menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH - nowe zasady prowadzenia akt osobowych

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
zamknięte
Program

CELE I KORZYŚCI SZKOLENIA:

Szkolenie ma na celu usystematyzowanie i pogłębienie wiadomości z zakresu prawidłowego prowadzenia dokumentacji akt pracowniczych. Dodatkowo, uczestnicy dowiedzą się, jakie zmiany w zakresie prowadzenia akt osobowych zaczną

obowiązywać od 1 stycznia 2019 r., a także jak na obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej wpłynęło nowe rozporządzenie unijne w zakresie ochrony danych osobowych


 

DLA KOGO SĄ SKIEROWANE WARSZTATY:


Szkolenie skierowane jest dla pracowników działów kadr i płac, właścicieli firm, którzy samodzielnie prowadzą politykę kadrową w swojej firmie. W szkoleniu mogę wziąć udział osoby, które są zainteresowane tematyką prowadzenia dokumentacji kadrowej i prawidłowego wydawania świadectw pracy.


Korzyści ze szkolenia

nabycie praktycznych umiejętności zakładania, prowadzenia i przechowywania akt osobowych i innej dokumentacji pracowniczej,

przygotowanie do pozyskiwania danych osobowych od kandydatów do pracy i pracowników oraz utrwalania tych danych w zakresie niezbędnym do realizacji czynności prawa pracy, w tym zatrudniania,


Program warsztatów szkoleniowych:

 

I. Obowiązek i podstawy prawne prowadzenia dokumentacji

pracowniczej.


 • Podział dokumentacji pracowniczej.
 • Podmioty zobowiązane do prowadzenia dokumentacji pracowniczej.
 • Założenie dokumentacji zatrudnienia wykonawców cywilnych.
 • Omówienie zmian w zakresie obowiązku tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania oraz Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚŚ ) wprowadzonych w życie w 2017 roku.


II. Najważniejsze zasady prowadzenia akt osobowych pracowników.


III. Część A akt osobowych - dokumenty dotyczące nawiązania

stosunku pracy.


 • Dane osobowe, jakich można wymagać od kandydata do pracy.
 • Kwestionariusz osobowy dla kandydata do pracy i pracownika – porównanie.
 • Przedwstępna umowa o pracę.
 • Skierowanie kandydata do pracy na wstępne badania lekarskie.
 • Orzeczenie lekarskie. Kiedy można honorować stare zaświadczenie lekarskie?
 • Świadectwa pracy z poprzednich zakładów pracy.
 • Świadectwa szkolne i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje.


IV. Część B akt osobowych - dokumenty dotyczące trwającego

stosunku pracy.


 • Umowa o pracę lub jej pisemne potwierdzenie oraz zmiana warunków zatrudnienia.
 • Dokumenty związane z bezpieczeństwem i higieną pracy
 • Dokumenty odnoszące się do powierzenia pracownikowi mienia z obowiązkiem zwrotu lub do wyliczenia się.
 • Dokumenty związane z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych zatrudnionego.
 • Dokumenty przyznające pracownikowi nagrody, wyróżnienia lub udzielające mu kary porządkowej.
 • Dokumenty związane ze szczególnymi uprawnieniami pracowniczymi wynikającymi z rodzicielstwa

 

V. Cześć C akt osobowych – dokumenty dotyczące ustania

zatrudnienia.


 • Świadectwo pracy oraz pozostałe dokumenty.


VI. Sporządzanie informacji o warunkach zatrudnienia


VII. Dokumentacja uprawnień rodzicielskich pracowników.


 • elementy obowiązkowe i fakultatywne

 

VIII. Świadectwo pracy.


 • Nowe reguły wydawania świadectwa pracy.
 • Treść świadectwa pracy.


IX. Prowadzenie akt osobowych pracowników w szczególnych

sytuacjach.


 • Akta osobowe przy przejęciu zakładu pracy lub jego części.
 • Ponowne zatrudnienie tej samej osoby.
 • Pracownik zatrudniony na dwóch umowach o pracę u jednego
 • pracodawcy.

 

X. Pozostałe dokumenty związane z zatrudnieniem.


 • Dokumentacja chorób zawodowych i wypadków przy pracy oraz świadczeń z tym związanych.
 • Dokumentacja czasu pracy (np. ewidencja czasu pracy, lista obecności i inne formy rejestracji obecności).
 • Dokumentacja płacowa (np. imienna lista wynagrodzenia, zgoda na
 • przekazywanie wynagrodzenia na konto bankowe pracownika, zgoda na dokonywanie dobrowolnych potrąceń).
 • Dokumentacja wykorzystania urlopów wypoczynkowych i zwolnień od pracy.
 • Zasady prowadzenia kart przydziału odzieży i obuwia roboczego.

 

XI. Przechowywanie dokumentacji pracowniczej i ochrona danych

osobowych.


 • Miejsce i warunki przechowywania dokumentacji pracowniczej.
 • Okresy przechowywania dokumentacji.
 • Upoważnienia dla osób przetwarzających dane osobowe oraz ewidencja tych osób
 • Obowiązki w razie przekazania prowadzenia dokumentacji pracowniczej i płacowej do biura rachunkowego.
 • Dokumentacja pracownicza w przypadku upadłości lub likwidacji pracodawcy


XII. Planowane zmiany przepisów dotyczące dokumentacji

pracowniczej.


 • Skrócenie okresu przechowywania akt osobowych do 10 lat. 
 • Dla kogo obowiązkowo, dla kogo fakultatywnie? Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Możliwość prowadzenia akt osobowych w formie elektronicznej. 
 • Zmiana przepisów od 2019 roku.
 • Zasada bezgotówkowego sposobu wypłaty wynagrodzenia za pracę.
 • Planowane zmiany od 2019 roku.
 • Którzy płatnicy będą składać do ZUS dodatkowe raporty informacyjne – planowane zmiany.

 

 

OPINIE UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ


 • Agnieszka z Wrocławia: „Dobre przygotowanie prowadzącego, wysoki profesjonalizm, miła atmosfera, potrzebne warsztaty – odgrywanie różnych scenek między uczestnikami, zdobycie wiedzy.”
 • Jakub z Warszawy: „Było bardzo interesująco. Dziękuję.”
 • Wojciech z Poznania: „Szkolenie bardzo przydatne w dalszym życiu zawodowym. Powoduje refleksje w danej pracy.”
 • Marcin z Krakowa: „Zajęcia przeprowadzone w pełni profesjonalnie, bardzo dobry kontakt z prowadzącym.”
 • Filip z Krakowa: „Prowadzący bardzo pomocny, konkretne informacje.”
 • Katarzyna z Katowic:” Szkolenie zostało przeprowadzone w sposób profesjonalny. Wykładowca doskonale przekładał teorię na praktykę.”
 • Agnieszka z Warszawy: „Bardzo mi się podobało. Konkretne, ciekawe, poparte przykładami z życia.”
Lokalizacja
Cena
DO USTALENIA
Zgłoszenie
PROWADZENIE AKT PRACOWNICZYCH - nowe zasady prowadzenia akt osobowych
Certyfikaty
TAK
Organizator
VIDI Centrum Rozwoju Kadr - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.