menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Zmiany w prawie pracy w 2019 roku

Kategoria
REKRUTACJA, KADRY I PŁACE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Szkolenie Prawo Pracy w 2019 roku adresujemy do: Prezesów, Dyrektorów zarządzających, Właścicieli firm Dyrektorów Personalnych, Kierowników Działów Kadr Szefów Zespołów Kierowników Działów, osób pełniących funkcje kierownicze i zarządzających zespołem pracowników
Program
Prawo Pracy w 2019 roku Poważne zmiany przepisów, problemy praktyczne, orzecznictwo. Warsztaty i studia przypadków.

1. Zmiany Kodeksu pracy obowiązujące od 7 września 2019r.

– zmiany przepisów w zakresie dyskryminacji
– zmiana przepisów w zakresie odszkodowania z tytułu mobbingu
– zmiany przepisów związane z roszczeniami z tytułu wypowiedzenia umowy o pracę
– zmiany w zakresie trybu prostowania świadectwa pracy oraz wydawania świadectwa pracy
– zmiany przepisów w zakresie żądania sprostowania świadectwa pracy przez sąd pracy
– zmiany w zakresie uprawnień rodzicielskich
– zmiany w  zakresie przedawnienia roszczeń pracowniczych

2. Rewolucyjne zmiany przepisów w zakresie urlopów wypoczynkowych

– wymiary urlopów po nowemu; wymiar urlopu a staż
– wymiar urlopu a umowa zlecenie
– plany urlopowe (po zmianach przepisów w orzecznictwie)
– obwarowania w zakresie możliwości przesunięcia terminu urlopu
– kiedy urlop wypoczynkowy przepadnie
– zmiany w zakresie urlopu na żądanie – moment zgłoszenia urlopu na żądanie; kiedy pracodawca może odmówić urlopu na żądanie
– karty urlopowe  (wnioski urlopowe) – miejsce przechowywania i okres przechowywania
– rezygnacja z planu urlopowego
– przedawnienie urlopu wypoczynkowego
– ekwiwalent pieniężny za urlop wypoczynkowy w orzecznictwie
– udzielenie urlopu wypoczynkowego w okresie wypowiedzenia w orzecznictwie
– urlop wypoczynkowy a dni na poszukiwanie pracy
– urlop wypoczynkowy a niezdolność do pracy – kontrowersje w orzecznictwie
– praca na urlopie wypoczynkowym dla innego pracodawcy
– odwołanie z urlopu wypoczynkowego w praktyce i orzecznictwie
– skutki samowolnego wykorzystania urlopu wypoczynkowego
– konsekwencje wykonywania (świadczenia) pracy w trakcie urlopu wypoczynkowego; urlop wypoczynkowy a zobowiązanie pozostawania przez pracownika „pod telefonem”
– zmuszanie pracownika do wykorzystania urlopu wypoczynkowego w okresie przestoju
– odmowa wykorzystania urlopu wypoczynkowego przez pracownika

3. Dalsze ograniczenia w przepisach w zakresie zawierania umów cywilnoprawnych w miejsce umowy o pracę.

4. Zmiany w zakresie rodzajów (typów) umów o pracę

– zatrudnienie doraźne

5. Nowość – „PRACA DOMOWA” czyli mini telepraca – przesłanki uznania pracy za pracę domową. Praca domowa a telepraca.

6. Wpływ zmian Kodeksu pracy z 4 maja 2019r. na dokumentację pracowniczą

– zmiany w zakresie kwestionariuszy osobowych i świadectwach pracy.

7. Wyjaśnienie nowych pojęć

– co to są dane kontaktowe?
– jak rozumieć miejsce zamieszkania i obowiązki pracownika w tym zakresie
– pojęcie „najbliższego członka rodziny” – kto to jest?
– przebieg zatrudnienia a sposób wykonywania pracy

8. Zasady pobierania innych danych od kandydatów i pracowników.

9. Jak długo przechowywać dokumentację związaną z procesem rekrutacji – kontrowersje wynikające z odmiennego stanowisko UODO i Ministra Cyfryzacji. Zagrożenia dla pracodawców.

10. Zmiany z zakresie badań profilaktycznych pracowników i ich wpływ na dokumentacje pracowniczą oraz inne ważne, kontrowersyjne zagadnienia związane z badaniami

– badania profilaktyczne i stan zdrowia pracownika a stosunek pracy
– utrata zdolności do pracy a dalsze czynności pracodawcy
– czy pracodawca ma obowiązek zmiany organizacji pracy pod kątem orzeczenia lekarza medycyny pracy (w orzecznictwie SN).
– kierowanie pracownika na badania pomimo ważności badań w orzecznictwie SN 
– pojęcie aktualnego orzeczenia lekarskiego

11. Kolejne zmiany z 2019r. w zakresie monitoringu pracownika oraz wprowadzenie przepisów o pobieraniu danych biometrycznych od pracownika (nowość)

– na jakich zasadach prowadzić legalny monitoring w miejscu pracy (rodzaje monitoringu i cele)
– monitoring a akta osobowe pracownika
– postępowanie pracodawcy w przypadku żądania przez pracownika przetwarzania wizerunku za pomocą kamer
– pobieranie danych biometrycznych – skutek odmowy przez pracownika udostępniania takich danych

