menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu - szkolenie II stopniowe

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie adresowane jest do wszystkich osób, które chcą lepiej przewodzić swoim zespołem i skuteczniej zarządzać zadaniami.
Program
STOPIEŃ I – warsztaty dwudniowe
O SKUTECZNOŚCI KIEROWANIA ZESPOŁEM PRACOWNIKÓW ŚWIADCZĄ WYNIKI I UZYSKANA JAKOŚĆ. CENA ZA REZULTATY PRACY BYWA JEDNAK RÓŻNA. NIEKTÓRYM SZEFOM SUKCESY PRZYCHODZĄ ŁATWO, INNI HARUJĄ ZA WSZYSTKICH A NIEKTÓRZY NIESTETY WYPALAJĄ SIĘ W TEJ ROLI. SZKOLENIE JEST ADRESOWANE DO WSZYSTKICH, KTÓRZY CHCĄ NABYĆ LUB UDOSKONALIĆ UMIEJĘTNOŚCI WPŁYWANIA NA ZACHOWANIA PRACOWNIKÓW, OPTYMALIZACJI PROCESÓW I ROZWIJANIA KOMPETENCJI W ZESPOLE. WSZYSTKO PO TO, ABY ENERGII I ZAPAŁU STARCZYŁO WSZYSTKIM NA DŁUŻEJ.
1. ZMIANA ROLI W ORGANIZACJI – SPECJALISTA STAJE SIĘ MENEDŻEREM:
• Wyzwania w roli szefa• Budowanie autorytetu• Źródła wpływu na pracowników• Expose szefa – narzędzie do kształtowania wizji zespołu
2. KLUCZOWE ZADANIA DLA MENEDŻERA:
• Informowanie• Planowanie• Organizowanie• Motywowanie• Kontrolowanie• Wspieranie• Ocenianie
3. MOTYWOWANIE – ZAANGAŻOWANIE ZESPOŁU I PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY:
• Motywacja i zaangażowanie – kluczowe różnice i podobieństwa• Fakty i mity na temat wpływu motywacji na efekty pracy – Teoria X i Y McGregora• Metody motywowania pozapłacowego – dwuczynnikowa teoria motywacji Herzberga– Osiągnięcia– Uznanie– Odpowiedzialność– Wywieranie wpływu– Rozwój osobisty• Piramida potrzeb Maslowa – motywacja z punktu widzenia biologii i psychologii
4. PRZYWÓDZTWO W PRAKTYCE:
• Zastosowanie stylów zarządzania w różnych momentach życia zespołu• Dostosowanie stylów zarządzania zespołem do tzw. poziomu gotowości podwładnego (model przywództwa sytuacyjnego Herseya i Blancharda)• Przywództwo transformacyjne – zasada „4 I” w podejściu do ludzi
5. DOSKONALENIE UMIEJĘTNOŚCI INTERPERSONALNYCH W ZAKRESIE ZLECANIA ZADAŃ:
• Zasady komunikacji z pracownikami• Profesjonalny instruktaż• Określanie poziomu autonomii pracownikom
6. ZARZĄDZANIE REALIZACJĄ ZADAŃ:
• Wyznaczanie celów dopasowanych do strategii organizacji• Podejmowanie decyzji przez kierownika• Charakterystyka dobrze sformułowanego celu – zasada SMART• Identyfikacja zadań i działań na poszczególnych etapach procesu
7. METODY RADZENIA SOBIE W TRUDNYCH SYTUACJACH:
• Ocena/ informacja zwrotna dotycząca pracy• Dyscyplinowanie pracowników• Konstruktywna krytyka• Reagowanie za niepokojące zachowania, postawy, błędy
8. BUDOWA I ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM:
• Struktura grupy i role grupowe – typologia Belbina• Rola jednostki w zespole• Co decyduje o sukcesie zespołu – zarządzanie różnicami w zakresie kompetencji i cech charakteru• Typy szefa w kontekście etapów rozwoju pracownika• Dobre praktyki w kierowaniu zespołem – fazy rozwoju grupy Tuckmana• Komunikacja wewnątrz zespołu
STOPIEŃ II – warsztaty dwudniowe
DRUGIE SPOTKANIE BĘDZIE MIAŁO Z JEDNEJ STRONY NA CELU UTRWALENIE WIADOMOŚCI ZDOBYTYCH PODCZAS PIERWSZEGO SPOTKANIA, A Z DRUGIEJ STRONY ROZWIJANIU UMIEJĘTNOŚCI KIEROWANIA W STYLU COACHINGOWYM. UCZESTNICY BĘDĄ TRENOWAĆ TECHNIKI ROZWIJANIA PRACOWNIKÓW, PROWADZENIA ZEBRAŃ, ZESPOŁOWEGO PODEJMOWANIA DECYZJI ORAZ ROZWIĄZYWANIA KONFLIKTÓW W GRUPIE.
