menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Transport i Spedycja: Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania. NOWE SZKOLENIE. (Edycja II wiosna 2020)

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby odpowiedzialne za transport i spedycję w przedsiębiorstwie.
Wymagania wstępne
Podstawowa wiedza w zakresie transportu i spedycji.
Program
Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/RYZYKA_W_TRANSPORCIE.pdf

Terminy realizacji szkolenia:
 • Kraków: 11.03.2020, 06.05.2020
 • Gdańsk: 12.03.2020, 13.05.2020
 • Warszawa: 13.03.2020, 20.05.2020
 • Katowice: 18.03.2020, 27.05.2020
 • Poznań: 25.03.2020, 28.05.2020

Cel szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy:
 • nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym,
 • zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,
 • poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie,
 • zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników,
 • nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym,
 • przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę:
Ryzyko w transporcie ponoszą wszyscy uczestnicy tego procesu – zleceniodawca, przewoźnik, a w przypadku zaangażowania spedytora – także spedytor. Jest ono duże, bo na ogół wysoka jest wartość przewożonego towaru. Szczególnie dla przewoźnika ryzyko to jest niebezpieczne, bo on odpowiada za towar po jego przyjęciu do przewozu, aż do momentu wydania odbiorcy. Spedytor także musi rozważyć wiele ryzyk, w tym odpowiedzialności za zatrudniane podmioty do wykonania umowy spedycji. Należy tu identyfikować ryzyka różnego typu, nie tylko towarowe. Wiele ryzyk związanych jest z innymi aspektami niż ubytki, uszkodzenia, utrata towaru czy niedotrzymanie terminu dostawy.
Przed odpowiedzialnością z tytułu wielu ryzyk można się zabezpieczyć poprzez właściwe zapisy w umowie czy na listach przewozowych. Powszechne są także zapisy, które tylko pozornie przed tym zabezpieczają, bo w rzeczywistości popadają w sprzeczność z bezwzględnie obowiązującym prawem. Wiedza na ten temat jest więc niezbędna w codziennej pracy specjalisty ds. transportu, spedycji czy przewoźnika.

PROGRAM SZKOLENIA:

1. IDENTYFIKACJA RYZYK W TRANSPORCIE I SPEDYCJI.
 • Ryzyka zleceniodawcy transportu.
 • Ryzyka przewoźnika.
 • Ryzyka spedytora w stosunkach spedytor – zleceniodawca i spedytor – przewoźnik.
 • Ryzyka związane z problemem „braku swobody w wyborze” przewoźnika.
 • Ryzyka wynikające z realizacji umowy przewozu.
 • Ryzyka wynikające z realizacji umowy spedycji.
 • Ryzyka prawne.
 • Ryzyka towarowe, związane z przewożonym towarem i jego specyfiką.

2. RYZYKA A SYSTEM UWARUNKOWAŃ PRAWNO – ZWYCZAJOWYCH.
 • Konwencje przewozowe, w tym najważniejsze postanowienia Konwencji CMR.
 • Prawo właściwe dla stosunków transportowych wg. Rozporządzenia PE.
 • Najważniejsze postanowienia ustawy Prawo przewozowe.
 • Zasady pierwszeństwa postanowień Prawa przewozowego, Konwencji przewozowych i Umowy przewozu przy przewozach krajowych i międzynarodowych.
 • Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie procesu reklamacyjnego.
 • Problem ryzyk w Polskich Ogólnych Warunkach Spedycyjnych (OPWS).
 • Problem miejsca dostawy i ryzyka związanego z towarem w poszczególnych terminach Incoterms.

3. RYZYKA A UMOWY W TRANSPORCIE.
 • Zasady odpowiedzialności na linii załadowca - spedytor - przewoźnik – odbiorca.
 • Umowa przewozu w Kodeksie cywilnym.
 • Umowa spedycji w Kodeksie cywilnym oraz odpowiedzialność spedytora za przewoźników.
 • Zasady zawierania umów transportowych, w tym ramowych umów o obsługę transportową.
 • Zlecenie transportowe i zlecenie spedycyjne a zawarcie umowy.
 • Posługiwanie się ogólnymi warunkami usług transportowych i spedycyjnych.
 • Istotne warunki umowy przewozu i umowy spedycji.
 • Postanowienia, które  mogą być przedmiotem umów, a których nie można zmienić.
 • Milcząca akceptacja przy zawarciu umowy poprzez zlecenie.

4. RYZYKA ZWIĄZANE Z TOWARAMI.
 • Ryzyka dotyczące uszkodzeń lub utraty towaru a limity odpowiedzialności.
 • Ryzyka związane z niedotrzymaniem terminu dostawy a odpowiedzialność za powstałą szkodę.
 • Ryzyka ubytków towarowych w transporcie.
 • Kwestia ryzyk transportowych a problem siły wyższej (interpretacje).
 • Ubezpieczenia OC przewoźnika i spedytora jako forma ograniczania ryzyk odpowiedzialności cywilnej.
 • Ubezpieczenia cargo według nowych klauzul ICC A, B, C jako forma ograniczania ryzyk towarowych.
 • Ryzyka niedotrzymania terminów i form zgłaszania roszczeń.

