menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Incoterms 2020. Nowa Wersja Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). - Edycja zima 2020

Kategoria
PRAWO HANDLOWE
Typ szkolenia
otwarte
Profil uczestników
Do kogo kierujemy nasze szkolenie: Kadry menedżerskiej, pracowników działów: sprzedaży i zakupów, eksportu i importu, oraz wszystkich osób odpowiedzialnych za negocjowanie, zawieranie i realizowanie umów.
Program

Pełna oferta PDF znajduje się pod poniższym adresem (skopiuj go do okna przeglądarki) http://www.atl.edu.pl/rtf/INCOTERMS.pdf

Terminy realizacji szkolenia:
 • Warszawa: 05.02.2020, 01.04.2020
 • Kraków: 12.02.2020, 08.04.2020
 • Gdańsk: 19.02.2020, 23.04.2020
 • Katowice:  21.02.2020, 22.04.2020
 • Poznań: 24.02.2020, 24.04.2020
 • Wrocław: 23.03.2020
UWAGA: program nie jest ograniczony wyłącznie do zmian, a omówione zostanie posługiwanie się terminami Incoterms, zarówno w wersji z 2010, jak i nowej z 2020 roku.

Uczestnicy otrzymują autorską wykładnię graficzną każdej z reguł Incoterms ®2020. 

Multimedialna prezentacja, wykorzystująca ilustrację poszczególnych czynności i problemów spornych (zdjęcia z magazynów, portów, składów, terminali kontenerowych).

Dlaczego ten temat zasługuje na szczególną uwagę: 

Od 1.01.2020 r. weszła w życie nowa, 9-ta wersja terminów Incoterms, opracowana przez Międzynarodową Izbę Handlową w Paryżu. Zmiany w niej są szczególnie zaskakujące, bo nie sprawdziły się wcześniejsze przewidywania co do kierunku tych zmian.  W związku z powyższym może powstać  szereg problemów na linii sprzedający – kupujący, ale także w stosunkach każdego z tych partnerów z przewoźnikami i spedytorami.
Posługując się bazą dostawy dochodzi niejednokrotnie do sytuacji, że jedna ze stron umowy może załatwiać transport, płacić za niego, zawierać umowę przewozu, a w sytuacji uszkodzenia lub kradzieży towaru, roszczeń wobec przewoźnika musi dochodzić drugi partner, bo on akurat ponosił w tym czasie ryzyko, które jest niezależne od ponoszenia kosztów. Stąd bazę dostawy należy negocjować aktywnie już na etapie zawierania umowy, zdając sobie sprawę z korzyści, ryzyk i kosztów, związanych z zastosowaniem określonych wariantów.
Bezpieczeństwo bieżące i ograniczenie kosztownej odpowiedzialności w przyszłości są argumentami, za traktowaniem naszego szkolenia jako niezbędnej inwestycji.

PROGRAM SZKOLENIA:
1. ZASADY NEGOCJOWANIA BAZY DOSTAWY WG. INCOTERMS®2020 I OKREŚLANIA JEJ W UMOWACH.
 • Istota bazy dostawy w umowie.
 • Zasady organizacji i ponoszenia kosztów transportu.
 • Pojęcie i wykorzystanie gestii transportowej (sytuacje, w których warto przejąć gestię i kiedy należy się jej pozbyć).
 • Zakres ponoszonego ryzyka na odcinku transportowym i jego transferu.
 • Problem załadunków, rozładunków i przeładunków.
 • Załatwianie dokumentów handlowych i przewozowych, w tym ponoszenie kosztów i ryzyk w zakresie dokumentacji.
 • Problem miejsca dostawy i przejścia ryzyka oraz prawa własności.
 • Kwestia odpraw celnych i dokumentów celnych w Incoterms®2020.
 • Zasady podziału na grupy E, F, C, D oraz terminy uniwersalne oraz morskie/żeglugi śródlądowej.
 • Incoterms®2020 przy posługiwaniu się akredytywą dokumentową i najczęstsze błędy w nazewnictwie.

