menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szkolenie skierowane jest do osób odpowiedzialnych w firmie za sprzedaż wysyłki i odbiór towaru, a także za prowadzenie reklamacji z tytułu umowy spedycji oraz z tytułu uszkodzenia, ubytku lub utraty towaru w umowie przewozu. Zajęcia polecane są szczególnie handlowcom, logistykom i spedytorom.

 

W trakcie szkolenia wykładowca omówi m.in:

 • Warunki Handlowe INCOTERMS 2020,
 • dlaczego nie nadużywać warunków EXW i czemu nie stosować FOB, CFR i CIF do kontenerów,
 • kto odpowiada za załadunek i rozładunek,
 • kto ponosi kary za przekroczenie nacisku na oś,
 • kary za podanie nieprawdziwych danych w liście przewozowym,
 • rozszerzenie odpowiedzialności poza przewoźnika na nadawcę i spedytora,
 • przekażemy również podstawowe informacje na temat nowej ustawy o monitorowaniu przewozu towarów.

 

Korzyści dla uczestników:

 • po szkoleniu uczestnicy będą potrafili zastosować prawidłowe warunki handlowe INCOTERMS do umowy sprzedaży/kupna oraz zrealizować już zawarte transakcje poprzez ich właściwą interpretację,
 • nauczymy jak poprawnie i skutecznie składać reklamacje zarówno do przewoźnika, jak i do spedytora, oraz w jaki sposób zawierać umowę przewozu (lub spedycji) aby dochodzenie roszczeń było łatwiejsze,
 • powiemy czym różni się ubezpieczenie CARGO od OCS i OCP, dlaczego pomimo wysokiego ubezpieczenia przewoźnika (OCP) warto mieć CARGO,
 • przedstawimy różnicę umowy spedycji od umowy przewozu, a także wskażemy, czym różni się odpowiedzialność spedytora i przewoźnika,
 • wyjaśnimy, w jaki sposób rozpoznać "przewoźnika umownego", który udaje spedytora oraz jakie to niesie zagrożenia zarówno dla Klienta, jak i dla niego samego.

 

Program szkolenia

 

Dzień I

 

Wstęp - warunki dostaw INCOTERMS 2020 - podstawowe pojęcia:

·      czy jest obowiązek stosowania Warunków Handlowych INCOTERMS® ?

·      co regulują a czego nie regulują INCOTERMS®2020,

·      co to jest „ryzyko” w dostawie,

·      co oznacza „termin dostawy”,

·      płatności w handlu zagranicznym (kilka słów o akredytywie i dokumentach),

·      obowiązek dokonania odprawy celnej eksportowej/importowej,

·      możliwe modyfikacje formuł INCOTREMS®,

·      reklamacje z tytułu umowy sprzedaży a reklamacje z tytułu umowy o przewóz (uszkodzenie, ubytek, utrata towaru w transporcie, opóźnienie w dostawie),

·      reklamacje z tytułu szkody w przewozie, kto jest uprawniony do ich składania i czy wynika to z INCOTERMS® czy z innych przepisów,

·      czy można używać poprzednich wersji INCOTERMS® (np. INCOTERMS®2010 albo starszych) i co z już zawartymi umowami.
 

Podstawowe zmiany w wersji INCOTERMS®2020 w porównaniu z wersją INCOTERMS®2010 – co nowego, a co pozostaje:

·      jak rozpoznać czy jest to wersja 2020 czy jeszcze 2010?

·      rozszerzony wstęp i aktualizacja not wyjaśniających,

·      nowy układ artykułów (zmiany raczej techniczne, układ bardziej czytelny),

·      zmiana inicjałów z DAT na DPU (delivery at place unloaded),

·      zmiany w zakresie ubezpieczeń: CIP I CIF, adnotacja “on board” na konosamencie przy FCA,

·      sytuacja użycia własnych środków przewozu przy FCA, DAP, DPU, DDP,

·      włączenie wymogów związanych z bezpieczeństwem w zakresie obowiązków dotyczących przewozu i kosztów (A4/B4 I A9/B9).
 

