menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

SZKOLENIE ONLINE - odbywa się w taki sam sposób jak opisano poniżej, z tą różnicą, że każdy uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco swój ekran z prezentacją. Uczestnicy mogą również widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączonego do Internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)

 

RODO, czyli Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) obowiązuje już od 2018 roku. Większość instytucji publicznych i prywatnych w Polsce została zobowiązana do bezpośredniego stosowania RODO, jednak nadal praktyczne stosowanie tych przepisów budzi liczne wątpliwości.


Cały czas aktualne jest pytanie: jak stosować RODO, by z jednej strony ochrona danych osobowych nie stała się uciążliwością, która uniemożliwia sprawne działanie, a z drugiej strony, by właściwie zabezpieczyć interesy osób, których dane są przetwarzane i podlegają ochronie. Nie bez znaczenia jest także fakt, że organ nadzoru w Polsce nałożył już pierwsze kary pieniężne, także w sektorze publicznym, za brak zgodności z RODO.

 

Celem szkolenia jest:

 • omówienie najważniejszych i najczęściej występujących problemów ze stosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych w instytucjach publicznych,
 • zapoznanie uczestników z najnowszym orzecznictwem Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz sądów administracyjnych oraz
 • przekazanie praktycznych zaleceń dotyczących sposobów postępowania z danymi osobowymi zgodnie z przepisami.

Udział w szkoleniu pozwoli uczestnikom na zapoznanie się z aktualnie obowiązującymi przepisami i podsumowanie oraz rozszerzenie swojej dotychczasowej wiedzy, a także omówienie wątpliwości, wymianę doświadczeń, uzyskanie pomocy i wskazówek w rozwiązaniu przypadków z praktyki.
Szkolenie stanowi kompendium niezbędnej wiedzy z zakresu ochrony danych osobowych według RODO i przepisów krajowych.


Na szkoleniu:

 • omówimy wszystkie najistotniejsze zmiany wprowadzone przez RODO, ze szczególnym uwzględnieniem zmian w zakresie definiowania danych osobowych podlegających ochronie, w tym szczególnych kategorii danych, zasad przetwarzania danych osobowych, przesłanek przetwarzania danych osobowych,
 • wskażemy niezbędne działania w celu dostosowania jednostek administracji publicznej do wymogów RODO,
 • podsumujemy konsekwencje nowelizacji przepisów sektorowych wynikające z RODO w obszarze zatrudnienia i postepowań administracyjnych, wskazując na obszary, które uległy znaczącym zmianom i zalecając właściwe sposoby działania,
 • przedstawimy i omówimy wzory dokumentów, co pozwoli uczestnikom szkolenia zapoznać się z praktyką stosowania przepisów RODO.

Szkolenie jest skierowane w szczególności do pracowników organów administracji publicznej, będących administratorami danych lub procesorami, w tym pracowników kadr, biur prawnych, osób zaangażowanych w koordynowanie tematu ochrony danych w poszczególnych komórkach organizacyjnych, dyrektorów biur i pracowników niższego szczebla zarządzania.

 

Program szkolenia


 1. Zasady ogólne przetwarzania danych osobowych (zasada legalności, rzetelności i przejrzystości, ograniczenia celu, minimalizacji danych, prawidłowości, ograniczenia przechowywania, integralności i poufności danych, rozliczalności).
  Omówienie prawdziwych przykładów z sektora publicznego.
   
 2. Pojęcie danych osobowych (dane zwykłe i szczególnie chronione, dane o karalności, służbowe dane kontaktowe, wizerunek, informacje o osobach prowadzących działalność gospodarczą, informacje o osobach zmarłych).
  Ćwiczenie mające na celu prawidłowe rozumienie pojęcia „dane osobowe”.
   
 3. Nowe sposoby legalizowania zbierania i dalszego przetwarzania danych (nowe zasady dotyczące pozyskiwania zgody, zgoda na dane zwykłe i szczególnie chronione, kiedy zgoda jest zbędna, bo istnieją inne podstawy do dysponowania danymi np. umowa, obowiązek prawny).
  Omówienie najczęściej popełnianych błędów w sektorze publicznym.
   
