menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo Pracy – aktualne przepisy

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program
Opis i cel szkolenia

Głównym celem szkolenia jest przedstawienie w sposób praktyczny najnowszych zmian w prawie pracy.

Szkolenie praktyczne skierowane do Specjalistów działów HR, kadr i płac, którzy chcą w sposób kompleksowy usystematyzować i pogłębić swoją wiedzę z zakresu spraw kadrowych. Szkolenie kierowane jest również do kadry zarządzającej.

 

Korzyści dla uczestników

Korzyści ze szkolenia: Uczestnicy będą mieli okazję usystematyzować oraz udoskonalić swoją wiedzę w zakresie:

 • prowadzenia dokumentacji pracowniczej;
 • nowych zasad przetwarzania danych osobowych zarówno kandydatów do pracy jak i pracowników;
 • zasad rozliczania czasu pracy oraz urlopów pracowniczych;
 • praktycznych aspektów rozwiązywania umów o pracę;
 • prawnych aspektów dopuszczalności stosowania monitoringu, w tym kontroli trzeźwości pracownika;
 • tworzenia w przedsiębiorstwie Pracowniczych Planów Kapitałowych;
 • najnowszych zmian w funkcjonowaniu Związków Zawodowych;
 • rodzajów odpowiedzialności, zarówno pracodawcy jak i pracownika HR, za naruszenie przepisów o ochronie danych;
 • pozakodeksowych form zatrudnienia;
 • najnowszych zmian w kodeksie pracy dotyczących wydawania świadectw pracy, uprawnień rodzicielskich, przedawnienia roszczeń pracowniczych oraz przeciwdziałania mobbingowi;

Program szkolenia

Dzień 1

1. Przedsiębiorca rekrutuje:

 • ogłoszenie o pracę – jak je prawidłowo przygotować na gruncie obowiązywania przepisów o ochronie danych osobowych?
 • znaczenie zgody – przygotowanie klauzul rekrutacyjnych (case study);
 • pozyskiwanie informacji o kandydacie z portali społecznościowych (np. facebook) oraz branżowych (np. Linkedin) – ustalenie dopuszczalności takich metod;
 • jakich danych można żądać po zmianie przepisów od kandydata na Pracownika?
 • dokumenty w rekrutacji: CV oraz list motywacyjny;
 • sprawdzanie referencji (kiedy dopuszczalne);
 • obowiązek informacyjny – treść obowiązku wobec kandydatów;
 • okres przetwarzania danych kandydatów;
 • CV bez projektu rekrutacyjnego – jak się zachować?;
 • „Czarne listy” kandydatów;
 • korzystanie z agencji pośrednictwa zatrudnienia (jak skonstruować umowę z pośrednikiem);
 • kwestionariusz osobowy dla kandydatów po zmianach;

2. Przedsiębiorca zatrudnia:

 • nawiązanie stosunku pracy;
 • rodzaje umów o pracę;
 • treść umowy o pracę – obowiązkowe elementy;
 • dokumenty niezbędne do zawarcia umowy o pracę;
 • kwestionariusz osobowy pracownika po zmianach;
 • obowiązek informacyjny - treść obowiązku wobec pracowników;
 • dokumentacja dotycząca czasu pracy - zmiana zasad przechowywania dokumentacji;
 • dostęp do danych osobowych przez poszczególnych pracowników organizacji;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby medycyny pracy;
 • przetwarzanie danych osobowych na potrzeby świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem pracownika w szkoleniach;
 • przetwarzanie danych osobowych pracowników w relacji Pracodawcy z organizacją związkową;
 • przetwarzanie danych osobowych w związku z dodatkowymi świadczeniami pracowniczymi oferowanymi przez Pracodawcę;

3. Dokumentacja pracownicza – nowe zasady prowadzenia:

 • akta osobowe pracownika – co powinna zawierać część A, B, C i D akt osobowych;
 • elektronizacja akt osobowych;
 • w jaki sposób przeprowadzić przejście z prowadzenia dokumentacji papierowej na elektroniczną?
 • obowiązki Pracodawcy w związku ze zmianą sposobu przechowywania dokumentacji pracowniczej;
 • obowiązki Pracodawcy w związku z nowymi okresami przechowywania dokumentacji pracowniczej– 50 lat i 10 lat;
 • kary za naruszenie przepisów dotyczących dokumentacji pracowniczej;

