menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Coaching menedżerski. Jak wykorzystywać podejście coachingowe w zarządzaniu?

Kategoria
UMIEJĘTNOŚCI MENEDŻERSKIE
Typ szkolenia
otwarte
Program

POWOŁAJ SIĘ NA PORTAL I ODBIERZ RABAT PRZEZ TELEFON

Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10


Przyjmujemy zgłoszenia również od osób fizycznych - specjalnie dla tych osób koszt uczestnictwa we wszystkich naszych szkoleniach zostanie pomniejszony o aktualnie obowiązujący podatek VAT. Szczegóły pod nr tel. 22 460 46 10.

Zdecydowana większość naszych szkoleń jest już w tym momencie potwierdzona.

Opis i cele szkolenia
W dobie dynamicznych zmian demograficznych, globalnych i rozproszonych zespołów oraz ewolucji na rynku pracy, każdy menadżer powinien wprowadzać nowoczesne formy zarządzania i współpracy. Coachingowy styl zarządzania odpowiada tym oczekiwaniom i choć nie każdy menadżer musi być coachem, to każdy musi umieć spawanie posługiwać się tym stylem. Styl coachingowy bazuje na wzmacnianiu i wykorzystywaniu potencjału oraz motywacji pracowników, na rozwaijaniu ich umiejętności, przeprowadzaniu przez zmiany, stawaniu i realizacji celów, zadawaniu pytań i wspólnym poszukiwaniu rozwiązań. Podejście coachingowe to też budowanie atmosfery zaufania i współpracy dzięki której uczenie pracowników samodzielności i odpowiedzialności za siebie i swoją pracę daje efekty w lepszych wynikach i wysokim zaangażowaniu.

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry menadżerskiej z każdego szczebla zarządzania i ma na celu:
•    Scharakteryzowanie coachingowego stylu zarządzania bazującego na konkretnych wskaźnikach i zasadach;
•    Zdefiniowanie zadań menadżera w roli coacha - ukształtowanie postaw coacha wśród ról i funkcji menadżerskich
•    Poznanie nowej formy kierowania pracownikami;
•    Poznanie i przećwiczenie menadżerskich narzędzi coachingowych oraz rozmów coachingowych z pracownikami;
•    Usystematyzowanie procesu przygotowywania i przeprowadzania sesji coachingu menadżerskiego;
•    Uświadomienie potrzeby, a nawet konieczności stosowania coachingowego stylu zarządzania.

Korzyści dla uczestników
Udział w szkoleniu daje szansę uczestnikom na:
•    Rozwinięcie nowych kompetencji menadżerskich wychodzących poza nakazowy i kaskadowy styl zarządzania;
•    Poznanie własnego potencjału – mocnych stron i obszarów do rozwoju w roli menadżera/coacha;
•    Przećwiczenie rozmów coachingowych i ukształtowanie własnego stylu pracy z poznanymi narzędziami;
•    Zdefiniowanie korzyści wypływających wprost ze stosowania coachingu dla pracowników w zespole i dla samego menadżera;
•    Uświadomienie roli coachingu menadżerskiego i jego wpływu na rozwój organizacji i zespołu;
•    Poznanie coachingu, jako narzędzia kontaktów w procesie efektywnej komunikacji w zespole i w organizacji.

Metody szkolenia
To aktywny warsztat w całości oparty na pracy na narzędziach coachingowych, symulacjach, studiach przypadków, dyskusjach i kwestionariuszach wymagających i wymuszających aktywność każdego Uczestnika szkolenia. To warsztat wykorzystujący realne sytuacja menadżerów uczestniczących w szkoleniu, w których coaching jest możliwy do zastosowania. To zajęcia praktycznie prowadzące do zmiany perspektywy, pracy z przekonaniami i autorefleksji poprzez doświadczanie nowych metod i nowych narzędzi zarządzania.

Program szkolenia
1.    Istota coachingu - rola menedżera jako coacha i trenera w procesie rozwoju pracowników
•    zadanie menadżerskie „rozwijanie i wspieranie” – różne formy rozwoju
•    na czym polega coaching – czym jest i czym nie jest – obalanie mitów, potwierdzanie faktów
•    motywacja i zaangażowanie pracowników do uczestniczenia w coachingu – co konkretnie ma na to wpływ i jak sam menadżer może na to wpływać
•    warunki ramowe dla coachingu menadżerskiego – autorytet, zaufanie, kompetencje, inspirowanie i motywowanie
•    kodeks etyczny coacha wg ICC - International Coaching Community, a budowanie relacji z pracownikami.

