menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Effective Strategies of Master Negotiations in English (Efektywne Strategie Mistrza Negocjacji w jęz. angielskim)

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
TECHNIKI SPRZEDAŻY
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim lub osób, które chcą się nauczyć techniki efektywnej negocjacji businessowej.
Wymagania wstępne
Good knowledge of English language
Program

OPIS SZKOLENIA

Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English jest całkowicie prowadzone w języku angielskim i ma na celu zwiększenie kompetencji w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym. Ma ono także na celu rozwiniecie umiejętności i nauki technik prowadzenia efektywnych negocjacji w języku angielskim. Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English pozwala także nabyć i rozwinąć umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji businessowych. Szkolenie prowadzone jest w charakterze warsztatowym i obejmuje praktyczną naukę technik efektywnych negocjacji.

DESCRIPTION OF THE SEMINAR

A true seminar conducted by an experienced Canadian Business Master Negotiator.

Anything you want in life is owned or controlled by someone else.  Whenever you are in contact with another person you’re negotiating.   You must structure the negotiations that they get what they want and you get what you want.  This way you will be more successful in life and will remove a great deal of stress and friction.  Negotiations is handling people.  There are maneuvers (gambits) that take place in negotiations and in order to become an effective Master Business Negotiator you need to know them and know how to use them.  An effective Master Business Negotiator negotiates by a set of rules, just like playing the game of chess.  The big difference between negotiating and chess is that, in negotiations, the other person doesn’t have to know the rules. There are predictable responses to the maneuvers (gambits) that take place in negotiations.  Your opponent will respond predictably to the moves that you as Master Business Negotiator will make.  At the same time, an effective Master Business Negotiator will be able to recognize the maneuvers (gambits) that the opponent is using on him/her and will learn how to diffuse and/or eliminate them.  In this seminar the participants will be learning the maneuvers/gambits to use to get what they want and the maneuvers/gambits the other side will try to use on them and how to defuse and eliminate them and in the end get what THEY want.  Moreover, participants will learn how to negotiating and how to do business with Americans as well as other nationals (English, French, Germans, Koreans, Japanese, Chines, Russians, Middle Eastern, etc.).

Profil uczestników:

 Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English przeznaczone jest dla osób, których praca wymaga negocjacji w języku angielskim lub osób, które chcą się nauczyć techniki efektywnej negocjacji businessowych.  Więcej informacji można uzyskać pod nr tel. 660 182 410.

 KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

1. Zdobędą wiedzę, czym naprawdę są negocjacje

2. Zdobędą wiedzę na temat krytycznych elementów negocjacji

3.  Zwiększą swoje kompetencje w zakresie prowadzenia negocjacji zarówno w biznesie, jak i w życiu osobistym.

4.   Nabędą i rozwiną umiejętności formułowania i wdrażania w życie strategii prowadzenia efektywnych negocjacji

5.   Poznają i rozwiną umiejętność różnych technik prowadzenia efektywnych negocjacji

6.  Rozwiną umiejętność efektywnej komunikacji w zakresie prowadzenia negocjacji w języku angielskim

7.  Rozwiną i udoskonalą umiejętności przygotowywania celów i strategii do negocjacji w języku angielskim 

8.   Rozwiną umiejętności zadawania odpowiednich pytań, inicjowania i reagowania na propozycje oraz osiągania porozumienia

9.   Poznają różne rodzaje negocjacji

10.   Poznają sposoby zarządzania i rozwiązywania konfliktów podczas negocjacji

 

The Program of Effective Strategies of Master Negotiations in English seminar

The Program

PART I: Preparation for negotiations

What are negotiations?

·                Lack of preparation = DOA

·                Know thy opponent

o    know his position

a.     in the company; and

b.    in negotiations

o   gather as much info as possible

o   who is your competition,

o   what potential offers he may have

·                Establish your objectives and a strategy to achieve them

·                SMART

·                BATNA

·                WATNA

·                How To Prepare Good Arguments For Negotiations?

