menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Decyzje środowiskowe - prowadzenie procedury OOŚ i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy z 19.07.2019 r.

Kategoria
OCHRONA ŚRODOWISKA
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Organy administracji publicznej wydające decyzje i współdziałające w postępowaniach (wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, marszałek województwa, pracownicy regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, regionalnych dyrekcji lasów państwowych, oraz organy współdziałające - organy Wód Polskich oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przedsiębiorcy planujący realizację przedsięwzięć (inwestorzy publiczni i prywatni), firmy konsultingowe prowadzące procedury w imieniu inwestora.
Wymagania wstępne
Celem szkolenia jest omówienie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach ze szczególnym uwzględnieniem nowelizacji ustawy OOŚ z 19 lipca 2019 r. Na szkoleniu zostanie zaprezentowana procedura udzielania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z uwzględnieniem zmiany ustawy ooś z 19 lipca 2019 r. zakładającego usprawnienie procedury wydania DUŚ przyspieszenia postępowania, obniżenia jego kosztów dla inwestorów, zmiany wymaganych załączników, udziału stron itp.
Program
1. Koncepcja oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć (OOŚ PP) (decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach jako decyzja “główna” w procesie inwestycyjnym i jej relacja do decyzji “wykonawczych” (np. pozwolenia na budowę),
 • Pojęcie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko, w tym pojęcie przedsięwzięcia,
 • Jakie przedsięwzięcia wymagają ooś?,
 • ocena oddziaływania na środowisko a ocena wodnoprawna.
2. Podział i kwalifikacja przedsięwzięć:
 • przedsięwzięcia z tzw. I grupy,
 • dzielenie przedsięwzięć - powiązania technologiczne a funkcjonalne,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako kryteria kwalifikacji w grupie I,
 • przedsięwzięcia z II grupy,
 • screening - kryteria selekcji,
 • kumulacja przedsięwzięć - nowe kryteria,
 • przebudowa, rozbudowa, montaż jako przedsięwzięcia wymagające screeningu,
 • postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu i jego uzasadnienie,
 • likwidacja postanowienia w przypadku braku obowiązku przeprowadzenia ooś,
3. Raport ooś i karta informacyjna przedsięwzięcia (KIP):
 • zakres raportu, zawartość KIP,
 • “kompetentni eksperci” jako autorzy raportów.
4. Organy właściwe do wydania DUŚ, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r., nowe kompetencje RDOŚ.5.Wniosek o wydanie decyzji:
 • wymagane załączniki, w tym zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • wniesienie wniosku w wersji elektronicznej.
6. Współdziałanie (opinie i uzgodnienia) w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 • opinie i uzgodnienia - charakter prawny,
 • wyłączenie obowiązku współdziałania,
 • uczestnicy postępowania uzgodnieniowego,
 • nowe organy współdziałające (organy ochrony środowiska) - zakres i skutki współdziałania,
 • nowe organy współdziałające (organy administracji wodnej), w tym organy właściwe ws. ocen wodnoprawnych - zakres i skutki współdziałania,
 • terminy dokonania aktu współdziałania i skutki ich upływu,
 • uzgodnienie negatywne i opiniowanie negatywne,
 • uzgodnienie w trybie posiedzenia - nowelizacja kpa i jej wpływ na postępowanie uzgodnieniowe/opiniodawcze,
 • wyłączenia kpa w postępowaniu ws. wydania DUŚ i ich skutki procesowe,
 • wyłączenia organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
7. Strony i uczestnicy postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach:
 • nowelizacja zasad ogólnych kpa i jej skutki dla stron postępowania,
 • pojęcie strony postępowania - analiza dotychczasowych przesłanek oraz rozwiązań wynikających nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • zasięg oddziaływania planowanego przedsięwzięcia -kryterium odległościowe wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • wezwania i doręczenia w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach obejmujące zmiany w zakresie obwieszczeń i zawiadamiania stron wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.,
 • kopie map ewidencyjnych i wypisy z rejestru gruntów w nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.; domniemanie prawdziwości danych, nowe rozwiązania w przypadku śmierci strony.
 • udział organizacji ekologicznej i innej organizacji społecznej - podstawy prawne, kryteria dopuszczenia.
8. Postępowanie z udziałem społecznym:
 • obwieszczenie publiczne o wszczęciu postępowania z udziałem społecznym a obwieszczenie o wszczęciu postępowania,
 • udział społeczeństwa - bieg terminów, wyłożenie niezbędnej dokumentacji sprawy, sposób składania uwag i wniosków.
9. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach:
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach bez raportu (co z “warunkami” po nowelizacji?),
 • treść decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach z raportem, decyzja o odmowie ustalenia środowiskowych uwarunkowań,
 • etapowość dotychczasowych decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach i jej likwidacja,
 • administracyjne kary pieniężne związane z niewykonaniem DUŚ,
 • “następcza” ooś a samowola budowlana,
 • kontrola spełniania wymogów ochrony środowiska w procesie inwestycyjnym, w tym również na etapie prowadzonym przez organy architektoniczno-budowlane - zmiany wynikające z nowelizacji ustawy ooś z dnia 19 lipca 2019 r.
Więcej szczegółów o szkoleniu: https://www.wlr.com.pl/szkolenie-3969.html
Prowadzący
Praktyk z 15 letnim doświadczeniem, specjalista w zakresie prawa ochrony środowiska, radca prawny.
Czas trwania
1 dzień
Lokalizacja
Cena
590 zł + VAT
Zgłoszenie
Decyzje środowiskowe - prowadzenie procedury OOŚ i wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po nowelizacji ustawy z 19.07.2019 r.
Organizator
WLR Training Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.