menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk!

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

Dzień I

1. Podstawy prawne funkcjonowania systemu zamówień publicznych w zakresie udzielania zamówień na roboty budowlane :
- zmiany nowelizacyjne dotyczace robót budowlanych w zakresie podwykonawstwa 
- zmiany dotyczace progów kwotowych, wartości euro , progu stosowania ustawy Pzp. 


2. Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane ;

2. 1 Podstawowe definicje : 
- Definicja robót budowlanych,
- Definicja obiektu budowlanego,
- Rozporządzenie w sprawie wykazu robót budowlanych – klasyfikacja robót. 
- Nowa definicja : umowa o podwykonawstwo 
2.2 Szacowanie wartości zamówienia :
-Poprawność ustalenia wartości szacunkowej,
-Rodzaje kosztorysów w budownictwie, 


3. Przygotowanie inwestycji:

-Wybór wykonawcy projektu (tryb, forma, zgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych), 
-Tryby udzielania zamówień na twórcze prace projektowe,
-Wady dokumentacji projektowej,
- Wybór Inspektora Nadzoru – w jakim trybie? 


4. Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane:

-Projekt budowlany.
-Projekt wykonawczy,
-Przedmiar robót,
-Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych,


5. Rodzaje wynagrodzeń przy udzielaniu zamówień na roboty budowlane:

- wynagrodzenie kosztorysowe – przykłady zastosowań 
- wynagrodzenie ryczałtowe – przykłady zastosowań
- inne modele wynagrodzenia 
- zapłata wynagrodzenia podwykonawcom na zasadach wprowadzonych nowelizacją Pzp

Dzień II
6. Konstrukcja Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

- warunki udziału w postępowaniu w kontekście dokumentów potwierdzających ujętych w rozporządzeniu w sprawie rodzaju dokumentów 
- podmioty trzecie i korzystanie z ich potencjału 
- podwykonawcy po nowelizacji i ich rola w procesie inwestycyjnym – zmiany dotyczące konstrukcji SIWZ – art. 36 ust. 2 .
- zasady funkcjonowania podwykonawstwa po n nowelizacji w oparciu o art. 36 a oraz art. 36 b 
- zabezpieczenie interesu inwestora w związku z udziałem podwykonawców w realizacji zadania.
-kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej – czy wystarczy tylko cena ? 


7 . Realizacja zamówienia publicznego w opcji zaprojektuj i wybuduj - zalety, wady, ryzyka, dobre rozwiązania.


8. Zamówienia uzupełniające i dodatkowe w robotach budowlanych 

Definicje:
• pojęcie i istota trybu z wolnej ręki,
• definicja zamówień uzupełniających i dodatkowych,
• zamówienia uzupełniające a zamówienia dodatkowe (różnice i podobieństwa),
• przesłanki zastosowania oraz wymagania dotyczące podwykonawców ujete w art. 36 a oraz 36 b Pzp. 
Podstawowe zasady udzielania zamówień uzupełniających i dodatkowych
-Czynności poprzedzające wszczęcie postępowania:
• Opis przedmiotu zamówienia, szacowanie wartości zamówienia, przykłady.
• Obowiązki informacyjne, projekty pism. 
-Wszczęcie postępowania:
• skierowanie zaproszenia, projekt zaproszenia, projekt zapisów do umowy,
• negocjacje, protokół z negocjacji,
• wykonawca i warunki udziału, przykłady,
• dokumentowanie postępowania – protokół postępowania – szczegółowe omówienie projektu protokołu postępowania prowadzonego w trybie z wolnej ręki na zamówienia uzupełniające i dodatkowe.
-Zakończenie procedury:
• podpisanie umowy,
• lub unieważnienie postępowania
-Czynności Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania:
• ogłoszenie o udzieleniu zamówienia, uzasadnienie wyboru trybu – przykłady,
• przechowywanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia uzupełniającego.

9. Umowy na roboty budowlane : wykonawcy / podwykonawcy / dalsi podwykonawcy 

- zasady rozliczenia stron procesu inwestycyjnego w oparciu o znowelizowane przepisy ustawy Pzp dotyczace podwykonawstwa 
- jakie klauzule powinna zawierać umowa na roboty budowlane zgodnie z nowelizacją 

10. Analiza przypadków realizowanych przez słuchaczy z zakresu robót budowlanych.

 

Trener:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

Czas trwania
-czas trwania szkolenia - 2 dni (16h);
Lokalizacja
Cena
990 zł.netto
Zgłoszenie
Zamówienia publiczne i umowy na roboty budowlane w świetle nowelizacji przepisów - 2-dniowe warsztaty praktyczne i analiza przypadków. Wybitny trener - praktyk!
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.