·                How To Prepare Good Arguments Your Opponent May Have & How To Eliminate Them?

·                Structuring the negotiations - prepare a strategy

               a.    what q’s you will ask them,

               b.    the arguments you will use,

               c.    What to do when they surprise you?

 PART II: Playing the Master Negotiating Game

 1.              What Is Business Master Negotiating?

2.               What to ask for in Negotiating?

3.               How much is enough?

4.               When to make an offer?

5.               How to respond to the other side’s offer?

6.               To confront or not to confront?

 A.   High Power Negotiating Techniques – The basics gambit techniques:

 7.              The Reluctant Seller and the Reluctant Buyer

8.               The use of Higher Authority

9.               Handling the Person Who Has No Authority to Decide

10.            The Counter Gambits to Higher Authority

11.            The Declining Value of Services

12.            To Split or not to Split the Difference?

13.            Handling Impasses

14.            Handling Stalemates

15.            Handling Deadlocks

 

B.   High Master Negotiating Techniques – The Middle tactics:

 16.            To Ask or not to Ask for a Trade-Off?

17.            Good Cop/Bad Cop technique

18.            Counter Gambits to Good Cap/Bad Cap

19.            What’s Nibbling?

20.            To Nibble or not to Nibble?

21.            Look Out for People Nibbling on You

22.            Prevent the Other Side From Nibbling on You

23.            Preventing Post-Negotiation Nibbles

24.            To Taper or not to Taper Concessions?

 

C.   High Master Negotiating Techniques – Advanced gambit techniques:

 

25.            The Walk Away Technique

26.            Develop the Walk Away Power

27.            To Withdraw or not to Withdraw An Offer?

28.            Positioning for Easy Acceptance

29.            The Decoy

30.            The Red Herring

31.            Many, many more Effective High Business Master Negotiation techniques.

 WRAPING IT UP

 32.         To Commit first or not to?

33.            Who should write the contract?

34.            What to concentrate on in High Power Negotiations?

35.            How to treat the other side during and after the negotiations?

 PART III: Resolving Tough Negotiation Problems

 36.            To Mediate or not to Mediate?

37.            The Art of Mediation

38.            The Importance of Mediation

39.            How Shall Mediator Be Perceived?

40.            Resolution Stage

41.            The Art of Arbitration

42.            Setting Up the Arbitration

43.            How Shall Arbitrator Be Perceived?

44.            Preliminary Meeting

45.            Exchange of Information Prior to the First Hearing

46.            The Arbitration Hearing

47.            Conduct of the Arbitrator

48.            An Important Difference Between Arbitration and Litigation

49.            The Art of Conflict Resolution

 PART IV: Negotiating Pressure Points

 50.            Time Pressure

51.            When to Tie Up All the Detail?

52.            Flexibility Under Time Pressure

53.            When do People Become More Flexible?

54.            What’s Acceptance Time?

55.            What’s Intelligence power?

 PART V: 6 Rules of successful Master Negotiations:

·       Rule 1: To Admit or not to Admit That You Don’t Know?

·       Rule 2: Should you Ask the Questions?

·       Rule 3: What type of Questions to Ask?

·       Rule 4: Does Where You Ask the Questions Make a Difference?

