menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – aktualne problemy i praktyka stosowania

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program
WARSZTATY DLA WYMAGAJĄCYCH

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – aktualne problemy i praktyka stosowania

 

Warszawa, 22.05.2020

 

Serdecznie zapraszamy do udział w szkoleniu, którego celem jest omówienie problematyki, udzielenie odpowiedzi na kluczowe pytania, a także rozwianie wątpliwości dotyczące praktycznych aspektów stosowania przepisów z zakresu tematyki związanej z dostępem do informacji publicznej. Podczas szkolenia zostaną poruszone zagadnienia odnoszące się do interpretacji posiadanych danych i wiadomości jako informacji publicznej, trybów dostępu do informacji publicznej, jak również przedstawiona zostanie szczegółowa analiza procedury wnioskowej od momentu złożenia wniosku aż do skargi kasacyjnej do NSA.

 

Szkolenie polecamy dla:
 • pracowników sektora administracji publicznej, w szczególności odpowiedzialnych za prowadzenie podmiotowych stron BIP oraz zajmujących się bezpośrednio udzielaniem informacji publicznej,
 • przedsiębiorców, którzy ze względu na specyfikę prowadzonej działalności mają dostęp lub posiadają dane stanowiące informację publiczną,
 • wszystkich osób zainteresowanych praktycznymi aspektami dostępu do informacji publicznej.


Korzyści dla Uczestników szkolenia:
W gąszczu regulacji prawnych, które ulegają ciągłym modyfikacjom i nowelizacjom, konieczne staje się poszerzanie i usystematyzowanie wiedzy z zakresu dostępu do informacji publicznej. Szkolenie nastawione jest na rozpatrywanie praktycznych konsekwencji wynikających z przepisów prawa dla osób odpowiedzialnych w organach administracji publicznej oraz innych podmiotach za udzielanie informacji publicznej. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Uczestników zapewniamy bogate materiały szkoleniowe, a także możliwość konsultacji indywidualnych po zakończonym szkoleniu.

 

W programie:


1. Informacja publiczna – wiadomości wstępne.
 • Klasyfikacji informacji publicznych.
 • Definicje legalne.
 • Źródła prawa dostępu do informacji publicznej.

2. Cechy informacji publicznych w praktyce i orzecznictwie.

3. Zakres podmiotowy stosowania ustawy o dostępie do informacji publicznej – rodzaje podmiotów objętych obowiązkiem udostępniania informacji publicznej oraz rozumienie przesłanki „posiadania danych”.

4. Elementy wyłączające publiczny walor informacji.

5. Podstawy odmowy udostępnienia informacji publicznej.

 • Ustawa o ochronie informacji niejawnych (tajemnica państwowa i tajemnica służbowa).
 • Ustawa o ochronie danych osobowych.
 • „Tajemnica przedsiębiorcy” – rozumienie pojęcia i praktyczne wykorzystanie przesłanki przez administrację publiczną.
 • Inne przesłanki odmowy dostępu do informacji publicznej.

6. Sposoby i tryby udostępniania informacji publicznej.
 • Biuletyn Informacji Publicznej (wymogi w zakresie zawartości strony internetowej BIP, wymogi dot. informacji zamieszczonej w BIP).
 • Centralne repozytorium.
 • Udostępnianie informacji na wniosek (treść wniosku, terminy, opłaty i koszty dodatkowe).
 • Wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej.

7. Dostęp do akt sprawy.
 • Definicja strony postępowania.
 • Przepisy kpa, kpc i kpk.

8. Ustawa o dostępie do informacji publicznej a ustawy szczególne (ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych, IPN, finansach publicznych, KRS, KRK, służbie cywilnej, prawo ochrony środowiska).

9. Podmioty uprawnione do otrzymania informacji publicznej.
 • Powszechność dostępu do informacji publicznej.
 • Brak wymogu wykazania interesu prawnego w uzyskaniu informacji.
 • Obowiązek niezwłocznego udzielenia informacji publicznej.

10. Informacja przetworzona.
 • Cechy informacji przetworzonej w praktyce i orzecznictwie.
 • Szczególna istotność przetworzenia dla interesu publicznego.

11. Ograniczenia dostępu do informacji publicznej.
 • Konstytucja art. 61. ust. 3 – ochrona wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych.
 • Dopuszczalność ograniczeń wyłącznie na poziomie ustawowym – prywatność osoby fizycznej lub tajemnica przedsiębiorcy.
 • Dane osobowe.
 • Tajemnica przedsiębiorcy.
 • Informacje niejawne.
 • Tajemnice chronione ustawowo.

12. Tryb odmowy dostępu do informacji publicznej.
 • Odmowa jako decyzja administracyjna – elementy obligatoryjne, obowiązek pouczenia o prawie do odwołania.

