menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Produkcja jednostkowa, projektowa - ETO, wdrożenia nowych wyrobów do produkcji

Kategoria
PRODUKCJA
Typ szkolenia
otwarte
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis szkolenia i celProcesy produkcji posiadają różną specyfikę. Nie wszystkie one charakteryzują się wysoką powtarzalnością. Z perspektywy zarządzania procesem wytwórczym czy też rozwojowym pojęcie ETO (Engineer To Order) różni się zdecydowanie od MTO, ATO czy MTS. W ETO ustalenie harmonogramu prac opiera się często bardziej o szacowane i „czynnik ludzki” niż technologicznie ustandaryzowane działania. To wszystko powoduje o wiele większy poziom zmienności i konieczność podejmowania licznych doraźnych działań zaradczych.
Szkolenie ma na celu przedstawienie najlepszych praktych w zakresie planowania indywidualnych, stabilnych harmonogramów. Wprowadza ono zasady etapowości prac, stabilnego szacowania, skutecznego przetwarzania zmian, koncentracji na faktycznych, bieżących ograniczeniach. Dotyka również tematów miękkich związanych z formułowaniem zespołu, jak i jego integracją – również w środowisku rozproszonym np. międzynarodowym. Zajęcie wykorzystują też elementy TQM (Total Quality Management) w szczególności korzystając z narzędzi wspierających rozwój produktów np. FMEA, QFD, DOE, SCC czy też innych podtrzymujących stabilność workflow. Wykorzystywana jest konkretna, odpowiednia dla pojęć i metod dokumentacja.
W trakcie zajęć realizowane są liczne ćwiczenia, jak i jeden główny ciągniony warsztat mający na celu symulacje wykonywania konkretnego przedsięwzięcia. Oprócz proponowanych przez trenera - tematy do warsztatu ustalane są w porozumieniu z grupami biorącymi udział w szkoleniu.

Korzyści dla uczestników

• bezstresowe wejście w zasady planowania zgodnie z ETO,
• poznanie metod koordynacji harmonogramów w często rozproszonym środowisku pracy,
• opanowanie zasad promocji wydajności przez praktyczne stosowanie TOC,
• zapoznanie się z możliwościami nowoczesnych narzędzi informatycznych,
• poznanie podstawowych narzędzi TQM i skojarzonych: FMEA, analiza ryzyk, house of quality w ramach QFD (Quality Function Deployment), test matrix, DOE, SCC list (Significant & Critical Characteristics).

Metody szkolenia
Spotkanie ułatwia zrozumienie wielu interakcji zachodzących na styku różnych działów i firm, jak i wskazuje na konkretnych przykładach kierunki rozwoju łącząc wiedzę ETO, TQM i PM (Project Management). Na początku zajęć następuje omówienie procesów firmy i specyfiki pracy uczestników spotkania. Na podstawie tych informacji trener dokonuje natychmiastowej weryfikacji prezentowanych tematów - skupiając się w „tym” spotkaniu na najbardziej istotnych. Inne nie są ominięte jednak „akcenty” pozostają tu pod kontrolą uczestników. Żeby zapewnić tę możliwość materiały zawsze są „nadmiarowe”. Zajęcia prowadzone są metodą coaching’u – trener zadaje wiele pytań dotyczących opinii i refleksji uczestników co do pomysłów/usprawnień możliwych do wdrożenia we własnej pracy. Spotkanie trwa aż i niestety tylko dwa dni. Dlatego też pod koniec zajęć położony jest szczególny nacisk na dalszy, samodzielny rozwój uczestników. Wskazana jest literatura i „follow-up”.
• przedstawienie złożonych tematów krok po kroku dostosowując tempo zajęć do możliwości uczestników,
• w ponad 90% przypadków stosowanie "nieksiążkowych", przykładów opartych
• o doświadczenia autora zebrane na terenie Polski i Niemiec,
• oparcie szkolenia o naprzemiennie wprowadzające wykłady, ćwiczenia indywidualne i wiodący warsztat,
• wykorzystywanie do obliczeń dedykowanego oprogramowania,
• większość rysunków dydaktycznych wykonywanych jest nie na flipcharcie, a na ekranie komputera (tablet graficzny) co poprzez rzutnik daje wielokrotnie większe i czytelniejsze obrazy, po szkoleniu „wystawione” są one do pobrania z sieci internetowej.


