menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Analiza porównawcza starych i nowych przepisów

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Osoby związane na co dzień z zamówienia publicznymi.
Program

I. NOWA USTAWA Prawo zamówień publicznych – dlaczego potrzebne są zmiany? Cele i konkluzje na temat nowego prawa wchodzącego w życie 1 stycznia 2021r.


II. Przygotowanie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Ograniczenie przypadków wyłączeń stosowania ustawy.

2. Zamówienia o wartości poniżej 130.000 zł.

3. Konieczność uwzględnienia „polityki zakupowej państwa” w prowadzonych postępowaniach po wejściu w zycie nowych zmian

4. Obowiązki związane z planowaniem zamówień polegające na wprowadzeniu:
• wymogu dokonywania analizy potrzeb przed wszczęciem postępowania o udzielenie Zamówienia po zmianach
• obowiązku aktualizacji rocznych planów postępowań po zmianach
• koncentracji ogłoszeń o zamówieniach w oficjalnym publikatorze, tj. Biuletynie Zamówień Publicznych (poniżej progów UE) oraz Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej (powyżej progów UE);
• zwiększenia znaczenia dialogu z wykonawcą przez podkreślenie roli przygotowania postępowania;
• zasady efektywności.

5. Ustalenie wartości Zamówienia po nowemu

6. Ocena podmiotowa wykonawców:
• nowe warunki udziału w postępowaniu;
• ograniczenie i doprecyzowanie przesłanek wykluczenia.

7. Wymagania proceduralne w postępowaniach powyżej progów unijnych według nowej ustawy Pzp
• moment wszczęcia postępowania;
• odrębne tryby udzielania zamówień.

8. Nowe wymagania proceduralne w postępowaniach poniżej progów unijnych:
• uproszczenie i uelastycznienie procedury dla zamówień poniżej progów unijnych po wejściu zmian w życie
• nowy obowiązek uprzedniej publikacji ogłoszenia o zamówieniu (przy zachowaniu wyjątków);
• uczciwa i bezstronna procedura udzielenia zamówienia;
• możliwość negocjowania złożonych ofert.III. Przeprowadzenie postępowania według NOWEJ USTAWY PZP

1. Rezygnacja z jawnego otwarcia ofert.

2. Badanie i ocena ofert:
• przedmiotowe środki dowodowe;
• podmiotowe środki dowodowe;
• nowe przesłanki odrzucenia oferty;
• zmiany w zakresie uzupełniania dokumentów i oświadczeń.

3. Wybór oferty po terminie związania ofertą.


IV. ZMIANY w umowach o zamówienie publiczne

1. Zrównoważenie stron w umowach w sprawie zamówienia publicznego przez:
• nowe określenie zasad kształtowania umów;
• wprowadzenie katalogu klauzul abuzywnych po nowemu
• określenie obowiązkowych postanowień umownych;
• wprowadzenie nowych zasad waloryzacji wynagrodzenia.

2. Wprowadzenie obowiązku stosowania zaliczek lub częściowych płatności w umowach powyżej 12 miesięcy.

3. Przygotowanie raportu z realizacji zamówienia.

4. Zmiany umowy po wejściu w życie nowego prawa Pzp


V. Środki ochrony prawnej

1. Możliwość złożenia odwołania do Prezesa Izby:
• przez Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców;
• na każdą czynność i zaniechanie w postępowaniach poniżej progów unijnych;

2. Usprawnienie postępowania skargowego na orzeczenia KIO przez:
• wnoszenie skargi do Sądu Okręgowego w Warszawie – sądu zamówień publicznych;
• obniżenie opłaty od skargi na orzeczenie KIO;
• wydłużenie terminu na wniesienie skargi na orzeczenie KIO.


VI. Pozasądowe rozwiązywanie sporów wynikających z zamówienia publicznego

1. Złożenie wniosku o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwiązanie sporu do:
• Prezesa Sądu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej,
• innego ośrodka mediacyjnego.

2. Termin i zakres postępowania mediacyjnego od wejścia w życie zmian

Prowadzący
Grzegorz Czaban Ekspert Prawa zamówień publicznych, trener biznesu. Od 1995 r. wykłada zamówienia publiczne; do 2007 r. atestator z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, do 1997 r. trener z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych, praktyk. W latach 1996-2001 stały współpracownik tygodnika Rynek Zamówień Publicznych, potem miesięcznika Inwestycje Komunalne; znawca amerykańskiego systemu zamówień publicznych. Autor licznych publikacji oraz programów szkoleniowych z zakresu zamówień publicznych (m.in. Prawo zamówień publicznych dla szpitali, Praktyczny przewodnik po trybach udzielenia zamówień publicznych).
Forma
Szkolenie w godzinach 9:30-15:30, otwarte, dwudniowe
Czas trwania
2 dni, łącznie 12 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 27.02.2020 / KIELCE, BEST WESTERN
  2. 28.02.2020 / KIELCE, BEST WESTERN
Cena
990 zł netto
Zgłoszenie
NOWA USTAWA PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH. Analiza porównawcza starych i nowych przepisów
W cenę wliczono
Materiały wraz z najnowszą książką „Prawo zamówień publicznych” Dostęp do EduStrefy Lunch i poczęstunki w przerwach Punkty w Programie Premiowym Certyfikat ukończenia szkolenia
Zdobyta wiedza
Sejm przegłosował nową ustawę Prawo zamówień publicznych, która liczy trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo! Zmiany wchodzą w życie 1 stycznia 2021r. - według naszych ekspertów potrzeba minimum 3 szkoleń, aby wdrożyc się w nowe prawo. Koniecznie zapisz się na to szkolenie i sprawdź, co się zmieni. Zyskaj przewagę nad innymi i jako pierwszy zdobądź obowiązkową wiedzę dotyczącą nowej ustawy!
Certyfikaty
W ramach szkolenia każdy z uczestników otrzyma dostęp do EduStrefy, a w niej: • Dwa webinary z ekspertami dotyczące elektronizacji • Instrukcja składania JEDZ w formie elektronicznej • Przykładowe zapisy w SIWZ dot. JEDZ a formie elektronicznej • Umowa o świadczenie usług prawnych Weź udział w dowolnym szkoleniu z zamówień publicznych i otrzymaj 12 Paczek Wiedzy!
Organizator
ApexNet - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.