12. Problemy pracodawców ze stosowaniem przepisów o aktach osobowych od dnia 1 stycznia 2019r. oraz nowego rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej

– forma prowadzenia akt osobowych po zmianach przepisów
– akta osobowe pracownika i ich prawidłowa chronologia
– budowanie dokumentacji pracowniczej w sposób prawidłowy
– co oznacza prowadzenie dokumentacji pracowniczej oddzielnie dla każdego pracownika?
– zakres dokumentacji pracowniczej
– nowe obowiązki pracodawcy po wejściu w życie ustawy
– obowiązki informacyjne pracodawcy; zasady zniszczenia dokumentacji pracowniczej
– sposób zmiany formy prowadzenia dokumentacji pracowniczej – obowiązki informacyjne pracodawcy – jak je prawidłowo wypełniać?
– wydawanie dokumentacji pracowniczej pracownikowi oraz innych osobom uprawnionym
– wydawanie kserokopii dokumentacji pracowniczej

13. Projektowana zmiana przepisu w zakresie rozliczania szóstego dnia pracy pracownika a obecny stan prawny – problemy pracodawców

– rekompensata za pracę w wolną sobotę (inny szósty dzień pracy)
– zasady udzielania wolnego dnia; podjęcie „uzgodnienia” z pracownikiem dnia wolnego
– dokumentowanie uzgodnienia w świetle rozporządzenia w sprawie dokumentacji pracowniczej obowiązującego od 1 stycznia 2019r.
– postępowanie pracodawcy w razie braku uzgodnienia z pracownikiem dnia wolnego za szósty dzień pracy
– jak dokumentować brak uzgodnienia
– odpowiedzialność za wykroczenie
– kiedy nie ma winy pracodawcy

14. Kolejne zmiany w przepisach

– dodatkowe świadczenie dla rodziców na gruncie ustawy o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym 1 marca 2019r.)
– zmiany w zaświadczeniach dotyczących bhp
– nowe karty wypadków przy racy
– posiłki profilaktyczne po nowemu
– przywrócenie do pracy jeszcze przed prawomocnym rozstrzygnięciem sprawy

15. Przegląd bieżącego orzecznictwa w sprawach pracowniczych oraz najczęstsze problemy pracodawców

– rozwiązanie zawartej umowy o prace przed nadejściem terminu do nawiązania stosunku pracy (rozpoczęcia pracy)
– skutki ”porzucenia pracy” przez pracownika z sferze rozwiązania stosunku pracy
– niezrozumiałe oświadczenia pracowników o rozwiązaniu umowy o pracę
– notatki służbowe i dokumentowanie zdarzeń w trakcie trwania stosunku pracy
– czy notatka służbowa w aktach osobowych  narusza  dobra osobiste pracownika?
– czy notatka służbowa jest dopuszczalna?
– czego unikać przy sporządzaniu notatek służbowych?
– problematyka dokumentacji dokumentującej rozmowy dyscyplinujące
– badanie pracownika alkomatem pracodawcy – w orzecznictwie i po zmianach przepisów od 4 maja 2019r;
– praktyczne problemy z e- zwolnieniami lekarskimi
– szkalowanie pracodawcy na portalach społecznościowych
– nagrywanie przez pracowników przełożonych w miejscu pracy
– świadczenie pracy lub podejmowanie innych czynności na zwolnieniu lekarskim przez pracownika (wykorzystywanie zwolnienia lekarskiego niezgodnie z jego celem)
– podejmowanie pracy zarobkowej  na zwolnieniu lekarskim
– samowolne przerwy w pracy i opuszczanie stanowiska pracy przez  pracowników
– zmiana okresu wypowiedzenia w trakcie jego trwania
– dopuszczalność pracy u innego pracodawcy w trakcie urlopu wychowawczego
– wydłużenie okresu zatrudnienia poprzez złożenie wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego
– problematyka podróży służbowej w kontekście nadgodzin i odpoczynku pracownika
– inne bieżące problemy związane z przebiegiem zatrudnienia

Prowadzący
Wieloletni Sędzia Sądu Pracy Znany i doświadczony wykładowca akademicki. Od 1999 r. wykładowca – asystent w Katedrze Prawa.
Czas trwania
1 dzień, 8 godzin
Lokalizacja
Cena
550 zł
Zgłoszenie
Zmiany w prawie pracy w 2019 roku
W cenę wliczono
Cena szkolenia obejmuje: udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe i pomocnicze, certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych, przerwy kawowe, lunch. Parking płatny dodatkowo.
Zdobyta wiedza
Celem szkolenia Prawo pracy w 2019 roku jest zapoznanie Uczestników z istotnymi zmianami w Prawie Pracy, które wchodzą w życie 7 września 2019 roku, są planowane do zmiany oraz usystematyzowanie wiedzy z zakresu prawa pracy niezbędnej do efektywnego zarządzania działem, firmą, podejmowania trudnych decyzji, rozstrzygania sporów wynikających ze stosunku pracy.
Certyfikaty
Certyfikat o podwyższeniu kwalifikacji zawodowych.
Organizator
Ośrodek Szkoleń i Informacji EFFECT Joanna Jarosz-Opolka - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.