menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Stres i wypalenie zawodowe

Kategoria
ROZWÓJ OSOBISTY
Typ szkolenia
zamknięte
Program
Opis i cel szkolenia
Poznanie metod diagnozowania i skutecznego radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany. Podniesienie świadomości dotyczącej funkcji stresu, przyczyn, objawów oraz obniżania poziomu zbyt dużego stresu. Uczestnicy zostaną wyposażeni w praktyczne techniki podnoszące umiejętność zarządzania stresem i podnoszenia efektywności zawodowej.

 

Korzyści dla organizacji: Uczestnicy wzmocnią swoje umiejętności dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji zmiany oraz poznają nowe techniki zarządzania emocjami.  Wprowadzenie często małych zmian w tak ważnym aspekcie życia zawodowego jakim jest zarządzanie stresem wpływa na podniesienie  wydajności pracy na poziomie fizycznym, intelektualnym i emocjonalnym. Zmniejsza absencję spowodowaną chorobami wywołanymi stresem (przeziębienia, chroniczne zmęczenie, nerwice, depresja, zawał serca, udar mózgu, nowotwory itp.), zwiększa dostęp do potencjału i kompetencji pracownika, wzmacnia procesy intelektualne (kreatywność i pamięć) oraz znacząco wpływa na motywację do rozwoju i zaangażowania w rozwój własny oraz firmy.

Korzyści dla pracownika – Uczestnicy dowiedzą się, jakie czynniki znacząco wpływają na stres, dokonają autoanalizę. Uświadomią sobie, jak reagują w stresie w komunikacji z innymi pracownikami z poziomu fizjologicznego i psychologicznego oraz przekonają się, jak sposób myślenia może blokować budowanie relacji. Nauczą się kilku technik, dzięki którym będą mogli lepiej zarządzać swoimi emocjami i kontrolować stres, efektywniej się komunikować z innymi pracownikami, przejawiać postawę asertywną co stworzy lepszą atmosferę do pracy, zwiększy kreatywność, wydajność i zaoszczędzi czas. Poznanie narzędzi pozwalających kontrolować stres znacząco przyczynia się do lepszej i efektywniejszej pracy szczególnie w sytuacji zmiany w firmie.

Korzyści dla uczestnika szkolenia - Uczestnicy dowiedzą się, jak stres wpływa na reakcje w życiu zawodowym i osobistym. Uświadomią sobie jak styl życia: dieta, sen, odpoczynek i aktywność fizyczna ma wpływ na system nerwowy i reagowanie na sytuacje trudne. Przekonają się, jaki wpływ na sytuacje stresogenne ma sposób myślenia, dowiedzą się dlaczego uruchamiają negatywne emocje w pracy i życiu osobistym oraz jak sobie radzić z tymi zagrożeniami. Uświadomią sobie negatywny wpływ stresu na zdrowie  (kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność, zawał serca, udar mózgu, nowotwory, cukrzyca,  łuszczyca, alergie, choroby przewodu pokarmowego  - wrzody żołądka, nadkwasota, zgaga, wzdęcia) oraz funkcjonowanie intelektualno – emocjonalne (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, brak kreatywności, spadek motywacji i zaangażowania, krytyczne nastawienie do pracy). Nauczą się kilku technik znacząco poprawiających jakość życia na co dzień.

 

Program szkolenia

Dzień 1

Moduł 1. POJĘCIE „STRESU” -  POZYTYWNE I NEGATYWNE NASTĘPSTWA JEGO WYSTĘPOWANIA

Cel: Uświadomienie uczestnikom wewnętrznych i zewnętrznych czynników stresowych.

 • Uwarunkowanie odczuwania stresu typem osobowości – wewnętrzne czynniki stresowe, osobowość typu A (agresywna) i D (depresyjna)
 • Czym jest stres; rodzaje stresu (eustres, dystres)
 • Czy każdy stres jest zły? Proporcja poziomu stresu do wykonywanego zadania – Prawo Yarkesa i Dodsona
 • Przyczyny chronicznego stresu
 • Następstwa długotrwałego stresu
 • „Koło życia” wg Aleksandra Lowena – co blokuje dostęp do naszych mocnych stron

 

Moduł 2.  ŹRÓDŁA STRESU

Cel: integracja uczestników oraz uruchomienie doświadczeń w zakresie odczuwania stresu i jego wpływu na funkcjonowanie ciała i mózgu.

