menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Nowość INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie kierujemy do osób, które w najbliższym czasie mają zamiar pełnić funkcję Inspektora Ochrony Danych oraz do osób posiadających już pewne doświadczenie zdobyte w tym obszarze, które są zainteresowane pogłębieniem zdobytej już wiedzy i wzbogacenie jej o elementy związane z bezpieczeństwem informacji. Tematyka szkolenia obejmuje najważniejsze zagadnienia istotne z perspektywy pełnienia funkcji Inspektora Ochrony Danych. Program szkolenia bazuje na praktycznych doświadczeniach zdobytych podczas pełnienia funkcji IOD w sektorze publicznym i prywatnym oraz w zakresie dostosowywania organizacji do przepisów RODO. Szkolenie jest skierowane również do osób, które pełnią w organizacji inne funkcje ale muszą posiadać praktyczną wiedzę dot. dostosowania własnej organizacji do przepisów RODO. Wybierz to szkolenie jeśli: Będziesz pełnił funkcję Inspektora Ochrony Danych; Pracodawca wskazał Cię jako osobę odpowiedzianą za ochronę danych osobowych; Chcesz dostosować własną organizację do obowiązujących przepisów ale nie wiesz jak się do tego zabrać;
Wymagania wstępne
Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni przed szkoleniem.
Program

Moduł 1

1. Kilka przepisów i terminów czyli niezbędna teoria i podstawy:

·         Charakterystyka i omówienie aktualnego stanu prawnego w zakresie przetwarzania danych osobowych;

·         Rola Administratora danych osobowych;

·         Rola Inspektora ochrony danych.

2. Podstawy i zasady przetwarzania danych osobowych:

·         Omówienie zasad przetwarzania danych osobowych;

·         Jak w prawidłowy sposób spełnić obowiązek informacyjny?

·         Realizacja praw osób, których dane dotyczą;

·         Zasady prawidłowej komunikacji z osobami których dane dotyczą;

·         Pełnienie funkcji punktu kontaktowego dla Urzędu Ochrony Danych;

·         Powierzenie przetwarzania danych osobowych;

·         Współadministrowanie danymi osobowymi.

3. Inspektor Ochrony Danych:

·         Kwalifikacje, powołanie, zgłoszenie;

·         Status i niezależność;

·         Obowiązki;

·         Odpowiedzialność za wykonanie działań;

·         Pełnienie funkcji punktu kontaktowego (PUODO i dla os. Fizycznych).

Moduł 2

4. Naruszenia ochrony danych osobowych:

·         Co możemy uznać za naruszenie ochrony danych?

·         Prawidłowy sposób dokumentowania naruszeń;

·         Rejestrowanie naruszeń;

·         Prawidłowa reakcja na naruszenia ochrony danych;

·         Informowanie osób fizycznych o naruszeniu dotyczącym ich danych;

·         Zgłaszanie naruszeń do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

5. Kontrola Urzędu Ochrony Danych:

·         Przesłanki przeprowadzenia kontroli;

·         Rodzaje i metodyka prowadzenia kontroli;

·         Działania pokontrolne.

6. Omówienie wybranych decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Danych

Moduł 3

7. Bezpieczeństwo informacji w organizacji:

·         Jakie dane przetwarzamy w swoich organizacjach?

·         Jak mamy je zabezpieczone?

·         ISO/IEC 27001 - Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji – Wymagania;

·         Przykładowe inne standardy.

8. Dokumentacja ochrony danych osobowych w organizacji:

·         Polityki i procedury jako sposób na dokumentowanie działań;

·         Polityka ochrony danych osobowych, a Polityka bezpieczeństwa informacji;

·         Rejestr Czynności Przetwarzania Danych Osobowy i Rejestr Kategorii przetwarzania;

·         Omówienie istotnych polityk, zasad i procedur.

Moduł 4

9. Audyt ochrony danych osobowych:

·         Identyfikacja czynności przetwarzania danych osobowych;

·         Metodyka prowadzenia audytu i gromadzenia informacji w organizacji;

·         Weryfikacja zabezpieczeń fizycznych i technicznych w organizacji;

·         Raport z audytu i przedstawienie jego wyników administratorowi danych osobowych

·         Wdrażanie zaleceń i rekomendacji poaudytowych.

10. Analiza ryzyka w ochronie danych osobowych i DPIA (Data Privacy Impact Asessment):

·         Zinwentaryzowanie aktywów posiadających jakąkolwiek wartość dla organizacji i przypisanie odpowiedzialności konkretnym obszarom;

·         Określenie znaczenia aktywów dla organizacji od najważniejszego do takiego, które ma znikomy wpływ na jej funkcjonowanie;

·         Wskazanie zagrożeń, jakie mogą wpływać na poufności, integralność i dostępność każdego aktywu;

·         Wskazanie podatności, które zwiększają prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożenia;

·         Oszacowanie aktualnego poziomu zabezpieczeń;

·         Wskazanie, (jeżeli jest to znane) sytuacji, w jakiej znajdziemy się po wystąpieniu skutku danego zagrożenia.

11. Egzamin (nie jest obowiązkowy ale warto sprawdzić poziom swojej wiedzy po szkoleniu)

·         Egzamin w formie testu.

Prowadzący
Trener Leszek Birszel i Trener Bartosz Starzomczyk
Forma
Kurs
Lokalizacja
Cena
1400 zł netto
Zgłoszenie
Nowość INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH
W cenę wliczono
materiały do kursu zaświadczenie o ukończeniu kursu indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie kursu w razie potrzeby pomoc w dokonaniu rezerwacji zakwaterowania/noclegu ankieta oceniająca szkolenie test sprawdzający wiedzę (pre i post test)
Zdobyta wiedza
Program szkolenia został opracowany tak aby uczestnik zyskał kompetencje i zrozumienie tematyki ochrony danych osobowych pozwalające mu na samodzielne pełnienie funkcji IOD.
Certyfikaty
Imienne zaświadczenia o ukończeniu kursu.
Organizator
FUNDACJA ORYLION - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.