2. ZMIANY W NAJNOWSZEJ WERSJI INCOTERMS®2020 I POSŁUGIWANIE SIĘ NOWYMI ORAZ ZMIENIONYMI TERMINAMI.

 • Zmieniony układ Incoterms®2020 i jego interpretacja.
 • Zmiana kolejności Incoterms®2020 i jej interpretacja.
 • Zasady posługiwania się Incoterms®2020 w okresie przejściowym, w tym kwestia ewentualnej renegocjacji kontraktów.
 • Wpływ nowych Incoterms®2020 na kody do celów wypełniania zgłoszeń celnych.
 • Nowe zasady podejścia do kwestii ryzyka w Incoterms®2020.
 • Inne usytuowanie kwestii kosztów w nowych terminach i jego interpretacja.
 • Wykorzystanie nowego terminu DPU i relacje pomiędzy tym terminem a DAT.
 • Problem dostawy towaru do terminala w kraju kupującego oraz kwestia rozładunku w terminalu.
 • Zmiany w zakresie dokumentacji transportowej przy dostawach realizowanych statkiem na bazie FCA.
 • Wyjaśnienie adnotacji na konosamencie, do których odwołują się nowe Incoterms®2020.
 • Zróżnicowanie klauzul obowiązkowego ubezpieczenia w bazie CIP (uniwersalnej) oraz w bazie CIF (morskiej).
 • Zróżnicowanie własności środków transportu w określonych terminach grupy F i D na środki wynajęte i środki własne.
 • Nowe wymagania w zakresie bezpieczeństwa i interpretacja włączenia ich do obowiązków przewozu i kosztów.
 • Posługiwanie się terminem zlikwidowanym DAT po wejściu w życie Incoterms®2020.
 • Zasady obowiązywania dotychczasowej wersji Incoterms 2010 po wejściu nowych Incoterms®2020.
 • Współpraca ze spedytorem w ramach terminu FCA i nowego terminu DPU.

3. ZASADY PRZECHODZENIA Z RÓŻNYCH BAZ NA INCOTERMS DO CELÓW WYPEŁNIANIA DOKUMENTÓW CELNYCH I INNYCH.
 • Zasady posługiwania się kodami przypisanymi do terminów, które nie znalazły się w najnowszej wersji Incoterms®2020.
 • Zasady przejścia z RAFTD (terminy amerykańskie), Combiterms (terminy dla dostaw w kontenerach) i innych wykładni na nowe Incoterms®2020.
 • Elastyczne posługiwanie się miejscem dostawy w terminie DAP w celu odzwierciedlenia sytuacji praktycznych, które nie znalazły się w nowej wersji.
 • Posługiwanie się kwestią wyładunku jako wyznacznikiem, który termin z grupy D powinien być zastosowany.
 • Rozstrzyganie problemów związanych z błędnym zastosowaniem baz dostawy przez partnera handlowego (sprzedającego czy kupującego).

4. OBOWIĄZKI STRON W TERMINACH UNIWERSALNYCH W NOWYCH INCOTERMS®2020.
 • Zakres terminów stosowanych w różnych gałęziach transportu.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie EXW.
 • Problem załadunku i odprawy eksportowej, specyficznie ujętych  w terminie EXW.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie FCA.
 • Różne warianty terminu FCA w zależności od miejsca załadunku (magazyn dostawcy czy terminal przewoźnika).
 • Prawa i obowiązki stron w terminie CPT.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie CIP.
 • Zakres i ponoszenie kosztów ubezpieczenia w terminie CIP oraz posługiwanie się dokumentem ubezpieczeniowym (polisa, certyfikat).
 • Prawa i obowiązki stron w terminie DAP.
 • Interpretacja pojęcia „magazyn kupującego”.
 • Prawa i obowiązki stron w nowym terminie DPU.
 • Problem dostawy na skład celny z wykorzystaniem nowego terminu DPU.
 • Kwestia wyładowania towaru w terminalu.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie DDP.
 • Problem odprawy celnej importowej przy DDP.
 • Sytuacje, w których dopuszczalne jest zastosowanie terminu DDP.