 • Objawy stresu (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Neurofizjologia reakcji stresowej – co się dzieje w moim mózg, kiedy się denerwuję?
 • Fizjologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w funkcjonowaniu ciała)
 • Psychologiczne przejawy reakcji stresowej (objawy dostrzegalne w zachowaniu)
 • Fazy stresu – od „uciekać czy bić się” do „udawać martwego”
 • Następstwa chronicznego stresu (frustracja, problemy z zapamiętywaniem i koncentracją, choroby stresowe, kłopoty ze snem, chroniczne zmęczenie, depresja, syndrom wypalenia, bezpłodność)

 

Moduł 3. „JAK STRES WPŁYWA NA MNIE?” – OSOBISTA „MAPA SYTUACJI STRESOGENNYCH” (AUTODIAGNOZA )

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat własnych sposobów reagowania na stres i radzenia sobie z nim.

 • Jakie sytuacje są dla mnie trudne? – typologia indywidualna
 • Jak reaguję na sytuacje trudne? – schematy, nawyki działania
 • Znaczenie inteligencji emocjonalnej dla skuteczności radzenia sobie ze stresem
 • Test Martinetta – badanie wieku serca

 

Moduł 4.  PRZESZKODY W PROWADZENIU HARMONIJNEGO ŻYCIA, UMIEJĘTNOŚĆ ICH PRZEZWYCIĘŻANIA

Cel: pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat przeszkód w prowadzeniu harmonijnego życia.

 • Nawyki ograniczające innowacyjność i elastyczność myślenia oraz otwartą postawę
 • Rutyna uniemożliwiająca umiejętność przewidywania
 • Budowanie poczucia własnej wartości - jak się nie dać podcinaczom skrzydeł – rola ograniczających przekonań
 • System wartości – ich wpływ na podejmowane decyzje

Dzień 2

Moduł 5 .W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA - MENTALNE PRZYGOTOWANIE DO SYTUACJI TRUDNYCH

Cel: poznanie mentalnych technik pomocnych w przygotowaniu się do trudnych sytuacji.

 • „Karetka pogotowia” – technika radzenia sobie ze stresem w „dysocjacji” – przeżywanie sytuacji stresowej z pozycji obserwatora
 • Elementy zarządzania sobą w czasie, umiejętność planowania, stawiania celów – uniknięcie stresu wywołanego presją czasu
 • „Linia czasu” – ćwiczenie pomagające uświadomić uczestnikowi jego potencjał i mocne strony w sytuacjach stresowych
 • FEEDBACK – twórcza analiza niepowodzeń
 • Energia mentalna – praca nad samooceną, przekonaniami i nastawieniem
 • Docieranie do osobistych zasobów
 • Emocje w kontekście nowych wyzwań (żonglowanie)
 • Sterowanie własną motywacją poznawczą

 

Moduł 6  TRENING KONTROLI EMOCJI W SYTUACJACH TRUDNYCH, TECHNIKI REDUKCJI DUŻEGO STRESU

Cel: wyposażenie uczestnika w praktyczne techniki obniżające poziom stresu.

 • Ćwiczenia oddechowe – kontrola tętna, rozluźnianie mięśni
 • „Trening MASEK” – warunkowanie obniżonego tętna
 • Trening relaksacji neuromięśniowej
 • Techniki umysłowe - wizualizacje, afirmacje
 • Gimnastyka mózgu - ćwiczenia synchronizujące półkule mózgowe
 • Office aerobik – ćwiczenia fizyczne poprawiające sprawność umysłową
 • Ćwiczenia i zabawy ruchowe - żonglowanie piłeczkami, ćwiczenia Dennisona, technika Jacobsona

 

Moduł 7. SYNDROM WYPALENIA ZAWODOWEGO. W POSZUKIWANIU RÓWNOWAGI ŻYCIA - KSZTAŁTOWANIE ANTYSTRESOWEJ OSOBOWOŚCI” NA CO DZIEŃ

Cel: Uświadomienie uczestnikom czym jest wypalenie zawodowe, pogłębienie samoświadomości uczestnika na temat stylu życia i jego wpływu na poziom i częstotliwość przeżywanego stresu, wprowadzenie do budowania „antystresowej osobowości” na co dzień.

 • Przyczyny wypalenia zawodowego
 • Objawy wypalenia zawodowego
 • Fazy wypalenia zawodowego
 • Formułowanie i planowanie wartościowych celów
 • Jak odzyskać wewnętrzną energię:
 • Efektywne radzenie sobie z przeciążeniem zadaniami
 • Odpoczynek i sen
 • Ćwiczenia fizyczne
 • Energetyzująca dieta
 • Muzyka relaksacyjna
Forma
Forma zajęć: wykładowo – warsztatowa z wykorzystaniem m.in. następujących metod szkoleniowych: dyskusje moderowane, praca w podgrupach, praca indywidualna, mini wykłady, pogadanka, mapy myśli, demonstracja, metafora, kwestionariusz osobowy, ćwiczenia i omówienia ćwiczeń.
Czas trwania
2 dni szkoleniowe - 16 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
Wycena indywidualna
Zgłoszenie
Stres i wypalenie zawodowe
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.