 4. Udostępnienie danych a ich powierzenie (identyfikacja typowych sytuacji, w których mamy do czynienia z udostępnieniem i powierzeniem, zakres odpowiedzialności podmiotów, obowiązkowe zasady zlecania usług zw. z przetwarzaniem danych w oparciu o RODO, powierzenie a upoważnienie).
  Omówienie zagadnień: badania medycyny pracy, benefity pracownicze, przekazywanie danych sądom, Policji, w ramach KPA w celu przekazania sprawy według właściwości.
   
 5. Uprawnienia przysługujące podmiotowi danych (m.in. klauzule informacyjne RODO – obowiązkowa zawartość i zalecenia co do ich redagowania, prawo dostępu do danych i prawo do kopii danych, kiedy należy uwzględnić żądanie usunięcia danych i sprzeciw wobec ich przetwarzania, prawo ograniczenia przetwarzania danych; omówienie przykładowych klauzul RODO).
   
 6. RODO a postępowania administracyjne (obowiązki informacyjne, zakres udostępniania danych osobowych, prawo do kopii danych a wgląd w akta postępowania administracyjnego).
   
 7. RODO a dostęp do informacji publicznej (czy RODO ma zastosowanie do informacji publicznej zawierającej dane osobowe, osoba publiczna a osoba pełniąca funkcję publiczną, ograniczenie jawności ze względu na prywatność).
  Zasady dostępu do informacji o wynagrodzeniach.
   
 8. Zalecenia dla urzędników, jak pracować z danymi osobowymi zgodnie z RODO. Za jakie działania/zaniechania urzędnik może ponosić osobistą odpowiedzialność.
   
 9. Najczęściej popełniane błędy przy wdrożeniu RODO w sektorze publicznym.
   
 10. Odpowiedzi na pytania uczestników (omówienie zagadnień i problemów uprzednio zgłoszonych przez uczestników).

Wykładowca

Prawnik i trener z 20 letnim praktycznym doświadczeniem w tematyce ochrony danych osobowych. Znajomość europejskich przepisów o ochronie danych osobowych potwierdzona egzaminem certyfikującym CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Europe).

Absolwentka Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, Krajowej Szkoły Administracji Publicznej oraz kanadyjskiego Queen’s University.

Jako Dyrektor Departamentów Prawnego i Skarg w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych przez kilka lat odpowiadała m.in. za nowelizację ustawy o ochronie danych osobowych, opracowywanie stanowisk/decyzji administracyjnych GIODO związanych z praktycznym zastosowaniem przepisów o ochronie danych osobowych. Jako przedstawiciel GIODO reprezentowała Polskę w strukturach europejskich.

Kierownik Projektu/Ekspert Wiodący ds. Prawnych w licznych projektach dot. danych osobowych finansowanych przez Unię Europejską obejmujących m.in. rozbudowane programy szkoleniowe dot. ochrony danych osobowych adresowane do administracji publicznej. Ekspert Komisji Europejskiej ds. opracowania koncepcji projektu dotyczącego transgranicznego przepływu danych osobowych w kontekście RODO.

Posiada bogate doświadczenie w stosowaniu przepisów o ochronie danych osobowych zarówno, jako zewnętrzny audytor/konsultant, jak i jako administrator bezpieczeństwa informacji/inspektor ochrony danych. Proponuje praktyczne rozwiązania, które - zapewniając zgodność z obowiązującymi przepisami - jednocześnie uwzględniają specyfikę instytucji i realizację jej kluczowych zadań.

Uczestniczyła w tworzeniu kompleksowych systemów ochrony danych osobowych, koordynowała i odpowiadała za wdrożenie RODO.

Trener z wieloletnim doświadczeniem, od 2006 r. szkoli przedstawicieli sektora publicznego jako wykładowca tematu ochrony danych osobowych. Przeprowadziła ponad 300 całodniowych szkoleń z tematyki ochrony danych osobowych (m.in. RODO) oraz dostępu do informacji publicznej dla różnych grup zawodowych m.in. pracowników Kancelarii Premiera, MSWiA i urzędów wojewódzkich, MRPiPS i urzędów pracy oraz WSA w Warszawie. W 2018 roku przeprowadziła cykl specjalistycznych szkoleń centralnych nt. RODO organizowanych i nadzorowanych przez Szefa Służby Cywilnej.

Od 2007 roku należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia Profesjonalistów ds. Prywatności (International Association of Privacy Professionals - IAPP), a od 2008 roku do Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych (SABI). 

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Lokalizacja
Cena
640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto
Zgłoszenie
RODO w administracji publicznej – przepisy i praktyka
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.