5. OBOWIĄZKI STRON W TERMINACH MORSKICH W INCOTERMS®2020.

 • Zakres terminów stosowanych w transporcie morskim / żegludze śródlądowej.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie FAS.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie FOB.
 • Problem likwidacji burty statku jako wyznacznika przejścia ryzyka.
 • Zasady ponoszenia różnych kosztów przy załadunku na statek, w tym sztauerki.
 • Posługiwanie się konosamentem przy FOB i innych terminach morskich.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie CFR.
 • Prawa i obowiązki stron w terminie CIF.
 • Zakres i ponoszenie kosztów ubezpieczenia w terminie CIF.
 • Terminy Incoterms® 2020 a transport kombinowany (lądowo-morski).
 • Terminy Incoterms® 2020 a załadunek na statek poprzez rurociągi.

6. UBEZPIECZENIA W INCOTERMS®2020 I ODWOŁANIA DO KLAUZUL INSTYTUTOWYCH.
 • Instytutowe klauzule towarowe.
 • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC A, która pojawiła się po raz pierwszy w Incoterms®2020.
 • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC B, którą strony mogą zastosować fakultatywnie.
 • Zakres ubezpieczeń w klauzuli ICC C, która określa standardowe ubezpieczenie.
 • Posługiwanie się polisą jednokrotną, polisą generalną i certyfikatem ubezpieczeniowym.

7. DOSTOSOWANIE INCOTERMS®2020 DO RÓŻNEGO TYPU PROCEDUR, W TYM PROCEDUR BEZPIECZEŃSTWA.
 • Postanowienia dotyczące wykorzystania we wszystkich nowych regułach procedur elektronicznych, w tym dokumentów w formie elektronicznej.
 • Dostosowanie Incoterms  do wymagań bezpieczeństwa ładunków oraz procedur bezpieczeństwa przy odprawach celnych.
 • Procedury C-TPAT.
 • Procedury bezpieczeństwa kontenerów CSI.

8. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW I SPORÓW W ZWIĄZKU Z INCOTERMS®2020.
 • Procedury załatwiania spraw spornych na bazie Incoterms®2020.
 • Incoterms®2020 a relacje załadowca - spedytor – przewoźnik – odbiorca.
 • Momenty przejścia ryzyk i prawa własności towaru a reklamacje i spory wynikające z uszkodzeń lub utraty ładunków.
 • Pułapki i niebezpieczeństwa związane z wykorzystaniem poszczególnych reguł.
 • Analiza bieżących problemów uczestników (na przykładach).

Analiza przypadków (case study):
 • analiza przypadków spornych, związanych z bazą dostawy,
 • omówienie konkretnych sytuacji na podstawie zdjęć z portów, magazynów, składów celnych, terminali kontenerowych.
Program nie stanowi harmonogramu i tematy są omawiane w różnej, aczkolwiek logicznej kolejności oraz rozwijane zgodnie z zainteresowaniem uczestników. W trakcie szkolenia odpowiedzi na pytania uczestników dokonywane są na bieżąco. Uczestnicy otrzymują obszerny komplet materiałów do wykorzystania w praktyce oraz kontakt do zakupu oryginalnego tekstu reguł, do którego prawa autorskie posiada ICC w Paryżu.

DODATKOWO! Konsultacje po szkoleniu przez Internet (Jeden miesiąc po szkoleniu)

NOWOŚC! Zachęcamy uczestników do przesyłania pytań związanych z tematyką szkolenia na minimum 10 dni przed jego terminem.

 Zakwaterowanie: zainteresowanym pomagamy w rezerwacji noclegu na preferencyjnych warunkach w hotelach, w których odbywa się szkolenie lub w innych hotelach / apartamentach będących w ich pobliżu. W celu ustalenia szczegółów prosimy o kontakt.


Cena promocyjna wynosi: 790 zł. + 23% VAT i obejmuje:
 
 • wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, 
 • uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, 
 • materiały szkoleniowe w segregatorze, 
 • zaświadczenie ukończenia szkolenia, 
 • obiad, 
 • przerwy kawowe. 
Cena po okresie promocji wynosi: 890 zł. + 23% VAT.

Serdecznie zapraszamy do współpracy w zakresie szkoleń dofinansowanych z Krajowego Funduszu Szkoleniowego i Bazy Usług Rozwojowych PARP. Bezpłatnie pomożemy w dopełnieniu wszelkich formalności związanych z dofinansowaniem i złożeniem wniosku!

