menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


ZMIANY W PODATKU VAT w 2021r. - nowy jpk VAT, nowe regulacje w ramach SLIM VAT od 1.01.2021r. - SZKOLENIE ONLINE

Kategoria
FINANSE
Typ szkolenia
otwarte
Program

PROGRAM SZKOLENIA:

 

1.  Zmiany VAT w ramach pakietu SLIM VAT:

·      terminy odliczenia podatku VAT

·      nowe zasady stosowania stawki 0% przy zaliczkach w exporcie

·      nowe zasady rozliczania korekt zmniejszających podatek należny

·      nowe zasady rozliczania korekt zwiększających podatek należny

·      nowe kwoty dotyczące prezentów małej wartości

 

2.   Analiza rewolucyjnych zmian w zakresie informacji i symboli wymaganych przy tworzeniu ewidencji JPK VAT od października 2020 – po pierwszym kwartale działania:

·      nowe obowiązkowe oznaczenia dokumentów zakupu w ewidencji zakupu VAT

·      nowe obowiązkowe oznaczenia dokumentów sprzedaży w ewidencji sprzedaży VAT

·      nowa grupa 26 symboli jakimi należy posługiwać się w przypadku sporządzania ewidencji sprzedaży JPK VAT.

·      omówienie technicznych problemów związanych z brakiem regulacji oznaczania na fakturach sprzedaży wspomnianych symboli , przy jednoczesnym wymaganiu naniesienia tych symboli w wierszu dokumentującym w rejestrze sprzedaży daną fakturę

·      nowe wymagania w stosunku do programów fakturowych oraz operatorów wprowadzających dane do rejestrów sprzedaży.

·      czy w biurach rachunkowych jest niezbędne analizowanie poszczególnych pozycji faktury sprzedaży przy jej księgowaniu do rejestru sprzedaży ?

·      nowe sankcje za składanie JPK z błędami lub nierzetelnych i nie usunięcie tych  błędów mimo wezwania otrzymanego z Urzędu Skarbowego – zapowiedzi zasad  stosowania tych sankcji przez urzędy.

                                          

3.   Obowiązujące od 2020 roku unijne zasady dokumentowania stawki 0% przy WDT:

·      czy nowe regulacje unijne są korzystniejsze czy bardziej restrykcyjne od krajowych ?

·      nowe sankcje za niezłożenie deklaracji UE w terminie lub jej niezłożenie w ogóle

·      zmiany w podejściu podatników do dokumentowania dostaw wewnątrzwspólnotowych w celu zastosowania stawki 0%

 

4.  Nowe orzeczenia TSUE odnośnie stosowania przepisów podatku VAT.

 

5.  Praktyczne problemy związane z wystawianiem faktur do paragonów z NIP:

·      planowany zmiany odnośnie definicji paragonu z NIP do 450 zł „faktury uproszczonej”- usankcjonowanie możliwości wystawiania faktury do takiego paragonu

·      możliwości nabywcy zmiany błędów przy wystawieniu faktury do paragonu bez NIP

·      jakie elementy ostrożności powinien zachować wystawca faktury do paragonu bez NIP?

·      czy podatnik który wystawił fakturę do paragonu bez NIP ma sam zastosować sankcję ?

·      czy w takim przypadku naliczane będą odsetki?

·      czy paragon bez NIP pozbawia nabywcę możliwości wystawienia każdej faktury ?

 

6.   Rozdzielona płatność za faktury : zapłata przy zastosowaniu mechanizmu podzielonej płatności  (split payment ) po zmianie przepisów - stosowanie w praktyce przy uwzględnieniu najnowszych wyjaśnień i interpretacji organów podatkowych:

·      nowe oznaczenie na fakturze dokumentującej obowiązkowy split payment

·      czy za towary z załącznika nr. 15 w przypadku faktur powyżej 15.000 zł można płacić kartą płatnicza lub kredytową ?

