menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADM.-TECH.)

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie skierowane jest w szczególności do: władz spółdzielni mieszkaniowych zarządów, zarządców i administratorów wspólnot mieszkaniowych, właścicieli, zarządców i administratorów budynków mieszkalnych i niemieszkalnych oraz nieruchomości o innym przeznaczeniu zarządców nieruchomości komunalnych.
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.
Program

1. Budżet nieruchomości – zasady jego konstruowania, elementy składowe, różnice pomiędzy spółdzielczością, wspólnotami, własnością komunalną, prywatną, oraz najmem.

a) obowiązujące zasady i przepisy prawa w zakresie ustalania opłat eksploatacyjnych na utrzymania nieruchomości,

b) czynsz najmu w zależności od charakteru przeznaczenia lokalu,

c) opłaty za zajmowanie loku bez tytułu prawnego.

2. Zasady ustalania kosztów:

a) utrzymania i eksploatacji dla różnych nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty, własność prywatna, komunalna),

b) utrzymania i eksploatacji dla lokali o różnym statusie prawnym (własność, spółdzielcze prawo własnościowe, spółdzielcze prawo lokatorskie, najem, lokale zajmowane bez tytułu prawnego),

c) utrzymania i eksploatacji mienia przeznaczonego do wspólnego korzystania,

d) utrzymania i eksploatacji i utrzymania lokali, w tym opłaty niezależne od właściciela,

e) opłaty za zajmowanie lokalu bez tytułu prawnego.

3. Źródła finansowania:

a) opłaty eksploatacyjne,

b) pożytki z nieruchomości wspólnej,

c) przychody z nieruchomości,

d) przychody z innej działalności.

4. Wpływ pożytków z nieruchomości wspólnej i przychodów z działalności gospodarczej na wysokość ustalanych opłat eksploatacyjnych i innych opłat.

5. Niedobory i nadwyżki budżetu i ich wpływ na kalkulację i wysokość opłat eksploatacyjnych.

6. Struktura i różnice opłaty eksploatacyjnej:

a) w spółdzielniach mieszkaniowych,

b) wspólnotach,

c) własności prywatnej,

d) najmie i użytkowaniu lokalu bez tytułu prawnego.

7. Obowiązkowe i nieobowiązkowe regulacje dotyczące opłat eksploatacyjnych:

a) uchwały,

b) regulaminy,

c) umowy.

8. Budżet nieruchomości, czyli podstawa prawidłowego uchwalania opłat eksploatacyjnych i czynszu najmu

a) plan finansowo-gospodarczy spółdzielni,

b) plan gospodarczy we wspólnocie,

c) budżet dla jednostek komunalnych i własności prywatnej.

9. Różnice pomiędzy odpisem na fundusz remontowy tworzony zgodnie z art. 6 ust.3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych lub w oparciu o odpowiedni zapis statutu, a opłatą eksploatacyjną – fundusz remontowy, uchwalaną przez Radę Nadzorczą.

a) pożytki z nieruchomości wspólnej,

b) nadwyżka bilansowa netto.

10. Zasady tworzenia i gospodarowania funduszem remontowym.

a) podstawy prawne w zależności od rodzaju nieruchomości (spółdzielnie, wspólnoty zasób prywatny i komunalny),

b) wydatkowanie środków w zależności od rodzaju nieruchomości (części wspólne, indywidualne lokale, majątek spółdzielni lub właściciela nieruchomości, remonty infrastruktury technicznej).

11. Ewidencja księgowa wydatków ponoszonych z funduszu remontowego, oraz dokumentowanie wydatków funduszu remontowego w zależności od stanu prawnego nieruchomości, a podstawy prawne ich ponoszenia.

12. Zmiany w prawie budowlanym.

a) zmiany pojęć „obiekt budowlany”, „budynek” itp.

b) zmiany w zakresie obowiązków dotyczących zgłoszeń prac, pozwoleń na budowę i wykonywania prac bez obowiązku ich legalizacji,

c) wpływ obowiązku legalizacji robót budowlanych, lub jego braku na możliwości przeprowadzania w ramach funduszu remontowego.

13. Źródła finansowe i celowe, z jakich można i powinno się pokrywać koszty i nakłady na:

a) remonty, modernizacje, ulepszenia, przebudowy, rozbudowy itp.,

b) koszty konserwacji, usuwania awarii.

14. Skutki finansowe w związku z prowadzoną gospodarką remontową i modernizacyjną i prowadzoną ewidencją wpływów i wydatków funduszu remontowego na poszczególnych nieruchomościach.

Prowadzący
Trener Michał Substyk
Forma
Szkolenie
Lokalizacja
Cena
380-550 zł netto
Zgłoszenie
GOSPODARKA REMONTOWA, MODERNIZACYJNA I INWESTYCYJNA W PRAKTYCE ( KOSZTY EKSPLOATACJI NIERUCHOMOŚCI, A FUNDUSZ REMONTOWY W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW – ODPOWIEDZIALNOŚĆ I OBOWIĄZKI SŁUŻB ADM.-TECH.)
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe serwis kawowy, lunch imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Cele szczegółowe - korzyści nabyte po szkoleniu pod kątem: Wiedzy i umiejętności: Nabycie wiedzy w zakresie obowiązków wynikających z różnych przepisów prawa oraz umiejętności w zakresie ustalania kosztów od statusu prawnego nieruchomości ( spółdzielnie, wspólnoty, własność prywatna i komunalna. Przedstawienie skutków finansowych prowadzonej gospodarki remontowej. Omówione zostaną podstawy prawne i zasady tworzenia funduszu remontowego oraz dysponowania środkami na nim zgromadzonymi ,a także omówione zostaną zmiany w prawe budowlanym a w szczególności w obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych lub ich wykonywania bez konieczności legalizacji i ich wpływ na dysponowanie środkami zgromadzonymi na funduszu remontowym. Postaw społecznych: Uczestnik po szkoleniu dzięki zdobytej wiedzy w zakresie podstaw prawnych rządzących finansami nieruchomości, w sposób kompetentny będzie ustalał koszty oraz źródła finansowania.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.