SZKOLENIA ZAMKNIĘTE – JEŻELI JESTEŚCIE PAŃSTWO ZAINTERESOWANI REALIZACJĄ TEGO SZKOLENIA W SWOJEJ FIRMIE PROSIMY O KONTAKT TELEFONICZNY: 22 853 35 23

Szkolenia zamknięte organizowaliśmy dla: • ABB Sp. z o.o., • Agencja Celna Anneberg Sp. z o.o., • Agencja Mienia Wojskowego, • ALNOR Systemy Wentylacji Sp. zo.o., • ALSTOM Power Sp. z o.o., • ALTADIS POLSKA S.A., • ArcelorMittal Distribution Solutions Poland Sp. z o.o., • ArcelorMittal Refractories Sp. z o.o., • AXTONE S.A., • Backer OBR Sp. z o.o., • Bahlsen Polska Sp. z o.o., • Bank BGŻ BNP Paribas S.A., • Bank Ochrony Środowiska S.A., • BARLINEK S.A., • Basell Orlen Polyolefins Sp. z o.o., • BE & K Europe Sp. z o.o., • BELL P.P.H.U., • Capgemini Polska Sp. z o.o., • CAN-PACK S.A. FPN w Bydgoszczy, • CAT LC Polska Sp. z o.o., • CIECH S.A., • CLIP Logistyka Sp. z o.o., • CTL Logistics Sp. z o.o., • CZACH-POMIAR Sp. z o.o., • Dajar Sp. z o.o., • Davis Poland Sp. z o.o. Sp. K,. • DB Schenker Rail Polska S.A., • Dedra-Exim Sp. z o.o., • DEMIURG s.c., • DONE Deliveries Misiek i Wspólnicy sp.j., • DONE Deliveries Sp. z o.o. Sp. k., • DREXIA Tomasz Wojtasik, • Dora – Metal Sp. z o.o., • Energoserwis S.A., • Elektrociepłownie Warszawskie S.A., • Fabryka Maszyn „Bumar-Koszalin” S.A., • Fabryka Mebli Okrętowych FAMOS Sp. z o.o., • Fabryka Porcelany „Wałbrzych” S.A., • Famot Pleszew Sp. z o.o., • Federal-Mogul Bimet S.A., • Federal – Mogul Gorzyce S.A., • Fabryka Taśm TransporterowychWolbrom S.A., • Geis PL Sp. z o.o., • FLSmidth MAAG Gear Sp. z o.o., • Geis PL Sp. z o.o., • General Motors Manufacturing Poland Sp. z o.o., • Glencore Polska Sp. z o.o., • Grupa Azoty Zakłady Azotowe„Puławy” S.A., • Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A., • Grupa Topex Sp. z o.o., • Hobas System Polska Sp. z o.o., • Hutchinson Poland Sp. z o.o., • Igepa Polska Sp. z o.o., • ILS Sp. z o.o., • IMPRESS DECOR POLSKA Sp. z o.o., • INTERPRINT Polska Sp. z o.o., • Kronospan Polska, • Grupa Lotos S.A., • Górnośląski ZakładElektroenergetyczny S.A., • Hamilton Sundstrand Poland Sp. z o.o., • Huta Zawiercie S.A., • Huta Pokój S.A., • „HOLDING-ZREMB” Gorzów S.A., • IMPEL S.A., • INCO-VERITAS S.A., • International Paper-Kwidzyn Sp. z o.o., • KAN Sp. z o.o., • Keller Polska Sp. z o.o., • Kompania Piwowarska S.A., • Kongskilde Polska Sp. z o.o., • Korporacja KGL S.A., • Lagardere Travel Retail Sp. z o.o., • Lublindis Sp. z o.o., • Leica Geosystems Sp. z o.o., • Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., • MA Polska S.A., • MA Polska S.A. Tychy Zakład w Kielcach • MAN Bus Sp. z o.o., • MAN Trucks