menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i orzecznictwa KIO

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Elektronizacja wszystkich zamówień publicznych udzielanych na podstawie nowej ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych - zaczyna obowiązywać od 1 stycznia 2021 r.


Od 1 stycznia 2021 r. zamawiający i wykonawcy zostają zobowiązani do porozumiewania się w postępowaniu przy użyciu użyciu środków komunikacji elektronicznej nie tylko w postępowaniach od progów unijnych, ale także tzw. „biuletynowych” (krajowych), w których możliwe będą różne rodzaje podpisów elektronicznych.


Na szkoleniu Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Pzp, dowiedzą się Państwo m.in.:

 • z czym w praktyce wiąże się obowiązek elektronizacji,
 • jakie i kiedy dopuszczalne są podpisy elektroniczne, w szczególności przy składaniu oświadczenia wstępnego lub oferty,
 • jaki dokument spełni wymóg „dokumentu elektronicznego”, jakie są dokumenty elektroniczne,
 • w jaki sposób jest możliwe przekazywanie poszczególnych pism, dokumentów lub oświadczeń w postępowaniu pomiędzy zamawiającym a wykonawcą, jak należy złożyć oferty, wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
 • kiedy zamawiający ma prawo zrezygnować z elektronicznej formy komunikacji w prowadzonym postępowaniu.

Trener przedstawi trudności występujące dotychczas w praktyce, orzecznictwo KIO w zakresie elektronizacji w zestawieniu z nowymi przepisami – Prawo zamówień publicznych.

 

Omówimy:

 • zasady dotyczące elektronizacji zamówień obowiązujące od 1 stycznia 2021 r.,
 • praktyczne wskazówki dotyczące m.in. kształtowania postanowień SWZ przy uwzględnieniu wymogów elektronicznego składania oświadczeń, ofert w postaci elektronicznej z kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, elektronicznych podmiotowych środków dowodowych, wadium w formie innej niż pieniądz w postaci elektronicznej
 • wymagania związane z przechowywaniem i udostępnianiem dokumentów elektronicznych,
 • rodzaje dopuszczalnych podpisów elektronicznych, wskazówki jaki podpis wybrać, aby nie generować problemów i kiedy taki wybór jest możliwy, jak weryfikować (walidować) kwalifikowany podpis elektroniczny, a jak podpis zaufany lub podpis osobisty, w celu oceny czy prawidłowo został złożony,
 • elektroniczne reguły przygotowania oświadczenia wstępnego krajowego, JEDZ, ofert, pełnomocnictw - poznanie na tle porównawczym.

Adresaci szkolenia Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Pzp:

 • członkowie kadry administracyjnej i merytorycznej zamawiających, w szczególności administracji rządowej, samorządowej,
 • członkowie komisji przetargowych,
 • wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne w różnych branżach.

Metody szkoleniowe:

 • case study,
 • przykłady weryfikacji podpisów elektronicznych,
 • przykłady dokumentów elektronicznych (np. ZUS, KRK, US), elektronicznych gwarancji wadialnych
 • funkcjonowanie portali zakupowych.

W zależności od rozwoju sytuacji, szkolenie odbędzie się w formie stacjonarnej lub online. Dopuszczamy także formę mieszaną, gdzie część osób przebywa w sali szkoleniowej, a część uczestniczy w trybie online.

Podczas szkolenie online, uczestnik przebywa w swoim miejscu zamieszkania / pracy.

Jest zachowana interaktywna forma szkolenia. Uczestnicy w czasie rzeczywistym widzą i słyszą trenera, mogą zadawać pytania i wyjaśniać wątpliwości. Trener udostępnia na bieżąco na ekranie materiały szkoleniowe. Uczestnicy mogą rówież widzieć i słyszeć siebie wzajemnie.

By uczestniczyć w szkoleniu wystarczy dostęp do urządzenia podłączego do internetu, mikrofon / ew. słuchawki i wygodne miejsce :)


UWAGA, specjalna oferta! 3 osoby pełnopłatne + 1 gratis!
W przypadku zgłoszenia 4 osób na to szkolenie do 31.08.2020 r. - płacą Państwo za udział tylko 3 osób!

