menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Postępowanie egzekucyjne w administracji -- Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne.

Kategoria
PRAWO ADMINISTRACYJNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

 

Grupa docelowa:

Szkolenie polecamy dla:

 

 •          pracowników jednostek administracji publicznej,
 •          urzędów skarbowych,
 •          izb skarbowych,
 •          urzędów celnych,
 •          zakładów ubezpieczeń społecznych zajmujących się prowadzeniem egzekucji administracyjnej, jak i pełniących funkcję wierzyciela w toczących się postępowaniach egzekucyjnych w administracji
 •          wszystkich osób zainteresowanych omawianą podczas szkolenia tematyką.

 

 

Cel szkolenia:

Postępowanie egzekucyjne w administracji ma na celu zrealizowanie świadczenia publicznoprawnego w drodze przymusu. Celem niniejszego szkolenia jest wskazanie zasad i mechanizmów skutecznej egzekucji wszelkich należności administracyjnoprawnych aspektów także przedstawienie praktycznych aspektów postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem praw i obowiązków wierzyciela.

 

Korzyści dla uczestników:

• analiza zmian dokonanych na podstawie ustawy o wzajemnej pomocy przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych należności pieniężnych (nowe obowiązki związane z tworzeniem odpisów tytułów wykonawczych, postanowienie organu egzekucyjnego o nieprzystąpieniu do egzekucji, skutki niezgodnego z prawem prowadzenia egzekucji itd.)
• nabycie umiejętności w zakresie prowadzenia postępowania egzekucyjnego i skutecznego zaspokojenia roszczenia wierzyciela, 
• nabycie umiejętności sporządzania niezbędnych dokumentów w trakcie postępowania oraz zapoznanie się z praktycznymi aspektami korzystania z przysługujących wierzycielowi praw.

 

Metodologia:

• interaktywny wykład
• prezentacja PP
• indywidualne i grupowe zajęcia warsztatowe
• case study

Jako pierwsza instytucja szkoleniowa w Polsce dbamy o to aby również szkolenia otwarte były dopasowane do oczekiwań oraz stylu pracy uczestników! Indywidualizacja szkolenia - dzięki udziałowi w takim szkoleniu uczestnicy osiągają oczekiwany przez pracodawcę poziom kompetencji i umiejętności.

Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. Przedmiotem zajęć są realne trudności uwzględniające specyfikę danej branży oraz potrzeby i możliwości osób biorących udział w warsztatach. Uczestnicy uczą się poprzez doświadczenie – ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych. Nauka poprzez kreatywność, elastyczność i osobiste doświadczenia jest najskuteczniejszą formą zdobywania nowych umiejętności.

 

Trener:

Radca prawny, trener-praktyk. Zajmuje się bieżącą obsługą prawną jednostek publicznych oraz przedsiębiorstw, w szczególności w zakresie prowadzenia sporów gospodarczych i pracowniczych, postępowania egzekucyjnego, windykacji należności, a także zagadnień związanych z opodatkowaniem działalności gospodarczej. Reprezentuje instytucje i przedsiębiorców zarówno w postępowaniach sądowych, jak również w postępowaniach egzekucyjnych. Prowadzi wysoko oceniane warsztaty o tematyce prawnej oraz zajęcia z zakresu prawa podatkowego dla studentów Wydziału Prawa i Administracji UAM. 

 

Program szkolenia:

1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres egzekucji w administracji. 
2. Zbieg egzekucji sądowej z egzekucją administracyjną – sposoby rozstrzygnięcia w praktyce. Case study.
3. Podmioty postępowania egzekucyjnego- organ egzekucyjny, wierzyciel, zobowiązany i inne podmioty. 

