menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Rygory prawne zwalniania pracowników – rozwiązywanie umów o pracę, pojedynczo i zbiorowo, w zgodzie z prawem i ochroną interesu pracodawcy

Kategoria
PRAWO PRACY I UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH
Typ szkolenia
otwarte
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON
Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10
 
Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.
 
Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.
 
 
Cena dotyczy jednej osoby i zawiera: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, obiady, przerwy kawowe, certyfikat ukończenia szkolenia. Pomagamy również w rezerwacji miejsc hotelowych.
 
 
 
Opis szkolenia i cel

Ideą zajęć jest dostarczenie uczestnikom aktualnej, praktycznej wiedzy na temat różnych form rozwiązania i ustania stosunku pracy oraz wypowiadania warunków umowy w toku zatrudnienia. Uczestnicy szkolenia zapoznają się z prawnymi wymaganiami skutecznego zakończeniu zatrudnienia.
Istotnym celem szkolenia jest wyeliminowanie błędów popełnianych przez pracodawców w zakresie wyboru trybu ustania stosunku pracy oraz uzasadniania wypowiedzeń, które mogą skutkować wypłatą pracownikowi odszkodowania, a nawet koniecznością ponownego przyjęcie go do pracy.
Zakres szkolenia, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów pracy, obejmuje problematykę konstruowania najkorzystniejszych warunków rozwiązania zatrudnienia, środków ochrony prawnej przy rozstaniu się z pracownikiem, roszczeń ze stosunku pracy.
Zajęcia skierowane są szczególnie do kadry kierowniczej odpowiedzialnej za realizację procesów pracowniczych i stosowanie prawa pracy w imieniu pracodawcy oraz pracowników działów personalnych odpowiedzialnych za dokumentowanie spraw pracowniczych.

Korzyści dla uczestników

• ugruntowanie praktycznych umiejętności z zakresu zwalniania pracowników, tworzenia dokumentacji w tym zakresie, uzasadniania decyzji pracodawcy
• wyposażenie w gotowe do stosowania narzędzia i metody pracy na stanowiskach odpowiedzialnych za prawidłowe dokumentowanie spraw pracowniczych
• umiejętność przekształcania obowiązków nakładanych na pracodawców przez prawo pracy na wzory postępowań przy zwalnianiu pracowników
• dostęp do wieloletniej, praktycznej wiedzy oraz sprawdzonych rozwiązań
Metody szkolenia
• równoważenie wykładu i warsztatu – transfer wiedzy, analizy przypadków, przykłady, aktywny udział uczestników
• obrazowanie omawianych treści z wykorzystaniem diagramów, wykresów i tabel
• praca na przykładach orzeczeń, wzorach dokumentów, aktach prawnych
• sesje pytań i odpowiedzi

Czas trwania

8 godzin dydaktycznych - 1 dni
 
Program szkolenia

1. Środki ochrony prawnej przy rozwiązaniu umowy o pracę
• jak zgodnie z prawem rozstać się z pracownikiem
• kodeksowe i pozakodeksowe formy rozwiązania stosunku pracy
2. na mocy porozumienia stron
3. za wypowiedzeniem jednej ze stron
4. bez wypowiedzenia
5. wypowiedzeniem zmieniającym warunki pracy / płacy
• z przyczyn niedotyczących pracownika
• czym jest ochrona ogólna i ochrona szczególna zatrudnienia, w tym m.in:
6. ochrona pracownicy w ciąży, pracownika niepełnosprawnego, pracownika młodocianego, pracownika-rodzica, pracownika-opiekuna
7. wiek emerytalny a ochrona przedemerytalna pracownika
8. Rozwiązanie umowy o pracę na mocy porozumienia stron – zasady negocjowania warunków zakończenia stosunku pracy
9. Rozwiązanie stosunku pracy przez pracodawcę z winy / bez winy pracownika bez zachowania okresu wypowiedzenia – przyczyny i uzasadnienie powodu
• pojęcie ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych, przykłady naruszeń (m.in. spożywanie alkoholu, nietrzeźwość, stan po spożyciu alkoholu, utrata uprawnień koniecznych do wykonywania pracy, nieusprawiedliwione nieobecności, nadużywanie zwolnienia lekarskiego, umyślność pracownika)
• postępowanie wyjaśniające a miesięczny termin do rozwiązania umowy z winy pracownika
• rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika
10. Przypadki, w których to pracownik sam może rozwiązać umowę bez wypowiedzenia powołując się na winę przełożonego, zasady reagowania pracodawcy na takie zdarzenie
11. Rozwiązania stosunku pracy za wypowiedzeniem pracodawcy – przyczyny i uzasadnienie powodu
• negatywna ocena pracy
• utrata zaufania
• absencja chorobowa
• niezdolność pracownika do pracy
• nienależyte wykonywanie obowiązków pracowniczych
• działalność konkurencyjna
• przyczyny niezawinione
• kryteria doboru pracowników do zwolnień grupowych
• uwzględnianie interesów pracodawcy
12. Sposób podawania uzasadnienia decyzji pracodawcy oraz udział osób trzecich podczas wręczania pracownikowi porozumienia / wypowiedzenia / rozwiązania umowy o pracę
• jak argumentować decyzje pracodawcy
• jak reagować na emocje zwalnianego pracownika
13. Wymogi prawne rozwiązania umowy o pracę
• konsultacjazwiązkowa zamiaru wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony
• jakie obowiązują a jakie wybrać terminy wypowiadania i rozwiązywania umowy
• zasady doręczenia oświadczenia woli o zwolnieniu nieobecnemu pracownikowi
• rygor okresów wypowiedzenia
• kwestia należnego urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia
• kiedy stosować skrócony okres wypowiedzenia
• możliwość powierzenia innej pracy
• zwolnienie z obowiązku świadczenia pracy
• kiedy i w jakiej wysokości stosować odprawy i odszkodowania pieniężne, wyłączenia z obowiązku wypłat
• świadectwo pracy na nowych zasadach
• terminy odwołania od wypowiedzenia umowy o pracę
• dochodzenie roszczeńw związku z niezgodnym z prawem zwolnieniem – czego pracodawca może spodziewać się w pozwie od pracownika
14. Trudne przypadki i skutki błędów w procesie zwalniania pracowników – sądowa ocena prawidłowości działań pracodawcy w orzecznictwie sądów pracy

 

Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
8 godzin dydaktycznych - 1 dni
Lokalizacja
Cena
760 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.