menu Newsletter Subskrybcja Nowe szkolenia polecamy polecamy
Znajdujesz się: www.szkolenia.com.pl » katalog » dane szczegółowe
Uwaga, ta oferta jest już nieaktualna! Prosimy o kontakt z organizatorem.


Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych

Kategoria
PRAWO
Typ szkolenia
otwarte
Program

Szanowni Państwo,

Wsparcie Zarządu spółki w codziennym funkcjonowaniu zarówno w relacjach wewnętrznych, jak i zewnętrznych obejmuje szeroki zakres prowadzenia spraw, których szczegółowość i zależność od przepisów prawnych wymaga precyzyjności i czujności w działaniu. Przygotowaliśmy warsztat w zakresie najbardziej kluczowych elementów w organizowaniu pracy biura zarządu w spółkach z o.o. i akcyjnych. Zajęcia mają na celu przygotowanie uczestników zarówno pod kątem postępowania, w różnych sytuacjach występujących w spółce i w relacji z otoczeniem oraz spełniania wymogów ustawowych. Uczestnicy poznają i przeanalizują interpretacje, dobrych praktyk i możliwe rozwiązania w zakresie procedur i prowadzenia dokumentów w biurze obsługi władz.

Dlaczego warto wziąć udział w warsztatach?

 • Poznasz dobre praktyki organizacyjne w zakresie pracy Biura Zarządu
 • Poznasz zasady interpretacji kluczowych dla biura przepisów prawnych
 • Dowiesz się jak organizować pracę organów spółki
 • Dowiesz się jak sprawnie, zgodnie z przepisami prawa zarządzać dokumentacją 
 • Poznasz zalecane pozakodeksowe rozwiązania
 • Otrzymasz wskazówki dotyczące metod postępowania, stosowania procedur i wprowadzania usprawnień w swojej pracy

Kluczowe aspekty obsługi biura zarządu:

 • Współpraca Biura Zarządu z organami spółki oraz ich uprawnienia
 • Wymogi i postępowanie ze statutem/umową spółki
 • Aktualizacja danych spółki w KRS
 • Procedury udostępniania i przekazywania dokumentów oraz dostęp  do informacji w spółce
 • Regulaminy organizacyjne, instrukcje, zarządzenia wewnątrz spółki
 • Posiedzenia: kryteria prawne, uchwały, protokoły
 • Przechowywanie dokumentów

PODCZAS SZKOLENIA DOWIESZ SIĘ:

 • Jak regulowana jest kwestia prowadzenia spraw spółki i reprezentacji przez zarząd oraz relacji wewnątrz spółki?
 • Jakie są wymogi i jakie możliwości regulacji wewnętrznych w zakresie umowy/statutu spółki?
 • Jak prawidłowo prowadzić sprawy spółki w KRS?
 • Jakie są dobre praktyki w zakresie procedur przekazywania i dostępu dokumentów?
 • Jak chroniona powinna być tajemnica przedsiębiorstwa?
 • Jakie zapisy w regulaminach, instrukcjach, zarządzeniach usprawniają organizację wewnętrzną spółki?
 • Jak zgodnie z prawem: zwoływać posiedzenia, tworzyć projekty uchwał, protokołować?
 • Jak prawidłowo stosować reguły przechowywania dokumentów? 

DZIEŃ I 

09.30-10.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
10.00 rozpoczęcie szkolenia

Ekspert: mec. Romana Pietruk

PROCEDURY UDOSTĘPNIANIA I PRZEKAZYWANIA DOKUMENTÓW ORAZ DOSTĘP  DO INFORMACJI W SPÓŁCE

 • Tajemnica przedsiębiorstwa – obowiązki pracowników wobec spółki
 • Procedury zabezpieczania tajemnicy firmy
 • Skutki naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa
 • Case study: dostęp do informacji, a poufność wybranych dokumentów
 • Zasady udostępniania dokumentów
 • Jakich dokumentów i informacji mogą żądać: organy administracji publicznej, podmioty uprawnione do kontroli, wspólnicy, akcjonariusze, rada nadzorcza i ich członkowie, zarząd, pracownicy?
 • Case study: przekroczenie uprawnień w dostępie do informacji
 • Case study: umowa o zakazie konkurencji i skutki
 • Case study: umowy o zachowaniu poufności

PROJEKTY UCHWAŁ NA POSIEDZENIE ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ

 • Case study: treści uchwał – przykłady i analiza skutków
 • Case study: kiedy uchwała zostaje podjęta?
 • Tryb i forma podejmowania uchwał
 • Case study: błędy w pisaniu projektu uchwał

KRYTERIA PRAWNE ZWOŁANIA POSIEDZEŃ

 • Case study: powiadomienie o posiedzeniu Zarządu/Rady Nadzorczej
 • Rola Biura Zarządu w komunikacji na linii Zarząd – Rada Nadzorcza
 • Kompetencje członków zarządu a kompetencje Rady Nadzorczej – co wytycza KSH, a co może podlegać wewnętrzny regulacjom
 • Sposoby zwołania posiedzeń
 • Odwołanie lub zmiana terminu obrad

SPORZĄDZANIE UCHWAŁ I PROTOKOŁU Z POSIEDZENIA

 • Kiedy powinna być podjęta uchwała przez zarządu lub radę nadzorczą?
 • Obowiązkowa zawartość dokumentu - Co powinna zawierać treść?
 • Uzgadnianie a wersja ostateczna
 • Podpisywanie protokołu
 • Określenie czynności zwykłego zarządu
 • Czynności wymagające zgody walnego zgromadzenia/zgromadzenia wspólników