• właściwość miejscowa,
• właściwość rzeczowa i funkcjonalna.
4. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
• Egzekucja z pieniędzy,
• Egzekucja z wynagrodzenia,
• Egzekucja ze świadczeń z zaopatrzenia emerytalnego oraz z ubezpieczenia społecznego,
• Egzekucja z rachunków bankowych i wkładów oszczędnościowych,
• Egzekucja z innych wierzytelności,
• Egzekucja z weksla i udziału w spółce z o.o.,
• Egzekucja z nieruchomości i ruchomości i inne,
5. Egzekucja należności pieniężnych - szczegółowe omówienie mechanizmów egzekwowania, uprawnień i poszczególnych etapów.
• Grzywna w celu przymuszenia, 
• Wykonanie zastępcze,
• Odebranie rzeczy ruchomej,
• Odebranie nieruchomości, opróżnienie lokali i innych pomieszczeń,
• Przymus bezpośredni.
6. Wszczęcie postępowania- wymogi formalne, organy właściwe, obowiązki wierzyciela. Czy wnioski egzekucyjne mogą być przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego?
7. Okoliczności uwarunkowujące przerwanie biegu przedawnienia w związku z wszczęciem postępowania egzekucyjnego. 
8. Istota tytułu wykonawczego – tytuł jednolity i zagraniczny. Nowe obowiązki związane z tworzenie odpisów tytułów wykonawczych. W jakie sytuacji tworzy się dalszy tytuł wykonawczy a w jakiej ponowny w miejsce utraconego?
9. Upomnienie - obowiązek umieszczenia daty doręczenia upomnienia, a jeżeli doręczenie upomnienia nie było wymagane, podstawę prawną braku tego obowiązku.
10. Postępowanie w sytuacji gdy tytuł wykonawczy nie spełnia wymogów formalnych bądź obowiązek nie podlega egzekucji.
11. Konsekwencje wszczęcie i prowadzenie egzekucji niezgodnej z prawem – dla wierzyciela i organu egzekucyjnego.
12. . Omówienie najistotniejszych przesłanek umorzenia i zawieszenia występujących
w praktyce i podstaw ich zaskarżania przez wierzyciela.
13. Wyłączenia spod egzekucji – czego nie może zająć organ egzekucyjny i jakie konsekwencje wynikają z tego dla wierzyciela
14. . Postępowanie uproszczone.
15. . Środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym.

• Zarzuty
• Zażalenie
• Skarga na czynności egzekucyjne
• Wniosek o wyłączenie spod egzekucji
• Żądanie zmiany lub uchylenie postanowienia w trybie przepisów KPA.
16. Środki nadzoru w postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
17. Koszty prowadzonego postępowania egzekucyjnego (opłaty, a wydatki egzekucyjne, zasady ich ustalania i pobierania, możliwości zmniejszenia kosztów egzekucyjnych przez wierzyciela)
18. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów postępowania:

• Odpowiedzialność odszkodowawcza, 
• Odpowiedzialność porządkowa.

 

Informacje organizacyjne:

Na kilka dni przed terminem wydarzenia skontaktujemy się z Państwem aby zapytać o Państwa oczekiwania, dotychczasowe doświadczenia i umiejętności, co pozwoli nam na częściowe dopasowanie programu szkolenia do Państwa potrzeb.

Harmonogram zajęć

 

 •          szkolenie trwa 2 dni (16h)
 •          zajęcia odbywają się w godzinach 10.00-18.00 pierwszego dnia oraz 09.00- 17.00 drugiego dnia
 •          ze względu na warsztatową formę szkolenia maksymalna liczba uczestników to 15 osób
 •          w programie szkolenia przewidziane są 2 przerwy kawowe oraz 2-daniowy obiad

 


Dzień I
Godz.10:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.12:00 -przerwa kawowa
Godz.14.00 -przerwa obiadowa
Godz.16.00 -przerwa kawowa
Godz.18:00 -zakończenie szkolenia
Dzień II
Godz.09:00 -rozpoczęcie szkolenia
Godz.11:00 -przerwa kawowa
Godz.13.00 – przerwa obiadowa
Godz.15.00 -przerwa kawowa
Godz.17:00 -zakończenie szkolenia

 

Inwestycja:

1250 zł netto (+23% VAT) 