·       Rule 5: To Ask Other People or not

·       Rule 6: Ask Questions for Reasons, Not Gathering Information

 56.            To Walk Away or not to Walk Away?

57.            When to Walk Away?

58.            How to Develop Walk-Away Power?

59.            How to Project Walk-Away Power?

60.            Take It or Leave It

61.            Responding to Take It or Leave It

62.            The Fait Accompli

63.            The Hot Potato

64.            How to issue an Effective Ultimatum?

65.            How to Effectively respond to an Ultimatum?

PART VI: Negotiating With Americans

66.            How Americans Negotiate?

67.            The American Art of the Deal?

68.            High-Context vs. Low-Context Negotiations

69.            Getting Down to Business With Non-Americans

PART VII: How to Do Business with Americans: A Guide for Non- Americans

70.            Are Americans Succinct?

71.            How do Americans Answer Questions?

72.            How do Americans Talk?

73.            Are Americans Very Patriotic?

74.            The American Class System

75.            Religion in America

76.            What is the Frontier Mentality?

77.            How do Americans view time?

78.            Are Americans Opinionated?

79.            Are American Friendly?

80.            Business Cards

81.            Tipping in America

82.            The Diverse Population of America

83.            Are American Self-Reliant

84.            A Final Word About Americans

PART VIII: Negotiating Characteristics of Americans

85.            How do Americans Communicate?

86.            Do Americans Make Outrageous Initial Demands?

87.            Do Americans Negotiate in Groups or Alone?

88.            Do Americans Display Emotions when negotiating?

89.            What’s Americans outlook on Profits?

90.            Do Americans Speak Foreign Languages?

91.          Are Americans well-traveled?

92.            Are Americans comfortable With Silence?

93.            Do Americans Admit That They Don’t Know?

 PART IX: Negotiating Characteristics of Non-Americans

94.           English People

95.           French People

96.           German People

97.           Asian People

98.           Korean People

99.           Japanese People

100.         Russian People

101.         Middle Eastern People

102.         Etc.

PART X: Understanding the Players

103.         Body Language: How to Read People?

104.         Where and how to Negotiate?

105.         The Handshake

106.         Where to Sit at a Conference

107.         When to Get Down to Business

108.         Eye Blinking Rate

109.         the Head movement

110.         When the Hand Goes to the Head

111.         Keep Your Eyes on the Hands

112.         What Eyeglass Wearers Can Tell You

113.         Proxemics

114.         Hidden Meanings in Conversation

PART XI: The Personal Characteristics of an Effective Master Negotiator

PART XII: The Critical Attitudes of a Master Negotiator

PART XIII: Developing Power over the Other Side

115.      Types of Power

116.      Power as an Intimidation Factor

117.      Combinations of Power

118.      Other Forms of Power

119.      Negotiating Drives

PART XIV: The Rules of Win-Win Negotiations

PART XV: Summary of the Seminar and Q&A

Wyżej wymieniony program szkolenia Effective Strategies of Master Negotiations in English ma charakter informacyjny. Program szkolenia  dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta. Więcej informacji można uzyskać pod nr. tel. 660 182 410