2.    Model zarządzania sytuacyjnego Blanchard’a i P. Hersay’a - coaching jako styl zarządzania i rozwoju osób dorosłych
•    etapy rozwoju pracownika - poziom kompetencji oraz poziom zaangażowania
•    czym się charakteryzują etapy rozwoju pracownika i jak je identyfikować
•    na którym etapie należy wykorzystywać coachingowy styl zarządzania, a jakie narzędzia zarządzania i rozwoju pracowników wykorzystywać na innych etapach
•    jak uczą się osoby dorosłe - co o tym menadżer powinien wiedzieć
•    potrzeby rozwojowe pracowników identyfikowane przez menadżera, a potrzeby zgłaszane przez pracowników na każdym etapie rozwoju
•    budowanie planu wspierającego proces rozwoju umiejętności pracowników.

3.    Profil coacha ,pożądane cechy osobowości ,predyspozycje
•    co sprawia, że menadżer jest dobrym coachem – postawy, wartości, przekonania, nastawienia
•    kompetencje niezbędne do stosowania coachingowego stylu zarzadzania
•    nad czym konkretnie pracować, aby rozwijać kompetencje menadżera coacha
•    indywidualne predyspozycje do stosowania różnych form rozwoju pracowników.
•    styl funkcjonowania społecznego, a coachingowy styl zarządzania.

4.    Kształtowanie procesu coachingowego
•    model przebiegu sesji coachingowej – wizja, strategia, determinacja
•    kontrakt, relacja i zaufanie jako podstawy sukcesu procesu coachingowego – jak do tego podejść:
•    umowa biznesowa, czyli ramy coachingu
•    umowa relacji, czyli kontakt i dobra relacja
•    umowa treściowa, czyli uzgodnienie celów
•    cel - zamiana problemu/trudności na cel
•    rzeczywistość i zasoby
•    połączenie zasobów z celami, poszukiwanie rozwiązań i plan działania
•    podejście holistyczne w coachingu.

5.    Narzędzia w pracy menadżera stosującego coachingowi styl zarządzania
•    model GROW w pracy coacha
•    model Diltsa jako schemat dokonywania zmian i uczenia się
•    koło kompetencji – szeroka perspektywa i dokonanie oceny
•    reframing – zmiana znaczenia, zmiana kontekstu
•    pytania odkrywające horyzont dostępnych możliwości
•    skalowanie - GAS (goal attainment scaling) – skalowanie stopnia osiągnięcia celu
•    praca z metaforą - spojrzenie na wyzwania z meta poziomu – różne rodzaje metafor
•    C5 – retrospektywa
•    zmiana perspektywy w 4 krokach oraz pytania kartezjańskie
•    wartości – fundament działania i podejmowania decyzji – jak do nich docierać.

6.    Komunikacyjne umiejętności menadżera w roli coacha
•    aktywne słuchaniem– skupienia się na tym co mówi a czego nie mówi pracownik
•    parafraza, klaryfikowanie, ogniskowanie
•    bariery i blokady komunikacyjne – usunięcia, zniekształcenia, generalizacja - jak je niwelować i jak nad nimi pracować
•    język dyrektywny i niedyrektywny w coachingu
•    udzielanie informacji zwrotnej – modele, zasady, rodzaje
•    praca na stylach funkcjonowania społecznego.

7.    Podsumowanie szkolenia
•    indywidualny PDW - Plan działań Wdrożeniowych
•    zakończenie szkolenia.
Prowadzący
Wszystkie nasze szkolenia prowadzone są przez najlepszych ekspertów, posiadających bogate doświadczenie praktyczne, jak również szeroką wiedzę teoretyczną.
Czas trwania
16 godzin dydaktycznych - 2 dni
Lokalizacja
Cena
1440 zł netto
W cenę wliczono
udział w szkoleniu, certyfikat, materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Organizator
Progress Project Sp. z o. o. Szkolenia i Doradztwo - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
  1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.