Program szkolenia


 1. Komunikacja zamawiającego z wykonawcami  - obowiązek użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniach o udzielenie zamówienia niezależnie od wartości, w tym krajowych, możliwe odstępstwa i komunikacja ustna.
   
 2. Rodzaje podpisów elektronicznych wymagane lub możliwe w postępowaniu o zamówienie publiczne – kwalifikowany podpis elektroniczny, podpis zaufany, podpis osobisty.
   
 3. Specyfikacja Warunków Zamówienia (SWZ) lub opis potrzeb i wymagań – reguły udostępniania, zadawania pytań przez wykonawców i zmiany.
   
 4. Wymagania dokumentacyjne wobec wykonawców.
   
  1. Oświadczenie wstępne wykonawcy w nowym trybie podstawowym w procedurze krajowej – forma, termin składania, aktualność.
  2. Jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ)  - forma, termin składania, aktualność.
  3. Podmiotowe środki dowodowe – nowe obowiązki lub uprawnienia.
  4. Przedmiotowe środki dowodowe – termin złożenia, uprawnienie do wezwania do uzupełnienia, okoliczności uzasadniające zakaz uzupełniania.
  5. Kwestie rozumienia oświadczenia lub dokumentu elektronicznego, jak sporządzić elektroniczną kopię oświadczenia lub dokumentu i potwierdzić za zgodność, kompresowanie plików (zakres dopuszczalności i metody).
  6. E-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.) – podobieństwa i różnice w ich wystawianiu.
    
 5. Oferty w postępowaniu elektronicznym.
   
  1. Reguły składania elektronicznej oferty lub oferty podlegającej negocjacjom w postępowaniach o wartości zamówienia mniejszej od progów unijnych
  2. Reguły składania elektronicznej oferty w postępowaniach o wartości od progów unijnych.
  3. Otwarcie ofert  - brak wymogu jawności, nowy termin otwarcia, nowe obowiązki przed otwarciem ofert i po dokonaniu tej czynności.
  4. Wyjaśnienia treści oferty oraz poprawa omyłek w elektronicznych ofertach.
  5. Odrzucenia oferty z powodu  niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej
  6. Wadium -  wymóg wnoszenia w postaci elektronicznej, nowe reguły zwrotu wadium, w tym w formie innej niż pieniądz.
    
 6. Obowiązki informacyjne (publikacyjne) zamawiającego oraz protokół postępowania o zamówienie publiczne.
   
  1. Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej oraz odrzuceniu oferty.
  2. Postać elektroniczna czy papierowa – jak sporządzić i przechowywać protokół.
  3. Obowiązek zachowania oryginalnej postaci oraz formatu.
  4. Termin i sposób udostępniania dokumentacji postępowania, w tym ofert oraz ofert ostatecznych.
    
 7. Pytania, dyskusja, omawianie przykładów, dodatkowe wyjaśnienia.

 

Wykładowca

Radca prawny, doktor nauk prawnych, były Wiceprezes Urzędu Zamówień Publicznych i wieloletni pracownik Departamentu Prawnego tego Urzędu, wieloletni dyrektor Departamentu Zamówień Publicznych w dużej instytucji sektora finansów publicznych. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie praktyczne jako doradca zamawiających oraz wykonawców, a także pełnomocnik w postępowaniach odwoławczych przed Krajową Izbą Odwoławczą. Prowadzi szkolenia dla wykonawców, administracji rządowej, samorządowej, radców prawnych, adwokatów, osób kontrolujących wydatkowanie środków europejskich, organów kontrolnych, dyrektorów sądów okręgowych i apelacyjnych, instytucji wojskowych, Policji. Wykładowca na studiach podyplomowych z zakresu zamówień publicznych i funduszy Europejskich.

 

Termin / Lokalizacja
 1. 05.10.2020 / Warszawa / ONLINE
Cena
640,00 zł + 23% VAT = 787,20 zł brutto
Zgłoszenie
Elektronizacja zamówień publicznych według nowego Prawa zamówień publicznych z uwzględnieniem dotychczasowych doświadczeń i orzecznictwa KIO
Certyfikaty
Certyfikat uczestnictwa w szkoleniu.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.