menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


SENT 2020 - System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2020 roku. NOWY PROGRAM (Edycja GDAŃSK)

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
LOGISTYKA I TRANSPORT
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wszystkie osoby zajmujące się przewozami towarów.
Program

REGULACJE I OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW, PRAKTYKA STOSOWANIA.  PRZEWÓZ DROGOWY I KOLEJOWY. LPG I INNE TOWARY WRAŻLIWE.

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT.pdf

Terminy realizacji szkolenia:
 • Poznań: 17.02.2020, 25.03.2020, 21.04.2020, 26.05.2020, 24.06.2020
 • Wrocław: 25.02.2020, 26.03.2020, 23.04.2020, 27.05.2020, 29.06.2020
 • Warszawa: 04.03.2020, 02.04.2020, 13.05.2020 16.06.2020
 • Gdańsk: 09.03.2020, 08.04.2020, 11.05.2020, 26.06.2020
 • Katowice: 16.03.2020, 16.04.2020, 20.05.2020, 17.06.2020

PROWADZĄCY: Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego.
Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych.
Prowadzi szkolenia otwarte w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne.

Celem szkolenia jest:
 • uzyskanie przez uczestników informacji do jakich przewozów będą miały zastosowanie obowiązujące regulacje,
 • poznanie przez uczestników  systemu  monitorowania przewozów drogowych,
 • pozyskanie  wiadomości dotyczących zasad odpowiedzialności przewidzianych w przepisach,
 • wypracowanie najlepszych rozwiązań.

Jakie przykładowe korzyści zapewni uczestnictwo w szkoleniu:
 • Możliwość zastosowania w praktyce zdobytej wiedzy.
 • Uzyskanie wiedzy niezbędnej do prawidłowego wykonywania działalności gospodarczej w zakresie przewozu materiałów podlegających monitorowaniu.
 • „Świadomy” udział w postępowaniach prowadzonych przez organy kontrolne.
 • Możliwość wyjaśnienia problemów praktycznych.
 • Okazja do zapoznania się z najnowszymi regulacjami prawnymi, projektami zmian oraz interpretacjami.
PROGRAM SZKOLENIA:

1. OBOWIĄZUJĄCE REGULACJE PRAWNE.
 • Nowe regulacje prawne w 2020 roku.

2. DEFINICJE ZAWARTE W USTAWIE, W TYM:

 • numer referencyjny, podmiot wysyłający, podmiot odbierający.

3. TOWARY PODLEGAJĄCE MONITOROWANIU: W RUCHU KRAJOWYM, DWUSTRONNYM, TRANZYCIE:
 • towary objęte monitorowaniem wg klasyfikacji CN, 
 • produkty  z kodów CN 2710 i CN 3403,
 • oleje roślinne z kodów CN od 1507 do 1517,
 • towary z pozycji CN 2905 i 3824,
 • olej opałowy.

4 ZASADY SYSTEMU MONITOROWANIA DROGOWEGO I KOLEJOWEGO PRZEWOZU TOWARÓW ORAZ OBROTU PALIWAMI OPAŁOWYMI.
 •  przepisy przejściowe (do 31 marca 2020r.)
 •  różnice między monitorowaniem oleju opałowego  a SENT dla innych paliw,
 • rejestracja i aktualizacja AKC-RU,

5. MONITOROWANIE  PRZEWOZU GAZU LPG (CN ex 2711 ‒ propan, butan albo mieszaniny propanu-butanu)
 • zwolnienia,
 • dodatkowe obowiązki odbiorcy,
 • dodatkowe dane wymagane w SENT  LPG od 01.02.2020 r.,
 • SENT zbiorczy w LPG,
 •  e-DD i papierowy dokument dostawy.

6. ZWOLNIENIA Z SYSTEMU SENT:
 • zwolnienia ze względu na ilość w opakowaniu jednostkowym,
 • zwolnienia ze względu na przesyłkę itp.

7. WYŁĄCZENIA NIEKTÓRYCH OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE ZGŁOSZEŃ PRZEWOZU TOWARÓW.


8. MONITOROWANIE PRZEWOZU TOWARÓW KOLEJĄ.
 • Monitorowanie wywozu poza terytorium RP produktów leczniczych,
 • środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

9. KONTROLA PRZEWOZU TOWARÓW:
 • organy uprawnione do przeprowadzania kontroli,
 • podmioty objęte kontrolą, zakres kontroli,
 • wzory dokumentów stosowanych w toku kontroli,
 • systemowy komunikat o kontroli.

10. SANKCJE PRZEWIDZIANE W USTAWIE:
 • zasady określania wysokości kary pieniężnej,
 • rodzaje kar, sankcje karne za niedostarczenie zgłoszonego towaru,
 • niższa kara lub brak kary pieniężnej, w przypadku gdy nie doszło do uszczupleń podatków.

CZĘŚĆ PRAKTYCZNA:

11. KORZYSTANIE Z Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych I Usługi „e-Przewóz”.
12. ZASADY REJESTRACJI ZGŁOSZEŃ W PUESC:
 • formularze  SENT 100/200/300/400/500.

