menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.

Kategoria
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Informacje organizacyjne:

-czas trwania szkolenia - 3 dni (24h);

-w każdym dniu szkolenia zaplanowane są 2 przerwy kawowe oraz luch;

-każdy z uczestników otrzymuje komplet materiałów szkoleniowych oraz imienny certyfikat potwierdzający ukończenie szkolenia;

 

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest uzyskanie przez Uczestników praktycznej i przydatnej wiedzy na temat kompleksowych czynności w danym postępowaniu – od jego ogłoszenia, poprzez wyjaśnienia,  wszelkie modyfikacje SIWZ, otwarcie i  analizę ofert po czynności kontrolne i prawidłowe prowadzenie protokołu. Warsztaty odbywają się w kameralnych grupach gwarantujących warsztatową formę prowadzenia zajęć, poznanie właściwych praktyk oraz omówienie możliwych rozwiązań i kwestii problematycznych zgłoszonych przez Uczestników.

 

Zaletą organizowanych przez Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST szkoleń w formie otwartej jest możliwość spotkania i wymiany doświadczeń z przedstawicielami różnorodnych firm i instytucji realizujących podobne projekty w bliskim dla uczestników środowisku. Szkolenia otwarte to szansa, by spojrzeć na własny styl pracy z odmiennej perspektywy, by doskonalić się przez pryzmat osób pracujących w innych organizacjach.
Aby zadbać o najwyższą efektywność naszych szkoleń, grupy liczą maksymalnie do 16 osób.

 

Elektronizacja zamówień publicznych 2018
Proces elektronizacji implementowany jest sukcesywnie. Pierwszy etap dotyczący Centralnego Zamawiającego - powinien być wdrożony 17 kwietnia 2017 roku. Natomiast kolejne krytyczne daty to 18 kwietnia 2018 roku oraz 18 października 2018 roku.
Od 18 kwietnia 2018 obowiązywało będzie składanie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówień (JEDZ) w elektronicznej formie, zaś od 18 października 2018 roku nastąpi pełna elektronizacja komunikacji, która obejmie wszystkich Zamawiających, bez wyjątków.
Na przedmiotowym szkoleniu przekazane będą wszystkim uczestnikom podstawowe informacje o obowiązkach i prawach Zamawiających i Wykonawców, które wynikają z obowiązkowej elektronizacji, zostaną zatem omówione szczegółowo przede wszystkim akty prawne związane z elektronizacją.

 

Grupa docelowa:

Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób, które chcą zdobyć praktyczne umiejętności i profesjonalne przygotowanie do pełnienia funkcji specjalisty ds. zamówień publicznych. Do udziału w szkoleniu serdecznie zapraszamy przedstawicieli zamawiających, wykonawców jak również osoby zainteresowane zagadnieniami omawianymi podczas szkolenia.

 

Program szkolenia: 

Główną zasadą Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST jest zrozumienie i audyt potrzeb szkoleniowych Uczestników naszych warsztatów. Przed każdym szkoleniem otwartym kontaktujemy się z  Państwem aby poznać Państwa oczekiwania i dotychczasowe doświadczenia w zakresie obejmującym program zajęć. Z tego względu zależy nam na tym, by przedstawiony przez nas poniżej program szkolenia traktowali Państwo jedynie poglądowo i informacyjnie. Na podstawie zebranych od Uczestników informacji każdy program szkolenia otwartego zostaje zmodyfikowany aby szkolenie było dla Państwa jak najbardziej efektywne oraz spełniło Państwa oczekiwania.

 

DZIEŃ I (zajęcia w godzinach 10.00-18.00)

1. Wprowadzenie do zamówień publicznych:
   • Rynek zamówień publicznych w Polsce.
   • Pojęcie zamówienia publicznego i progi stosowania przepisów ustawy o ZP.
   • Zamawiający- podmioty zobowiązane do stosowania prawa ZP.
   • Wykonawca- wymagania wobec wykonawców, instytucja wykluczenia.
   • Spełnianie warunków udziału w postępowaniu przez wykonawcę - praktyczne warsztaty.

2. Zasady udzielania zamówień publicznych i ich konsekwencje dla wykonawców.
   • Zasada równego traktowania oferentów.
   • Zasada uczciwej konkurencji.
   • Zasada jawności postępowania i przewidywalności wyniku.
   • Zasada pisemności i stosowania języka polskiego.
   • Zasada prymatu trybów przetargowych.
   • Zasada ochrony tajemnicy handlowej.
   • Konsekwencje naruszenia zasad przez Zamawiającego - praktyczne warsztaty.

3. Przygotowanie i prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia – wstęp:
   • Planowanie postępowania.
   • Zasady obowiązujące przy sporządzaniu opisu przedmiotu zamówienia.
   • Określenie wartości zamówienia.
   • Treść i publikacja ogłoszeń.
   • Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.
   • Elementy istotne SIWZ. Opracowywanie SIWZ.
   • Udostępnianie i przekazywanie SIWZ.
   • Wyjaśnienia do SIWZ

 

DZIEŃ II (zajęcia w godzinach 09.00-17.00)

5.Podstawowe tryby udzielania zamówień - krok po kroku:
   • Przetarg nieograniczony.
   • Przetarg ograniczony.

