menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Podstawy efektywnej komunikacji interpersonalnej w organizacji Lean

Kategoria
DOSKONALENIE ZAWODOWE
Typ szkolenia
otwarte
Program
                                          POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.


Opis szkolenia i celZapytano trzech robotników w fabryce, co robią? Pierwszy odpowiedział, że maluje płaskowniki, drugi - że montuje ramę, trzeci - że buduje najlepszy kombajn w Europie.
Efektywna komunikacja wewnątrz firmy zwiększa zaangażowanie pracowników i zmniejsza ich opór wobec zmian, wręcz angażując ich w proces niekończącego się doskonalenia. Stanowi podstawę zasadniczych funkcji organizacji, takich jak sprawowanie kontroli, motywowanie oraz informowanie. Pracownicy, którzy wiedzą, co dzieje się w firmie, jakie są planowane działania i kto będzie za co odpowiedzialny, czują się szanowani i traktowani poważnie. Ich podejście do wykonywanych zadań jest wówczas znacznie bardziej solidne.

Dlaczego prawidłowa komunikacja jest ważna?

1.Pracownicy muszą przekazywać efektywnie informacje, aby nawiązać wzajemne stosunki, w przeciwnym razie będą narażeni na stres, poczucie alienacji, rozczarowanie i odrzucenie przez innych.
2.Nabywanie wiedzy od innych współpracowników i przełożonych oraz ciągłe uczenie się w oparciu o cudze doświadczenia ma znaczący wpływ na osiąganie sukcesów własnych.
3.Umiejętności efektywnego komunikowania się w otoczeniu zawodowym pomagają w budowaniu kontaktów w atmosferze zaufania, otwartości i szacunku dla innych oraz siebie samego.
4.Poznanie podstawowych technik komunikacji pozwala na obronę siebie w sytuacjach trudnych oraz radzenie sobie z atakiem, krytyką i odrzuceniem w kontaktach wewnątrz i na zewnątrz firmy.
• rozwijanie pro aktywnych postaw interpersonalnych i komunikacyjnych w pracy liderów LEAN,
• przekazanie niezbędnej wiedzy i trening umiejętności komunikacyjnych podnoszących efektywność w realizacji zadań wynikających z kultury organizacyjnej LEAN.
Warsztaty w praktyczny sposób przygotowują uczestników do pełnienia ról przywódczych pozwalających na budowanie dobrych relacji z pracownikami. Liczne ćwiczenia i przykłady uczą metodycznego rozwiązywania problemów w kontaktach międzyludzkich w firmie. Idea KAIZEN wymaga od liderów umiejętności eliminowania trudności związanych z wprowadzaniem ciągłych zmian. Dlatego warsztaty kształtują również umiejętności zapobiegania i rozwiązywania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu przed „nieznanym” czy też wzajemnych animozji i niechęci.

Korzyści dla uczestników
• znajomość metodyki rozwiązywania konfliktów w kontaktach międzyludzkich,
• ukształtowanie u uczestników umiejętności zapobiegania konfliktów wynikających z niezrozumienia celów, strachu czy niechęci,
• wiedza na temat autorytetu lidera Lean,
• poznanie sztuki perswazji i przekonywania,
• pozyskanie umiejętności do asertywnej odmowy.

Program szkolenia
1.Wprowadzenie:  
• poznajmy się – „Interview” – zadanie interaktywne,
• czym jest Lean?
• nasze silne i słabe strony: „Mur kompetencji” w organizacji Lean,
• profil kompetencji indywidualnych i zespołowych a koncepcja Kaizen,
• Mini leksykon LEAN.

2.Zbudowanie modelu porozumiewania się oraz zasad dobrej komunikacji w organizacji LEAN:
• „Strategia firmy na rynku konkurencyjnym” – gra fabularyzowana,
• strategia wspólnoty celów w organizacji LEAN,
• definicja komunikacji interpersonalnej – zasady, cele,
• źródła problemów rozbieżności w komunikacji – modele, wartości, przekonania,
• typowe bariery komunikacyjne w organizacji LEAN – Jak odwrócić piramidę?

3.Mentalność lidera KAIZEN:
• gracz czy ofiara? – doświadczenie z grawitacją – ćwiczenie na forum,
• postawa i nastawienie – filary efektywności w Gemba,
• budowanie pozytywnych relacji, jako fundament porozumienia,
• umiejętność oddzielania ludzi od problemu – zmiana mentalności z poszukiwaczy winnych na odkrywców rozwiązań,
• co decyduje o moim podejściu do zadań LEAN?
• strefa wpływu czy strefa troski? – kluczowa umiejętność analizy sytuacji – przygotowanie do stosowania narzędzi rozwiązywania problemów wg LEAN.

