prawie na serio … ;), będzie przygotowanie części oferty, będzie doskonalenie siwz, będzie się działo …;)
- Udział w szkoleniu pozwoli Uczestnikom zdobycie cennych praktycznych umiejętności dzięki aktywnym warsztatom realizowanych w kameralnych grupach.
- Program szkolenia przygotowany jest z myślą o osobach zaawansowanych, które chcą zdobyć pogłębić swoją wiedzę w zakresie przygotowania i prowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych, a także dla osób które rozpoczynają pracę w tym zakresie.
- Jeżeli, mają Państwo taką potrzebę istnieje możliwość omówienia, wyjaśnienia lub konsultacji konkretnej sytuacji wynikającej z Państwa praktyki zawodowej. 


Na przedmiotowym szkoleniu zostaną przekazane istotne informacje dla Zamawiających i Wykonawców w zakresie elektronizacji zamówień publicznych.
Ponadto omówiona zostanie koncepcja nowego prawa zamówień publicznych.

 

Korzyści dla uczestników: 

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom:

-zapoznać się z koncepcją nowego prawa zamówień publicznych, odpowiednio do aktualnego postępu legislacyjnego,
-zasadami udzielania i ubiegania się o zamówienia publiczne – w kontekście trudnych stanów faktycznych i konieczności podejmowania decyzji – tam gdzie problem jest ocenny, 
- rolą i znaczeniem specyfikacji istotnych warunków zamówienia – w kontekście rekomendacji audytora, traktowanej jak element prewencji w eliminowaniu ryzyk, 
-systemem ochrony praw wykonawców – z uwzględnieniem praktycznej wiedzy byłego arbitra i potrzebnych wskazówek jak uczestniczyć w odwołaniu zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego. 
- udoskonalić umiejętność realizacji postępowań o udzielenie zamówienia,
- pogłębić kwalifikacje, cenione przez pracodawców.

 

 

Metodologia: 

Metody tego szkolenia: wykład, historie i analogie, wykład interaktywny, case study, odgrywanie ról. 
Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini - wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 

 

Trener

Małgorzata Niemiec

Ekspert Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER w zakresie prawa zamówień publicznych. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów. Szkoleniowiec/doradca/praktyk/ z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym audytu finansowego oraz legalności działania. Ekspert  zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych w Instytucie Ekonomicznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Sączu. Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX, Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych. Współpracuje w zakresie audytu i kontroli oraz zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE. 

 

Program szkolenia:

|Program szkolenia jest własnością intelektualną SEMPER i przetwarzanie go dla celów komercyjnych bez wiedzy i zgody autora jest zabronione.|
PROGRAM SZKOLENIA BĘDZIE ODPOWIEDNIO ZAKTUALIZOWANY I REALIZOWANY ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYM W DNIU SZKOLENIA STANEM PRAWNYM.

Dzień 1
1. Identyfikacja naruszenia zasad udzielania zamówień publicznych w celu wyeliminowania ryzyk, korekt finansowych i innych sankcji za naruszenie przepisów ustawy Pzp. wykład interaktywny w tym analiza orzecznictwa, wyników kontroli Prezesa UZP - przykłady konkretnych problemów i poszukiwanie rozwiązań.
2. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia:
Planowanie postępowania – wykład interaktywny - problemy i rozwiązania 
Określenie wartości zamówienia – praktyczne ćwiczenia
Trudności przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia – wykład interaktywny
Wykonawca- wymagania wobec wykonawców – jak wysoko należy postawić poprzeczkę i co ew. kwestionować ? - historie i analogie 
3. Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - case study i praktyczne ćwiczenia.
4. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia. 
Elementy istotne SIWZ
Opracowywanie SIWZ 
Wyjaśnienia do SIWZ 
- case study i praktyczne ćwiczenia.
5. Tryby udzielania zamówień – identyfikacja błędów w realizacji konkretnej procedury – praktyczne ćwiczenia
Przetarg nieograniczony.
Przetarg ograniczony. 
Negocjacje z ogłoszeniem.
Zamówienie z wolnej ręki. 
Negocjacje bez ogłoszenia.
Dialog konkurencyjny.
Partnerstwo innowacyjne
- historie i analogie plus case study
6. Przygotowanie oferty.
Przygotowywanie oferty- praktyczne ćwiczenia. 
Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne ćwiczenia. 
7. Proces wyboru oferty.
Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne ćwiczenia, praca grupowa.
wykład interaktywny w tym analiza orzecznictwa

Dzień 2
8. Umowa w zamówieniach publicznych.
Zawarcie umowy- problemy proceduralne.
Zmiana umowy zmiany istotnie i nieistotne – klasyfikacja - praktyczne ćwiczenia
Nieważność umowy o zamówienie publiczne 
- wykład interaktywny
9. System ochrony praw wykonawców.
Odwołanie i postępowanie odwoławcze. 
Inne instytucje ochronne art. 181 Pzp
Przygotowujemy odwołanie 
Posiedzenie, rozprawa
- case study, odgrywanie ról
10. Elektronizacja zamówień publicznych - analiza orzecznictwa, opinii UZP i innych stanowisk w kontrowersyjnych sprawach, case study
11. Koncepcja nowego prawa zamówień publicznych – najważniejsze kierunki rozwiązań – wykład – na zasadzie: pozostanie bez zmian – zmiana, syntetycznie i zgodnie z postępem prac legislacyjnych.
12. Dyskusja na podsumowanie szkolenia. 

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

·         szkolenie trwa 2 dni (16h)

·         zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia

·         ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób

·         w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia 

 

Inwestycja:

1190.00zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).


Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym ze śniadaniem i kolacją: 1550 zł netto (+23% Vat) 

 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (info@szkolenia-semper.pl). 

 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji. 

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji  SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:           Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. 508 393 926
tel. 577 177 547
tel. 733 544 190
tel. 570 590 060
tel. (61) 3070303
tel. (61) 8102194
tel. (61) 4152036
tel. (61) 4152810
tel. (61) 4152820

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług:  referencje

POLITYKA  RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę. 

 

Uwagi:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

 

Czas trwania
2 dni - 16h
Termin / Lokalizacja
  1. 18.05.2020 / Gdańsk 18-19/05
  2. 25.06.2020 / Warszawa 25-26/06
  3. 17.09.2020 / Warszawa 17-18/09
Cena
1190zł (netto)
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne dla zaawansowanych z uwzględnieniem elektronizacji i koncepcji nowego Prawa Zamówień Publicznych -2----dniowe warsztaty szkoleniowe.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.