6.Tryby szczególne w zamówieniach publicznych:
   • Negocjacje z ogłoszeniem.
   • Zamówienie z wolnej ręki.
   • Negocjacje bez ogłoszenia.
   • Licytacja i aukcja elektroniczna.
   • Dialog konkurencyjny.
   • Umowy ramowe i dynamiczny system zakupów.

7. Przygotowujemy ofertę:
   • Zakres oferty.
   • Forma, termin i miejsce składania.
   • Poprawianie błędów w ofercie.
   • Prawidłowe podpisywanie i parafowanie ofert.
   • Pozostałe dokumenty składane przez wykonawców- kompletowanie dokumentacji.
   • Przygotowywanie oferty- praktyczne warsztaty.
   • Sprawdzanie zgodności oferty z SIWZ- praktyczne warsztaty.

8. Proces wyboru oferty:
   • Otwarcie ofert.
   • Badanie wykonawcy, ocena treści oferty.
   • Kryteria oceny ofert.
   • Odrzucenie oferty.
   • Wybór najkorzystniejszej oferty.
   • Zasady rozstrzygania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w przypadku złożenia tylko jednej   oferty.
   • Dokonywanie wyboru oferty- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja

 

DZIEŃ III (zajęcia w godzinach 09.00-17.00)

9. Umowa w zamówieniach publicznych:
   • Zawarcie umowy- informacje ogólne.
   • Gwarancja jakości, rękojmia zawady, warunki płatności.
   • Zmiana i unieważnienie umowy.
   • Odstąpienie od umowy.

10. System ochrony praw wykonawców:
   •  Likwidacja protestu.
   • Odwołanie i postępowanie odwoławcze.
   • Postępowanie skargowe.
   •  Inne instytucje ochronne.
   • Przygotowujemy odwołanie- praktyczne warsztaty, praca grupowa, dyskusja.

11. Odpowiedzialność za błędy w postępowaniu:
   • Odpowiedzialność wynikająca z ustawy o odpowiedzialnośc i za naruszenie dyscypliny finansów,
   • Odpowiedzialność wynikająca z przepisów karnych.

12. Źródła informacji o zamówieniach publicznych. 
13. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.
14. Dyskusja kończąca, na tematy wskazane przez uczestników szkolenia.  

 

Metody pracy:

Metody pracy jakie stosujemy podczas szkolenia to przede wszystkim aktywny warsztat pozwalający na zdobycie praktycznych umiejętności, case study oraz elementy wykładu. Dzięki takiej formie dodatkowo wzbogaconej o pracę indywidualną i w małych grupach przekazujemy uczestnikom wiedzę pozwalającą na kompetentą realizację zadań, z którymi spotykają się w swojej pracy zawodowej.

 

Wykładowcy:

Zespół Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST to nasza największa wartość. Jako eksperci traktujemy nasze cele bardzo poważnie i dokładamy wszelkich starań, aby je realizować na najwyższym poziomie. Dysponujemy międzynarodową kadrą wybitnych specjalistów, trenerów biznesu, prawników, inżynierów i techników, którzy pozostając do Państwa dyspozycji pracują z pasją i pełnym zaangażowaniem wykorzystując światowe standardy i rozwiązania.

 

Dedykowany trener:

Ekspert Międzynarodowego Instytutu Szkoleń Specjalistycznych IIST, ceniony specjalista w zakresie Prawa Zamówień Publicznych, systemów kontroli zarządczej oraz audytu wewnętrznego. Członek Polskiego Związku Rzeczoznawców Zamówień Publicznych, autor i współautor licznych publikacji z zakresu zamówień publicznych, wykładowca studiów podyplomowych na uczelniach wyższych. Trener i prelegent podczas wielu autorskich szkoleń z zakresu prawa zamówień publicznych dla wykonawców i zamawiających.

 

Zasady uczestnictwa:

Koszt uczestnictwa: 1390zł netto (+ 23% Vat)

Dla jednostek budżetowych finansujących udział w szkoleniu w minimum 70% lub w całości ze środków publicznych stawka podatku VAT = zw.

 

Aby zgłosić chęć uczestnictwa w szkoleniu/kursie prowadzonym przez Miedzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST należy wypełnić formularz zgłoszenia a następnie po jego uzupełnieniu odesłać faksem (61 666 15 66) lub mailem ( biuro@iist.pl)

Na podstawie przesłanych informacji skontaktujemy się z Państwem aby potwierdzić Państwa uczestnictwo w wybranym wydarzeniu oraz przekazać pozostałe informacje organizacyjne.

 

Kontakt:

Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych  

ul. Grottgera 16/1                                                                         

60-758 Poznań

tel.(061) 307 01 49      

fax. (061) 666 15 66

e-mail biuro@iist.pl

Czas trwania
3dni - 24h
Termin / Lokalizacja
  1. 27.04.2020 / Katowice 27-29/04/2020r.
  2. 27.04.2020 / Warszawa 27-29/04/2020r.
  3. 18.05.2020 / Wrocław 18-20/04/2020r.
Cena
1390 zł netto
Zgłoszenie
Specjalista ds. Zamówień Publicznych - 3 -dniowe certyfikowane warsztaty praktyczne z uwzględnieniem nowelizacji przepisów. Elektronizacja zamówień publicznych 2018.
Organizator
Międzynarodowy Instytut Szkoleń Specjalistycznych IIST - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.