Omówienie poszczególnych formuł – jak je stosować prawidłowo: zalecenia i przeciwskazania.

 

Reguły dla wszystkich środków i gałęzi transportu:

·      EXW Ex Works (… named place)

·      FCA Free Carrier (… named place)

·      CPT Carriage PaidTo (… named place of destination)

·      CIP Carriage Insurance Paid To (… named place of destination)

·      DAP Delivered At Place (… named place of destination)

·      DPU Delivery at Place Unloaded (… named place of destination)

·      DDP Delivered Duty Paid (… named place of destination)

 

Ubezpieczenia CARGO w CIF i CIP (w pozostałych formułach „ubezpiecza ten, kto ma w tym interes”):

·      co o ubezpieczeniu kupujący powinien obowiązkowo wiedzieć,

·      dlaczego wyłączne bazowanie na ubezpieczeniu przewoźnika  (OCP) czy spedytora (OCS) jest niezalecane,

·      ograniczenia kwotowe przy odpowiedzialności przewoźnika.

 

Reguły dla transportu morskiego i wodnego śródlądowego.
Transport morski: odpowiedzialność przewoźnika morskiego, rola i znaczenie Konosamentu (B/L), co to jest morski list przewozowy i kiedy stosować zamiast B/L, demurrage, detention, …

·      FAS Free Alonside Ship (…named port ofshipment)

·      FOB Free On Board (… named port of shipment)

·      CFR Cost and Freight (… named port of destination)

·      CIF Cost Insurance Freight (…named port of destination)

·      Inne?

 

TOP10 czyli najczęściej popełniane błędy przy stosowaniu Warunków Handlowych INCOTERMS®:

·      dlaczego zasadniczo nie zaleca się stosowania FAS, FOB, CFR i CIF do sytuacji, gdy przewóz towaru następuje w kontenerze, chociaż te formuły dotyczą transportu morskiego… - a jeżeli nie te formuły, to jakie?

·      uzgodnienie warunków handlowych, ale bez podania wersji INCOTERMS® a potem dopisywanie ich na dokumentach handlowych i transportowych,

·      dlaczego EXW należy stosować wyjątkowo rzadko,

·      nadużywanie DDP,

·      powszechnie błędne interpretowanie terminu dostawy przy warunkach z grupy „C”,

·      inne, możliwe błędy przy stosowaniu aktualnej wersji INCOTERMS®2020.
 

Zalecenia - kiedy stosować daną formułę INCOTERMS®, przykłady praktyczne.
 

Dyskusja, pytania.

 

Dzień II

 

Umowa spedycji i odpowiedzialność spedytora:

·      czym się różni umowa spedycji od umowy przewozu,

·      zakres odpowiedzialności spedytora,

·      najczęściej popełniane błędy w umowach spedycji,

·      skutki mylenia spedytora z przewoźnikiem,

·      czego należy wymagać od spedytora, a czego raczej nie,

·      czy zleceniodawca spedytora może domagać się dowodu, że spedytor zapłacił przewoźnikowi,

·      instrukcja wysyłkowa - ważne narzędzie pracy spedytora.
 

Co o ubezpieczeniach wiedzieć należy:

·      OC Przewoźnika ubezpiecza przewoźnika a nie ładunek,

·      co przewoźnik o swoim ubezpieczeniu powinien wiedzieć a czego z reguły nie wie,

·      dlaczego pomimo opłacenia składki zakład ubezpieczeń odmawia wypłaty odszkodowania - najczęściej podawane przyczyny – jak temu zapobiec,

·      klauzula podwykonawcy,

·      można mieć rację, ale nie mieć pieniędzy tzw. „ciche klauzule”,

·      zakres ubezpieczenia CARGO,

·      czy CARGO zapłaci gdy przewoźnik odpowiada za szkodę?
 

