menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Przedstawiciele administracji publicznej, Przedstawiciele firm gospodarujących odpadami, Wszystkie osoby, które chcą poszerzyć swoja wiedzę w zakresie tematu szkolenia.
Wymagania wstępne
Szkolenie ma na celu zapoznanie uczestników szkolenia z najnowszymi zmianami przepisów w zakresie obowiązków podmiotów gospodarujących odpadami oraz kompetencji organów z uwzględnieniem zmian przepisów ustawy o odpadach i niektórych innych ustaw z dn. 04 lipca 2019 r. oraz ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw z 19 lipca 2019 r.
Program
ZMIANY W USTAWIE O ODPADACH.1.Działania organu w przypadku konieczności niezwłocznego usunięcia odpadów ze względu na zagrożenia.2.Wymagania dotyczące magazynowania i składowania odpadów:
 • ogólne wymagania dotyczące magazynowania odpadów,
 • zróżnicowanie dopuszczalnego czasu magazynowania odpadów,
 • zmienione wymagania w zakresie kontroli wizyjnej miejsc magazynowania i składowania odpadów, nowe wyłączenia,
 • przepisy wykonawcze dotyczące szczegółowych wymagań w zakresie monitoringu wizyjnego oraz magazynowania odpadów w ramach wytwarzania, zbierania i przetwarzania odpadów.
3.Wymagania dotyczące transportu odpadów:
 • wpis do rejestru i posługiwanie się numerem rejestrowym oraz zwolnienia z tych obowiązków,
 • dokumenty wymagane w trakcie transportu odpadów, w tym obowiązek posiadania potwierdzenia z BDO,
 • inne wymagania dotyczące transportu odpadów.
4.Decyzje wymagane w zakresie gospodarki odpadami:
 • rodzaje wymaganych decyzji i organy właściwe w tych sprawach,
 • sporządzanie i uzgadnianie operatu przeciwpożarowego, określenie odpadów niepalnych,
 • zmieniona zawartość wniosku o wydane decyzji z zakresu gospodarki odpadami,
 • załączniki dołączane do wniosku o wydanie decyzji, w tym modyfikacje dotyczące zaświadczenia o niekaralności i oświadczeń oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do nieruchomości
 • opiniowanie przez gminę,
 • kontrola wioś i Państwowej Straży Pożarnej przed wydaniem decyzji,
 • treść decyzji,
 • obowiązek wystąpienia o zmianę posiadanych decyzji z zakresu gospodarki odpadami - zawartość wniosku, wymagane załączniki i nowy termin wykonania obowiązku,
 • zmiany dotyczące prowadzonych lub zakończonych postępowań,
 • sankcje dotyczące braku decyzji lub działalności niezgodnej z posiadaną decyzją.
5.Obowiązek ustanowienia zabezpieczenia roszczeń:
 • podmioty objęte obowiązkiem, w tym rozszerzenie zabezpieczenia roszczeń na nowe przypadki,
 • zasady ustalania wysokości zabezpieczenia,
 • procedura określania wysokości i formy zabezpieczenia przez organ właściwy,
 • termin ustanowienia (wniesienia) zabezpieczenia roszczeń przez podmiot,
 • skutki niewniesienia i nieutrzymywania zabezpieczenia roszczeń,
 • zasady przeznaczania środków z zabezpieczenia i zwrotu zabezpieczenia,
 • zwrot zabezpieczenia.
6.Zmiany przesłanek cofania decyzji i odmowy jej wydania, w tym realizacja zasady tzw. wilczego biletu.7.Obowiązek posiadania wpisu do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami:
 • uzyskanie wpisu na wniosek lub z urzędu,
 • aktualizacja wpisu i wykreślenie z rejestru,
 • skutki niedopełnienia obowiązków dotyczących posiadania wpisu w rejestrze.
8.Zmiany dotyczące ewidencji odpadów i Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.9.Zmiany dotyczące uznania za produkt uboczny.10.Gospodarowanie odpadami komunalnymi:
 • deregionalizacja gospodarki odpadami komunalnymi,
 • kategorie odpadów wymagających przekazania do instalacji komunalnej i prowadzenie list takich instalacji,
 • ograniczenia dotyczące powstawania instalacji do termicznego przekształcania i przekazywania do nich odpadów komunalnych,
ZMIANY W USTAWIE O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH.1.Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych i konsekwencje jego niedopełnienia:
 • zakres odpadów objętych obowiązkiem selektywnego zbierania,
 • tryb postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania,
 • opłata podwyższona,
 • sankcje karne.
2.Inne obowiązki właścicieli nieruchomości.3.Zgoda właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na objęcie ich systemem gminnym.4.Odpady przyjmowane przez PSZOK - możliwość wprowadzenia przyjmowania odpadów z rolnictwa.5.Kompostowanie odpadów w przydomowych kompostownikach.6.Zmiany dotyczące deklaracji.Rozszerzenie opłaty recyklingowej na nowe rodzaje toreb z tworzyw sztucznych i nowe wymagania dla podmiotów związane z realizacją obowiązków w tym zakresie.Więcej informacji o szkoleniu: https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3976.html
Prowadzący
Radca prawny specjalizujący się w obszarze gospodarki odpadami i ochrony środowiska. Od wielu lat ceniony trener na szkoleniach z zakresu swojej specjalizacji i wykładowca prawa odpadowego na uczelni wyższej. W swoim dorobku posiada wiele artykułów w czasopismach branżowych oraz publikacje książkowe.
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
590 zł + VAT
Zgłoszenie
Gospodarka odpadami w 2019 r. - najnowsze zmiany przepisów ustawy o odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.