menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Advanced English

Szkolenie jest DOTOWANE z Unii Europejskiej.

Kategoria
JĘZYK ANGIELSKI
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Każdy, kto używa języka angielskiego w swojej pracy i chce podnieść swoje umiejętności i kwalifikacje.
Wymagania wstępne
Poziomy: średnio zaawansowany (B2), zaawansowany (C1)
Program
Metoda nauczania Advanced English jest oparta na nowoczesnej kanadyjskiej metodzie nauki jęz. angielskiego dla imigrantów, której celem, jest jak najszybsze i jak najskuteczniejsze nauczenie imigrantów jęz. angielskiego tak by jak najszybciej mogli się efektywnie porozumiewać z Native Speakers. Szkolenie Advanced English jest skoncentrowane na rozwijaniu i pogłębianiu umiejętności językowych potrzebnych w pracy. W trakcie zajęć uczestnicy będą mieli możliwość ćwiczenia i rozwijania swoich umiejętności językowych w sytuacjach biznesowych takich, jak: spotkania, rozmowy i prezentacje. Szkolenie ma formę intensywnego treningu, podczas którego uczestnicy szkolenia nauczą się języka angielskiego w branży businessu tak by moc się porozumiewać z osobami Anglo języcznymi (Native Speakers). Szkolenie ma za zadanie zapoznanie uczestników ze słownictwem gospodarki, biznesu i polityki z uwzględnieniem aktualnej terminologii. Pogłębia ono także sprawność czytania tekstów z tego zakresu oraz rozumienia ich ze słuchu, ułatwia nabycie umiejętności referowania informacji i przedstawiania własnych opinii w formach ustnej i pisemnej.
Szkolenie zawiera także słowniczki terminologiczne, diagramy i wykresy przedstawiające graficznie najważniejsze połączenia wyrazowe oraz ćwiczenia i teksty utrwalające słownictwo i konstrukcje gramatyczne.

KORZYŚCI ZE SZKOLENIA

Uczestnicy szkolenia:

ü      Nauczą się języka angielskiego

ü      Nauczą się rozumieć prawdziwy, mówiony przez „native speakers” język angielski

ü      Naucza się skutecznej komunikacji po angielsku

ü      Rozwiną znajomość gramatyki oraz zwiększą zasób słownictwa

ü      Rozwiną praktyczne umiejętności w zakresie komunikacji z osobami Anglo języcznymi

ü      Poznają zasady mowy języka angielskiego

ü      Poznają różnice pomiędzy stylem formalnym i  nieformalnym

ü      Nawiążą kontakty z profesjonalistami pracującymi w różnych branżach

ü      Nauczą się poprawnie używać gramatyki języka angielskiego

ü      Przygotują się do egzaminów


PROGRAM SZKOLENIA

TENSES

        I.            Present:

 

1      Present simple (I do)

2                   Present continuous  (I am doing)

   II.      Past:

 1                   Past simple

2      Past continuous   

3      Present perfect

4      Present perfect continuous  

5                   Past perfect

6                   Past perfect continuous  

     III.            Future

 1         Will

2      going to;

3                   shall

4    Present continuous  (I am doing) for the future

5                   The future seen from the past (was going to, etc.)

    IV.            Modals

 

1                   Should and ought to

2                   Will and would:  willingness, likelihood  and certainty

3                   Will and would:  habits; used to

4                   May,  might,  can and could: possibility  (1)

5                   May, might, can and could: possibility  (2)

6                   Can, could, and be able to: ability

7                   Must  and have (got) to

8                   Need(n't),  don't  have to and mustn't

9                   Permission,   offers, etc.

      V.            Be, have, do, make,  etc.

 

1                   Have and have got; have and take

2                   Do and make

    VI.            Passives

 

1.      Forming passive sentences

2.      Using passives

  VII.            Questions

 

