menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


KURS KADROWO-PŁACOWY - SPECJALISTA DS.ROZLICZEŃ KADROWO-PŁACOWYCH - 4 SPOTKANIA

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program
(od nawiązania do rozwiązania stosunku pracy), najnowsze interpretacje przepisów prawa pracy, orzecznictwo Sądu Najwyższego, Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz stanowiska Ministerstwa Pracy i Głównego Inspektora Pracy, praktyczne aspekty stosowania przepisów prawa pracy – stan prawny na 1 styczeń 2020 r.

PROGRAM:

1 DZIEŃ – KRAKÓW - 5 luty 2020r., KATOWICE - 9 styczeń 2020r., RZESZÓW - 15 styczeń 2020r.

 

Powstanie stosunku pracy oraz podstawowe obowiązki pracodawcy i pracownika.

·         podstawy prawne świadczenia pracy,

·         podstawy nawiązania stosunku pracy,

·         umowa o pracę i jej rodzaje,

·         33 miesiące na czas określony,

·         potwierdzanie umowy przed dopuszczeniem do pracy;

·         składniki umowy o pracę,

·         umowa cywilnoprawna a umowa o pracę,

·         nowa dokumentacja ze stosunku pracy, obowiązująca od 1.1.2019r.,

·         okresy przechowywania dokumentacji pracowniczej,

·         raport informacyjny RIA,

·         dane, których wolno żądać od pracownika oraz od osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

·         ochrona danych osobowych w prawie pracy, zgodnie z nowymi przepisami z 2019r.

·         upoważnienia do przetwarzania danych osobowych,

·         jak prawidłowo prowadzić akta osobowe, wg nowych przepisów,

·         nowe zasady wprowadzania monitoringu,

·         zasady wystawiania skierowań na badania lekarskie,

·         respektowanie orzeczenia lekarskiego od poprzedniego pracodawcy,

·         badania lekarskie osób prowadzących samochód,

·         skutki prawne wysłania pracownika na badania, które nie mają podstaw prawnych;

·         procedura odwołania od zaświadczenia lekarskiego,

·         badania lekarskie i szkolenia bhp, po nowelizacji w 2019r.

·         zwolnienia od pracy,

·         usprawiedliwianie nieobecności w pracy,

·         podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracownika według przepisów kodeksu pracy,

·         odpowiedzialność porządkowa pracownika,

·         odpowiedzialność materialna pracownika,

·         obowiązki informacyjne;

·         rola osób kierujących pracownikami w zakresie zatrudniania pracowników,

·         odpowiedzialność osób kierujących pracownikami.

2 DZIEŃ – KRAKÓW - 5 marzec 2020r., KATOWICE - 16 styczeń 2020r., RZESZÓW - 20 styczeń 2020r.

Ustanie stosunku pracy. Zasady wydawania i wypełniania świadectw pracy.

·         wygaśnięcie stosunku pracy,

·         tryby rozwiązywania stosunku pracy,

·         rodzaje czynności prawnych,

·         skuteczność czynności prawnych,

·         składanie oświadczeń woli,

·         wypowiedzenie umowy o pracę,

·         wypowiadanie umów na czas określony,

·         rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

·         porozumienie stron,

·         okres wypowiedzenia,

·         termin wypowiedzenia,

·         zasady zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy
w okresie wypowiedzenia,

·         sporządzanie pism rozwiązujących stosunek pracy,

·         przyczyna rozwiązania i wypowiedzenia stosunku pracy,

·         konsultacje związkowe,

·         ogólna i szczególna ochrona przed wypowiedzeniem umowy o pracę,

·         rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z przyczyn niezawinionych przez pracownika,

·         kryteria doboru pracowników do zwolnień z przyczyn niedotyczących pracowników,

·         ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracownika wobec pracodawcy,

·         ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika,

·         roszczenia pracownika związane z niezasadnym lub niezgodnym
z prawem wypowiedzeniem umowy o pracę,

·         terminy odwołania od wypowiedzenia i rozwiązania bez wypowiedzenia,

·         roszczenia pracownika i pracodawcy związane z niezasadnym lub niezgodnym z prawem rozwiązaniem umowy bez wypowiedzenia,

·         zwolnienie indywidualne,

·         zwolnienie grupowe,

·         przyczyny niedotyczące pracowników,

·         zakres zastosowania ustawy,

·         porozumienie pracodawcy i organizacji związkowych, konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy,

·         odprawa pieniężna,

·         zbieg prawa do odprawy,

·         wymagalność świadczenia,

·         obowiązek ponownego zatrudnienia;

·         wydawanie świadectwa pracy,

·         treść świadectwa pracy,

·         procedura sprostowania świadectwa pracy.

3 DZIEŃ – KRAKÓW - 11 marzec 2020r., KATOWICE - 4 luty 2020r., RZESZÓW - 6 luty 2020r.

Czas pracy.