Program szkolenia

Dzień I
1.Wprowadzenie do specyfiki pracy o charakterze jednostkowym:
• zazębianie się procesów przepływu informacji, materiałów i pieniędzy pomiędzy współpracującymi ze sobą podmiotami, wpływ jakości tych relacji na planowanie,
• "wyniesienie ponad perspektywę swojego działu" i zrozumienie na przykładach przyczyn powstawania wewnątrz firmy sprzecznych celów - warunki i przeszkody ustalania spójnych działań wewnątrz firmy.

2.Wprowadzenie do Planowania zgodnie z ETO:
• klasyfikacja procesów wytwórczych i miejsce ETO,
• związek z planowaniem i prognozowaniem długoterminowym,
• unikalność szacunków i standaryzacja procesów,
• przyczyny destabilizacji harmonogramów.

3.Obranie tematów ciągnionego warsztatu:
• podział na grupy i obranie tematów prac np. wdrożenie nowego produktu, budowa instalacji, budynku.

4.Praca zespołowa:
• transparentność kompetencji twardych i miękkich,
• trzy podstawowe warunki budowy i funkcjonowania zespołu,
• system motywacyjny,
• zasady formułowania Lessons Learned.

5.Analiza ryzyk, zarządzanie ryzykiem:
• failure Mode and Effects Analysis – analiza przyczyn i skutków wad (w projektowaniu design – dFMEA, w produkcji process – pFMEA),
• szablony test matrix, jak i użycie DoE (Design of Experiments),
• klasyczna identyfikacja i analiza jakościowa i ilościowa ryzyk.

6.Planowanie:
• planowanie potrzeb i doprecyzowanie wymagań SMART,
• użycie house of quality w ramach QFD (Quality Function Deployment),
• doprecyzowanie wymagań SMART poprzez SCC list (Significant & Critical Characteristics),
• dekompozycja prac na poszczególne elementy – WBS (struktura podziału prac),
• zasady i metody obiektywizacji szacunków.

Dzień II
1.Planowanie c.d.:
• sieciowanie prac, sekwencjonowanie,
• bilansowanie harmonogramów pod kątem ograniczeń np. dostępności zasobów,
• zalety i wady harmonogramów statycznych i dynamicznych,
• przygotowanie i budowa procesu zarządzania i przetwarzania zmian.

2.Teoria ograniczeń - TOC:
• praktyczne zastosowania teorii ograniczeń w identyfikacji "wąskich gardeł",
• metody podporządkowania organizacji firmy i projektu "wąskiemu gardłu",
• wpływ wąskiego gardła na kierunek harmonogramowania prac,
• ochrona ścieżek prac „opartych” opartych o wąskie gardło poprzez zarządzanie buforami – metoda łańcucha krytycznego CC (Critical Chain).

3.Kalkulacja MRP w produkcji jednostkowej:
• planowanie zasobów produkcyjnych w oparciu o rozwiązania zawarte w standardach APICS® i REFA® - miejsce ETO,
• planowanie potrzeb materiałowych – MRP:
• zarządzanie wielkościami zamawianych partii materiałów i surowców,
• dane niezbędne dla uruchomienia MRP i częstotliwość planowania,
• zarządzanie listami materiałowymi i sprzężenie z systemami CAD (kontrola numerów wersji rysunku w powiązaniu z poziomem potrzebnego zapasu),
• „produkty” kalkulacji MRP i współpraca z działem zakupów.

4.Zarządzanie zapasami:
• metody zarządzania poziomem zapasów i ich kształtowania w zależności od profilu produkcji i przyjętej strategii przedsiębiorstwa,
• podstawowe pojęcia w zarządzaniu zapasami,
• poziom obsługi klienta,
• klasyfikacja ABC i XYZ stanów magazynowych,
• zapas bezpieczeństwa - SS i zapas czasu,
• czynniki kosztowe w zarządzaniu zapasami,
• zaprezentowanie nowoczesnych metod identyfikacji materiałowej,
• prezentacja praktycznych przykładów wdrożeń RFID.

5.Nowoczesne narzędzia wsparcia zarządzania produkcją jednostkową - systemy klasy ERP (Enterprise Resource Planning):
• przedstawienie klasyfikacji systemów oraz omówienie ich zalet i ograniczeń w oparciu o doświadczenia z SAP i IFS,
• oczekiwania w zakresie fukcjonalności wspierających działania jednostkowe - projektowe,
• czy i jak wdrażać rozwiązania informatyczne?
• wskazania najbardziej typowych pułapek i potknięć wdrożeniowych.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Lokalizacja
Cena
1490 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.