menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej – warsztaty aktualizacyjne

Kategoria
ZARZĄDZANIE JAKOŚCIĄ
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
• Liderzy, moderatorzy, członkowie zespołów PFMEA. • Osoby prowadzące projekty wdrożeń nowych wyrobów. • Osoby odpowiedzialne za planowanie jakości, APQP. • Inżynierowie jakości, specjaliści ds. jakości. • Osoby realizujące audity jakości u dostawców, osoby odpowiedzialne za jakość dostawców, pracownicy działów SQA (Supplier Quality Assurance), SQD (Supplier Quality Development). • Osoby odpowiedzialne za jakość w przedsiębiorstwie.
Program

1. Wprowadzenie

(forma: prezentacja przeplatana dyskusjami przykładów i wykonywaniem zadań w ramach programu warsztatów - niżej)

• 7 kroków procesu realizacji PFMEA:

• planowanie i przygotowanie (reguła „5T”),

• analiza struktury,

• analiza funkcji,

• analiza wad,

• analiza ryzyka,

• optymalizacja (redukcja ryzyka),

• dokumentowanie wyników.

• Dokumentowanie analizy w postaci graficznej (drzewo struktury – Structure Tree, drzewo funkcji – Function Tree, drzewo wad – Failure Tree, umiejscowienie działań – prewencji, detekcji – w drzewie wad)

• Formularze PFMEA:

• zmiana układu kolumn, nowe kolumny, wada jako „focus element”,

• widoki raportu FMEA dla oprogramowań FMEA.

• Nowe tabele szacowania ryzyka dla wskaźników Severity, Occurrence, Detection.

• Optymalizacja:

• krytyka wskaźnika RPN,

• określanie priorytetów dla działań (AP – Action Priority),

• redukcja Occurrence / redukcja Detection,

• strony zainteresowane (zespół, kierownictwo, klienci, dostawcy).

• Powiązanie PFMEA z rachunkiem kosztów jakości (COQ – Cost of Quality, COPQ – Cost of Poor Quality):

koszty zewnętrzne, koszty wewnętrzne, koszty kontroli, koszty prewencji.

• Zalecenia dotyczące wdrażania nowych wytycznych przez dostawców branży motoryzacyjnej.

 

2. Warsztaty

(forma: praca zespołowa i zadania indywidualne, po każdym zadaniu - grupowy przegląd wyników;zakres i kolejność zadań – wg ustaleń z zespołem):

• Identyfikacja różnic pomiędzy praktykowaną w firmie metodyką PFMEA a nowymi zasadami określonymi w wytycznych AIAG & VDA 2019:

• proces realizacji PFMEA,

• zawartość formularza PFMEA.

• Interpretacja wady jako „Focus element” w łańcuchu przyczynowo-skutkowym.

• Zastosowanie skal szacowania ryzyka (Severity, Occurrence, Detection) dla wybranych przypadków.

• Opracowanie fragmentu PFMEA dla wybranego zakresu (wyrób / proces / operacja / funkcja / …) w wersji tabelarycznej i/lub graficznej:

• drzewo struktury (Structure Tree); identyfikacja wyrobu i procesu, powiązanie ze schematem blokowym wyrobu (diagram B) i schematem blokowym procesu (FC),

• drzewo funkcji (Function Tree); powiązanie ze schematem blokowym procesu (FC) oraz specyfikacją wyrobu

i procesu, w tym: dokumentowanie charakterystyk specjalnych,

• drzewo wad (Failure Tree); powiązanie przyczyna – wada („focus element”) – skutek; wskaźnik Severity,

• działania (prewencyjne, detekcyjne) w drzewie wad; wskaźniki Occurrence i Detection,

• optymalizacja wg AP (Action Priority) – określanie priorytetów, działania: zmiana struktury, zmiany działań (prewencyjnych, detekcyjnych), wpływ działań na wartości wskaźników Severity, Occurrence, Detection,

• przeniesienie zawartości drzewa struktury (Structure Tree), drzewa funkcji (Function Tree), drzewa wad (Failure Tree) i działań (prewencyjnych i detekcyjnych) do arkusza PFMEA.

 

 

• Pretest / posttest (tylko na życzenie Klienta w przypadku szkoleń zamkniętych).

Czas trwania
2 dni po 8h
Termin / Lokalizacja
  1. 07.11.2022 / Kraków / online
Cena
2200 PLN netto/os
Zgłoszenie
Analiza FMEA procesów produkcyjnych (PFMEA) wg zunifikowanych wytycznych branży motoryzacyjnej – warsztaty aktualizacyjne
Zdobyta wiedza
Uczestnik uczy się: • Tworzyć drzewo struktury wyrobu i procesu (Structure Tree) dla potrzeb PFMEA. • Opracowywać drzewo funkcji (Function Tree) z uwzględnieniem wymagań jakościowych, w tym charakterystyk specjalnych. • Opracowywać drzewo wad (Failure Tree). • Identyfikować działania prewencyjne i detekcyjne oraz przypisywać je do zagrożeń zidentyfikowanych na etapie analizy wad w drzewie wad (Failure Tree). • Przenosić informacje zawarte w drzewie struktury, drzewie funkcji i drzewie wad do nowego arkusza PFMEA. • Wypełniać arkusz PFMEA w sposób bezpośredni (nie poprzez drzewa struktury, funkcji, wad). • Szacować ryzyko za pomocą nowych skal wskaźników Severity, Occurrence, Detection. • Określać priorytety dla działań zapobiegawczych (AP – Action Priority). • Planować działania zapobiegawcze i dokumentować je w arkuszu PFMEA, do etapu ich realizacji i szacowania ryzyka. Uczestnik dowiaduje się: • Jakie są zalecenia nowych wytycznych AIAG & VDA w odniesieniu do siedmioetapowej realizacji procesu PFMEA. • Na czym polega różnica pomiędzy wykonywaniem analizy PFMEA z użyciem graficznej reprezentacji procesu i zagrożeń (drzewo struktury, funkcji, wad) a wykonywaniem analizy bezpośrednio w arkuszu PFMEA. • Jakie nowe kolumny wprowadzono do arkusza PFMEA i czym różnią się między sobą jego warianty. • Jakie zmiany poczyniono w tabelach wspomagających szacowanie wskaźników Severity, Occurrence, Detection. • Czym zastąpiono wskaźnik RPN w kwestii podejmowania decyzji co do oceny (akceptacji) ryzyka i określania priorytetów dla działań zapobiegawczych. • Na czym polega etap optymalizacji procesu oparty o koncepcję priorytetu działań (AP – Action Priority). • W jaki sposób analiza PFMEA wiąże się z zagadnieniem kosztów jakości (COQ – Costs of Quality, COPQ – Costs of Poor Quality). • Jakie są zalecenia nowych wytycznych w zakresie ich wdrażania.
Organizator
TQMsoft - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.