4.Kompetencje komunikacyjne w pracy liderów LEAN:
• „Sprawa kryminalna w odcinkach” – zadanie zespołowe,
• odróżnianie wyobrażeń i interpretacji od faktów,
• rola lidera – koordynatora Lean,
• działanie na podstawie niepełnych informacji,
• przekazywanie informacji - precyzja w konstruowaniu komunikatów,
• test JOHARY – w którym oknie siedzisz? – szanse i zagrożenia w komunikacji lidera LEAN.

5.Autorytet lidera Lean – czy można się tego nauczyć?
• „Test Millgrama” – rola komunikacji w budowaniu autorytetu,
• komunikacja niewerbalna i jej wpływ na relacje z podwładnymi i przełożonymi,
• atuty komunikacyjne w służbie liderów KAIZEN,
• inteligencja emocjonalna – jak panować nad emocjami własnymi i wpływać na emocje innych?
• test inteligencji emocjonalnej – zadanie na forum zespołu.

6.Inteligencja społeczna w organizacji Lean:
• podstawy pozytywnych relacji w pracy zespołów produkcyjnych,
• zadanie symulacyjne – praca w podzespołach – wnioski do dalszej pracy,
• postawa i nastawienie w sytuacjach konfliktowych,
• jasne i konkretne cele i zadania jako podstawa efektywności,
• nastawienie na realizację celów produkcyjnych i rozwiązywanie problemów,
• oddziel człowieka od problemu.

7.Komunikacja interpersonalna w praktyce:
• „Skomplikowana konstrukcja” – gra symulacyjna, zarządzanie informacją i efektywny przekaz,
• kontakt na poziomie werbalnym,
• spójność komunikacji werbalnej i niewerbalnej,
• zakazane zwroty i wyrażenia w komunikacji zawodowej,
• umiejętność dostosowania się do różnego stylu komunikacji podwładnych i przełożonych.

8.Umiejętność słuchania i przekazywania informacji – sztuka perswazji:
• „Historia pewnego zwierzaka” – zadanie na forum,
• aktywne słuchanie – nasza definicja,
• dlaczego warto słuchać?
• jak skutecznie perswadować?
• parafraza i klaryfikacja, jako narzędzia precyzujące przekaz,
• otwórz się i słuchaj! – scenki sytuacyjne.

9.Zbieranie informacji:
• umiejętność zadawania pytań – rodzaje pytań i ich zastosowanie,
• odkrywanie potrzeb i kryteriów decyzyjnych rozmówcy,
• zadawanie pytań – jako sposób na kierowanie rozmową i uwagą rozmówcy.

10.Asertywność i empatia w pracy lidera KAIZEN:
• „Dramatyczny lot balonem” – strategiczne decyzje lidera i zespołu – zadanie symulacyjne,
• zrozumieć drugą stronę – wejdź w buty podwładnego lub przełożonego,
• typowe zwroty i zachowania empatycznego lidera,
• zasady wyrażania własnego zdania w granicach nie naruszających praw i terytorium psychicznego innych ludzi,
• budowa modelu wyrażeń asertywnych.

11.Elementy komunikacji w praktyce LEAN:
• zarządzanie wizualne czyli…?
• 5S i zarządzanie wizualne,
• kanban w naszej firmie,
• spotkania informacyjne w obszarach,
• tablice i matryce informacyjne,
• oznaczenia obszarów, komunikaty BHP,
• gospodarka magazynowa, stany min i max,
• komunikacja w zespołach Kaizen,
• przykłady zasad komunikacji zgodnych z Lean w naszej firmie.

12.Jak komunikować w czasie wdrażania narzędzi Lean? – sztuka perswazji i przekonywania:
• dlaczego powinniśmy przestrzegać zasad 5S?
• jak wdrażać nowe standardy pracy?
• korzyści dla firmy i pracowników przy realizacji koncepcji Kaizen,
• co się stanie jeżeli nie wdrożymy skutecznego systemu sugestii w firmie?
• jak możemy wygrywać z konkurencją ograniczając MUDA we własnych obszarach pracy?
• narzędzia do diagnozy i rozwiązywania problemów – dlaczego musimy umieć z nich korzystać?
• przezbrojenia wg SMED – co nam to daje?
• sytuacje z mojego obszaru... - ćwiczenia.

13.Trudny podwładny, trudny szef – czyli z życia zaczerpnięte:  
• co się zdarzyło na jednym z wydziałów? – studium przypadku,
• powody trudnych zachowań,
• ludzie jak zwierzęta z bajki – rys psychologiczny (Od wściekłego psa po nieśmiałą łanię),
• jak pracować z różnymi typami osobowościowymi?
• scenki sytuacyjne – zamiana miejscami – podwładny/przełożony.

14.„Mini Fabryka Lean” – gra symulacyjna:  
• komunikacja wewnątrz i pomiędzy wydziałami w praktyce,
• zdolność współdziałania na bazie poznanych zasad komunikacji.

15.Podsumowanie i wnioski:  nad czym powinniśmy pracować?
• zadanie do wykonania na przyszłe warsztaty,
• ocena warsztatu i certyfikaty.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Lokalizacja
Cena
1390 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.