·         definicja czasu pracy,

·         norma czasu pracy,

·         wymiar czasu pracy,

·         wymiar czasu pracy w roku 2020r.,

·         rozkład czasu pracy,

·         wzór na obliczanie wymiaru czasu pracy,

·         doba pracownicza,

·         praca zmianowa,

·         tydzień,

·         zasady zachowywania dnia wolnego, od kiedy go liczyć, o której godzinie się zaczyna, a o której się kończy,

·         sporządzanie harmonogramów pracy,

·         prawidłowo prowadzona ewidencja czasu pracy;

·         okresy rozliczeniowe,

·         przeciętnie pięciodniowy tydzień pracy,

·         praca w dobowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata,

·         praca w średniotygodniowych godzinach nadliczbowych i jej rekompensata,

·         praca w szóstym dniu i jej rekompensata,

·         dopuszczalność pracy w niedzielę i zasady jej rekompensowania,

·         pora nocna,

·         systemy czasu pracy:

a) podstawowy,

b) równoważny,

d) praca weekendowa,

e) zadaniowy czas pracy,

f) ruchomy czas pracy,

g) czas pracy kadry kierowniczej,

h) czas pracy osób niepełnosprawnych.

·         rozliczanie czasu pracy w roku 2020r.;

·         ćwiczenia z wyliczania czasu pracy;

·         zasady odpracowywania wyjść prywatnych;

·         dopuszczalność planowania pracy kolejny raz w tej samej dobie pracowniczej;

·         ruchomy czas pracy, elastyczny czas pracy;

·         dwunastomiesięczny okres rozliczeniowy i zasady jego wprowadzania;

·         czas pracy osób niepełnosprawnych wg najnowszego stanu prawnego;

·         ustalanie nominałów do godzin nadliczbowych;

·         wypłata dobowych i tygodniowych godzin nadliczbowych, zasady naliczania normalnego wynagrodzenia i dodatku za pracę
w godzinach nadliczbowych.

4 DZIEŃ – KRAKÓW - 9 kwiecień 2020r., KATOWICE - 10 marzec 2020r., RZESZÓW - 9 marzec 2020r.

Urlopy pracownicze i wybrane zagadnienia z zakresu wynagrodzenia za pracę.

·         wynagrodzenie za pracę,

·         nowe zasady wypłaty wynagrodzenia od 2019r.

·         zasady dokonywania potrąceń,

·         potrącenie z wierzytelności,

·         potrącenie z wynagrodzenia,

·         potrącanie należności z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

·         ochrona z wynagrodzenia za pracę,

·         minimalne wynagrodzenie za pracę w 2020 roku,

·         stawka godzinowa przy umowach cywilnoprawnych, obowiązująca od 1 stycznia 2020 roku;

·         dodatki do wynagrodzenia,

·         premia a nagroda,

·         jednakowe wynagrodzenia za jednakową pracę,

·         składniki wynagrodzenia,

·         obliczanie wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca,

·         zwolnienie się z pracy a zasady obliczania wynagrodzenia w danym miesiącu, w aspekcie okresu rozliczeniowego.

·         odprawy,

·         wybrane zagadnienia dotyczące zakładowych funduszów świadczeń socjalnych
w aspekcie najnowszego orzecznictwa sądu najwyższego,

·         dodatkowe świadczenia pracodawcy a obowiązek podatkowy
i obowiązek odprowadzania składki zus;

·         wybrane zagadnienie z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

 

Urlopy wypoczynkowe, macierzyńskie, rodzicielskie, ojcowskie
i wychowawcze.

·         urlop wypoczynkowy,

·         zasada nabywania prawa do pierwszego w życiu urlopu,

·         prawo do urlopu,

·         wymiar urlopu,

·         urlop osoby zatrudnionej w niepełnym wymiarze czasu pracy,

·         urlop w równoważnym systemie czasu pracy,

·         zasady prawa urlopowego,

·         zasada proporcjonalności,

·         urlop w wymiarze godzinowym,

·         urlop na żądanie według najnowszego stanowiska PIP,

·         urlopy rodzicielskie wg najnowszego stanu prawnego,

·         urlop macierzyński,

·         urlop rodzicielski,

·         urlop rodzicielski po przerwie,

·         łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą,

·         wniosek o odzyskanie urlopu rodzicielskiego,

·         zasady wyrównywania zasiłków,

·         kiedy można zrezygnować z urlopu rodzicielskiego,

·         urodzenie dziecka na urlopie wychowawczym,

·         urlop ojcowski po zmianach,

·         urlop wychowawczy wg najnowszego stanu prawnego,

·         dzielenie urlopu wychowawczego między rodzicami,

·         zmiana w przepisach o obniżaniu urlopu wypoczynkowego o urlop wychowawczy,

·         urlop bezpłatny,

·         najpóźniejszy termin udzielania urlopów wypoczynkowych,

·         urlop osoby niepełnosprawnej,

·         najnowsze orzecznictwo w zakresie urlopów wypoczynkowych.


Prowadzący
INSPEKTOR PRACY, BIEGŁY SĄDOWY.
Lokalizacja
Cena
1440 zł netto+ 23% vat
Zgłoszenie
KURS KADROWO-PŁACOWY - SPECJALISTA DS.ROZLICZEŃ KADROWO-PŁACOWYCH - 4 SPOTKANIA
Certyfikaty
TAK
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.