Prowadzący
Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – kanadyjski biznesman polskiego pochodzenia, członek stowarzyszeń i organizacji, takich jak: Certified Fraud Examiners Association, Angel Capital Group, Ottawa Angels Association, Canadian Chamber of Commerce i wielu innych. Posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych skutecznych szkoleń z zakresu negocjacji, zarzadzania, leadershipu i innych, w firmach na całym świecie: w Kanadzie, USA, Austrii, UK, Francji, Niemczech, Chinach, Rumunii, Polsce, Czechach i innych. Dzielił się wiedzą i umiejętnościami w formie kursów, instruktaży, treningów personalnych i interpersonalnych, działań edukacyjno-praktycznych w korporacjach takich jak: National Lift Truck Canada, Scotia McLeod, ABC Investments, McDonalds Inc, McDonalds Central Europe, Zenastra Canada, Avantis Canada, Energa Wytwarzanie SA, AP-Tech Polska i innych, a także szkolił pracowników organizacji oraz administracji publicznej Kanady, Panamy, USA, np.: Customs & Excise Canada, Revenue Canada, Goods & Services Canada, IT Canada, etc. Analizował kanadyjskie i amerykańskie rynki dotyczące przedsiębiorstw i na podstawie analiz wskazywał firmy do sprzedaży lub kupna. Negocjował również ich sprzedaż i kupno, prowadził transakcje Mergers & Acqusitions, LBOs/MBOs oraz emisje obligacji skarbowych, a także akcji i udziałów dużych i małych przedsiębiorstw. Posiada ugruntowane doświadczenie, jako audytor i negocjator. Negocjował zmiany i modyfikacje strategii przedsiębiorstw jak i przekształcenia w zarządzaniu, które zwiększały ich przychody i zyski. Jako członek grupy deweloperskiej McDonald’s Central Europe, negocjował różnego typu transakcje nieruchomości w Europie Centralnej i Wschodniej oraz doprowadził do zawarcia innego typu kontraktów. Jest wyspecjalizowanym trenerem biznesu i lektorem języka angielskiego (Native Speaker). Opracowuje, przygotowuje i prowadzi specjalistyczne szkolenia w języku angielskim i polskim, a także szkolenia z języka angielskiego. Posiada wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów konwersacyjnych w języku angielskim na rożnych poziomach jak i kursów przygotowujących do egzaminów z tego języka, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuje. Ponadto przygotował skuteczną metodę nauki jęz. angielskiego, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie - przez jego studentów. Lata zawodowej praktyki wykorzystał przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń, takich jak: Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, Angielski dla prawników - Legal English, Business English, English for Managers, Executive English i innych. Potrafi przygotować każdy rodzaj szkolenia businessowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb klienta. Posiada kontakty ze specjalistami z wymienionych dziedzin, z którymi konsultuje przygotowane materiały, co w pełni pozwala spełnić indywidualne oczekiwania zleceniodawców. Matthew P. Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. - a Canadian businessman and lecturer (of a Polish descent) with over 30 years of practical business experience. Member of the Certified Fraud Examiners Association, Angel Capital Group, Ottawa Angels Association, Canadian Chamber of Commerce, etc. Possesses over 30 years of experience in conducting effective and successful negotiations in the private sector in Canada, USA, Austria, France UK, Germany, China, Romania, Poland, etc., as well as in the public sector in Canada, Panama, USA and others. Participated in negotiating security issues and Merger & Acquisition (M&A) transactions. Identified companies/divisions for acquisitions and/or divestitures and negotiated their M&A. Experienced Auditor, conducted full-fledged internal audits and negotiated implementation of the recommendations. Member of the development team of McDonalds Central Europe, helped establish McDonald’s restaurants in Central and Eastern Europe. Negotiated various Real Estate, procurement and other contracts. Worked for companies such as National Lift Truck Canada, Scotia McLeod, ABC Investments, McDonalds Inc., McD Central Europe, Zenastra Canada, Avantis Canada, Energa Wytwarzanie SA, AP-Tech Polska and many, many more. Experienced business trainer and English language teacher, speaker and lecturer. Possesses many years of experience in preparing and conducting different business seminars. Developed an effective methodology to teach English and prepare his students for exams such as Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura in English, etc. Developed and conducted specific seminars in English such as Effective Business Negations in English, Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English and many, many more. Able to prepare any type of business seminar in English in accordance with his clients’ needs.
Forma
Szkolenie Effective Strategies of Master Negotiations in English ma charakter warsztatowy i w całości jest prowadzone w języku angielskim. Szkolenie prowadzone w języku angielskim składa się z wykładów połączonych z prezentacją multimedialną. W szkoleniu zastosowano dużo praktycznych przykładów analiza przypadków (Case studies), gier negocjacyjnych i dużo praktyki. Uczestnicy będą od razu przetestować zdobyta wiedze. Szkolenie składa się z analiz przykładowych negocjacji, symulacji, dyskusji, pracy indywidualnej, pracy w parach i grupach, pracy z kamerą, nagrań audio, nagrania video, testów i quizów.
Czas trwania
2-5 dniowe
Lokalizacja
Cena
W zależności od trwania kursu
Zgłoszenie
Effective Strategies of Master Negotiations in English (Efektywne Strategie Mistrza Negocjacji w jęz. angielskim)
W cenę wliczono
materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej, konsultacje po szkoleniu, certyfikaty w dwóch wersjach językowych
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymają 2 certyfikaty: w języku polskim i angielskim
Organizator
International Business Institution Matthew Boyd - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.