Cena promocyjna wynosi: 790 zł. + 23% VAT i obejmuje: wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo  w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe. 
Cena po okresie promocji wynosi: 890 zł. + 23% VAT.


Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP. Pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny: 22 853 35 23, kom.: 607 573 053.

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy między innymi dla

ABB Sp. z o.o., ALSTOM Power Sp. z o.o., ALTADIS POLSKA S.A., ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., Backer OBR Sp. z o.o., Bahlsen Polska Sp. z o.o., Bank Ochrony Środowiska S.A., BARLINEK S.A., BE & K Europe Sp. z o.o., BELL P.P.H.U., Capgemini Polska Sp. z o.o., RADWAR S.A. , Dedra-Exim Sp. z o.o., Dora – Metal Sp. z o.o., Energoserwis S.A., Elektrociepłownie Warszawskie S.A., Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., Famot Pleszew Sp. z o.o., Federal-Mogul Bimet S.A., Federal – Mogul Gorzyce S.A., Grupa Azoty Zakłady Azotowe „Puławy” S.A. Kronospan Polska, Grupa Lotos S.A., Górnośląski Zakład Elektroenergetyczny S.A., Huta Zawiercie S.A., Huta Pokój S.A., „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., IMPEL S.A., INCO-VERITAS S.A., International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., KAN Sp. z o.o. Kompania Piwowarska S.A., Kongskilde Polska Sp. z o.o., Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., Maersk Polska Sp. z o.o., Marsh Sp. z o.o., Merck Sp. z o.o., Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., Neapco Europe Sp. z o.o., Opel Polska Sp. z o.o., OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, ORLEN OIL  Sp. z o.o., PCC Rokita S.A., Philips Lighting Poland S.A., PKN Orlen S.A., POCH S.A., Polcotton Sp. z o.o., PORTA KMI Poland Sp. z o.o., Przemysłowe Centrum Optyki S.A., Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o.,  PP „Porty Lotnicze”, PFLEIDERER GRAJEWO S.A., PFLEIDERER PROSPAN S.A., RADMOR S.A., Ryłko Sp. z o.o., Sanitec Koło Sp. z o.o., Siemens Sp. z o.o., STOMIL S.A., Tedrive Poland Sp. z o.o., TI Poland Sp. z o.o., TZMO S.A., Valvex S.A., VOLVO Polska Sp. z o.o., Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o.,  Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., Wrigley Poland Sp. z o.o., Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., Wrocławskie Zakłady Zielarskie „Herbapol” S.A. Südzucker Polska S.A., ZAK S.A., ZENTIS POLSKA  Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński Jest uznanym specjalistą w zakresie transportu, spedycji oraz umów handlowych i reklamacji z partnerem krajowym i zagranicznym. Wiedzę praktyczną zdobywał od ponad 30 lat jako handlowiec, dyrektor firmy handlowej, kolejno szef jej dwóch oddziałów za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym dużych firm transportowych i spedycyjnych. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców. Autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce transportowej i handlowej, m.in.: „Transport w przedsiębiorstwie. Logistyka, spedycja i reklamacje.”, „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.
Forma
Wykład, warsztat, studia przypadków.
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Termin / Lokalizacja
 1. 13.05.2020 / Gdańsk, Hotel SCANDIC, ul. Podwale Grodzkie 9
 2. 20.05.2020 / Warszawa, Hotel Ibis Stare Miasto, ul. Muranowska 2
 3. 27.05.2020 / Katowice, Hotel Vienna House Easy, ul. Sokolska 24
 4. 28.05.2020 / Poznań, Hotel Mercure Centrum****, ul. Roosevelta 20
Cena
790 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Transport i Spedycja: Ryzyka w transporcie i spedycji oraz sposoby ich ograniczania. NOWE SZKOLENIE. (Edycja II wiosna 2020)
W cenę wliczono
Podczas szkolenia otwartego zapewniamy: - wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, - uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, - materiały szkoleniowe (w segregatorze, długopis), - możliwość konsultacji w trakcie i po szkoleniu (przez Internet), - zaświadczenie ukończenia szkolenia, - obiady, - przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Uczestnicy: nabędą umiejętność identyfikacji różnych ryzyk w procesie transportowym, zdobędą wiedzę na temat różnych skutecznych zabezpieczeń przez w/w ryzykami,poznają procedury i nowe możliwości zwalniania od odpowiedzialności z tytułu szkód w transporcie, zwiększą skuteczności reklamacji zgłaszanych przez spedytorów wobec przewoźników, nauczą się wykorzystywać możliwości prawne i zwyczajowe do uzasadniania różnego typu roszczeń w procesie transportowym, przećwiczą metody załatwiania roszczeń oraz zasady posługiwania się argumentami prawnymi (konwencje, zwyczaje, przepisy, warunki umowne).
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.