menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Wykład prowadzony w oparciu o treść nowych przepisów i porównanie ich z obecnie obowiązującymi (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Program

1. Pojęcie tzw. zamówień bagatelnych o wartości od 50 000 zł do 130 000 zł i nowe obowiązki zamawiającego.

2. Zmiany w definicjach ustawowych.

3. Nowe regulacje dotyczące terminów.

4. Nowe zasady udzielania zamówień.

5. Polityka zakupowa państwa i jej następstwa dla zamawiających będących centralnymi organami administracji rządowej.

6. Zmiany dotyczące planu postępowań o udzielenie zamówień – nowe miejsce publikacji, aktualizacja, wzór.

7. Zmiany dotyczące badania konfliktu interesów z wykonawcą – nowe sytuacje powodujące wyłączenie osoby prowadzącej postępowanie.

8. Zmiany dotyczące komunikacji stron postępowania, w tym uregulowanie kwestii komunikacji ustnej oraz liberalizacja formy oferty dla zamówień poniżej progów unijnych.

9. Zmiany w zakresie dokumentowania przebiegu postępowania: termin na udostępnienie ofert, obowiązek informowania Prezesa UZP o złożonych ofertach.

10. Analiza potrzeb zamawiającego jako nowy dokument wymagany dla zamówienia o wartości powyżej progów unijnych.

11. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości powyżej progów unijnych, w tym:

 •  likwidacja obowiązku ogłaszania zamówień na tablicy ogłoszeń,
 •  istotna zmiana charakteru zamówienia a konieczność unieważnienia postępowania,
 • zniesienie obowiązku żądania wadium i dokumentów na potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
 • nowe zasady zwrotu wadium,
 • zmiany dotyczące równoważności przy opisywaniu przedmiotu zamówienia oraz dokumentów przedmiotowych,
 • zmiana kwalifikacji prawnej niektórych przesłanek wykluczenia wykonawcy z obligatoryjnych na fakultatywne,
 • możliwość zażądania JEDZ tylko od jednego wykonawcy w procedurze odwróconej,
 • wydłużenie terminów związania ofertą,
 • zmiany dotyczące otwarcia ofert (brak jawności, termin, awaria systemu teleinformatycznego),
 • nowe przesłanki odrzucania ofert,
 • liberalizacja przepisu ograniczającego stosowanie kryterium ceny jako jedynego,
 • wybór oferty po terminie związania ofertą,
 • powrót do równoczesnego informowania o wyborze oferty i odrzuceniu ofert,
 • nowe przesłanki unieważnienia postępowania.

12. Zmiany w procedurach przewidzianych dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych, w tym:

 • zastąpienie kilku wcześniejszych trybów, w tym przede wszystkim przetargu nieograniczonego tzw. trybem podstawowym, w którym można m.in. negocjować złożone oferty,
 • obniżenie maksymalnej wysokości wadium.

13. Obowiązkowy konkurs na usługi projektowania architektonicznego lub projektowania architektoniczno-budowlanego powyżej progów unijnych.

14. Zmiany dotyczące zamówień sektorowych.

15. Zmiany dotyczące zamówień w dziedzinach obronności i bezpieczeństwa, w tym zmiana progu zastosowania ustawy dla robót budowlanych.

16. Zmiany dotyczące usług społecznych – powrót do bardziej restrykcyjnych procedur poniżej progu unijnego.

17. Umowy o zamówienia publiczne, w tym:

 • wprowadzenie wykazu klauzul niedozwolonych w umowie,
 • nowe klauzule waloryzacyjne,
 • raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
 • zabezpieczenie należytego wykonania umowy,
 • podwykonawstwo.

18. Kontrola zamówień publicznych – objęcie regulacją innych organów niż UZP, współpraca między organami kontroli.

19. Środki ochrony prawnej, w tym:

 • likwidacja ograniczenia dostępności odwołań dla zamówień o wartości poniżej progów unijnych,
 • utworzenie sądu zamówień publicznych,
 • obniżenie wpisu od skargi,
 • rozszerzenie możliwości wniesienia skargi kasacyjnej,
 • pozasądowe rozwiązywanie sporów.
Prowadzący
Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych od 2009 roku. Doradzał w przygotowaniu i przeprowadzeniu kilkuset postępowań o udzielenie zamówień na poziomie zamówień podprogowych i postępowań ustawowych na poziomie krajowym i unijnym, w tym w ramach unijnych projektów infrastrukturalnych oraz społecznych, udzielanych w jednostkach samorządu terytorialnego, urzędach państwowych oraz podmiotach prywatnych - przedsiębiorcy, stowarzyszenia). Okazjonalnie uczestniczy w postępowaniach jako wykonawca. Przeprowadził kilkadziesiąt szkoleń z zakresu zamówień publicznych, w tym 40-godzinne kursy zamówień publicznych dla nowych pracowników zamawiających oraz szkolenia wewnętrzne, m.in. dla Kancelarii Senatu oraz Urzędów Marszałkowskich Województw Podkarpackiego, Opolskiego i Kujawsko-Pomorskiego.
Forma
Wykład prowadzony w oparciu o treść nowych przepisów i porównanie ich z obecnie obowiązującymi (prezentacja multimedialna). Ważnym elementem szkolenia będzie rozwiązywanie zgłaszanych przez uczestników problemów z dziedziny zamówień publicznych. Możliwość skorzystania z indywidualnych konsultacji.
Czas trwania
2 dni, w godz.: 10:00-16:00
Lokalizacja
Cena
990
Zgłoszenie
Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych - rewolucyjne zmiany. Analiza porównawcza z obecnie obowiązującymi regulacjami.
W cenę wliczono
cena szkolenia zawiera: komplet materiałów szkoleniowych, certyfikaty dla uczestników szkolenia, przerwy kawowe, obiad, konsultację e-mailową po szkoleniu dotyczącą zagadnień omawianych przez trenera w trakcie zajęć. Powyższe ceny są cenami netto. Szkolenia finansowane przynajmniej w 70 % ze środków publicznych są zwolnione z VAT, w pozostałych przypadkach do kwoty netto doliczamy VAT 23 %. Każde szkolenie możemy przygotować w formie szkolenia wewnętrznego dedykowanego tylko państwa instytucji, gdzie termin, miejsce i program szkolenia jest dostosowany do państwa potrzeb. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany miejsca szkolenia. Oferta specjalna: Proponujemy RABAT 5% w przypadku zgłoszenia minimum 4 osób na szkolenie. Uwaga! Promocje nie łączą się.
Zdobyta wiedza
11 września 2019 r. Sejm uchwalił nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która ma na celu m.in. zwiększenie konkurencyjności i efektywności zamówień publicznych. Ustawa ma wejść w życie 1 stycznia 2021 r. Już dziś warto się zapoznać z jej treścią i porównać z obecnymi przepisami, gdyż nowa ustawa jest bardzo obszerna (ponad 600 artykułów) i istotnie zmienia system zamówień publicznych w Polsce. Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników ze zmianami wynikającymi z nowej ustawy Prawo zamówień publicznych uchwalonej przez Sejm 11 września 2019r. oraz dokonanie analizy porównawczej starych i nowych przepisów.
Certyfikaty
Wręczamy certyfikaty uczestnikom szkolenia.
Organizator
ACC Training & Consulting Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.