menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) wprowadzono szereg rewolucyjnych zmian w zakresie funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

 

Zmiany odnoszą się do:

 • kwestii związanych z określaniem wysokości opłaty (obowiązek selektywnej zbiórki, zmiana charakteru zawiadomienia o wysokości opłaty),
 • aktów prawa miejscowego (zawartość regulaminu utrzymania czystości, szczegółowego zakresu świadczenia usług),
 • kwestii systemowych.

W trakcie szkolenia omówione zostaną wszelkie dokonane zmiany z odniesieniem do praktyki ich wprowadzania i egzekwowania.

 

Szkolenie adresowane jest do:

 • urzędników administracji publicznej (urzędów gmin), zajmujących się tematyką odpadów komunalnych,
 • pracowników spółek komunalnych (organizujących i nadzorujących system gospodarki odpadami komunalnymi),
 • a także do podmiotów prowadzących działalność w postaci odbierania odpadów komunalnych.

Przedmiotem szkolenia będzie kompleksowa analiza regulacji wprowadzonych ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579) oraz określenie wpływu tej ustawy na aktualnie funkcjonujące rozwiązania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.


Uczestnicy szkolenia wyposażeni zostaną w wiedzę pozwalającą na przygotowanie wdrożenia nowych regulacji z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminach - zarówno w kontekście koniecznych zmian w aktach prawa miejscowego, prowadzonych postępowań w zakresie opłaty śmieciowej oraz rozwiązań systemowych związanych z odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów.


Metody szkoleniowe: wykład z wykorzystaniem prezentacji multimedialnej, praca na kazusach, dyskusja, odpowiedzi na pytania i wyjaśnianie wątpliwości.

 

Program szkolenia

 

 1. Nowe zasady selektywnej zbiórki odpadów – obowiązki gmin.
   
 2. Elementy regulaminu utrzymania czystości i porządku.
   
 3. Określanie wysokości stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i zasady ponoszeni opłaty.
   
 4. Status nieruchomości niezamieszkałych.
   
 5. Nowe zasady organizacji przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
   
 6. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
   
 7. Kompostowanie bioodpadów a wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – decyzja w sprawie utraty prawa do zwolnienia z opłaty.
   
 8. Brak segregacji odpadów – decyzja określająca wysokość opłaty.
   
 9. Zmiany w szczegółowym zakresie świadczenia usług.
   
 10. Nowe zasady funkcjonowania PSZOK.
   
 11. Instalacja komunalna – nowe zasady funkcjonowania.
   
 12. Zagospodarowanie odpadów niesegregowanych (zmieszanych).
   
 13. Obowiązki informacyjne i kontrolne nałożone na wójtów (burmistrzów, prezydentów).
   
 14. Zmiany w przepisach sankcjonujących – w tym sankcja dla gmin za niewdrożenie rozwiązań systemowych w wys. od 1000 zł do 100 000 zł.
   
 15. Analiza zmian prawnych w innych aktach prawnych prowadzonych nowelizacja, w tym w szczególności w ustawie o odpadach i prawie ochrony środowiska.
   
 16. Analiza przepisów przejściowych.
   
 17. Dyskusja, pytania i odpowiedzi.

 

Wykładowca

Dr prawa, członek etatowy samorządowego kolegium odwoławczego orzekający m.in. w sprawach związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kar nakładanych na gruncie u.c.p.g. Współpracownik kancelarii prawnej w zakresie doradztwa prawnego dotyczącego prawa odpadowego. Przez 5 lat był doradcą prawnym spółki komunalnej, wcześniej - doradca prezydenta miasta ds. tworzenia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
Współpracuje z Okręgową Izbą Radców Prawych w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia z zakresu prawa administracyjnego. Wykładowca uniwersytecki. Jest autorem ponad 100 publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym w szczególności prawnych aspektów gospodarowania odpadami komunalnymi oraz postępowania administracyjnego. Realizował wiele szkoleń i zajęć w ramach studiów podyplomowych dla pracowników administracji samorządowej różnego szczebla.

Termin / Lokalizacja
 1. 16.10.2020 / Warszawa / ONLINE
 2. 11.12.2020 / Warszawa / ONLINE
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. System gospodarki odpadami komunalnymi. Najnowsze zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
W cenę wliczono
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.