·      sankcje za niepłacenie split paymentem

·      sankcje za nieujęcie oznaczenia na fakturze „mechanizm podzielonej płatności”

·      sankcje w zakresie solidarnej odpowiedzialności za zobowiązania dostawcy w przypadku zapłacenia na konto inne niż wynikające
z białej listy czy w przypadku zapłacenia z pominięciem split paymentu

·      możliwość płacenia kilku faktur w jednym przelewie split payment – zalety i wady takiej płatności

·      jakie kompensaty Nie podlegają obowiązkowemu split paymentowi

·      zapłata w podzielonej płatności zaliczki, zadatku, przedpłaty itp. – sposób dokonania 

·      zapłaty, wątpliwości dotyczące sytuacji, w których zapłata taka jest możliwa oraz sytuacji, w których taka zapłata jest obowiązkowa,

·      zbiorcze przelewy w podzielonej płatności (zapłata jednym przelewem kwot z więcej niż jednej faktury) – wątpliwości co do skutków pominięcia przy zbiorczym przelewie niektórych faktur wystawionych w okresie objętym zbiorczym przelewem,

·      podatki oraz inne zobowiązania publiczno-prawne, które mogą być regulowane środkami zgromadzonymi na rachunku VAT,

·      postanowienie właściwego naczelnika US o „uwolnieniu” środków
z rachunku VAT

·      sytuacje, w której naczelnik US może wydać decyzję odmowną,

·      zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym na rachunek VAT w terminie 25 dni – warunki dokonania zwrotu,

 

7.   Ewidencja sprzedaży dokonywanej na rzecz osób fizycznych –  przesunięcie obowiązku instalacji kas on line dla wybranych grup podatników.

 

8.   Wiążące informacje stawkowe (WIS) oraz problemy praktyczne ze stosowaniem nowej matrycy stawek.

·      wiążąca informacja stawkowa WIS – jak przygotować i jak działa, czy chroni podatnika

·      opłata za WIS

·      możliwe działania ze strony organów skarbowych

·      nowa matryca stawek VAT

·      które towary „zyskały a które „straciły”

 

9.   Stosowanie metodyki zachowania należytej staranności jako gwarancja nie poniesienia konsekwencji w przypadku zanegowania w wyniku kontroli prawa podatnika do odliczenia podatku naliczonego lub zanegowania prawa do stosowania stawki 0% przy WDT i exporcie.

·       weryfikacja podmiotów z którymi rozpoczynamy współpracę – czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu weryfikacji swojego kontrahenta których wykonanie umożliwi mu zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji w podatku VAT

·       weryfikacja podmiotów w przypadku kontynuacji współpracy - czynności jakie powinien dokonać podatnik w celu bieżącej weryfikacji swojego kontrahenta których wykonanie umożliwi mu zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania mu podatku naliczonego oraz naliczenia ewentualnych sankcji w podatku VAT.  

 

10.   Wynajem, zakwaterowanie, w tym wynajem lokali dla pracowników najemcy – wątpliwości wynikające z aktualnych interpretacji

·       Refakturowanie kosztów dodatkowych innych niż media - stawka podatku, moment powstania obowiązku podatkowego

 

11.   Odpowiedzi na pytania uczestników w trakcie szkolenia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Prowadzący
doradca podatkowy, wybitny ekspert i szkoleniowiec z kilkunastoletnim stażem w zakresie podatków.
Forma
SZKOLENIE ONLINE
Czas trwania
Rozpoczęcie o godz.10.00. Czas trwania ok.4 godz.
Termin / Lokalizacja
  1. 25.01.2021 / SZKOLENIE ONLINE
  2. 17.02.2021 / SZKOLENIE ONLINE
Cena
290 zł + 23%vat
Zgłoszenie
ZMIANY W PODATKU VAT w 2021r. - nowy jpk VAT, nowe regulacje w ramach SLIM VAT od 1.01.2021r. - SZKOLENIE ONLINE
W cenę wliczono
- dostęp do platformy online - materiały szkoleniowe w formie elektronicznej - certyfikat - konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia
Certyfikaty
TAK
Organizator
GALERIA SZKOLEŃ I KURSÓW - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.