menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo gospodarcze w obrocie towarowym

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
zamknięte
Program
Opis i cel szkolenia

Oferta szkolenia przeznaczona jest dla początkujących przedsiębiorców oraz tych wszystkich, którzy podejmują działania zmierzające do założenia prywatnej działalności gospodarczej. Szkolenie łączy wiedzę teoretyczną z praktyką gospodarczą.

 

Korzyści z udziału w warsztatach:

 • Kompendium wiedzy z zakresu działalności gospodarczej osadzonej na trzech filarach – założenie działalności gospodarczej, prowadzenie działalności oraz zakończenie działalności gospodarczej;
 • Uzyskanie wiedzy z zakresu praw, obowiązków i odpowiedzialności przedsiębiorców;
 • Świadomy wybór formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej – osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, spółka osobowa, spółka kapitałowa.


Program szkolenia

Dzień 1

1. Źródła prawa gospodarczego:

 • źródła prawa gospodarczego na poziomie unijnym i polskim oraz relacja prawa polskiego do unijnego (w przypadku kolizji norm między prawem unijnym a polskim który system prawa będzie miał pierwszeństwo),
 • zasady prawa unijnego i polskiego (w tym konstytucyjne zasady prowadzenia działalności gospodarczej).

2. Zasady ewidencji działalności gospodarczej w Krajowym Rejestrze Sądowym:

 • konstytutywny charakter wpisu (wpis na wniosek, postępowanie sądowe, kto powinien zaewidencjonować działalność, dane wpisywane do rejestru przedsiębiorców),
 • czy przedsiębiorca umieszczając swoje dane osobowe w firmie będzie podlegał ochronie RODO,
 • rejestr przedsiębiorców i rejestr stowarzyszeń, fundacji i publicznych zakładów zdrowotnej.

3. Zasady ewidencji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:

 • notyfikacyjny charakter wpisu (wpis na wniosek, kto powinien zaewidencjonować działalność, dane wpisywane do rejestru przedsiębiorców),
 • instytucja zarządcy sukcesyjnego (czy przedsiębiorca powinien powołać zarządcę sukcesyjnego).

4. Konstytucja biznesu:

 • pojęcie i zasady prowadzenia działalności gospodarczej (w tym prawo do zawieszenia działalności, prawo do podlegania lub zrezygnowania z obowiązkowego ubezpieczenia społecznego przez okres 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej, obowiązek dokonywania i przyjmowania płatności za pomocą rachunku firmowego),
 • interpretacja indywidualna (skutki prawne wydanej lub nie wydanej decyzji),
 • Europejska Legitymacja Zawodowa (zasady wydawania i korzyści, korzyści ELZ),
 • reglamentacja działalności gospodarczej (koncesje, licencje, zezwolenia, działalność regulowana),
 • kontrola działalności gospodarczej (powiadomienie, obligatoryjne terminy, przedłużenie terminów, instytucja sprzeciwu, protokół pokontrolny),
 • działalność gospodarcza osób zagranicznych (klauzula narodowa, zasady działania oddziałów i przedstawicielstw),
 • Punkt Informacji dla Przedsiębiorcy (cel i zadania),
 • Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców (powołanie i zadania).

Dzień 2

5. Prowadzenie działalności w formie spółek osobowych:

 • cechy i zasady prowadzenia działalności w formie spółki jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej,
 • odpowiedzialność wspólników w spółce jawnej, partnerskiej, komandytowej i komandytowo-akcyjnej.

6. Prowadzenie działalności w formie spółek kapitałowych:

 • cechy i zasady prowadzenia działalności w formie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i spółki akcyjnej oraz odpowiedzialność wspólników,
 • zasady obniżenia kapitału (postępowanie konwokacyjne) oraz podwyższenia kapitału a zasada nienaruszalności kapitału zakładowego.

7. Rejestr publiczny i prywatny dłużników niewypłacalnych:

 • zasady funkcjonowania rejestru dłużników niewypłacalnych w KRS (zasady wpisu, kto może być wpisany),
 • zasady funkcjonowania prywatnych rejestrów dłużników niewypłacalnych w oparciu o Biuro Informacji Gospodarczej.

8. Zakończenie działalności gospodarczej – postępowanie upadłościowe i restrukturyzacyjne

 • cel i podstawy ogłoszenia upadłości (niewypłacalność , nadmierne zadłużenie, wniosek o ogłoszenie upadłości),
 • skutki ogłoszenia upadłości,
 • formy postępowania upadłościowego (postępowanie likwidacyjne, układowe),
 • formy postępowania restrukturyzacyjnego (postępowanie o zatwierdzenie układu, przyspieszone postępowanie układowe, postępowanie układowe, postępowanie sanacyjne).
Forma
Zajęcia są prowadzone metodą warsztatową opartą na aktywizacji uczestników szkolenia poprzez: pracę w małych grupach, dyskusje na forum grupy oraz ćwiczenia, studia przypadków, scenki rodzajowe, pracę indywidualną, symulacje i mini- wykłady z omówieniem przykładów z życia i prezentacją multimedialną. trening poprzez doświadczenie, uczestnicy ćwiczą różne sytuacje, mają możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem.
Czas trwania
2 dni szkoleniowe - 16 godzin dydaktycznych
Lokalizacja
Cena
Wycena indywidualna
Zgłoszenie
Prawo gospodarcze w obrocie towarowym
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.