menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Nowe Prawo Zamówień Publicznych - szkolenie dla wykonawców w branży medycznej

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do wykonawców biorących udział w postępowaniach o zamówienie publiczne na dostawy leków, wyrobów medycznych, odczynników, sprzętu laboratoryjnego, urządzeń medycznych i laboratoryjnych itp.
Program
 • Zamówienia bagatelne i obowiązki zamawiającego związane z ich udzielaniem:
  • Sprawozdanie o udzielonych zamówieniach.
  • Ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.
 • Zasady udzielania zamówień publicznych.
 • Polityka zakupowa państwa oraz plan postępowań o udzielenie zamówień.
 • Komunikacja zamawiającego z wykonawcami.
 • Dokumentowanie przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości równej lub przekraczającej progi unijne:
  • Analiza potrzeb zamawiającego.
  • Wstępne konsultacje rynkowe.
  • Ogłoszenia.
  • Udzielanie zamówień w częściach.
  • Katalog elektroniczny.
  • Zasady wnoszenia wadium – terminy wnoszenia i zwrotu, możliwość zatrzymania wadium.
  • Opis przedmiotu zamówienia – kryteria stosowane w celu oceny równoważności.
  • Przedmiotowe środki dowodowe – etykiety, certyfikaty.
  • Podstawy wykluczenia z postępowania – obligatoryjne i fakultatywne.
  • Dozwolone warunki udziału w postępowaniu.
  • Udostępnianie zasobów.
  • Podmiotowe środki dowodowe:
   • oświadczenie w formie JEDZ,
   • kiedy są wymagane podmiotowe środki dowodowe potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia?
   • uzupełnianie brakujących lub błędnych podmiotowych środków dowodowych.
   • aktualność podmiotowych środków dowodowych.
  • Tryby udzielania zamówień.
  • Wszczęcie postępowania.
  • Terminy składania wniosków i ofert.
  • Przetarg nieograniczony:
   • SWZ - zawartość, wyjaśnienie i zmiana,
   • terminy składania ofert,
   • tzw. „procedura odwrócona”.
  • Składanie i otwarcie oraz wybór najkorzystniejszej oferty:
   • terminy związania ofertą – możliwość ich przedłużania,
   • otwarcie ofert,
   • poprawianie oczywistych omyłek pisarskich, rachunkowych i innych – nie wpływających istotnie na treści oferty,
   • oferta z rażąco niską ceną lub kosztem i obowiązki stron z tym związane,
   • zamknięty katalog możliwości odrzucenia oferty,
   • kryteria oceny ofert – ograniczenia,
   • cena jako jedyne kryterium lub kryterium o wadze przekraczającej 60%,
   • wybór najkorzystniejszej oferty,
   • możliwość unieważnienia postępowania,
   • zawarcie umowy.
 • Postępowanie o udzielenie zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne:
  • Zakres stosowania.
  • Ogłoszenia.
  • Kwalifikacja podmiotowa wykonawców.
  • Tryb podstawowy.
  • SWZ lub opis potrzeb i wymagań – wyjaśnienie i zmiana.
  • Terminy składania ofert.
  • Wybór najkorzystniejszej oferty.
  • Terminy związania ofertą – możliwość ich przedłużania.
  • Zawarcie umowy.
 • Projektowanie postanowień umowy w sprawie zamówienia publicznego.
 • Odpowiedzi na zapytania uczestników, konsultacje.
Prowadzący
HANNA KRASZCZYŃSKA ceniona ekspertka w zakresie zamówień publicznych, wieloletni praktyk w prowadzeniu oraz nadzorowaniu postępowań w renomowanych placówkach opieki zdrowotnej (m.in. Instytut Matki i Dziecka w Warszawie oraz Narodowym Instytucie Zdrowia Publicznego - Państwowym Zakładzie Higieny w Warszawie). Doradca w dziedzinie zamówień publicznych udzielający opinii eksperckich w realizowanych projektach finansowanych ze środków Unii Europejskiej oraz Szwajcarskich. Uczestniczka wielu debat na temat rynku zamówień publicznych w Polsce a także w Unii Europejskiej. Od 12 lat prowadzi szkolenia w tematyce zamówień publicznych.
Forma
seminarium
Czas trwania
2 dni 12 godzin
Lokalizacja
Cena
970 zł netto/ os.
Zgłoszenie
Nowe Prawo Zamówień Publicznych - szkolenie dla wykonawców w branży medycznej
W cenę wliczono
uczestnictwo, materiały szkoleniowe, poczęstunek, zaświadczenie.
Zdobyta wiedza
Korzyści z uczestnictwa w szkoleniu: - Uzyskanie wiedzy istotnej dla wykonawców dotyczącej zmian w nowym Prawie zamówień publicznych. - Zweryfikowanie dotychczas stosowanych praktyk w świetle przepisów nowej ustawy Prawo zamówień publicznych. - Poznanie praw i obowiązków uczestników postępowania. - Przedyskutowanie indywidualnych problemów związanych z realizacją zamówień publicznych.
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
GREMIUM IDK - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.