1                   Forming questions;

2                   Reporting  questions

3                   Asking negative questions

4                   Answering negative questions

5                   Wh-questions with how, what, which and who, etc.

6                   Verbs with and without objects

 VIII.            Reporting

 

1                   Reporting  people's  words  and thoughts

2                   Reporting  statements  (1): that-clauses

 

   IX.            Nouns and compounds

 

1.      Countable and uncountable nouns

2.      Agreement between subject and verb (1)

3.      The possessive form of nouns  (Jane's mother)

4.      Compound nouns  (1)

5.      Compound nouns  (2)

      X.            Articles

 

1.      A/an and one

2.      The and a/an  (1): 'the only one'

3.      The and a/an  (2):   'things  already known',  etc.

4.      Some and zero article with plural and uncountable nouns

5.      The, zero article and a/an:  'things in general'

6.      People and places

7.      Holidays, times of the day,  meals,  etc.

 

   XI.            Determiners  and quantifiers

 

1.      Some and any; something, somebody, etc.

2.      Much  (of),  many (of), a lot of, lots  (of), etc.

3.      All (of),  the whole (of), both  (of)

4.      No, none  (of),   and not any

5.      Few, a few (of),  little,  a little (of),  etc.

6.      Quantifiers with and without  'of'  (some/some  of; any/any of; etc.)

 

 XII.            Relative clauses and other types of clause

 

1.      Relative clauses (1) (The girl who I was-talking   about.)

2.      Relative clauses (2) (Tom, who is  only six,  can speak  three languages.)

3.      Relative clauses (3):  other relative pronouns

4.      Participle clauses (-ing,  -ed and being+  -ed)

5.      Participle clauses with adverbial meaning

 

XIII.            Pronouns, substitution and leaving out words

 

1.        Reflexive pronouns:  herself, himself, themselves, etc.

2.      One and ones (There's my car - the green one.)

1.      So (I think  so; so I hear)

1.      Do so; such

2.      Leaving out words  after auxiliary  verbs

3.      Leaving out to-infinitives  (She didn't  want  to (go).)

 

XIV.            Adjectives

 

1.      Adjectives: position  (1)

2.      Gradable  and ungradable  adjectives; position  (2)

3.      Adjectives and adverbs

4.      Prepositions  after adjectives: afraid  of/for,  etc.

5.      Adjectives+  that-clause  or to-infinitive

6.      Comparison  with  adjectives (1): -er/more    ;  enough,  sufficiently, too; etc.

7.      Comparison  with adjectives (2): as...as; so   as to; etc.

 

XV.            Adverbs  and conjunctions

 

1.      Position of adverbs

2.      Adverbs of place, indefinite frequency,  and time

3.      Degree adverbs:  very, too, extremely, quite, etc.

4.      Comment  adverbs; viewpoint  adverbs; focus adverbs

5.      Adverbial clauses of time (1): verb tense; before and until; hardly,  etc.

6.      Adverbial clauses of time (2):  as, when and while

7.      Giving reasons: as, because, because of, etc.; for and with

8.      Purposes  and results: in order to, so as to, etc.

9.      Contrasts:  although  and though;  even though/if;  in spite of and despite

10. Conditional  sentences (1): verb tenses

11. Conditional  sentences (2)

12. If…..not   and unless; if and whether, etc.

13. After waiting ..., before leaving... , besides owning ... , etc.

14. Connecting  ideas between and within  sentences

 

XVI.            Prepositions

 

1.      At, in and on: prepositions  of place

2.      Across, along, over and through;  above, over, below and under

3.      Between, among; by, beside, etc.

4.      At, in and on: prepositions  of time

5.      During,  for, in, over, and throughout;  by and until

6.      Except (for), besides, apart  from and but for

7.      About  and on; by and with

8.      Prepositions after verbs (1)

9.      Prepositions  after verbs (2)

10. Prepositions  after verbs ( 3)

11. Two- and three-word  verbs: word  order

 

XVII.            Organizing information

 

1.      There  is, there was, etc.

2.      It    (1)

3.      It       (2)

4.      Focusing: it-clauses and what-clauses

 

XVIII.            Summary and  Review

Wyżej wymieniony program szkolenia ma charakter informacyjny. Program szkolenia  dostosowany jest do potrzeb i oczekiwań klienta.  Zostanie dopasowany do umiejętności uczestników. Może być wzbogacony o rodzaje komunikacji używanej specyficznie w danej branży.