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.
-cena zawiera:
-uczestnictwo w szkoleniu,
-materiały dydaktyczne [autorski podręcznik Uczestnika szkolenia, materiały dodatkowe wykorzystywane podczas warsztatów praktycznych]
-materiały piśmiennicze [notatnik, długopis]
-dyplom potwierdzający ukończenie szkolenia
-konsultacje poszkoleniowe
-każdy z Uczestników otrzyma indywidualną kartę rabatową upoważniającą do 10% zniżki na wszystkie kolejne szkolenia otwarte organizowane przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
-oraz serwisy kawowe i obiadowe (nie obejmuje noclegu).

Cena szkolenia wraz z zakwaterowaniem:
Cena szkolenia dla 1 osoby wraz zakwaterowaniem na 1 dobę w pokoju 1-osobowym i kolacją: 1610 zł netto (+23% Vat) 

Zgłoszenie:

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu prowadzonym przez Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER należy uzupełnić formularz zgłoszenia online lub wydrukować kartę zgłoszenia, a  następnie po jej uzupełnieniu odesłać faksem (61 6 247 936) lub mailem (). 

Po otrzymaniu przez nas zgłoszenia skontaktujemy się z Państwem maksymalnie w ciągu 2 dni roboczych w celu potwierdzenia rezerwacji.

 

Kontakt:

Zachęcamy do kontaktu telefonicznego i mailowego.
Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania:

Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER
SZKOLENIA | KONFERENCJE | DORADZTWO
ul. Libelta 1a/2
61-706 Poznań

Godziny pracy biura:      Pn-Pt 08.00 - 18.00

Departament szkoleń otwartych:
tel. (61) 8 102 194     
tel. (61) 4 152 810
tel. (61) 4 152 820
tel. (61) 6 115 034     
tel. 508 393 926  

fax. (61) 6 247 936
fax. (61) 2 786 300

info@szkolenia-semper.pl
www.szkolenia-semper.pl
 

Najważniejsze powody, dla których warto wybrać organizowane przez nas szkolenie:
1. Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER jest jedną z wiodących firm szkoleniowych w Polsce.
2. Naszym celem jest zapewnienie Państwu elastycznych rozwiązań doradczych i dostosowanych szkoleń w celu osiągnięcia rzeczywistych rezultatów i efektów w pracy zawodowej.
3. Gwarantujemy zajęcia prowadzone przez najlepszych w kraju specjalistów.
4. Liczne referencje i opinie potwierdzają wysoką jakość naszych usług: referencje

POLITYKA RABATOWA

Przy zgłoszeniu 2 -4 uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 10% zniżkę.
Przy zgłoszeniu 5 lub więcej uczestników nasza polityka rabatowa przewiduje 15% zniżkę.

 

Uwaga:

Powyższy program rozwojowy jest również dostępny w formie zamkniętej, wyłącznie dla pracowników Państwa firmy. W przypadku szkoleń zamkniętych zakres tematyczny poszczególnych bloków może ulec zmianie, ze względu na rzeczywiste, zdiagnozowane w ramach analizy przedszkoleniowej oczekiwania pracowników i potrzeby organizacji zlecającej szkolenie. Gwarantujemy wysoką jakość merytoryczną i organizacyjną szkolenia. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących zamkniętej formuły szkoleń prosimy o kontakt: info@szkolenia-semper.pllub zachęcamy do skorzystania z formularza zapytania ofertowego.

Czas trwania
2 dni -16h
Termin / Lokalizacja
 1. 14.12.2020 / Warszawa 14-15/12
Cena
1250 zł.netto (10% rabatu dla drugiej i każdej następnej osoby zgłoszonej na szkolenie)
Zgłoszenie
Postępowanie egzekucyjne w administracji -- Kompendium aktualnych przepisów z uwzględnieniem ostatnich zmian. 2-dniowe warsztaty praktyczne.
Organizator
Centrum Organizacji Szkoleń i Konferencji SEMPER - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.