Sp. z o.o., • Maersk Polska Sp. z o.o., • Marsh Sp. z o.o., • Merck Sp. z o.o., • Metalpol Węgierska Górka Sp. z o.o., • MFO S.A., • ML Sp. z o.o., • Monosuisse Sp. z o.o., • Nadodrzański Oddział Straży Granicznej, • Neapco Europe Sp. z o.o., • Opel Polska Sp. z o.o., • OBR Centrum Techniki Morskiej S.A. w Gdyni, • ORLEN OIL Sp. z o.o., • ORLEN KolTrans Sp. z o.o., • Ośrodek Szkoleń Specjalistycznych Straży Granicznej w Lubaniu, • PCC Rokita S.A., • P.H. Alfa-Elektro Sp. z o.o., • PerkinElmer Shared Services Sp. z o.o., • Philips Lighting Poland S.A., • Perre René Sp. z o.o., • PKN Orlen S.A., • PKP CARGO CONNECT Sp. z o.o., • PKP Linia Hutnicza Szerokotorowa Sp. z o.o., • POCH S.A., • Polcotton Sp. z o.o., • Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o., • PORTA KMI Poland Sp. z o.o., • POZ-BRUK Sp. z o.o. Sp. J. • Przemysłowe Centrum Optyki S.A., • Przedsiębiorstwo Materiałów Ogniotrwałych „KOMEX” Sp. z o.o., • PP „Porty Lotnicze”, • PFLEIDERER GRAJEWO S.A., • PFLEIDERER PROSPAN S.A., • RADWAR S.A., • RADMOR S.A., • Rhenus Logistics S.A., • Remontowa Hydraulic Systems Sp. z o.o., • Ronal Polska Sp. z o.o., • Ryłko Sp. z o.o., • Rzeszowskie Zakłady DrobiarskieRes-Drob Sp. z o.o., • Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o., • SaMASZ Sp. z o.o., • Sanitec Koło Sp. z o.o., • Schattdecor Sp. z o.o., • Schneider Electric Transformers Poland Sp. z o.o., • Sempertrans Bełchatów Sp. z o.o., • Siemens Sp. z o.o., • Skandius Sp. z o.o., • Solid Logistics Sp. z o.o., • Spedimex Sp. z o.o., • STOMIL S.A., • Stora Enso Poland S.A., • Südzucker Polska S.A., • Sünkel Śruby Sp. z o.o., • SUN GARDEN POLSKA Sp. z o.o. sp.k., • Tedrive Poland Sp. z o.o., • TI Poland Sp. z o.o., • TOTAL Polska Sp. z o.o., • TOYA S.A., • TPV Displays Sp. z o.o., • Tramwaje Warszawskie Sp. z o.o., • TRW Polska Sp. z o.o., • TUiR Warta S.A., • TUnŻ Warta S.A., • TZMO S.A., • UNIFEEDER A/S S.A. Oddział w Polsce, • Valvex S.A., • Vesuvius Poland Sp. z o.o., • VGL Group Sp. z o.o., • VOLVO Polska Sp. z o.o., • WAMA AB, • Werner Kenkel Sp. z o.o., • Winterhalter Gastronom Polska Sp. z o.o., • Wood-Mizer Industries Sp. z o.o., • Wrigley Poland Sp. z o.o., • Warszawskie Zakłady Farmaceutyczne Polfa S.A., • Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2 S.A., • Wrocławskie Zakłady Zielarskie„Herbapol” S.A., • Versalis International Societe Anonyme S.A. Oddział w Polsce • Yara Poland Sp. z o.o., • Zakłady Aparatury Chemicznej Chemet S.A., • Zakłady Farmaceutyczne Polpharma S.A., • Zakłady Produkcji Cukierniczej Vobro, • ZENTIS POLSKA Sp. z o.o.