 

 Kontakt:

Matthew Boyd tel. 660 182 410

Aneta Chmielewska tel. 502 988 533

Prowadzący
Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. – Jestem kanadyjskim trenerem i lektorem języka angielskiego (Native Speaker) polskiego pochodzenia. Jestem wyspecjalizowanym trenerem biznesu i lektorem posiadającym ponad trzydziestoletnie doświadczenie w prowadzeniu nowoczesnych i skutecznych szkoleń i kursów językowych. Opracowałem skuteczną metodę nauki jęz. angielskiego, co skutkuje bardzo szybkim posługiwaniem się tym językiem – w mowie i piśmie - przez moich studentów. Opracowuję, przygotowuję i prowadzę specjalistyczne szkolenia biznesowe w jęz. angielskim a także kursy jęz. angielskiego. Posiadam wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu i prowadzeniu kursów konwersacyjnych na rożnych poziomach jak i kursów przygotowujących do egzaminów z tego języka, takich jak: Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, co przekłada się na sukcesy osób, z którymi pracuję. Lata zawodowej praktyki wykorzystałem przy autorskim opracowaniu wielu specjalistycznych szkoleń, takich jak: Effective Business Negotiations in English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English, Successful job interview in English, Angielski dla prawników - Legal English, Business English, English for Managers, Executive English i innych. Przygotowuję szkolenia businessowe i prowadzę je w jęz. angielskim dostosowując się do specyficznych potrzeb klienta. Potrafię przygotować każdy rodzaj szkolenia językowego po angielsku w zależności od specyficznych potrzeb Klienta. Matthew Boyd, M.B.A., B. Comm., C.F.E. - I am a Canadian lecturer (of a Polish descent) with over 30 years of practical teaching experience. I am experienced business trainer and English language teacher, speaker and lecturer. I possess many years of experience in preparing and conducting different business seminars. I have developed an effective methodology to teach English and prepare my students for exams such as Cambridge FCE, CAE, CPE, TOEFL, IELTS, LCCI English for Business, TOLES, GMAT, Nowa Matura in English, etc. I have developed and conducted specific seminars in English such as Effective Business Negations in English, Legal English, Business English, English for Managers, Executive English, Effective Business Correspondence in English, Effective Public Speaking And Business Presentations In English and many, many more. I'm able to prepare any type of business seminar in English in accordance with my clients’ needs. I'm an experienced English language teacher, speaker and lecturer.
Forma
Szkolenie ma charakter interaktywnych wykładów i warsztatów. • Wykłady połączone z prezentacją multimedialną • Praca domowa • Praca indywidualna • Praca w parach • Praca w grupach • Czytanie i omawianie tekstów • Ćwiczenia i gry leksykalne
Czas trwania
do uzgodnienia
Termin / Lokalizacja
  1. 12.10.2020 / Warszawa lub do uzgodnienia
  2. 13.11.2020 / Warszawa lub do uzgodnienia
  3. 10.12.2020 / Warszawa lub do uzgodnienia
Cena
do uzgodnienia
W cenę wliczono
Materiały szkoleniowe w formie papierowej i elektronicznej konsultacje po szkoleniu, certyfikaty w dwóch wersjach językowych
Zdobyta wiedza
Prawdziwa zdolność porozumiewania się z Native Speakers
Certyfikaty
Uczestnicy szkolenia otrzymają 2 certyfikaty: w języku polskim i angielskim
Organizator
International Business Institution Matthew Boyd - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.