Odpowiedzialność i dochodzenie roszczeń z tytułu umowy przewozu towarów – krajowe i międzynarodowe (Prawo przewozowe, Konwencja CMR):

·      podstawy prawne,

·      zakres odpowiedzialności przewoźnika,

·      niedyspozytywny charakter klauzul Konwencji CMR i Prawa przewozowego (nie podlegają woli stron),

·      kto jest obowiązany załadować i wyładować towar, kto mocuje towar na pojeździe (przy plandekach jest inaczej niż przy przewozie pojazdów),

·      kary dla załadowcy, nadawcy … za przekroczenie nacisku osi czy dopuszczalnej masy całkowitej pojazdu,

·      umowa to podstawa a list przewozowy jest dowodem tej umowy,

·      najczęściej popełniane błędy w umowach przewozu i w listach przewozowych,

·      zasady poprawnego wypełniania listu przewozowego w przewozach międzynarodowych,

·      najczęstsze przyczyny powstawania szkód w przewozach drogowych,

·      przesłanki zwalniające przewoźnika od odpowiedzialności za szkody w towarze w czasie transportu, ograniczenia odpowiedzialności przewoźnika (obrona przed niesłusznie złożonymi reklamacjami),

·      postępowanie w przypadku stwierdzenia uszkodzenia, ubytku, utraty lub opóźnienia w dostawie: co powinien zrobić przewoźnik, a co odbiorca (oraz spedytor),

·      przykłady praktyczne,

·      jak powinna wyglądać poprawnie złożona reklamacja (podstawy prawne),

·      jak powinna wyglądać prawidłowa odpowiedź przewoźnika (podstawy prawne).
 

Dyskusja, pytania, wyjaśnianie wątpliwości.

 

Wykładowca

 

Trener i konsultant. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących dystrybucji, zakupów, optymalizacji zapasów, kompletacji, a także w zajmuje się tematem prawa w transporcie, INCOTERMS czy zabezpieczeniem ładunków.

Od kilkunastu lat zaangażowany w projekty związane z customer service, sprzedażą i logistyką. Pracował min. na stanowiskach eksport managera, customer service managera, logistic managera, dyrektora ds. rozwoju. Zarządzał dystrybucją i magazynowaniem, zarządzał także całkowitym procesem biznesowym (sprzedaż, logistyka, finanse) dla spółek zależnych w Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz działaniami eksportowymi do innych krajów.

Dzieląc się swoją wiedzą i doświadczeniem prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte. Uczestniczył w projektach dla wielu dużych organizacji w obszarze organizacji eksportu i outsourcingu, sprzedaży i dystrybucji. Wdrażał min koncepcję S&OP (sales and operations plainning). Współpracował również z największymi operatorami logistycznymi.

Publikuje artykuły w specjalistycznej prasie oraz występuje jako prelegent na ogólnopolskich konferencjach. Prowadził zajęcia na konferencji „Sukces w eksporcie, standaryzacje czy innowacje” oraz szkolenia w ramach programu „Rozwój stopy eksportu….”

W ostatnich latach uczestniczył w pracach klubu ECR przy Instytucie Logistyki i Magazynowania. Był również w kapitule ogólnopolskiego konkursu „Innowacje w logistyce”.

Ukończył podyplomowe studia „Zarządzania Logistycznego” w Wyższej Szkole Logistyki w Poznaniu, oraz „Marketing żywności” na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu. W 2013 ukończył szkołę trenerów licencjonowanych w zakresie „Rozwiązanie konfliktów w drodze negocjacji” oraz „Sprzedaż doradcza”.

Od 5 lat prowadzi własną firmę konsultingowo - szkoleniową. W grupie jego klientów były min. Tesco, Real, Nagel, Rosner, Stock, Kompania Piwowarska, Animex, Delekta, Dyrup, BSH (Bosch Simens), Eberspecher, Zelmer, International Paper i wielu innych.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Transport i spedycja krajowa i międzynarodowa: INCOTERMS 2020, umowa spedycji, przewozy drogowe, Konwencja CMR - reklamacje
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.