menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


M_o_R® Foundation – zarządzanie ryzykiem

Kategoria
ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
Typ szkolenia
otwarte
Wymagania wstępne
Brak
Program
Opis i cel szkolenia

Szkolenie polega na prezentacji modelowych rozwiązań (opartych o najlepsze praktyki zgromadzone przez instytucje publiczne i prywatne) i jest przeplatane zajęciami warsztatowymi. Uczestnicy szkolenia są w jego trakcie konfrontowani z rzeczywistymi problemami, a następnie proszeni o wypracowanie ich zadaniem najlepszych rozwiązań.

W trakcie i po zakończeniu szkolenia, uczestnicy mają dostęp do przykładowych pytań egzaminacyjnych na poziomie Foundation, dzięki czemu mogą sprawdzić swoje umiejętności przy pomocy obiektywnego testu, sprawdzającego poziom pozyskanej w trakcie szkolenia wiedzy. Szkolenie zakończone jest egzaminem certyfikującym. W przypadku uzyskania pozytywnego wyniku uczestnik otrzymuje międzynarodowy certyfikat M_o_R® Foundation.

PRINCE2®, MSP®, MoR®, MoP®, P3O® są zarejestrowanymi znakami handlowymi należącymi do firmy AXELOS Limited i używanymi za jej zgodą. Swirl logo™ jest znakiem handlowym należącym do AXELOS Limited i używanym za zgodą AXELOS Limited. Wszelkie prawa zastrzeżone. Szkolenie zostanie zrealizowane przez ATO Synergit Sp. z o.o. Sp. K.

Korzyści dla uczestników

Efektywne zarządzanie ryzykiem stwarza szansę na poprawę osiągnięć w stosunku do założonych celów, głównie poprzez przyczynienie się do:

 • zmniejszenia liczby nagłych stresów i niemiłych niespodzianek,
 • lepszego wykorzystania zasobów,
 • redukcji marnotrawstwa,
 • ograniczenia defraudacji,
 • wysokiej jakości świadczonych usług,
 • redukcji czasu poświęcanego na „gaszenie pożarów”,
 • lepszego zarządzania utrzymaniem ruchu i rezerwami,
 • niższego kosztu kapitału,
 • wzrostu innowacyjności,
 • zwiększenia szans na przeprowadzenie założonych zmian,
 • lepszego wewnętrznego zaangażowania w robienie rzeczy właściwych i porządnie,
 • lepszego zaangażowania na zewnątrz w celu wypracowania efektywnych strategii rozwoju.
Program szkoleniaDzień 1

1. Podstawowe pojęcia M_o_R – Koncepcje leżące u podstaw zarządzania ryzykiem. Co to jest ryzyko? Czym jest zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest ono takie ważne? Idea zarządzania ryzykiem – zasady ładu korporacyjnego i kontroli wewnętrznej. Gdzie i kiedy zarządzanie ryzykiem winno być stosowane? Powiązanie M_o_R® z innymi standardami. Definicje podstawowych pojęć.

2. Pryncypia zarządzania ryzykiem – (warunki, które musi spełnić efektywne zarządzanie ryzykiem) – Zgodność 
z celami. Dopasowanie do kontekstu. Zaangażowanie interesariuszy. Jasne reguły. Wsparcie w procesie podejmowania decyzji. Ciągle doskonalenie. Wspierająca kultura. Wymierne efekty

3. Podejście do zarządzania ryzykiem – (dokumenty definiujące reguły gry) – Polityka zarządzania ryzykiem. Opis procesu zarządzania ryzykiem. Strategia zarządzania ryzykiem. Rejestr ryzyka. Rejestr zagadnień. Plan rozwoju zarządzania ryzykiem. Plan komunikacji w zarządzaniu ryzykiem. Plany reakcji na ryzyko. Raporty dotyczące stanu ryzyka.

Dzień 2

4. Proces zarządzania ryzykiem – Idea procesu. Podstawowe bariery w jego realizacji. Komunikacja. Identyfikacja kontekstu. Identyfikacja ryzyka. Ocena zagrożeń i okazji. Ocena skumulowanego wpływu. Planowanie działań adresujących ryzyko. Wdrożenie działań adresujących ryzyko.

5. Wdrożenie i przeglądy – Przyjęcie pryncypiów. Zmiana kultury na potrzeby zarządzania ryzykiem. Pomiar efektów. Pokonywanie powszechnych barier. Identyfikacja i wykorzystanie okazji do przeprowadzenia zmian.

Dzień 3

6. Zarządzanie ryzykiem w perspektywach organizacyjnych – Perspektywa strategiczna w kontekście pryncypiów. Perspektywa programów w kontekście pryncypiów. Perspektywa projektów w kontekście pryncypiów. Perspektywa operacyjna w kontekście pryncypiów. Uzyskiwanie wartości dodanej. Integracja zarządzania ryzykiem między perspektywami. Role i odpowiedzialności.

7. Specjalne aspekty zarządzania ryzykiem – (zarys) – Zarządzanie ciągłością działalności biznesowej. Zarządzanie incydentem i w kryzysie. Zarządzanie ryzykiem związanym bezpieczeństwem i higieną pracy. Zarządzanie ryzykiem związanym ochroną. Zarządzanie ryzykiem finansowym. Zarządzanie ryzykiem związanym z ochroną środowiska. Zarządzanie ryzykiem związanym z reputacją. Zarządzanie ryzykiem kontraktowym.

8. Egzamin M_o_R® Foundation

Forma
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia zgodnie z oficjalnym standardami M_o_R®
Czas trwania
24 godziny dydaktyczne – 3 dni szkoleniowe
Lokalizacja
Cena
2300 PLN NETTO
Zgłoszenie
M_o_R® Foundation – zarządzanie ryzykiem
W cenę wliczono
Udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia
Certyfikaty
Certyfikat z akredytacją międzynarodową
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.