13. Prawne możliwości zaskarżenia odmowy dostępu do informacji publicznych.
 • Odwołanie.
 • Skarga na bezczynność organu.
 • Skarga do WSA.
 • Skarga kasacyjna do NSA.

14. Uprawnienia dziennikarzy dotyczące dostępu do informacji publicznej.

15. Odpowiedzialność karna za brak wykonania obowiązku udostępnienia informacji publicznej.

16. Casusy oraz dyskusja dotycząca problematyki dostępu do informacji publicznej.

 

 

Informacje dodatkowe pod nr telefonu: 22 668 50 00

Z POWYŻSZEJ TEMATYKI MOŻEMY ZREALIZOWAĆ SZKOLENIE ZAMKNIĘTE

 

 

Poniżej przedstawiamy opinie uczestników wcześniejszych szkoleń: 

Podobało mi się:

„Profesjonalizm”,

„Wysoka komunikatywność”,

„Przykłady z życia”,

„Otwarta dyskusja”,

„Zaangażowanie prowadzącego, wiedza, kompetencje i kontakt z uczestnikami”,

„Organizacja jak zwykle na wysokim poziomie”,

„Kazusy”,

„Świetne przygotowanie merytoryczne prowadzącego”,

„Energia”,

„Szerokie spojrzenie na temat”,

„Omówienie wielu przykładów i przepisów”,

„Sposób prowadzenia, przekazania wiedzy”,

„Nie było pytania bez odpowiedzi”,

„Sposób prowadzenia”,

„Uzyskałam wszystkie informacje w tym temacie”,

„Merytoryczne, dynamiczne, możliwość konsultacji”,

„Trudny temat – odniesienie, porównanie dwóch regulacji prawnych”,

„Atmosfera – dotyczy zarówno osób organizujących jak i trenera”,

„Wykładowca bardzo ciekawie omówił tematykę szkolenia”,

„Sposób podejścia prowadzącego do uczestników”,

„Pytania otwarte, dyskusja”,

„Zwięzłość treści”,

„Przygotowanie merytoryczne osoby prowadzącej, zabezpieczenie logistyczne”,

„Materiał bardzo pomocne do wykorzystania w pracy bieżącej”,

„Szkolenie opatrzone przykładami”,

„Wykładowca, sala, jedzenie, kącik kawowy”,

„Zaangażowanie prowadzącego”,

„Prowadzenie wykładów”,

„Formą przekazania wiadomości – zwięźle i na temat”,

„Precyzyjność”,

„Zaangażowanie prowadzącego w odpowiedzi słuchaczy”,

„Komunikacja z prowadzącym”,

„Życiowe podejście do tematu”.

Prowadzący
mec. Łukasz MIĘTKOWSKI - Adwokat, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Inspektor Ochrony Danych w spółkach kapitałowych, były sekretarz Zespołów Ekspertów w Ministerstwie Sprawiedliwości, Trener prawa. Świadczy stałą obsługę prawną spółek kapitałowych działających na rynku polskim i niemieckim w zakresie prawa gospodarczego, cywilnego, karnego oraz karno – skarbowego związaną także z odpowiedzialnością cywilną i karną członków zarządów i rad nadzorczych spółek kapitałowych; reprezentuje podmioty gospodarcze przed sądami cywilnymi oraz administracyjnymi, a także organami administracji. Pełni funkcję likwidatora spółek, a także zajmuje się stałą obsługą prawną w kontekście powierzonych zadań Administratora Bezpieczeństwa Informacji. Przeprowadza kompleksowe działania audytowe i wdrożeniowe związane z procedurami i narzędziami ochrony danych osobowych w spółkach oraz grupach kapitałowych. Doradza przy planowaniu optymalizacji podatkowych oraz inwestycyjnych. Prowadzi kursy przygotowujące do egzaminów na aplikacje prawnicze oraz korporacyjne egzaminy zawodowe. Wykładowca w firmie DOM WIEDZY. Prowadzone przez niego szkolenia zawsze cieszą się dobrą opinią uczestników.
Czas trwania
1 dzień
Termin / Lokalizacja
 1. 22.05.2020 / Warszawa, sale szkoleniowe Puławska 14
Cena
650 PLN + 23 % VAT / 650 PLN zw. z VAT dla opłacających szkolenie w 70% lub całości ze środków publicznych
Zgłoszenie
DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ – aktualne problemy i praktyka stosowania
W cenę wliczono
uczestnictwo w zajęciach, materiały szkoleniowe, piśmiennicze, przerwy kawowe, lunch, certyfikat
Organizator
DOM WIEDZY - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.