Prowadzący
Dr Wojciech Budzyński. Jest uznanym specjalistą w zakresie stosowania formuł handlowych. Napisał na ten temat kilka książek i jest autorem wykładni terminów handlowych, wydanej w Polsce i za granicą. Zajmuje się doradztwem w zakresie Incoterms od ponad 30 lat, kiedy wydał pierwszą w Polsce wykładnię tych formuł z oryginalną interpretacją graficzną. Jest autorem oficjalnych poradników na temat stosowania Incoterms (od wersji 1980 do obecnej) i oryginalnej interpretacji graficznej reguł. Jest uznawany za najwybitniejszego specjalistę w kraju ds. interpretacji bazy dostawy wg. Incoterms, a jego książki na ten temat były publikowane także w językach obcych za granicą. Wiedzę praktyczną zdobywał jako handlowiec, dyrektor kilku firm handlowych, kolejno szef dwóch oddziałów firmy za granicą, doradca ministra, starszy ekspert Banku Światowego. Pracuje też naukowo w SGH. Jest długoletnim doradcą wielu firm polskich i międzynarodowych korporacji w Polsce, w tym w zakresie negocjacji z partnerami zagranicznymi oraz analizy umów pod względem pułapek i niekorzystnych sformułowań. Przeszkolił kilkadziesiąt tysięcy menedżerów i handlowców, autor wielu pozycji książkowych poświęconych tematyce handlowej, m.in.: „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych.” (wydanie elektroniczne EBOOK 2015), „Umowy w handlu krajowym i zagranicznym. Nowe bazy dostawy, pułapki, zabezpieczenia.” (2015), „Negocjowanie i zawieranie umów handlowych. Analiza uwarunkowań, ryzyk, pułapek i zabezpieczeń.”, Biblioteka Nowoczesnego Menedżera (2014), „Handel zagraniczny dla menedżerów.”, „Prawo międzynarodowe. Transakcje międzynarodowe.” Podręcznik na Studia MBA, „Międzynarodowe reguły realizacji kontraktu. Incoterms. Combiterms. Amerykańskie Definicje Handlowe RAFTD.”, „Leksykon handlu zagranicznego. Rozliczenia finansowe.” „Poradnik eksportera komponentów.”, „Słownik dokumentów handlu zagranicznego. Opis i wzory dokumentów.”, „Eksport – import według Incoterms.” „Realizacja kontraktu importowego i eksportowego.”, „Realizacja transakcji importowej.”, „Wykładnia terminów handlowych Incoterms.
Forma
wykład, case study, dyskusja
Czas trwania
Jeden dzień: 10.00-16.00
Lokalizacja
Cena
790 zł. netto + 23% VAT
Zgłoszenie
Incoterms 2020. Nowa Wersja Reguł Międzynarodowej Izby Handlowej (ICC). - Edycja zima 2020
W cenę wliczono
wysoki poziom merytoryczny i organizacyjny szkolenia, uczestnictwo w szkoleniu w małych grupach, materiały szkoleniowe w segregatorze, zaświadczenie ukończenia szkolenia, obiad, przerwy kawowe.
Zdobyta wiedza
Cele szkolenia – dzięki udziale w szkoleniu uczestnicy: poznają zmiany i pełną, najnowszą wersję Incoterms®2020 w formie analizy eksperckiej, ukierunkowanej na potrzeby i korzyści uczestników, uzyskają praktyczne porady na temat postępowania w okresie przejściowym pomiędzy wersjami z lat 2010 i 2020, w tym w zakresie ewentualnej renegocjacji kontraktów, uporządkują wiedzę na temat zwyczajów Incoterms i zasad ich wykorzystania w bieżącej pracy, zdobędą wiedzę na temat skutecznego posługiwania się zwyczajami Incoterms®2020. zdobędą praktyczne umiejętności posługiwania się procedurami handlowymi i transportowymi, zgodnie z regułami Incoterms, nabędą umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami przy zawieraniu umów z wykorzystaniem Incoterms, zdobędą praktyczne umiejętności zabezpieczania transakcji handlowych w zakresie bazy dostawy. nabędą kompetencje odnośnie samokształcenia się oraz zdobywania niezbędnej wiedzy o zwyczajach w zakresie bazy dostawy, uzansach i ich aktualizacjach, zdobędą kompetencje w zakresie fachowego porozumiewania się z uczestnikami rynków zagranicznych i rynku krajowego, zdobędą kompetencje rozstrzygania sporów wynikających z różnej interpretacji postanowień reguł Incoterms.
Certyfikaty
Zaświadczenie ukończenia szkolenia wraz z programem.
Organizator
ATL - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.