menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe


Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych

Kategoria
UNIA EUROPEJSKA
Typ szkolenia
otwarte
Program

 

Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa mają wiele różnych form, jednak w dzisiejszym otoczeniu biznesowym często mają ścisłe powiązania finansowe, gospodarcze lub administracyjne z innymi przedsiębiorstwami. Relacje te sprawiają, że czasami trudno precyzyjnie wyznaczyć granicę między MŚP a większym przedsiębiorstwem.

Szkolenie stanowi praktyczne narzędzie pomagające w samodzielnym określeniu statusu MŚP - tak, aby mieć możliwość uzyskania pełnego wsparcia ze środków publicznych.

Grupa docelowa: Instytucje Zarządzające/Pośredniczące Programami Operacyjnymi, Przedsiębiorcy.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do ustalania oraz weryfikacji statusu mikro-, małego i średniego przedsiębiorstwa. Przygotowanie ma charakter zarówno teoretyczny, jak i praktyczny, tak aby po zakończeniu szkolenia uczestnik posiadał wiedzę i umiejętności niezbędne do praktycznego stosowania definicji MŚP.

Szkolenie wskazuje sposoby i przygotowuje uczestników do pracy przy rozpatrywaniu indywidualnych przypadków.

Korzyści dla uczestników:

 • zdefiniowanie rynków pokrewnych – stosowane kryteria,
 • ustalanie wielkości przedsiębiorstwa w kontekście zróżnicowanych form prawnych: fundacje, stowarzyszenia, spółdzielnie itp.,
 • określanie powiązań oraz wskazówki, z jakich dokumentów można korzystać w czasie weryfikacji, aby potwierdzić status MŚP,
 • powiązania zagraniczne - dokumenty, o jakie należy prosić przy weryfikacji, co w przypadku dalszych powiązań,
 • powiązania gospodarcze - jak badać, czy są takie powiązania i jakie kryteria stosować, aby je stwierdzić.

Metody prowadzenia zajęć: prezentacja multimedialna, ćwiczenia, dyskusja.


Program szkolenia


 1. Definicje przedsiębiorstwa w prawie o pomocy państwa.
   
 2. Określanie statusu przedsiębiorstwa – kryteria MŚP.
   
 3. Zasady określania danych finansowych.
   
 4. Zasady ustalania wielkości personelu.
   
 5. Przedsiębiorstwa samodzielne, powiązane i partnerskie.
   
 6. Powiązania kapitałowe, osobowe oraz gospodarcze, w tym pomiędzy podmiotami zarejestrowanymi w różnych państwach.
   
 7. Definiowanie rynku właściwego i rynku pokrewnego – rola PKD.
   
 8. Zasady dodawania danych o zatrudnieniu i odpowiednich danych finansowych przedsiębiorstw powiązanych i partnerskich.
   
 9. Sposoby i źródła weryfikacji danych dotyczących wielkości przedsiębiorstwa, dokumenty oraz rejestry pomocne w trakcie oceny powiązań.
   
 10. Ustalenie statusu przedsiębiorstwa w przypadku różnych podmiotów: fundacji, stowarzyszeń, spółdzielni, spółek osobowych i kapitałowych oraz osób fizycznych.
   
 11. Przedsiębiorstwa podlegające przekształceniom własnościowym czy restrukturyzacji.
   
 12. Interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK.
   
 13. Przedsiębiorstwo na gruncie przepisów o pomocy de minimis.
   
 14. Limit pomocy de minimis na jedno przedsiębiorstwo i zasady kumulacji.
   
 15. Określanie powiązań w celu określenia dopuszczalnego limitu pomocy de minimis.
   
 16. Interpretacje Komisji Europejskiej i UOKiK.    
   
 17. Warsztaty praktyczne z uczestnikami – badanie statusu MŚP na podstawie rzeczywistych przykładów.
   
 18. Sesja pytań i odpowiedzi.


Wykładowca

Praktyk w zakresie pomocy publicznej z doświadczeniem nabytym w takich instytucjach jak: Ministerstwo Gospodarki, Grupa Doradcza Sienna czy Agencja Rozwoju Pomorza S.A.

Posiada doświadczenie w zakresie praktycznego przygotowywania programów pomocy w ramach wyłączeń grupowych, jest specjalistą zakresie pomocy horyzontalnej (działalność badawczo-rozwojowa, kapitał podwyższonego ryzyka, zatrudnienie, szkolenia) oraz regionalnej pomocy inwestycyjnej i pomocy de minimis (doświadczenie praktyczne związane realizacją OP Przedsiębiorczość).

W ramach obowiązków zawodowych uczestniczył w procedurze notyfikacji pomocy publicznej w komisji europejskiej oraz w trybie oceny wykonalności wniosków o dofinansowanie przedsiębiorców oraz iob. Doradca MRR w zakresie pomocy publicznej w PO Kapitał Ludzki oraz Innowacyjna Gospodarka.

Od klilku lat prowadzi szkolenia z zakresu pomocy publicznej w kontekście RPO dla pracowników urzędów marszałkowskich (także dla instytucji pośredniczących), PO KL - dla pracowników urzędów marszałkowskich oraz wojewódzkich urzędów pracy, ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy - dla pracowników Powiatowych Urzędów Pracy. Jest również wykładowcą na kilku kierunkach studiów podyplomowych.

Autor artykułów do ogólnopolskich dzienników oraz współautor specjalistycznych publikacji i opracowań z zakresu pomocy publicznej.

 

Forma
SZKOLENIE ONLINE: Każdy uczestnik łączy się ze swojego miejsca pracy / zamieszkania. Wymagania: komputer / tablet z dostępem do Internetu, wyposażony w mikrofon, opcjonalnie słuchawki. SZKOLENIE STACJONARNE: Miejsce szkolenia zlokalizowane w centrum Warszawy, czas dojazdu tramwajem z Dworca Centralnego - około 5 minut.
Termin / Lokalizacja
 1. 09.09.2020 / Warszawa
 2. 25.11.2020 / Warszawa
Cena
590,00 zł + 23% VAT = 725,70 zł brutto
Zgłoszenie
Status MŚP - prawidłowe określanie i weryfikacja statusu mikro- małego i średniego przedsiębiorstwa w kontekście uzyskania wsparcia ze środków publicznych
Certyfikaty
Certyfikat ukończenia szkolenia.
Organizator
J.G.Training - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.