PRZECHOWYWANIE DOKUMENTÓW

 • Formy czynności prawnej: pisemna, elektroniczna, dokumentowa
 • Zasady prawne archiwizowania dokumentów
 • Forma przechowywania dokumentów spółki
 • Terminy przechowywania dokumentów

16.00 Zakończenie I dnia szkolenia

DZIEŃ II

08.30-09.00 rejestracja i powitalna kawa i herbata
09.00 rozpoczęcie szkolenia

Ekspert:
 mec. Anna Adamczyk

REGULAMINY ORGANIZACYJNE, INSTRUKCJE, ZARZĄDZENIA WEWNĄTRZ SPÓŁKI

 • Zawartość regulaminów – dobre praktyki w biurze zarządu
 • Case study: jakie treści powinny być zawarte w regulaminach, instrukcjach i zarządzeniach?
 • Skutki błędnych zapisów w regulaminach oraz innych regulacjach organizacyjnych
 • Case study: regulamin Zarządu i Rady Nadzorczej
 • Case study: instrukcja kancelaryjna
 • Case study: regulamin pełnomocnictw – zakres i forma udzielenia; odwołanie
 • Case study: regulaminy organizacyjne
 • Skutki postepowania sprzecznego z regulaminem

WSPÓŁPRACA BIURA ZARZĄDU Z ORGANAMI SPÓŁKI

 • Wyłanianie członków organów spółki
 • Reprezentowanie spółki – zadania Zarządu
 • Case study: uchybienia na tle reprezentacji
 • Prokurent a pełnomocnik w spółce kapitałowej
 • Rodzaje pełnomocnictw, treŚć pełnomocnictw, rejestry
 • Odwołanie, rezygnacja lub wygasanie mandatów
 • Delegowanie członka rady nadzorczej do zarządu
 • Case study: odpowiedzialność Zarządu - orzecznictwo

KOORDYNOWANIE SPRAW ZWIĄZANYCH ZE STATUTEM/UMOWĄ SPÓŁKI

 • Jakie wymogi nakłada ustawodawca na kwestie związane ze statutem/umową spółki?
 • Ustanowienie organów spółki i sposób ich powołania,
 • Case study: przykłady i analiza wewnętrzny i indywidualnych rozwiązań w zakresie zapisów w statutach/umowach spółek

AKTUALIZACJA DANYCH SPÓŁKI W KRS

 • Postępowanie aktualizujące w KRS
 • Jakie dokumenty uzupełniające przygotować i w jaki sposób?
 • Jak reagować na korespondencję z sądu rejestrowego?
 • Jak radzić sobie z pomyłkami we wnioskach i pismami

RODO W PRAKTYCE SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

 • Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych w spółce
 • Obowiązki zarządu związane z rolą administratora danych osobowych – pracodawcy
 • Kiedy wymagana jest zgoda osoby, której danej dotyczą a kiedy nie
 • Procedury i inna dokumentacja wymagana RODO
 • Case study: wzory dokumentacji związanej z RODO i typowe błędy organów spółki

UMOWY W SPÓŁKACH  - NAJCZEŚCIEJ POPEŁNIANE BŁĘDY I ZAPOMNIANY OBSZAR KONTROLI

 • Dobre praktyki w zarządzaniu sferą umów / kontraktów w spółkach
 • Jakie procedury przyjmować aby zabezpieczyć  zarząd
 • Jakie zapisy w umowach minimalizują ryzyko zarządu

16.00 Zakończenia szkolenia

METODY:

 

Szkolenie prowadzone w formie wykładów i dyskusji grupowych, analizy wybranych aktów prawnych oraz kazusów i orzecznictwa.

  Do udziału w szkoleniu zapraszamy:  

 • Pracowników w biurach zarządu
 • Asystentów zarządu
 • Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które
 • Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki 
Prowadzący
mec. Romana Pietruk
Czas trwania
2 dni
Lokalizacja
Cena
zgłoszenie do 31.07.2019 - 1 670 PLN + 23% VAT zgłoszenie od 01.08.2019 - 2 070 PLN + 23% VAT
Zgłoszenie
Specjalista ds. obsługi Biura Zarządu i Rad Nadzorczych
W cenę wliczono
Do udziału w szkoleniu zapraszamy: Pracowników w biurach zarządu Asystentów zarządu Osoby o podstawowym i średnim zaawansowaniu wiedzy w zakresie prowadzenia spraw i dokumentacji w biurze zarządu spółki, które Osoby, które chcą uporządkować swoją wiedzę w zakresie obsługi zarządu w kluczowych kwestiach prowadzenia spółki
Certyfikaty
Otrzymywane po zakończeniu szkolenia
Organizator
Langas Group - dane teleadresowe firmy prowadzącej szkolenie - kliknij!
 1. drukuj

Zadaj pytanie dotyczące szkolenia


Twoje dane

(*) Pola oznaczone gwiazdką są wymagane do wysłania wiadomości.

Treść zapytania
Potwierdzenie

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z polityką prywatności serwisu szkolenia.com.pl

Prosimy o wpisanie znajdującego się obok kodu

token anti spam

Zapytanie trafi bezpośrednio do skrzynki pocztowej firmy szkoleniowej. szkolenia.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za termin lub brak odpowiedzi. W przypadku braku odpowiedzi w ciągu 48 godzin, prosimy o kontakt z nami. Wypełnienie pól oznaczonych gwiazdką (*) jest konieczne do wysłania wiadomości. Nie jest możliwe załączanie linków. Przepisanie kodu jest zabezpieczeniem anty-spamowym.