13. PROCEDURA AWARYJNA:
 • zasady postępowania w przypadku niedostępności systemu, instrukcja,
 • wzory dokumentów.

14. STOSOWANIE SENT- GEO I ZSL (GPS):
 • obowiązki przewoźników,
 • obowiązki kierowców,
 • sankcje przewidziane w ustawie za brak lub  za niewłaściwe użytkowanie urządzeń.

15. INNE KWESTIE ZGŁASZANE PRZEZ UCZESTNIKÓW.
16. PODSUMOWANIE SZKOLENIA, ODPOWIEDZI NA PYTANIA, DYSKUSJA.DODATKOWO:
 • Uczestnicy otrzymują komplet obszernych materiałów do wykorzystania w praktyce + dodatkowo materiały w wersji elektronicznej – płyta CD zawierającą aktualne przepisy z tematyki będącej przedmiotem szkolenia, teksty, publikacje wykorzystane w trakcie szkolenia.
 • Konsultacje z trenerem po szkoleniu (do 1 miesiąca po szkoleniu, przez Internet).

INFORMACJE DODATKOWE:

ZAKWATEROWANIE: osobom zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. Istnieje możliwość zakwaterowania w przeddzień szkolenia. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.

CZAS TRWANIA SZKOLENIA: 10.00 – 17.00

CENA PROMOCYJNA SZKOLENIA WYNOSI 690 zł. netto + 23% VAT i obejmuje:
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, 
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, 
 • materiały szkoleniowe w segregatorze, 
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, 
 • obiad, 
 • przerwy kawowe.
Cena szkolenia po okresie promocji wynosi: 790 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia zamknięte dla grup już od 3-5 osób – jeżeli jesteście państwo zainteresowani realizacją tego szkolenia w swojej firmie prosimy o kontakt telefoniczny:
22 853 35 23, tel. kom.: 607 573 053.

Podczas szkoleń zamkniętych, program szkolenia może zostać dostosowany do potrzeb Klienta. Może zostać połączony z innymi programami (np. mocowanie ładunków, przewozy nienormatywne, czas pracy kierowców). Podczas szkoleń zamkniętych mogą zostać zorganizowane ćwiczenia na placu manewrowym, rampie, w pojazdach etc. - w codziennych warunkach pracy uczestników.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego.


Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/MONITOROWANIE_PRZEWOZU_TOWAROW_SENT.pdf
Prowadzący
Specjalista z wieloletnim doświadczeniem w zakresie kontroli transportu drogowego. Bardzo ceniony przez uczestników szkoleń za dużą wiedzę praktyczną oraz klarowne przedstawianie prezentowanych zagadnień. Certyfikowany wykładowca i trener w dziedzinie transportu drogowego. Za swoje osiągnięcia uzyskał dyplom uznania od Głównego Inspektora Transportu Drogowego. Certyfikowany Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008, Środowiskowego wg ISO 14001:2004, Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg PN-N-18001:2004 i OHSAS 18001:2007. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Wykładowca na Studiach Podyplomowych. Prowadzi szkolenia w zakresie: mocowania ładunków, ruchu pojazdów nienormatywnych, SENT, kontroli masy, nacisków osi i wymiarów, szkolenia kandydatów na inspektorów transport drogowego, szkolenia inspektorów transport drogowego (dokształcające), przewozu drogowego odpadów, żywych zwierząt, materiałów szybko psujących się, dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne (ADR), doradców DGSA ADR, szkolenia w ramach kursów na Certyfikaty Kompetencji Zawodowych, w zakresie wydawania uprawnień przewozowych i inne. Wykonawca projektów szkoleniowych zamkniętych m.in. dla.: CAN-PACK S.A., CAT LC Polska Sp. z o.o., CTL Logistics Sp. z o.o., Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A. Grupa WISS, FPN w Bydgoszczy, HOBAS System Polska Sp. z o.o., Keller Polska Sp. z o.o., MA Polska S.A., MAN Bus Sp. z o.o., MAN Trucks Sp. z o.o., ORLEN KolTrans Sp. z o.o., PKP LHS Sp. z o.o., POZ BRUK Sp. z o.o. Sp. J., TOTAL Polska Sp. z o.o., Vesuvius Poland Sp. z o.o., Zakłady Aparatury Chemicznej CHEMET S.A.
Forma
Wykład,Warsztaty.
Czas trwania
Jeden dzień, 10.00-17.00
Termin / Lokalizacja
 1. 11.05.2020 / Gdańsk, Hotel SCANDIC, ul. Podwale Grodzkie 9
 2. 26.06.2020 / Gdańsk, Hotel SCANDIC, ul. Podwale Grodzkie 9
Cena
690 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
SENT 2020 - System Monitorowania Przewozu Towarów (SENT) w 2020 roku. NOWY PROGRAM (Edycja GDAŃSK)
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze + płyta CD, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Przepisy, zasady, praktyka i potncjalne zagrożenia związane z systemem SENT.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem i liczbą godzin.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.