menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Prawo budowlane w 2020 roku

Kategoria
PRAWO BUDOWLANE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Kierowników i specjalistów działów inwestycji Pracowników administracji zaangażowanych w proces budowlany Pracowników firm budowlanych, firm zlecających roboty budowlane, deweloperskich, kierowników kontraktów, kierowników budów zarządców nieruchomościami oraz innych osób zajmujących się inwestycjami
Program
Prawo budowlane w 2019 roku
Jak zmiany w prawie wpłyną na proces budowlany?
Projektowane zmiany w Prawie budowlanym w 2019 r. – zmiany przygotowane przez MIIR.
Definicje – zmiany i problemy interpretacyjne.
Wymagania podstawowe dla obiektów – Konwencja Nowojorska i jej skutki w projektowanych zmianach warunków technicznych.

Procedury poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych
Lista robót nie wymagających pozwolenia na budowę i konsekwencje tych zmian

Zmiany obowiązujące

Projektowane zmiany dotyczące budowli i urządzeń telekomunikacyjnych.

Lista robót budowlanych nie wymagających zgłoszenia – zmiany.

Pozwolenie na budowę – zmiany

Odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych – projektowane zmiany

Zawartość wniosku – wzory wady i zalety

Zmiany w procedurach pozwolenia na budowę – zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową

Zgłoszenie robót

Milcząca zgoda lub zaświadczenie z urzędu.

Sprzeciw.

Nałożenie obowiązku uzyskania pozwolenia na budowę – problem Natury 2000, obiektów z gminnej ewidencji zabytków i obiektów, których obszar oddziaływania wykracza poza działkę objętą zgłoszeniem, obiektów wymagających ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego.

Zmiany w procedurach zgłoszeń.

Projekt budowlany.  

Części składowe.

Zakres projektu budowlanego – obowiązek wyznaczania obszaru oddziaływania.

Zmiany wprowadzone spec ustawą mieszkaniową

Zmiany wynikające z Konwencji Nowojorskiej

Projekt techniczny jako część projektu budowlanego – planowane zmiany

Zakres sprawdzenia projektu budowlanego przed wydaniem pozwolenia na budowę

Nowe wymagania wynikające z pozwolenia wodno-prawnego – zmiany od 21 lutego 2019 r.

Uprawnieni uczestnicy procesu budowlanego.
Obowiązki i uprawnienia uczestników procesu budowlanego.

Obowiązki związane ze stosowaniem wyrobów z obszaru regulowanego w tym wyrobów budowlanych.

Zmiany w przepisach dotyczących wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Istotne odstąpienie.

Regulacje obowiązujące po zmianach.

Projektowane zmiany.

Oddanie obiektu do użytkowania.
Wymagalność zawiadomienia o zakończeniu budowy.

Wymagalność pozwolenia na użytkowanie.

Dokumenty niezbędne w postępowaniu.

Zakres obowiązkowej kontroli – zmiany.

Skrócenie terminów oczekiwania na milczącą zgodę i wprowadzenie wydawania zaświadczenia.

Projektowane zmiany.

Samowola budowlana.

Możliwość umorzenia opłaty legalizacyjne w całości lub w części.

Legalizacja na wniosek –projektowane zmiany.

Zmiana sposobu użytkowania – problemy stosowania art. 71 i zmiany przepisów.

Najnowsze orzecznictwo sądowo-administracyjne.

Prowadzący
Mariola Berdysz Dyrektor Fundacji Wszechnicy Budowlanej, architekt, uprawniony urbanista. Wieloletni pracownik Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego w Warszawie oraz Wydziału Planowania Przestrzennego, Urbanistyki, Architektury i Nadzoru Budowlanego w Urzędzie Wojewódzkim, gdzie pełniła funkcję Architekta Wojewódzkiego. Od 2007 pełni funkcję prezesa Europejskiego Instytutu Prawa Budowlanego. Od lat prowadzi szkolenia i warsztaty z zakresu przebiegu procesu inwestycyjno – budowlanego, prawa budowlanego, ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, zasad prawidłowego użytkowania nieruchomości. Na co dzień wspiera inwestorów w postępowaniach administracyjnych związanych z ustaleniem warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, uzyskaniem pozwolenia na budowę lub dokonaniem zgłoszenia robót budowlanych, jak również przystąpieniem do użytkowania wybudowanego obiektu. Doradza – zamawiającym, wykonawcom, podwykonawcom i projektantom – jak skutecznie zabezpieczyć swoje interesy i zminimalizować ryzyko prawne wynikające z prowadzonej inwestycji. Jest autorką wielu artykułów w prasie fachowej a także współautorką publikacji książkowej – Uprawnienia budowlane – wydanej przez Polskie Centrum Budownictwa i publikacji książkowej – Poradnik inspektora nadzoru inwestorskiego – wydanej przez Wacetob, oraz redaktorem (do 2009r.) publikacji „Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne – poradnik praktyka – wydawanego przez wydawnictwo Dashofer. Odbyła staże zagraniczne. Reprezentowała Głównego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Consortium of European Building Control.Wykłada na Politechnice Warszawskiej, w Wyższej Szkole Ekologii i Zarządzania w Warszawie i Wyższej Szkole Biznesu w Lublinie.
Forma
Szkolenie prawo budowlane w 2019 roku będzie prowadzone systemem interaktywnym, tj. metodą aktywnego uczestnictwa słuchaczy w zajęciach. dyskusja kierowana – omawianie problemów praktycznych rozwiązywanie problemów praktycznych tzw. kazusów
Czas trwania
1 dzień, 8 godzin
Termin / Lokalizacja
  1. 20.03.2020 / Warszawa Centrum Konferencyjne Golden Floor
  2. 01.04.2020 / Katowice Park Inn by Radisson Katowice****
  3. 05.06.2020 / Wrocław Q Hotel Plus Wrocław****
Cena
690 zł
Zgłoszenie
Prawo budowlane w 2020 roku
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe oraz lunch.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.