menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA oraz orzecznictwa organów skarbowych

Kategoria
FINANSE PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Niestabilność przepisów ustawy o VAT, zmienność interpretacji podatkowych, a zwłaszcza zapadające wyroki TSUE kwestionujące poprawność zapisów w ustawie powodują, że Beneficjenci bywają narażeni na konieczność zwrotu VAT kwalifikowalnego wraz z odsetkami, nawet po kilku latach od daty zakończenia realizacji projektu.

Proponujemy Państwu szkolenie, na którym wskażemy zagrożenia związane z zaliczaniem podatku VAT do wydatków kwalifikowalnych w projektach unijnych. Udział w szkoleniu będzie pomocny w uniknięciu ewentualnej konieczności zwrotu podatku VAT wraz z odsetkami.

Szkolenie skierowane jest do Beneficjentów projektów unijnych, w których podatek VAT jest wydatkiem kwalifikowalnym. Podatek naliczony może być wydatkiem kwalifikowalnym tylko wtedy, gdy nie ma potencjalnej prawnej możliwości jego odliczenia.

Metody szkoleniowe: wykład, dyskusja, omawianie przykładów.


Program szkolenia    

1.     Kwalifikowalność podatku VAT w projektach unijnych i ryzyka z tym związane.

o   Podstawa prawna – rozporządzenie unijne, wytyczne w sprawie kwalifikowalności wydatków.

o   Ryzyka związane z finansowaniem Vat-u kwalifikowalnego:

- nieprecyzyjne przepisy,

- niejednolite interpretacje podatkowe i orzecznictwo sądowe,

- niezgodność przepisów krajowych z dyrektywami unijnymi.

2.     Ustawa o podatku od towarów i usług - zasady ogólne.

o   Zakres opodatkowania – działalność gospodarcza.

o   Dostawa towarów i świadczenie usług .

o   Czynności zrównane z dostawą lub świadczeniem usług – darowizna, nieodpłatne świadczenie, powstrzymanie się od dokonania czynności, tolerowanie czynności.

o   Wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów.

o   Import towarów.

o   Import usług Odwrotne obciążenie.

o   Podzielona płatność (split payment).

o   Biała lista podatników.

3.     Odliczenie i zwrot podatku.

o   Zasady ogólne:

- przesłanki do odliczenia VAT,

- zamiar podatnika jako przesłanka do odliczenia VAT,

- zasada natychmiastowości odliczenia.

o   Prewspółczynnik - zasady odliczania.

o   Odliczenie VAT według struktury sprzedaży (współczynnik) - zasady odliczania.

o   Odliczenie VAT od wydatków poniesionych przed rejestracją.

o   Odliczenie VAT po utracie zwolnienia.

o   Odliczenie w okresie wykreślenia z rejestru podatników VAT.

4.     Opodatkowanie podatkiem VAT otrzymanej dotacji – dotacja mająca wpływ na cenę dostarczanych towarów lub świadczonych usług.
 

5.     Zwolnienia z podatku:

o   Zwolnienia przedmiotowe.

o   Zwolnienie podmiotowe.

o   Ustawowe wyłączenia ze zwolnień (podmiotowe i przedmiotowe).

6.     Etapy i narzędzia weryfikacji kwalifikowalności VAT:

o   Etap weryfikacji formalnej wniosku o dofinansowanie.

o   Etap weryfikacji merytorycznej wniosku o dofinansowanie.

o   Etap realizacji projektu.

o   Etap po zakończeniu realizacji projektu:

- kontrola na zakończenie realizacji projektu,

- kontrole w okresie trwałości projektu,

- kontrole po zakończeniu trwałości projektu.

7.     Orzecznictwo.
 

8.     Odpowiedzi na pytania, wymiana doświadczeń, analiza przykładów.

 

 

Wykładowca

Doradca podatkowy - członek Krajowej Izby Doradców Podatkowych. Od wielu lat zajmuje się księgowością funduszy unijnych (zarówno przedakcesyjnych, jak i poakcesyjnych). Były konsultant dla jednostek otrzymujących dotacje z ramienia Funduszu Współpracy.

Przeprowadzała liczne kontrole podmiotów korzystających z dotacji z ramienia jednostek udzielających dotacji (Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego).

Prowadzi szkolenia z zakresu zasad funkcjonowania, rozliczania i kontroli projektów unijnych. Z powyższej tematyki przeprowadziła łącznie ponad 500 szkoleń. Autorka publikacji z zakresu księgowości. 

Czas trwania
Szkolenie dwudniowe
Lokalizacja
Cena
1190,00 zł + 23% VAT = 1463,70 zł brutto
Zgłoszenie
Kwalifikowalność podatku VAT w poprzedniej i obecnej perspektywie finansowania w kontekście zapadłych wyroków sądowych - ETS, NSA, WSA oraz orzecznictwa organów skarbowych
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.