menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SENT - od podstaw: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT). LPG i inne towary wrażliwe. (Edycja II wiosna 2020)

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenia skierowane jest do: - prowadzących przedsiębiorstwa transportowe, - zarządzających transportem w przedsiębiorstwie, - dyspozytorów i planistów, kierowników transportu, - spedytorów, magazynierów - osób zajmujących się organizacją przewozów nienormatywnych, - kierowców realizujących przewozy nienormatywne, - firm ubezpieczeniowych, - oraz do osób, które pragną poszerzyć wiedzę z tematyki niniejszego szkolenia.
Program
UWAGA: 
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT_OD_PODSTAW.pdf


Terminy realizacji szkolenia:
 • Katowice: 26.02.2020, 30.03.2020, 04.06.2020
 • Wrocław: 27.02.2020, 07.05.2020, 05.06.2020
 • Warszawa: 12.03.2020, 07.04.2020, 03.06.2020
 • Poznań: 19.03.2020, 22.05.2020, 23.06.2020

PROWADZĄCY: Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego.
Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.

Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Celem szkolenia jest:

- Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy.
- Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych.
- Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach.
- Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE:
 • cel wprowadzenia „pakietu drogowego”, zakres obowiązywania ustawy,
 • przepisy wykonawcze do ustawy o monitorowaniu przewozów.

2. PODSTAWOWE DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE:
 • numer referencyjny,
 • podmiot wysyłający,
 • podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
 • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN,
 • produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403,
 • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
 • towary z pozycji CN 2905 i 3824,

4 ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
 •  przepisy przejściowe (do 31 marca 2020r.)
 •  różnice między monitorowaniem oleju opałowego  a SENT dla innych paliw,
 • rejestracja i aktualizacja AKC-RU,

5. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu)
 • zwolnienia,
 • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
 • dodatkowe dane wymagane w SENT  LPG od 01.02.2020 r.,
 • SENT zbiorczy w LPG,
 •  e-DD i papierowy dokument dostawy.

6. OBOWIĄZKI PODMIOTÓW UCZESTNICZĄCYCH W DROGOWYM I KOLEJOWYM PRZEWOZIE TOWARÓW ORAZ PODMIOTÓW DOKONUJACYCH OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI:
 • obowiązki WYSYŁAJĄCEGO,
 • obowiązki PRZEWOŹNIKA,
 • obowiązki ODBIERAJĄCEGO.

7. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS).
 • obowiązki przewoźników,
 • obowiązki kierowców.

8. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NARUSZENIE OBOWIĄZKÓW PRZEWIDZIANYCH W PRZEPISACH USTAWY.

9. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
 • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
 • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru.
 • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA.

10. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.

11. SENT – MECHANIZMY I ZASADY:
 • upoważnienia, dokumentacja czynności,
 • tworzenie konta osoby fizycznej,  Id-SISC osoby fizycznej,
 • rejestracja podmiotu,
 • rejestracja reprezentacji osoby fizycznej.

12. Zasady rejestracji zgłoszeń w PUESC (transakcje krajowe, WNT/import, WDT/eksport):
 • rejestr zgłoszeń, 
 • zasady korzystania ze strony PUESC.
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500.

13. WYPEŁNIANIE ZGŁOSZEŃ SENT,
 • rejestracja zgłoszeń, 
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500,
 • anulowanie, aktualizacja, uzupełnianie i zamykanie zgłoszeń SENT,
 • sprawdzanie statusu i ważności zgłoszenia.

14. PROCEDURA AWARYJNA:
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu, instrukcja,
 • wzory dokumentów.

15. PROJEKTOWANE ZMIANY W PRZEPISACH.

16. PODSUMOWANIE, PYTANIA, DYSKUSJA.


DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, 
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, 
 • materiały szkoleniowe w segregatorze, 
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, 
 • obiad, 
 • przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców). Podczas szkoleń zamkniętych mogą zostać zorganizowane ćwiczenia na placu manewrowym, rampie, w pojazdach etc. - w codziennych warunkach pracy uczestników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

UWAGA:
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT_OD_PODSTAW.pdf
Prowadzący
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: CAN-PACK S.A., CAT LC Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. Grupa WISS, FPN w Bydgoszczy, HOBAS System Polska Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., TOTAL Polska Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
Forma
Warsztaty.
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-17.00
Termin / Lokalizacja
 1. 03.06.2020 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
 2. 04.06.2020 / Katowice, Hotel Vienna House Easy, ul. Sokolska 24
 3. 05.06.2020 / Wrocław, Hotel Ibis Styles Wrocław Centrum, pl. Konstytucji 3 maja 3
 4. 23.06.2020 / Poznań, Hotel Mercure Centrum****, ul. Roosevelta 20
Cena
690 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SENT - od podstaw: System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT). LPG i inne towary wrażliwe. (Edycja II wiosna 2020)
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze + płyta CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia jest: - Wskazanie do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące przepisy. - Zapoznanie uczestników z system monitorowania przewozów drogowych. - Przekazanie wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach. - Wypracowanie i omówienie najlepszych rozwiązań.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.