1. PRZYPOMNIENIE ZAWARTOŚCI I STOPNIA SZKOLENIA:
• Quiz wiedzy• Model kompetencji kierowniczych• Przykłady uczestników szkolenia
2. BUDOWANIE RELACJI W ZESPOŁACH:
• Specyficzne aspekty komunikacji• Budowanie kapitału zaufania w zespole• Rozwijanie postawy win-win w komunikacji• Budowanie kontaktu i relacji z drugim człowiekiem
3. KSZTAŁTOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ (WYDAWANIE POLECEŃ, WYMAGANIE, KRYTYKA, ASERTYWNA ODMOWA):
• Postawa asertywna (świadomość swoich praw wynikających z powierzonych nam odpowiedzialności, postawy życiowe)• Efektywne sposoby egzekwowania wspólnych ustaleń• Sposoby radzenia sobie z emocjami innych ludzi• Konstruktywne udzielanie krytyki i oceny• Pozostawanie w dobrej relacji z osobami, którym odmawiamy• Techniki i procedury zachowań asertywnych
4. COACHING – PROWADZENIE OSOBY KU ZMIANIE NA LEPSZE:
• Etapy coachingu: definiowanie, planowanie, rozwój, kontrola• Coaching jako styl zarządzania• Założenia i metody pracy podczas coachingu• Model Diltsa w coachingu menedżerskim• Metody pracy coacha• Struktura rozmowy coachingowej
5. ROZWIĄZYWANIE KONFLIKTÓW WEWNĄTRZ GRUPY:
• Źródła i rodzaje konfliktów• Sposoby radzenia sobie z sytuacją konfliktową• Test style reakcji na konflikt– rywalizacja– unikanie– kompromis– łagodzenie– kooperacja
6. OMÓWIENIE NAJCZĘŚCIEJ POJAWIAJĄCYCH SIĘ PROBLEMÓW W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA I ROZMÓW Z PRACOWNIKAMI:
• Omówienie wcześniej przygotowanych przez uczestników problemów• Odniesienie ich do tematów o których mówiliśmy na poprzedniej i na obecnej edycji szkolenia• Podział uczestników na grupy i przydzielenie im konkretnych tematówi problemów do opracowania• Omówienie poszczególnych opracowanych tematów – prezentacje na forum• Informacja zwrotna na temat poszczególnych scenek, co było dobrze, co do poprawy. Dyskusje.• Podsumowanie opracowanych rozwiązań
Prowadzący
dr Paweł Błaszkiewicz, Trener umiejętności menedżerskich
Forma
Szkolenie prowadzone jest w formie warsztatowej. W trakcie zajęć realizowany jest szereg ćwiczeń i case studies.
Czas trwania
2 dni, dwa stopnie: Stopień I: 04-05.11.2019 Warszawa Stopień II: 05-06.12.2019 Warszawa
Lokalizacja
Cena
2490 zł netto
Zgłoszenie
Jak skutecznie kierować zespołem i motywować do osiągania celu ze sprawdzonymi elementami coachingu - szkolenie II stopniowe
W cenę wliczono
Koszt szkolenia obejmuje: udział jednej osoby w dwóch dwudniowych szkoleniach, komplet materiałów szkoleniowych, certyfikat ukończenia szkolenia,catering
Zdobyta wiedza
KORZYŚCI DLA UCZESTNIKÓW: - poznanie technik strategicznego planowania - zdobycie umiejętności skutecznego rozwiązywania problemów i podejmowania decyzji - odkrycie nowych metod efektywnego zarządzania czasem i zmianą - zwiększenie praktycznej wiedzy na temat zarządzania i pracy zespołowej - poprawa umiejętności zarządzania i przywództwa w grupie - rozwinięcie zdolności interpersonalnych - poznanie zasad psychologii kierowania ludźmi, w tym techniki wywierania wpływu, metod radzenia sobie z trudnym pracownikiem - zwiększenie umiejętności budowania świadomości i odpowiedzialności pracowników dzięki odpowiedniemu motywowaniu
Certyfikaty
Uczestnicy otrzymują certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
Akademia Controllingu Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.