menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZUS W PRAKTYCE - SKŁADKI I ZASIŁKI W 2024r.

Kategoria
ZASOBY LUDZKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

PROGRAM SZKOLENIA:

Celem szkolenia jest przedstawienie w sposób kompleksowy obowiązków pracodawcy związanych z zatrudnieniem pracowników
i zleceniobiorców pod kątem ich rozliczeń z ZUS-em,
z uwzględnieniem aktualnego stanu prawnego i najnowszych interpretacji ZUS.

 

1. Opłacanie składek za pracowników,

·       Definicja pracownika w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych

·       umowa cywilnoprawna (umowa zlecenia, umowa o dzieło zawarta
z własnym pracownikiem,

·       umowa cywilnoprawna wykonywana na rzecz własnego pracodawcy

·       przychody zwolnione od składek

·       rozliczanie składek za pracownika przywróconego do pracy,

·       wynagrodzenie po zmarłym pracowniku (zleceniobiorcy),
a rozliczenia z ZUS-em

·       przekroczenie 30-krotności – obowiązki płatnika

 

2. Opłacanie składek za osoby wykonujące umowy zlecenia

·       Zakres ubezpieczeń zleceniobiorcy

·       dobrowolne ubezpieczenie chorobowe zleceniobiorcy – zasady zgłaszania

·       Jak opłacać składki za zleceniobiorcę który równocześnie:

wykonuje inne umowy zlecenia, prowadzi działalność gospodarczą, przebywa na urlopie wychowawczym, przebywa na urlopie macierzyńskim, rodzicielskim, ojcowskim wykonuje umowę o pracę w innej firmie

·       analiza przypadków

·       jaki dokument zwalnia płatnika z obowiązku opłacania składek za zleceniobiorcę

·       treść oświadczenia składanego przez zleceniobiorcę

·       jak opłacać składki za zleceniobiorcę który choruje

·       kiedy można wystąpić do Zus-u z pytaniem czy prawidłowo opłacamy składki

·       jak rozliczyć się ze zleceniobiorcą gdy doszło do nadpłaty, niedopłaty składek

·       umowa zlecenia zawarta z uczniem lub studentem, do kiedy płatnik jest zwolniony z opłacania składek,

·       podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne za zleceniobiorcę,

·       przychody zwolnione od składek,

·       rozliczanie składek w przypadku zmiany schematu podlegania ubezpieczeniom w trakcie miesiąca,

·       ograniczenie rocznej podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

·       rozliczanie składek za zleceniobiorcę który złożył błędne oświadczenie w zakresie rozliczania składek.

 

3. Umowa o dzieło, a składki ZUS:

·       różnice pomiędzy umową zlecenia a umową o dzieło,

·       kiedy umowa o dzieło może zostać uznana za umowę zlecenia,

·       wskazówki praktyczne - jakich zapisów unikać, a jakie wprowadzić do umowy o dzieło,

·       umowa zlecenia a umowa o dzieło - analiza orzecznictwa Sądowego i praktyki kontrolnej ZUS,

·       konsekwencje uznania umowy o dzieło za umowę zlecenia,

·       jak wyegzekwować składki w części finansowanej przez ubezpieczonego (zleceniobiorcy, pracownika) po zmianie kwalifikacji prawnej umowy na umowę zlecenia

 

4. Dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe składane do ZUS-u

·       Zgłoszenie do ubezpieczeń osoby podlegającej ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu – ZUS ZUA

·       Dokumenty rozliczeniowe składane do ZUS-u i zasady ich składania - ZUS RCA

·       Dokumenty świadczeniowe przekazywane do ZUS-u

·       Wykazywanie przerw związanych z chorobą pracownika – wynagrodzenie za czas choroby

·       Wykazywanie wypłaconych zasiłków chorobowych, opiekuńczych, macierzyńskich, świadczeń rehabilitacyjnych

 

5. Korekty dokumentów rozliczeniowych składanych do ZUS-u

·       Terminy składania korekt – po wydaniu przez ZUS decyzji, po kontroli ZUS-u.

·       Najczęstsze przyczyny składania korekt

·       Wypłata wynagrodzenia chorobowego zamiast zasiłku chorobowego

·       Umowa o dzieło uznana za umowę zlecenia

·       Umowa cywilnoprawna uznana za umowę o pracę – obowiązki płatnika

·       Przekroczenie limitu 30 - krotności

 

6. Opłacanie składek na FP i FGŚP

·       zwolnienia z obowiązku opłacania składek

 

7. Zasiłki

·       Świadczenia przysługujące z ustawy o świadczeniach pieniężnych
z ubezpieczenia chorobowego

·       Wynagrodzenie za czas choroby, zasiłki chorobowe, świadczenie rehabilitacyjne

·       okresy wypłaty, okres wyczekiwania, okres zasiłkowy i zasady jego ustalania

·       wysokość zasiłków

·       Zmiany dotyczące ustalania okresu zasiłkowego

·       kiedy świadczenia chorobowe nie przysługują

·       kontrola orzekania i kontrola wykorzystywania zwolnień lekarskich

·       dokumentowanie prawa do zasiłków chorobowych (eZLa,), macierzyńskich, opiekuńczych

·       podstawa wymiaru zasiłków pracowników i zleceniobiorców – premie i nagrody uwzględniane w podstawie, zmiana etatu
a podstawa wymiaru zasiłku

·       przychody z umów cywilnoprawnych w podstawie wymiaru zasiłków – zmiana stanowiska ZUS

·       przychody uwzględniane w podstawie wymiaru zasiłków,

·       składniki wynagrodzenia przyjmowane do podstawy wymiaru zasiłków w kwocie faktycznie wypłaconej i po  uzupełnieniu

 

8. Zasiłki macierzyńskie

·       za okres urlopu macierzyńskiego

·       za okres urlopu rodzicielskiego – nowy wymiaru urlopu rodzicielskiego

·       nieprzenaszalna część urlopu rodzicielskiego

·       zasiłek za okres urlopu ojcowskiego

·       wydłużenie urlopu rodzicielskiego w razie podjęcia pracy u swojego pracodawcy sposoby obliczania okresu wydłużenia

·       nowy wymiar urlopu rodzicielskiego,

·       nowa wysokość zasiłku macierzyńskiego

 

9. Zasiłek opiekuńczy

·       Wysokość zasiłku

·       kiedy przysługuje

·       okres zasiłkowy

 

10.   Odpowiedzi na pytania, konsultacje.

 

 

 

 

 

 

 

 

Prowadzący
radca prawny, specjalista w zakresie ubezpieczeń, wykładowca z ponad 15 letnim doświadczeniem w przeprowadzaniu szkoleń w zakresie obowiązków płatnika związanych z opłacaniem składek na ubezpieczenia. Autor publikujący na łamach Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej. czasopism wydawnictwa GOFIN, WIP, BECK
Czas trwania
Rozpoczęcie o godz.10. Szkolenie trwa ok.4,5 godz.
Termin / Lokalizacja
  1. 25.04.2024 / SZKOLENIE ONLINE
Cena
390 zł netto
Zgłoszenie
ZUS W PRAKTYCE - SKŁADKI I ZASIŁKI W 2024r.
W cenę wliczono
- dostęp do platformy online - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - certyfikat - konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Certyfikaty
TAK
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW ANDRZEJ ORDA - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.