menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

Program szkolenia

z przepisów ustawy Prawo wodne z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawami:

- z dnia 27 października 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz niektórych innych ustaw;

- z dnia 28 lutego 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne;

- z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej;

- z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niektórych innych ustaw;

- z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;

- z dnia 11 września 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw;

 

I. Zasady ogólne nowej ustawy:

   - jakie zagadnienia reguluje ustawa;

   - wyłączenia z zakresu działania przepisów ustawy;

   - podział na dorzecza, regiony wodne, zlewnie oraz nadzory wodne;

   - organy właściwe w gospodarowaniu wodami;

   - podział wód;

II. Korzystanie z wód;

    - korzystania powszechne, zwykłe i szczególne, w tym na potrzeby działalności gospodarczej;

    - usługi wodne, w tym trwałe odwadnianie obiektów i wykopów budowlanych;

    - obowiązki zakładów realizujących usługi wodne;

III. Ochrona wód:

    - cele i podstawowe zasady ochrony wód;

    - które ujęcia wody wymagają ustalenia strefy ochronnej i jak ta strefa powinna być urządzona;

    - czym jest analiza ryzyka oraz kto i kiedy jest zobowiązany do jej opracowania;

IV. Ochrona przed powodzią:

    - decyzje wymagane na realizację robót na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią;

    - jakie działania są zakazane na wałach oraz przy wałach przeciwpowodziowych;

V. Budownictwo wodne i melioracje wodne:

    - urządzenia i budowle będące urządzeniami wodnymi;

   - inne roboty, do których stosuje się przepisy o urządzeniach wodnych;

   - rozbudowa, przebudowa, odbudowa urządzeń wodnych, w świetle przepisów Prawa wodnego;

   - kto jest obowiązany utrzymywać urządzenia wodne, a kto urządzenia melioracji wodnych;

   - decyzja legalizacyjna urządzeń wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego, a decyzja o ich likwidacji lub o wykonania urządzeń zapobiegających szkodom;

    - w jakich sytuacjach następuje zmiana stanu wody na gruncie, po ilu latach następuje przedawnienie zmian;

VI. Gospodarowaniem mieniem Skarbu Państwa:

    - które wody i grunty pokryte tymi wodami stanowią własność Skarbu Państwa;  

    - czym jest linia brzegu;

    - jaka jest różnica między gruntem pod wodami według ewidencji gruntów i budynków, a gruntem pokrytym powierzchniowymi wodami płynącymi według Prawa wodnego;

    - czyją własność stanowią budowle wzniesione na gruncie pokrytym wodami płynącymi;

VII. Zgoda wodnoprawna:

    - rodzaje zgód wodnoprawnych;

    - czym jest przyrzeczenie wodnoprawne, w jakich przypadkach można uzyskać przyrzeczenie wodnoprawne,

    -  jakie dokumenty są wymagane do uzyskania przyrzeczenia wodnoprawnego;

VIII. Pozwolenia wodnoprawne:

      - podstawowe zasady dotyczące pozwoleń wodnoprawnych;

     - jakie obowiązki muszą być nałożone w pozwoleniu wodnoprawnym;

     - kiedy jest możliwe ustalenie kolejnego okresu obowiązywania pozwolenia wodnoprawnego;

     - kiedy pozwolenie wodnoprawne podlega zmianie w trybie art. 163 kpa;

     - kiedy można cofnąć pozwolenie wodnoprawne bez odszkodowania;

     - kiedy stwierdza się wygaśnięcie pozwolenia wodnoprawnego i jakie obowiązki można nałożyć po wygaśnięciu lub cofnięciu pozwolenia;

     - następstwo prawne;

     - kiedy można przenieść pozwolenie wodnoprawne na inny zakład;

VIII. Zgłoszenie wodnoprawne;

     - w jakich przypadkach jest możliwe działanie na podstawie zgłoszenia wodnoprawnego;

     - kiedy organ może wnieść sprzeciw;

IX.  Ocena wodnoprawna;   

- ocena wodnoprawna, przypadki w jakich ocenę wodnoprawną zastępuje ocena oddziaływana na środowisko;

- rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie rodzajów inwestycji i działań wymagających uzyskania oceny wodnoprawnej.

IX. Przykłady i pytania w czasie omawiania poszczególnych tematów.

Prowadzący
Lucyna Osuch-Chacińska inżynier, absolwentka Wydziału Budownictwa Wodnego Politechniki Warszawskiej. Specjalista w zakresie orzecznictwa administracyjnego w dziedzinie gospodarki wodnej. Współautor Prawa wodnego i przepisów wykonawczych, jak również opracowująca interpretacje tej ustawy. Autorka artykułów z dziedziny gospodarki wodnej i Prawa wodnego w szeregu specjalistycznych periodykach. Wieloletni pracownik naczelnych organów administracji w gospodarce wodnej (aktualnie Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej PGW Wody Polskie). Prowadząca szkolenia z zakresu Prawa wodnego dla pracowników administracji, a także zajęcia dla studentów PW, PŚ i UŚ.
Czas trwania
6h
Lokalizacja
Cena
550 PLN netto (+ 23% VAT) za osobę
Zgłoszenie
Przepisy ustawy PRAWO WODNE z dnia 20 lipca 2017 r. z uwzględnieniem wprowadzonych zmian
W cenę wliczono
• wykłady, • materiały szkoleniowe, • obiad, • serwis kawowy, • zaświadczenia uczestnictwa.
Organizator
EKODIALOG Maciej Mikulski - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.