4. Czas pracy:

 • zasady rozliczania czasu pracy;
 • zasady prowadzenia dokumentacji (listy obecności, harmonogramy pracy);
 • systemy czasu pracy;
 • praca w godzinach nadliczbowych;
 • praca w porze nocnej;
 • praca w niedziele i święta;

Dzień 2

5. Urlopy pracownicze:

 • ustalanie wymiaru urlopu;
 • zasady prowadzenia dokumentacji;
 • rodzaje urlopów (wypoczynkowy, na żądanie, bezpłatny, szkoleniowy, okolicznościowy);

6. Stosowanie kontroli Pracowników:

 • monitorowanie w miejscu pracy – monitoring wizyjny, monitoring poczty elektronicznej,
 • monitoring GPS, inne rodzaje monitoringu, a prawo pracownika do prywatności;
 • wizerunek Pracownika i jego ochrona;
 • kontrola trzeźwości Pracownika;

7. Świadectwa pracy - nowe zasady sporządzania:

 • zmiany od 04.05.2019 r.
 • zmiany od 07.09.2019 r.

8. Inne pozakodeksowe formy zatrudnienia:

 • zakres dokumentacji tworzonej dla osób na umowach cywilnoprawnych;
 • zakres danych pozyskiwanych od takich osób;
 • okresy przechowywania dokumentacji;

9. Przedsiębiorca rozstaje się z pracownikiem – praktyczne aspekty:

 • rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron;
 • rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem;
 • rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia;
 • wygaśnięcie stosunku pracy;
 • jak wręczyć pracownikowi wypowiedzenie;

10. Rodzaje odpowiedzialności za naruszenie przepisów RODO:

 • odpowiedzialność administracyjna;
 • odpowiedzialność karna;
 • odpowiedzialność cywilna;
 • odpowiedzialność przedsiębiorcy;
 • odpowiedzialność pracownika;

11. Związki zawodowe – omówienie najnowszych zmian:

 • nowe zasady uczestnictwa w organizacji związkowej – rozszerzenie grup uprawnionych;
 • nowe zasady reprezentatywności;
 • problematyka rozwiązywania sporów między związkami zawodowymi a pracodawcą;

12. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) – omówienie najważniejszych zagadnień:

 • co to jest PPK?
 • harmonogram wprowadzenia PPK;
 • co PPK oznacza dla pracodawcy, a co dla pracownika?
 • mechanizm działania PPK.

13. Omówienie zmian w kodeksie pracy po nowelizacji od 07.09.2019r.

 • Nowe zasady wydawania świadectw pracy;
 • Nowe uprawnienia rodzicielskie;
 • Przedawnienie roszczeń pracowniczych;
 • Rewolucyjne zmiany w zakresie przeciwdziałania mobbingowi;
Prowadzący
Joanna Cur - ekspert One Step Up – praktyk biznesu z 20-letnim doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach. Prawnik z wykształcenia. Specjalista prawa pracy oraz zagadnień związanych z ochroną danych osobowych. Posiada uprawnienia Inspektora Ochrony Danych. Ma doświadczenie w tworzeniu, aktualizacji i implementacji dokumentacji pracowniczej do wymogów przepisów kodeksu pracy oraz RODO. Doświadczony rekruter i trener w branży telekom, pharma oraz FMCG. Realizowała projekty rekrutacyjne na stanowiska specjalistyczne, managerskie oraz sprzedażowe.
Forma
praca w małych grupach, dyskusje na forum, studia przypadków, scenki rodzajowe, przypadki indywidualne Uczestników, możliwość konsultacji indywidualnych z trenerem
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni szkoleniowe
Termin / Lokalizacja
 1. 24.08.2020 / Poznań
 2. 19.11.2020 / Kraków
Cena
1 000 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Prawo Pracy – aktualne przepisy
W cenę wliczono
udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, serwis kawowy, obiad, certyfikat ukończenia szkolenia
Organizator
One Step Up Sp. z o.o. - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.